Payday Loans

Keresés

A legújabb

Nagy Jenciklopédia - vázlatok IV.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. március 07. szerda, 15:33

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

Eugéniusz: Nagy Jenciklopédia vázlatok

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan emberek

Édenkertépítő táltos/pokoljáró állatorvosi ló

 

Életminőség nagyszótár-csírák - IV.

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

VIGASZ

 

Ne hadd el magad, öregem,

Bőröd ne bízd kereskedőre,

Ki elád felhőt az egen

S a földön telket vesz belőle.

Inkább segít a kutya szőre

A teríthető betegen,

Semhogy magát miértünk törje,

Aki sorsunktól idegen.

 

Magának rág mind, aki rág,

A fogacskák azért fogannak.

S mert éhes rongy vagy, a fogát

Elkoldulhatod-e a kannak?

Fázol. Hát mondd, hihetsz-e annak,

Ki fűtve lakik öt szobát,

Falain havas tájak vannak,

Meztelen nők meg almafák?

 

Hihetsz-e? Szagos kis dorong

Édes szivarja s míg mi morgunk,

Ő langyos vízben ül s borong,

Hogy óh, mi mennyire nyomorgunk!

Ha pincéjébe szenet hordunk,

Egy pakli „balkánt” is kibont!

Szivére veszi terhünk, gondunk.

Vállára venni nem bolond...

 

Bús jószág, ne vetéld magad!

Együtt vágunk a jeges télnek.

A jégből csak lucsok fakad,

De hű társ - éhezők kísérnek.

S ha most a tyúkszemünkre lépnek,

Hogy lábunk cipőnkbe dagad,

Rajtad is mult. Lásd, harc az élet,

Ne tékozold bizalmadat.

 

József Attila

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

*

 

A beszédes választás

Mit mindent fejez ki egy hajléktalannak az a döntése,

hogy inkább a polgári szabadsággal élve a híd alatt alszik,

mintsem hogy bevonuljon az éjjeli menedékhelyre,

vagy netán a – télen nappal is fűtött - börtönbe?

 

*

 

A legfőbb érték

Mi lenne, ez mint az élet,

hisz ez az előfeltétele minden másnak, nem?

Ezt kell bármi áron védeni és menteni, biztosítani?

Ezért tartják mesterségesen „életben” a kómában levőt?

és aki önként vállal vértanúhalált?

és aki önmagát öli meg, hogy

a becsületét mentse meg?

 

*

 

Fontossági sorrend

Mire költesz mindenképp, s mire, ha marad….

Mit mentesz ki – előbb - egy süllyedő hajóból?

Kit mentesz ki – előbb – egy égő házból?

Miről mondasz le inkább: a fodrászról/színházjegyről?

Melyik három könyvet viszed magaddal a lakatlan szigetre?

(egyáltalán teszel-e könyvet abba a bevihető kis ládába…!?)

 

*

 

Értékrend 

Például a büntetőtörvénykönyvé,

mely egy ország minden polgárára kötelező érvényű,

s ami nemcsak felsorolja, de rangsorolja is a bűnöket,

amiket senkinek nem szabad elkövetnie,

ha el akarja kerülni a nyílt rosszallást és a hátrányokat.

Gyilkosság, emberölés, megerőszakolás, testi sértés,

rablás, lopás, becsületsértés, megrontás, csalás,

sikkasztás, megvesztegetés, önbíráskodás stb. stb.

 

*

 

Adni

Jobb adni, mint kapni

Kétszer ad, aki gyorsan ad

Ingyen kapni, drágán adni

A rablott javakból alamizsnát osztogatni

Nem szívesen, későn és kioktatással adni

Stb.

 

*

 

Etruszk-kínzás

Úgy tudom, hogy az etruszkok eszelték ki:

egy élő embert egy hullával kötöztek össze,

hogy így szép lassan kínszenvedve rohadjon el vele…

Mi magunkat önként is ilyen kínpadra vonhatjuk,

ha élőhalott emberhez, tetszhalott lélekhez kötődünk!

 

*

 

Kezelés 

Az orvos kezeli a beteget,

A csodadoktor kézrátétellel gyógyít,

de mi magunk is kezünk gyöngéd simogatásával

naponta óvjuk meg szeretteinket a betegségtől,

vagy érintésünkkel, masszírozásunkkal segítjük javulását…

 

*

 

Jog és/vagy kötelesség

Jogomban áll a nyitva tartó boltban bármikor vásárolni,

de kötelességem távozás előtt kiegyenlítenem a számlám –

de vannak olyan jogaink, amik egyben kötelességek is:

ilyen például az elemi iskoláztatáshoz fűződő jogom,

amivel muszáj is élnem, különben szüleim megbüntetik…

(ebben a liberális állam is kimutatja zsarnoki lényegét…)

 

*

 

Korunk liberalizmusa

1.

Erkölcsi anarchia, ami könnyen

átcsaphat – államvallási - fundamentalizmusba

2.

Ha nem is értek veled egyet, mindent megteszek,

akár az életed is feláldozom, hogy el ne mondhasd…

3.

A politikai korrektség,

a másság tisztelete stb. címén véleményterror…

4.

A szabad piac ideológiája mögött

a kisfogyasztó rovására monopóliumok, kartellek stb.

5.

A demokrácia álarcában oligarchia, plutokrácia –

elképesztő társadalmi verseny-esélyegyenlőtlenségek…

6.

Pártokrácia –

a szabad civil kezdeményezések elfojtása

7.

És a többi…

 

*

 

Sajtószabadság

A pénz beszél, a kutya ugat

A kutyaugatás nem hallatszik az égig

A közszolgálati/kereskedelmi tévék pártok/pénzemberek kezén

Az utca hangja élőben nem szólalhat meg a – nézett - tévéken

A politikai-közéleti műsorok cenzúrázva, nem élőben mennek

A majdnem egyenes, élő adások a sportközvetítések…

(esetleg itt a drukkerek kórusa „beszólhat”…)

Az átlagpolgár legatyásítva – max. egy kis blog a neten…

Még a közkedvelt közösségi oldalakat is durván cenzúrázzák…

Reménysugár: magánemberek közadakozása: szamizdat „tévé”

Stb. stb.

 

*

 

Népszavazás

Lényeges, a kisember húsába vágó kérdésekről

Elvileg és gyakorlatilag szinte lehetetlen elérni,

Hogy jóváhagyják, annyian aláírják, kitűzzék stb.

Az internetet meg miért is akarnák használni?

A nép szava csak zavarná a kormányzást…

 

*

 

Szabad választás

Négyévenként egyszer egy voksod van

Amit leadhatsz arra a néhány pártra,

Mely egyáltalán esélyes a bejutásra

- „ismeretlen” támogatók segítségével…

A képviselők mandátuma „szabad” –

Azt csinálnak, amit akarnak, ill.

Amit a frakciófegyelem diktál,

Amit a pártvezér mond…

…ő meg „fogott” ember!

 

*

 

Beismerő vallomás

Ha valaki önként jelentkezik és feladja magát,

és vállalja egy ismertté vált bűncselekmény elkövetését,

akkor már nincs szükség további vizsgálatra, nyomozásra?

Hisz miért lenne valakinek érdeke, hogy hazudjon?

Például azért, mert más helyett magára vállalná a bűnt…

 

*

 

Igaz vagy hamis tanú

Állampolgári kötelesség is bűnügyben tanúskodni,

ahol az igazat és csak a teljes igazat mondhatod el,

máskülönben tanúból gyanúsított, vádlott, elítélt lehetsz!

De sem magad ellen, sem közvetlen hozzátartozóid ellen

nem vagy köteles tanúskodni – menetességet élvezel,

de ha mégis vállalod az érdekükben, nem hazudhatsz…

 

*

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

ARANY JÁNOS

A HAMIS TANÚ

 

Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget,
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet;
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre,
Atya, fiú, Szent-Lélek hármas istenségre:
Hogy az a darab föld, a melyen most állasz,
Nem tarcsai birtok, - ladányi határ az.

Eléálla Márkus; térdben összeesve,
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne;
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol,
Fázik, aki ránéz s a halálra gondol;
Kezei reszketnek: tán erő hijában?
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?

Esküszöl - "Esküszöm az élő Istenre,
Utolsó napomra és örök idvemre. -"
Esküszöl - "Esküszöm, s ha hamisat szólok:
Se földben, se mennyben ne lehessek boldog;
Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem:
Ama sebes örvény hánytorgasson engem. -"

Lakoma Ladányban, - muzsika, mulatság;
"Ej, haj! dinom-dánom: mienk az igazság;
Nem azé a madár, aki elszalajtja,
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta.
Lám a vén Márkusnak esze volt előre:
Talpa alá tette, úgy esküdt a földre."[*]

Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban:
De mintha keserőt érezne a borban.
Haza megy, komor lesz, szó kifogy belőle,
Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre.
Négy harang siratja, két pap megdicséri,
Mint becses vendéget, sok nép kikiséri.

Elkiséri a nép a kicsiny ajtóig,
Mellyel a világi élet becsukódik,
Nyitva már az ajtó, készen a sír szája,
Úgy látszik hogy épen a halottat várja;
Zeng a búcsuének, a kapa megcsillan,
Fekszik a koporsó, odalent, a sírban.

És a fekete föld, amint hull, amint hull,
Nyögve a koporsó megrendül, megindul;
Kivetődik a sír dobbanó partjára,
Ropogva szakad föl fedelének zára:
Megrázkodik a test és talpra ugorván
Szeme fehérével körülnéz mogorván.

S amint három ujját emeli az égre,
Úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne;
Majd a néptolongás közepébe törvén,
Odafelé tart, hol kútat ás az örvény,
Hol a forgó habok, leszállván a mélybe,
Fejöket befúrják a parázs fövénybe.

Az időtől fogva, mikor a hold felkel,
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel,
Gyakran látni Márkust - ég felé az ujja -
Mélységből kibukni s elmerülni újra,
És, mikép izgága volt egész élete,
Így kötődik szóval: "Oldjak-e? kössek-e?"

Ne feleljetek rá, körözsi halászok!
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok;
Kötni: összekötné hálótok egy bogba,
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba;
Halkan imádkozva evezzetek itt el;
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.

(1852)

[*] Azaz: egy darab ladányi földet készített előre talpa alá,
s így az eskünél mentalis reservatával élt. A. J.

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

*

 

Ima

„Aki dicsőit, kétszeresen imádkozik”

beat mise egyházi (könnyű)zene, soul,

spirituálé, gospel,  katolikus népének, zsoltár

Stb.

 

*

 

Ingyen

Ingyenélők

Nincs ingyen vacsora?

Ingyenkonyha – ingyen kegyelem

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok

Aki mindenkit szolgál, azt nem fizeti senki

A legjobb dolgok a világon ingyen vannak…

Stb.

 

*

 

Legnemesebb – legalantasabb

Szolgál a rabszolga, a szolga, a szolgalelkű ember,

de a hivatás magaslatán álló lelkipásztor, szellemi elit

(lásd a paradoxont: szabadon szolgál a szellem)

Krisztus urunk első akart lenni, így mindenkit szolgált

 

*

 

Arany közép

Amit újra is újra

meg kell találni a

rossz végletek között,

amik amúgy közelebb

állnak egymáshoz,

mint a középhez:

szabadosság – szabadság – rabság/vakfegyelem

vakmerőség – bátorság – gyávaság

tékozlás – takarékos gazdálkodás – fösvénység, zsugoriság

stb.

 

*

 

Semleges – pozitív - negatív

Szerencse, barát, isten, hit,

sors, szellem, ember, közösség stb.

ha nem tesszük is hozzá,

akkor is mindig jó szerencsét,

jóbarátot, jóistent értünk rajta,

s csak a negatív értelmű

használatot szoktuk kihangsúlyozni:

balszerencse, rossz/hamis barát,

balhit, rossz szellem stb.

(a Jóisten nem redundáns,

bár a párja inkább a Sátán,

s nem a Rossz isten…)

 

*

 

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

 

*

 

A barátaimtól

védjen meg a jóisten,

az ellenségeimmel elbánok magam is

 

*

 

Cseberből vederbe

A hitelezőid elől menekülve

beszaladsz egy oroszlánbarlangba?

vagy a könyörtelen uzsora maffiózók karmaiba?

 

*

 

Bizalom

Ha egy veremben ketten vannak,

ahonnan csak úgy lehet kijutni, ha az egyik bakot tart,

akkor a másiknak meg  kell ígérnie, hogy kihúzza majd őt,

de erre csak a szava a biztosítéka – nem hagyja őt a szemét…

 

*

 

Rész és egész

1.

Sok csatát megnyertél,

- és volt közte pirruszi győzelem -,

csak magát a háborút veszítetted el

2.

Mindene

ép és egészséges,

csak a torka véres…

 

*

 

Részsiker

A kikötő felé száguld egy taxi,

az utasa szinte még menet közbe ugrik ki belőle,

és még éppen átrohan a majdnem felvont hajóhídon,

ahol a kapitány köszönti: üdvözüljük a Titanic fedélzetén

 

*

 

Bolond

Aki azt hiszi, hogy ő kivétel, ő soha nem hal meg,

s nem úgy éli mai napját, mintha ez lenne az utolsó -

de az is, aki nem az örökkévalóságra rendezkedik be

 

*

 

Ön- és közveszélyes

Aki a tűzzel játszik, neadj’isten piromán,

az nemcsak saját testi épségét kockáztatja,

hanem a családja, a szomszédok vagyonát és életét is

 

*

 

Természetjog 

Elidegeníthetetlen emberi jogok?

Életfogytig szabadságvesztésre ítélhetnek,

de le nem köphetnek, meg nem pofozhatnak,

emberi méltóságodban nem alázhatnak meg…

(És azt a jogod elvehetik, hogy utódod lehessen?)

 

*

 

Légkör

A gyanakvás légköre

A személyes/intézményes rosszhiszeműség

Mint amikor nem kapsz levegőt, folyamatosan fuldoklasz

 

*

 

Álmok

Vágyálom vagy rémálom

Összebilincselve egy életre – kulcs eldobva

 

*

 

Mértékérzék 

Sokat akar a szarka,

de nem bírja a farka –

avagy a kevesebb több lenne –

mint amikor a túl sok kinccsel rakott hajó elsüllyed,

mint amikor a mohó a nyerés helyett

még azt is elveszíti, amije eddig volt…

 

*

 

Névadás – változtatás

családnév – keresztnév – becenév – gúnynév

művésznév – álnév – titkos név – magyarosított név

férjezett női név – címmel/ranggal kibővített név

beavatás utáni név – fogadalomtétel utáni szerzetesnév

beszédes név – felnőtté avatás után adott név stb. stb. stb.

 

*

 

Mi számít büntetésnek?

Ha a szomszédom megpofozom,

kipellengérezem, bezárom,

az legfeljebb támadás,

provokáció, megtorlás, bosszúállás,

ami büntethető szabálysértést/

bűncselekményt valósíthat meg.

de a gyerekemet már büntethetem,

mert gondviselője vagyok, hatalmam van felette –

az alkotmány/jogrend keretén belül én szabom a házirendet,

aminek megsértését kinyomozom, vádat emelek, megítélem-

és az ítéletet is én hajtom végre…

 

*

 

Arculcsapás

ami lehet egy véletlen eltévedt mozdulat

ami lehet egy szándékos inzultus, megszégyenítés

ami lehet egy büntetés – nyilvános rosszallás kifejezése

ami lehet átvitt értelemben egy pofon az élet tanár úrtól

 

*

 

A halálbüntetés

Nem büntetés, inkább egy prevenció:

többet-többé nem hibázhatok, vétkezhetek stb. –

egyszer s mindenkorra kivonnak a forgalomból…

Az én javíthatóságomról, megtérésemről lemondtak,

de a maradékot példámmal elrettentenék, riasztanák!

(vagy arra ösztönöznék, hogy most már mindegy,

ha egyet ölt, öljön inkább még – ugyanazt kapja…)

 

*

 

Értelmi szerző

Az elkövetőt még tetten is érhetik,

vagy a közvetett tárgyi bizonyítékok kizárják,

hogy rajta kívül bárki más lehetett volna a tettes.

de az ötletadó, a felbujtó örökre rejtve maradhat?

(nem úgy, mint A helység kalapácsa c. vígeposzban)

 

*

 

Cui prodest?

Kinek az érdekében

állt és áll a gyilkosság –

könnyű szűkíteni a kört,

s ismert lehet a tettes.

de ha csak egy „action gratuite” volt?

Milyen sokáig maradhat

szabadlábon egy (sorozat)gyilkos,

ha csak úgy vaktában, logikátlanul

gyilkol egy világvárosban?

 

*

 

Reményik Sándor

Jóakarat

 

"Én jót akartam, - s minden rosszra vált..."

Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tőrdöfés,

Mellyel a szív magának ád halált,

S önnön hajába markol szaggatón

A kétségbeesés?!

"Én jót akartam.

 

Zephirt vetettem, - és vihart arattam. -

Szóltam a földnek: gyorsabban forogj! -

S az megindult alattam,

Mint a horkanó paripa, vadul.

Egy tégla nem tetszett a templomfalban,

Megmozgattam, - s a templom összedőlt.

Én jót akartam"

 

Mikor eljő az ítéletnek napja,

A végső nap

S a maga jussát minden szív kikapja,

Mikor a bíró rátekint merőn:

Egyensúlyozni bűnök tonnasúlyát,

Egy hópehely a másik serpenyőn;

Lángtengerek közt keskeny tejfolyó,

Kárhozat-földjén üdvösség-barázda:

Jóakarat - elég lesz ez a szó?...

 

*

 

Kevés, elég, sok is…

elég egy csepp méreg az ételedbe, hogy végzetes legyen

elég egy pillanat kihagyás az autópályán a tragikus balesethez

elég egy részeg éjszaka, hogy tönkre tegyed a jó házasságodat?!

 

*

 

Szellemi párbaj

Amikor minden mondat

tréfás incselkedő kihívás,

és nem maradhat el a frappáns,

csattanós gyors válasz!

(párbajképes vagy?)

 

*

 

A konspiráció iskolája

Amikor egy meglepetés bulit szervezünk,

hogy úgy köszöntsünk egy éppen ünnepeltet,

hogy ő ezt ne tudja, de még csak ne is sejtse…

 

*

 

Passzív –

passió és passzió

Egy szenvedő igealak –

egy szenvedéstörténet

egy ártatlan hobbi/

önsorsrontó szenvedélybetegség

 

*

 

Példa és intés

ezer papolás, prédikáció,

dörgedelem, tanács nem ér annyit

mint a mutatott jó vagy rossz példa,

ami erővel vonz vagy taszít

 

*

 

Pszeudo megtérés?

Amikor az ördög beteg lett,

szerzetes akart lenni

a zuhanó repülőgépen

viszonylag kevés

az ateista ember

 

*

 

Inkognitóban

mire lennél képes,

ha sosem derülne ki, hogy te voltál?

milyen élményt jelent,

egy sötétszobában ismeretlenekkel

szex orgiában részt venni?

mit nem csináltál volna meg,

ha tudod, hogy akkor lát valaki?

 

*

 

Élj úgy, mintha

egy általad tisztelt derék ember mindig nézne

(„isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!)

 

*

 

Csak majdnem

értem el a buszt –

vagyis végül nem értem el

erőszakoltak meg –

vagyis végülis szűz maradtam

mertem kiállni a véleményemmel –

végül gyáva voltam

 

*

 

Láz - lázadás

A láz nem betegség

csak a tünete, kísérője

vagy már magának

a gyógyulásnak a kezdete?

ilyen a lázadás is –

helyrerakni a kizökkent időt!

(és az olyasfajta alibiélet,

mely lázas semmittevésben merül ki)

 

*

 

Kapcsolódó kép

 

*

 

„Im itt a szenvedés belül,

ám ott kívül a magyarázat.

sebed a világ - ég, hevül

s te lelkedet érzed, a lázat.

rab vagy, amíg a szíved lázad -

úgy szabadulsz, ha kényedül

nem raksz magadnak olyan házat,

melybe háziúr települ…”

(József Attila – Eszmélet)

 

*

 

Utolsó – utoljára

az utolsó szó jogán

búcsú előtt utoljára megölelni

egy utolsó pillantást vetni otthonodra

ultima ratio – ultimátum

utolsó figyelmeztetés!

utolsóból első

elsőből utolsó

stb. 

 

*

 

Ajánló

Megajánló – kiajánló - felajánló

Ajánlólevél nélkül ajánlom magam

(ajánlom magam! mint köszönés –

Karinthy csípős válasza: jobbat nem tud?)

Egy visszautasíthatatlan ajánlat

(olyan előnyös/fenyegetéssel terhelt)

Felajánlom évi összes jövedelmem…

Stb.

 

*

 

Varietas delictat

A változatosság gyönyörködtet

de aki nem tündökölni,

hanem használni akar

mint Kőrösi Csoma Sándor,

az akár 10 éven át is képes

ugyanazon az ételen élni,

és áldás van a jó ügyért

hozott emberfeletti áldozaton.

 

*

 

Egyedül nem megy

csak ha bakot tartasz,

akkor mászhatok át a börtönfalon

csak ha mindketten megfogjuk,

akkor bírjuk el a szekrényt

csak egy férfi és egy nő nászából

foganhat meg egy új élet

csak ha igazmondó tükröm vagy,

van esélyem a boldogságra

 

*

 

Szájhagyomány 

száll az ének szájról szájra

aki hallja, adja át!

a suttogó negatív propaganda

a pozitív és negatív pletyka

én is csak hallottam, továbbadom…

stb.

 

*

 

Az ember száj

szájbarágás: étel és tanítás

szájon át lélegezni és lélegeztetni

csuk be szemed és nyisd ki szád,

kapsz bele egy cukorkát

miért csinálsz segget a szádból?

(a kimondott szó kötelez)

ha én egyszer kinyitom a számat,

ha én egyszer elkezdek…

(ha fizetsz, kussolok!)

 

*

 

Jó és rossz hír

Melyiket mondjam előbb?

A jó hír vánszorog,

a rossz sebesen szárnyal?

A rossz lábár vágtuk le,

de a rossz szépen gyógyul…

Rossz hírt hozni –

tapintatosan közölt halálhír

(katonaság, morbid viccek)

Evangélium – jó hírt örömmel közölni:

meg vagy váltva a bűn rabságából!?

 

*

 

Puzzle játék

Amikor egy régésznek

kell rekonstruálni valamit,

amiről esetleg nem is tudja,

hogy egészében micsoda,

és nem lehet biztos benne,

hogy minden töredék megvan…

 

*

 

Emberrel kísérletezni

Szabad-e például egy jónak tartott barátodat

olyan mesterséges, általad előidézett helyzetbe hozni,

ahol kiderülhet róla, hogy mennyire tud titkot tartani?

könnyen rámehet egy pótolhatatlan kapcsolat…

 

*

 

Kegyelem vagy járandóság?

A császár fővadásza eddig mindig a bakra ült,

s a nagyúr eddig mindig maga mellé hívta, invitálta.

egyszer csak a vadász a hívást nem várva beül a hintóba:

nemcsak kitessékelték, de többé nem részesült e kegyben!

 

*

 

Vagy-vagy

vagy használod,

vagy elsatnyul, elsorvad

vagy előre haladsz,

vagy lemaradsz, leszakadsz

vagy okosodsz, élezed elméd,

vagy eltompulsz, elbutulsz

vagy istennek,

vagy a sátánnak hódolsz,

azt imádod, az tölt be…

 

*

 

Ady Endre

A perc-emberkék után

 

Otthon bolondját járja a világ,

Majmos, zavaros, perces, hittelen,

Nagy, súlyos álmok kiterítve lenn,

Fenn zűrös, olcsó, kis komédiák.

 

Magyar Bábelnek ostoba kora,

Ments atyaisten, hogy benne legyek -

Engemet kötnek égbeli jegyek

S el kell hogy jöjjön nászaink sora.

 

Most perc-emberkék dáridója tart,

De építésre készen a kövünk,

Nagyot végezni mégis mi jövünk.

Nagyot és szépet, emberit s magyart.

 

Robogok honról rejtett vonaton,

Ebek hazája ma, nem az enyém -

S ha marad csak egy hivőm, szent legény,

Még a holttestem is ellopatom.

 

Ez a ricsaj majd dallá simul át,

Addig halottan avagy éberen,

Pihenjen a szent láz s az értelem,

Míg eltünnek a mai figurák.

 

Magyar leszek majd hogyha akarom,

Ha nem sutáké lesz itt a világ,

S fölcsap minden szent és igazi láng

Rejtekből avagy ravatalon.

 

(1913)

 

*

 

Miért a gitár

lett ilyen elterjedt, népszerű hangszer korunkban?

mert egyszerű és könnyű megtanulni pár akkordot,

amivel bárhol nagyon jól elkísérhetők énekelhető dalok,

s egy kis basszus és szóló hangzás is elővarázsolható belőle…

 

*

 

Jóból is megárt a sok

ha egész héten csak az

egy kedvencedet eheted - nézheted

ha egyszerre lehetsz együtt

a világ legszebb nőivel-fiúival…

ha egy hónap alatt kell bejárni

a legjobb múzeumokat

stb.

 

*

 

Jó és rossz

Meg lehet halni

a nevetésben is?

(szívszakadásig)

Lehet valakit úgy kínozni,

hogy csiklandoznak?

(kíncsiki)

 

*

 

Ördögi csapda

Először azért kell valami pótszer,

hogy az eddiginél sokkal jobban érezd magad,

majd utána azért kell egyre nagyobb és nagyobb adag,

hogy ne érezd magad egyre rosszabbul?

 

*

 

Boldog tudatlanság

Milyen jól működött

az őstehetségű hályogkovács,

míg el nem magyarázták neki,

hogy milyen hihetetlenül bonyolult az emberi szem,

és hogy egy kis melléfogás milyen károkat okozhat…

 

*

 

A családanya dicsérete

Mi mindenhez kel értenie egy jó háziasszonynak:

lakásberendezés, otthonteremtés, takarítás, mosás,

gyereknevelés, bevásárlás, főzés és sütés, befőzés,

kertészkedés, állattartás, vendéglátás, játékmesterkedés…

tovább is van, mondjad még!

 

*

 

Áldott halandóság

Milyen vigasztaló az a gondolat,

hogy egyszer a legpokolibb szenvedésnek

vagy a legszörnyűbb megaláztatásnak is vége,

mégpedig a halálban, amit önként is választhatok…

 

*

 

Irreverzibilis döntés

A kolbászból már nem

lehet megint élő disznó…

Előbb mérj és csak utána

vágj – visszacsinálhatatlan…

Frizurád még lehet más, de

ha bőrödre tetoválsz egy nevet…

Visszafordíthatatlan:

repül a nehéz kő,

s ki tudja hol áll meg…

 

*

 

Emberismeret

Madarat tolláról,

embert barátjáról ismerni meg.

A madár azt le nem vedli,

a felnőtt pedig ezt választja.

 

*

 

Következtetés

Aki a virágot szereti,

az rossz ember nem lehet?

Viszont aki a kutyájával kegyetlen,

vagy állatokat kínoz…

(mifelénk csak a melegvérű

állatokat védi a közerkölcs?)

 

*

 

Könny

A sírás férfiatlan?

a férfiak korán halnak.

nem hiába hull a könnyed,

az egyben megkönnyebbülés is…

„ott fogsz te sírni, ahol senki se lát…”

„nincsen olyan ember,

ki ne érezné egyszer,

hogy sírni kell…”

 

*

 

Csak egy tánc volt

igen, de láttad a jobbik, szebbik, kedvesebb arcát,

de észlelhetted figyelmességét, udvariasságát, tapintatát,

de érezhetted a mozgását, az összehangoltságotokat stb.

de mintát kaptál szókincséből, hangjából, humorából,

és nem utolsósorban az illatát vagy a szagát is….

 

*

 

Boldog házasságok titka

Sokáig sokan vagy egyáltalán nem választhattak,

vagy még csak nem is ismerhették egymást a nász előtt,

de – úgy tűnik – mégis több jobb, tartós házasság volt,

mint manapság, amikor évekig próbálgatják egymást…

(persze csak van középút – hisz már egy tánc is próba…)

 

*

 

Most vagy soha!?

Ha meglátsz egy lányt

a világvárosi forgatagban,

s rossz hasonlattal:

mint derült égből a villámcsapás,

úgy jár át az érzés, hogy

ő lehetne/lehetett volna

az az igazi, akit neked

a hatmilliárdból

kiszemeltek!

 

*

 

Hiánybeteg

A skorbut egy hiánybetegség.

de hány ember szenved lelki hiánybetegségben?

akinek valamilyen fontos dimenzió hiányzik

az élete teljességéhez – az egészségéhez!

(barátság, szerelem, játék, hivatás, utód,

közélet, humor, otthon, hobbi, sport, tánc stb.)

 

*

 

Inkubátor ház

Például: amikor

valaki úgy óvná

a lánygyermeket

a világ gonoszságaitól,

rossz példáitól és hatásaitól, hogy

elszigeteltségben nevelteti fel őt –

és ezzel teszi a legnagyobb rosszat:

már egy szép szó is elcsábítja!

 

*

 

Savanyú a szőlő?

Amit kívánsz, de itt

és most nem éred el –

szó szerint vagy képletesen,

átvitt értelemben,

azt leszólod, ócsárolod stb.

és úgy teszel, mint aki

nem is akarja birtokolni…

 

*

 

Titok

Amiről

nem tudunk,

az nem is hiányozhat.

lehet, hogy ez a fajta

tudatlanság a boldogság titka?

 

*

 

Április elseje

Meddig lehet elmenni a jóízű tréfálkozásban?

Keltheti-e az ember mókából a saját halálhírét,

hogy utána titokban megfigyelje a reakciókat?

 

*

 

A tizenkét dühös ember

Amikor egy hajszálon függ egy ember élete.

lesz-e egyetlen ember az esküdtbíróságban,

aki nem dől be az annyira sima ügy látszatának…

 

*

 

A lovakat lelövik, ugye?

Tánc maraton a végkimerülésig,

de nem büntetésből mint a népmesében,

hanem az anyagi csődből való kilábalás esélyét érezve…

 

*

 

Aki

a korpa

közé keveredik,

azt felfalják a disznók -

s persze mondogathatja,

vagy énekelgetheti, hogy

„mások vittek rossz utakra engem…”

Ha ő például a kútba ugrik,

akkor ezt fogod tenni te is?

 

*

 

Gyenge kifogás

Jó kifogás sose rossz!?

nem adok a koldusnak,

mert úgyis biztos elissza

vagy a koldusmaffia zsebét gazdagítom…

 

*

 

Gyenge mentség

Én nem kakáltam

a kútba, csak a kávájára…

Úgy kezdődött, hogy ő visszaütött

 

*

 

Önkéntes véradó

Anonim szervdonor, adományozó –

és a vérrel, emberi szervvel kereskedők

 

*

 

Titkolhatók

A szerelem

sokáig nem tartható titokban,

de a terhesség akár a végső stádiumig is?

 

*

 

Körülmények

Enyhítő-súlyosbító:

Előre megfontolt szándékból

vagy hirtelen felindulásból követte el?

Szerelemféltésből vagy bérgyilkosként?

 

*

 

Alja

Melyik

a legvisszataszítóbb

bűncselekmény?

Például az, ha valaki

a gondjaira bízott kisdedet,

megbotránkoztatja, megrontja,

megnyomorítja stb.!

 

*

 

Megkövezés!?

A házasságtörő asszony példázata

Az vesse rá az első követ, aki még sohasem vétkezett!

Az asszony úgy lett elbocsátva: menj és többé ne vétkezz!

 

*

 

Katonadolog

A katona nem fázik, csak úgy érzi…

Nem a ruhát szabják a katonához, hanem megfordítva…

Az is baj, ha van sapka a katonán, az is baj, ha nincsen…

 

*

 

Faramuci

A halat úszni tanítják,

Az oroszlán vegetáriánussá idomítanák

A rókák tyúkvédő tagozatát szerveznék…

 

*

 

Csikkek

után kutatsz

a villamosmegállóban,

megvető pillantások

özönétől kísérve és sújtva -

aki egyszer lecsúszott,

abba már mindenki belerúghat…

 

*

 

Kegyetlen

játékok űznek -

gonosz ugratásokat találnak ki

pihent agyú aranyifjak, zsúrfiúk:

pl. fogadásból udvarolnak

egy „csúnya lánynak”,

aki egészen beleéli magát,

majd öngyilkos lesz…

 

*

 

Megalázó

Kandi kamerázás -

pénztárcát tesznek az útra

a gyanútlan járókelő elé,

s egy terepszínű madzagon

mindig arrébb rángatják…

 

*

 

Egyén – tömeg

A tömegpszichózis lélektana

Hisz egyenként mindenki Jézusra szavaz,

de tömegben már nem, ellenkezőleg, így

Barabást mentik fel, a latrot

 

*

 

Rigócsőr

Addig válogat,

míg két szék között a pad alá esik,

vagy odaadják a válogatós királylányt

a legelső jelentkezőnek, egy koldusnak,

aki – a hölgy szerencséjére – királyfi,

de álruhában… és mielőtt felfedné magát,

még egy kis móresre tanítja…

 

*

 

Szocreál

Mindegy, mit rendelsz,

- bár megkérdezik és kivárják -

úgyis csak egyféle van:

eszed, nem eszed, nem kapsz mást!

 

*

 

Szomszédok

Profi, pláne dilettáns

operaénekesek, hegedűsök

gyakorlószobája mellett felnőni

 

*

 

Só – show

minden van -

csak só nincsen,

illetve semmi fűszer,

ami megbolondítaná

az ételed és az életed

 

*

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

Bartis Ferenc: 

Utószó

 

Széttépve és összetörten

Győzelmektől meggyötörten

Már magzatként bajba ölten

Vándor bölcsőtemetőkben -

És mégis élünk

 

Dobra vernek minden vágyat

Árverezés a vasárnap

Nászunkra is gyászhír támad

Üresek a gyermekágyak -

És mégis élünk

 

Elvadult a dúlok lelke

Kórót terem tarló mezsgye

Pusztul a föld egyre-egyre

Hull a szikla tenyerünkbe -

És mégis élünk

 

Fogaskerék futószalag

Egyik elmegy másik marad

Bölcsőnk, sírunk porrá szakad

Zokognak a kövek szavak -

És mégis élünk

 

Hogyha sírunk: kiröhögnek,

Hogyha kérünk: fel is kötnek,

Hogyha küzdünk: odalöknek

Történelmi kárörömnek -

És mégis élünk

 

Magyar, szavad világ értse:

Anyanyelvünk létünk vére;

Anyánk szíve tetemére

Átok zúdult: vége, vége… -

És mégis élünk!

 

1956. November 1.

 

*

 

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”

Nagy Jenciklopédia

Az emberi csoda, selejt és szörnyeteg 

Az emberi boldogság-boldogtalanság tétje

 

Min múlik, hogy milyen lesz az egy életünk?

 

Hogy lesz-e élő hitünk, édes otthonunk, szent hivatásunk,

szerető élettársunk, gyermekáldásunk, makk egészségünk,

gazdag lelkivilágunk, építő társaságunk és igaz barátságunk,

éltető humorunk és önfeledt játékosságunk, nemi életünk stb.

 

Avagy hontalanság, családi tűzfészek, lélekölő robot,

házassági pokol, szex nyomor, lelki-testi nyavalyák,

pályatévesztés, meddőség/gyermekátok, sivár ateizmus,

langyos/szektás vallás, kínzó magány stb. lesz osztályrészünk…

 

És mit jelent, ha magyar küldetéssel utazunk e Titanic bolygón?

Képtalálat a következőre: „emberismeret karakterológia könyv”