Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tegezés a magyarban PDF Nyomtatás E-mail
Nyelvformák és életformák - Nyelvformák és életformák

TEGEZÉS A MAGYARBAN

A szociolingvisztika egyik legfontosabb felismerése, hogy magához a nyelvhez hasonlóan a nyelvhasználat is rendszert alkot, amely a nyelvi rendszernél jóval érzékenyebben reagál a nyelven kívüli hatásokra. Minden nyelvben – ha a nyelvi rendszerben nem is, a nyelvhasználatban mindenképpen – kifejezést nyer a társadalmi rang és státusz. Ez a társadalmi rangjelzés nem korlátozódik az emberekre, hanem érvényes lehet állatokra, élettelen tárgyakra, szituációkra, a beszéd közönségére stb. A társadalmi státusz kódolása számos formában megnyilvánulhat, minthogy maga a státusz is számos társadalmi jelenséghez kapcsolódik, amelyek mindegyike elvben külön kódolható. Ilyen társadalmi jelenség az udvariasság, a távolságtartás, formalitás, szimpátia, közömbösség stb. A társadalmi státusz általános tulajdonságai közé tartozik, hogy stabil (merev), szorosan strukturált, fokozatos és többféle módon kódolt.

A tegezést a magyarban – miként sok más nyelvben – meglehetősen bonyolult rendszer szabályozza. Bár a tegezés az ősibb és a több – például morfológiai – szempontból jelöletlen (angolosan unmarked, default), a felnőtt magyar ember addig ismeretlen, felnőtt beszédpartnerét az ismerkedéskor és gyakran ezen túl is, még ha például egykorú és azonos nemű kolléga is, általában magázza. A magázás csak a XVI. századtól, a társadalmi rétegződés növekedésével terjedt el a tegezés rovására. Bár a magázás a nyelvjárásokban nem látványosan elterjedtebb, mint a köznyelvben, egyes vidékek nyelvhasználatára kimondottan jellemző. (Például Erdélyben, ahol gyakran, hagyományosan a falvakban a nem ismert gyereket is magázva szólítják meg a felnőttek.)

Ha a magázást tekintjük adottnak, jelöletlennek, legalább kétféle fő csoportba sorolhatók a tegezve megszólíthatók. Ide tartoznak egyrészt a valamilyen értelemben (rokonság, ismeretség, foglalkozás, életkor stb.) hozzánk közel állók, akikkel gyakran – például a más nemű, más korú kollégák esetében – kuszának tűnő preferenciák szerint tegeződünk vagy magázódunk. Ráadásul szintén bonyolult – és olykor csak egy-egy szituációra érvényes – szabályok szerint dől el, hogy a tegezés kötelező vagy lehetséges, egyoldalú vagy szimmetrikus, intimitást vagy megvetést fejez-e ki stb.

"A népmesékben sokszor minden szereplő tegeződik"

A tegezettek körét kijelölő másik fő szabály a nem teljes értékű kommunikációs partnereket fogja egybe: ide tartoznak az állatok, a gyerekek, a nyelvünket nem vagy alig értő idegenek, sőt maga Isten is. Ide kapcsolható és a hatalommal való visszaélés egyik megnyilvánulása, hogy egyes ápolók tegezik a magatehetetleneket, kijózanításnak kitett részegeket, egyes őrök foglyaikat, egyes rendőrök az eljárás alá eső személyeket. Számos irodalmi – elsősorban folklór – műfajban a tegezés (mivel részben archaizálás is egyben) jóval gyakoribb, mint a köznyelvben. (Például a népmesékben sokszor minden szereplő tegeződik.)

Az ismertetett két fő szabály mellett számos más tényező is befolyásolhatja a tegezést, s ezeket illetően a nyelvközösségen belül is különbségek lehetnek. A  bajusznak például igen jelentős szerepe volt a hagyományos magyar népi kultúrában, s legalábbis egyes vidékeken a tegezést–magázást meghatározó tényezőként szerepelt. Például a Kapos mentén „A fiatalabb gyerkőcök azt a legényt, akinek serkent a bajusza, már magázták. A hajadon lányok, ha pedig tegezték is a legényt, amikor megjelent a bajusza, ekkor már magázták. (…) A bajusz tekintélye nagy volt, a szőke férfiakat, akiknek szőrzete gyérebben látszott, a lányok is későbben magázták, sőt tegezték még idősebb korában is”. A tegezés–magázás ráadásul bajusztípustól is függött: a „kese ‘szákóci bajszú’ embert nem is igen kérdezgették az életkoráról, hanem csak egyszerűen letegezték, még ha idősebb volt is. Ez pedig a fiatalabbat is, ‘a söprűbajszút’ bátyámnak, bácsinak szólította”.

A palóc nyelvjárást képviselő Szuhogyon (Borsod) „Öt év korkülönbség után illett magázni a férfiakat mindkét nem fiatalabb tagjainak, még a testvéreknek is”.

Rendszerint Istent is tegezzük

Látnivaló, hogy a tegezettek körét kijelölő főbb szabályok többféle, heterogén elemekből összeálló interakciós keretet igényelnek (életkor, nem, közelség, nem teljes értékű kommunikációs partner, bajusztalanság vagy általánosítva a beszédpartner személyes megjelenése.)

Végezetül érdemes megemlékezni a pertu szóról, amely azért különösen érdekes, mert valószínűleg ez a legtöbb szófajú szó a magyarban, s ilyen értelemben egészen rendkívüli poliszémiát mutat. 1798-tól adatolható, valószínűleg a német per du (‘tegezve, tegezően’) hatására alakult ki a latinper prepozíció és a tu ‘te’ névmás összetételéből. Már a XIX században több jelentéssel fordult elő: (1) ‘tegeződés, tegező viszony’ (főnév); (2) ‘tegezőtárs, tegező viszonyban levő’ (főnév és melléknév); (3) ‘tegeződve, tegező viszonyban’ (határozószó); (4) ‘egészsségedre!, szervusz!’ (mondatszó, általában koccintáskor pohárköszöntőnél stb., a német Prosit!, Schmollis! stb. megfelelőjeként). (A magyar egészségedre! pragmatikai érdekessége, s valószínűleg magyar specialitás, hogy koccintáskor és tüsszentés utáni jókívánságként is szokás használni.) Pertut inni gyakran és tipikusan a tegezőviszony kezdetét jelenti; a pertut iszik kifejezésnek régies, németes párjai a brudert iszikbruderschaftot iszik, mivel tipikusan a testvérek tegeződnek. A pertut ivásnak kanonizálódtak (s mára talán már el is vesztek) bizonyos velejárói: pohárral a kézben kart karba fonás, a pohár kiürítése után csók. Érdekes még a csendőrpertu kifejezés is, amely az aszimmetrikus tegeződés kifejezésére volt használatos, nyilvánvalóan arról, ahogyan a csendőrség intézményének képviselői viselkedtek (viselkedhettek) környezetükben.

Kicsi Sándor András

Irodalom

Gelencsér Sándor: “Népi megszólítások és a tiszteletadás nyelvi formája a Kapos mentén.” Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár) 1972/1: 50–52.
Herman Ottó: “A magyar bajusz.” Magyar Nyelv 2(1906)1: 30–33.
Horpácsi Illés: “A szerbusz és a tegezés.” Magyar Nyelv 63(1967)2: 199–203.
Kertész Manó: Szállok az úrnak. Az udvarias magyar beszéd története. Bp: Révai 1932.
Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár. Bp.: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Tinta 2008.9 hozzászólás
Rendezés:
Mitzi von Küche
"egyes ápolók tegezik a magatehetetleneket, kijózanításnak kitett részegeket, egyes őrök fogjaikat," az utolsó szó helyesen: foglyaikat. Javítani kéne az egyébként érdekes cikkben.
TINTA Könyvkiadó
Köszönjük szépen az észrevételt, javítottuk!
TetszikVálasz122 hete
Janos Farkas
Mi volt a helyzet a bajuszos nokkel?
Friss Ágnes ·
Most talán már nem így van, nem tudom. A 60-70-es években még elfogadott volt az egészségügyben, hogy a főorvosok, osztályvezetők a beosztottjaikat, a fiatalabb orvosokat, nővéreket, asszisztenseket tegezték, azok viszont nem tegeztek vissza.

Egyetemi laboratóriumban éltem át: a tanársegéd(nő) tegezte az asszisztensnőt, magázta az egyetemi hallgató(nő)t és a takarítónőt. Az asszisztens tegezte a tanársegédet és a hallgatót, magázta a takarítónőt. A hallgató tegezte az asszisztenst, magázta a tanársegédet és a takarítónőt. Menüett.
Róza Krisztina Márton ·
Munkahely: Műfordító
és a takarítónő? ő magázott mindenkit? 
TetszikVálasz122 hete
Friss Ágnes ·
Percekkel ezelőtt írtam egy hozzászólást. Megadtam egy nevet, amelyről úgy tudtam, ez fog megjelenni a hozzászólást író neveként. Nem adtam meg a nevemet, pláne nem az egyetememet, melyhez 1968. óta nem volt közöm. Hogy kerültek ezek (név, egyetem) a hozzászólás élére?!?
Pisti Tóth ·
Mert a Facebook-os kommen-modulon keresztül tetszett hozzászólni, nem pedig a blogmotor saját kommentszekciójában  Így olyan, mintha a Facebook-on kommentelt volna, ezért szerepel itt a neve és a volt egyeteme.
TetszikVálasz122 hete
Nagy Gábor
"a felnőtt magyar ember addig ismeretlen, felnőtt beszédpartnerét az ismerkedéskor és gyakran ezen túl is, még ha például egykorú és azonos nemű kolléga is, általában magázza."
Érdekelne, hogy ez mennyire van így igazából, mert a saját megfigyelésem pont az ellenkezője.
Amikor a 90-es évek elején dolgozni kezdtem, édesapám azt mondta: fiam, a munkahelyen minden férfit tegezzél, az időseket is, pl. szervusz János bátyám. A nőknél majd meglátod, mi a konkrét munkahelyen a szokás, általában akit ismersz, vagy veled kb. egykorú, azt tegezni szoktuk.
Azóta eltelt pár évtized, és nem emlékszem, hogy ez alatt bárkit magáztam volna, és másoktól se hallottam igazán (egyetlen példa jut eszembe, egy 50-es úr magázott egy huszonéves kolléganőt 93-ban)
Istvan Krepler ·
nyolcvanas évek végén kezdtem dolgozni: a Kossuth Nyomdában az emberek ismeretlent magáztak, ha tegeződtek, akkor per Kovács elvtárs. a céghez tartozó Fényszedőközpontban viszont mindenki mindenkit tegezett (elvtárs nélkül  ), kivéve a tanulók nem tegezték az igazgatót, és az igazgató titkárnőjét sem tegezte senki (ő viszont egyedüliként) magázta az igazgatót. 
aztán egyre több olyan helyen dolgoztam, ahol a kollégák tegeződtek - mondjuk a viszonylag fiatalosabb it, marketing és sajtós berkekben. de azért még nem egy olyan újságíró kolléga volt, aki a 90es évek végén még szólt, hogy most már tegeződhetünk...
TetszikVálasz122 hete
Ágnes Kovács
Nekem az a tapasztalatom, hogy az idősebb és/vagy konzervatív férfiak, illetve a rangban magasa(bba)n álló férfiak a női kollégákat alapból magázzák. A magasabb rangú nők magáznak mindenkit, de van olyan, aki meg mindenkit letegez, bár ez ritka. Én amúgy nem bánom, ha a pasik magáznak, azt meg kifejezetten szeretem, ha kezitcsókolommal köszönnek  a jónapotozástól a falnak megyek.
TetszikVálasz222 hete
Att Szerva ·
ahogy átfutottam, nekem kimaradt az, hogy mivel a közvetettmegszólításnak nincs saját nyelvtani formája, ezrt, ahol fontos a megértés, műtő, számítógép, stb. ott nincs is túl sok helye
László Tóth ·
Én palóc vagyok és nálunk a "hasonszőrűek",falubeliek egymás között simán tegeződtek. Magam ökölszabályként 10 éves korkülömbséget vettem,de nőknél,házas embereknél lehetett kevesebb is,öreglegényeket pedig még nagyobb korkülünbséggel is tetuztam. Az akkor még valóban kisebbségben lévő cigányságot - minden rasszizmus nélkül - álltalában mindenki tegezte,ők meg helyzettől függően,tegezve,vagy magázva válaszoltak.
Az én korosztályomban teljesen természetes volt,hogy egyes lunpen hajlamú családokat kivéve,magáztuk a szüleinket. A párom tizenévvel fiatalabb,félig pösti lányként,már tegezve nev...Bővebben
Katalin Irma Varga ·
Apám 6 gyerekes hajdúsámsoni napszámoscsalád elsőszülött fia volt. Nagyapám egészsége megroppant a Tanácsköztársaság idején vállalt funkciója miatti 3 éves "jutalomüdültetésben", Romániában. Tehát apám volt a fő segítője, a családfenntartás nagyban függött őtőle is. De azt hiszem, nemcsak ennek köszönhetően (igencsak így volt ez szokás más családokban is), apámat a fiatalabb testvérei attól függetlenül, hogy hány év korkülönbség volt közöttük, magázták! S ez megmaradt a húga részéről meglett felnőttként is. Nekem gyerekként olyan furcsa volt hallani, amikor ott volt nálunk Piroska néni, hogy így szólította aput, hogy "Sanyi bátyám", és magázta. "Tudja", "tessék", stb. Mellesleg én is úgy nőttem fel, hogy magáztam a szüleimet, s ez így is maradt felnőttként is. Anyósomékat is magáztam, illetve "tetszikeztem".
László Tóth ·
Első anyósomékat - kiváló emberek - tegezni kényszerültem,de sokáig a betege voltam. Utána - külföldi munkán - már bocsánat,de még az Öregistent is tegeztük. Ma meg már,egy 40 feletti gyerekkel is a hátam mögött,úgy csinálok,mint anyám,majd mindenkit letegezek. 
Válasz22 hete
Hudacsek Éva Dolo
Volt anyósom még a testvérét is magázta...alföldön éltek, Karcagon...


Facebook:


A NÉP FIA2017.08.09. 09:05:51

Hm, érdekes! Köszi! 
Erről a témáról olvasnék még szívesen. Ha van, ne sajnáld a nagyérdeműtől! :D

HULLAJELÖLT882017.08.09. 09:31:13

Engem nagyon zavar ez a tegeződés-magázódás. Eleve ott kezdődik, hogy az első munkahelyemen íratlan szabály volt, hogy tegeződünk, kortól, nemtől, beosztástól függetlenül. Aztán jött a net, ahol eredendően szabály, hogy magazódni=sértés, kivétel a hivatalos kommunikáció. Erre sok idióta pl a fészbúkon, vérig van sértődve, hogy milyen tiszteletlenek ezek a mai fiatalok. :D

CSENTECSA2017.08.09. 09:35:16

Az tegeződésnek mi köze az ősmagyarok nyilvessző tartójához?

BUNKÓ · HTTP://BUNKO.BLOG.HU2017.08.09. 09:55:41

A magázás, önözés egy kutató szemében lehet izgalmas téma, a való életet viszont csak megbonyolítja, megkeseríti. Én megpróbálok mindenkivel tegeződni és aki ezen megsértődik, azzal az öntelt bunkóval minden kapcsolatot megszakítani.

GÜNTHER VON KASTENFROSCH2017.08.09. 10:08:59

A témában engem érdeklő egyik kiemelt dolog a kérdés időbelisége lenne: saját megfigyelésem szerint rohamosan tűnik el a magázódás. Lehet, hogy a 16. században alakult ki, de szerintem ha így halad, néhány évtized múlva csak mint régies ritkaság fogják esetleg használni bizonyos viszonyokban.

Példák
- jómagam még bőven magáztam (ill. tetszikeztem - ez egy külön téma) az óvónénimet anno, a fiam, mint az egész csoport, teli szájjal tegezte az óvónénit.
- amikor pályakezdőként 15 éve elkezdtem dolgozni az ellenkező neműek csak a nagyon közeli korosztályban tegeződtek, de azonos neműek sem feltétlenül nagyobb korkülönbség esetén. Most ugyanabban a cégben, részben ugyanazok a kollégák automatikusan tegeződnek, korra, nemre tekintet nélkül (nagy a cég, nem magától értetődő).
- tegeződünk ma a pappal, esküvőn, baráti összejöveteleken vadidegenekkel is (kivéve a láthatóan idősebbeket), tegez minden reklám, honlap, bolt. Külön tanulmányt érdemelnek a félhivatalos szervek honlapjai (MÁV, Posta), ahogy témától és megszólítottól függően olvashatunk tegező vagy magázó feliratokat (egy oldalon belül önmagában is vicces a keveredés). Tegezem a párom kollégáit, azok egész családját, az iskolában az összes szülőtársat, gyereket, és a gyerekek is viszont engem.

Míg korábban idegenekkel az alap a magázódás volt, addigra mára ez néhány, szigorúbban formális kapcsolatra (hivatalban, jegypénztárban, esetleg boltban, kifejezetten idősekkel) korlátozódik.

MAXVAL BIRCAMAN BÁCSI SZEREDŐCI MÉLYELEMZŐ ·HTTP://BIRCAHANG.ORG2017.08.09. 10:09:40

@hullajelölt88

Nekem is van egy törzskommentelőm, aki nem hajlandó tegeződni.

CARLOSCOLBASLOBALO2017.08.09. 10:24:26

@bunkó: Te tegezed a 80 éves vadidegen mamikákat is? Ha pedig megsértődnek, ők a bunkók?

SKYWATCHER2017.08.09. 10:26:21

@bunkó: Ez jó volt, feldobta a napom :)
De amit felvetettél téma is nagyon érdekes, csak átsiklottunk felette: mikor használjunk magázást, és mikor önözést? Úgy tudom, ennek is megvannak a maga finom szabályai, távolságtartás, szituáció (támadó-védekező fél), stb - de felületesek az ismereteim ezügyben. Kérjük a T. cikkírót, szánjon erre is egy témát :)

@hullajelölt88: Nekem volt egy (elég fiatal) kollegám, aki képtelen volt tegeződni. A szó klasszikus értelmében. Mivel viszont pénzintézetek képviselőivel, munkatársaival kellett beszélnie, ez elég problémás volt. Általában úgy történt, hogy a telefon felvételekor pár mondatig magázódtak, de rendszeresen belezavarodott a szórendbe és mondatszerkesztésbe. A sokadig ilyen kínos, félbehagyott mondat után közbevágta, hogy "bocsánat, nem tegeződhetnénk?" - amennyire én tudom, mindenki megengedte, de azért kiváncsi lettem volna egy elutasító válasz esetén a folytatásra :)

SKYWATCHER2017.08.09. 10:37:26

És akkor még nem beszéltünk a manapság egyre divatosabb nagybetűsködős, áludvariaskodó tegeződésről. Úgymint: Veled, Téged, Neked, stb...

PATKÁNYARCÚÁGINÉNI2017.08.09. 10:47:59

Mikor a pénztáros tegeződik a vevővel és viszont - ha nincs bajuszuk...

Régen a "seregben" a sorkatonák rendesen egymást tegezték, de az újoncot magázták a tisztesek. Fordított csendőrpertu működött, hogy hivatalos hangnemet használva kegyetlenebbül járhassanak el a szerencsétlennel.

VARGA BERTALAN2017.08.09. 11:01:44

@hullajelölt88: És mióta van ilyen szabály? Ez csak egy szokás legfeljebb, ami nem biztos, hogy a legudvariasabb, ezért szerintem kerülendő.

VARGA BERTALAN2017.08.09. 11:02:51

@bunkó: Csak szólok, nálam ne is próbálkozzon kedves nem öntelt "bunkó"

FUXOS (EX BÖMIS) · HTTP://FUXIANIZMUS.BLOG.HU2017.08.09. 11:16:29

Magázni cool. Van neki egy különös bouqet-je.... Persze, ahhoz hogy az ember erre ráérezzen, úriembernek kell születni.

P1STY2017.08.09. 11:19:37

@Skywatcher: Ez egyértelműen aglicizmus, habár már ott is modorosnak számít nem hivatalos kommunikációban.

SKYWATCHER2017.08.09. 11:23:08

@P1sty: Mármint a Veled, Téged, stb-re gondolsz? Angolban ezt nem tapasztaltam, németben viszont ugye kötelező a főnevek miatt. A magyarban szerintem elég hülyén néz ki...

P1STY2017.08.09. 11:23:30

@Fuxos (ex bömis): igen, megfelelő hanglejtéssel egészen gunyoros, megvető, ellenséges tud lenni egy magázás, miközben a másik fél nem kifogásolhatja, merthogy maximálisan udvarias vagy. :)

NA__MOST__AKKOR2017.08.09. 11:27:39

@csentecsa
- Móricka! Hogy hívták azt az eszközt, amiben a magyarok a nyilaikat tartották?

- Nem tudom, tanárnéni kérem...

- Hát tegez!

- Akkkor sem tudom, tanárnéni kérlek szépen...

ROOOGER2017.08.09. 11:55:58

Van egy történet, hogy azt mondja a kórházban a vizitelő orvos hogy:
"Látom Béla bácsi szépen javulgat."
Mire Béla "bácsi": "Köszönöm doktorbácsi"
"-Talán doktor úr"
"-Akkor én magának főmérnök úr."

SKYWATCHER2017.08.09. 12:03:32

@na__most__akkor: Eredetileg a Markos-Nádasban valahogy így volt:
- Azt mondja meg nekem, miben tartották a hunok a nyilaikat?
- Hát valami tokban, valami... nem jut eszembe...
- Tegez!
- Baszki, akkor sem tudom!
:)

SAKKOSFX2017.08.09. 13:14:26

Egy boltba lépve sem köszönünk tegezve, vagy egy hivatalba! Mert bunkónak néznének és ráadásul még ki is csesznének velünk! Rendőrt sem ajánlatos tegezni amikor igazoltatni akar, de még a telefont is le kell tenni, mert ha nem akár meg is ölhet mint a napokban a mérnököt! Pedig az nem is tegezte, csak a beszélgetést akarta befejezni! Szóval gondoljuk meg kit tegezünk! Nem tudhatjuk első látásra hogy hülye vagy normális! A tegezve való eszme csere mindenkinek könyebb, mégsem használhatjuk bármikor következmények nélkül!

HULLAJELÖLT882017.08.09. 13:42:04

@Varga Bertalan: szerintem meg a stílusod bicskanyitogatóan bunkó. Mióta? Amióta létezik a net. Illemtan alapfokon: ha egy társaságba betolod a pofád, akkor igazodj az ő szokásaikhoz. Katolikus templomban sem kezd az ember iszlámra téríteni, de egy ateista társaságban se kezdjetek keresztény hittérítésbe!
A neten a kezdetek óta tegeződünk.

HULLAJELÖLT882017.08.09. 13:44:47

@sakkosfx: vicces. Én már beszélgettem úgy rendőrökkel, hogy tegeződtünk automatikusan (beszélgettünk, nem "menj te a jó k. anyádba!" ;) )
Sok, főleg szám.tech és bringás boltban is ez az alap.

BANDIKA572017.08.09. 13:56:05

A magyar nyelv nagyon furcsa ilyen szempontból. Ha valaki odafigyel, egész nap tudja mellőzni ezt a bonyodalmat :-)

SKYWATCHER2017.08.09. 14:00:34

@bandika57: Igen, ezt én is szoktam néha, mikor egy idős ismerőst a baráti körben már mindenki tegez, csak még én nem (valamiért még nem érdemeltem ki nyilván). Rohadt kínos, így általában próbálom kerülni azokat a szófordulatokat, ahol előjönne a magázás valamilyen formája. Elég megeröltető, rohadtul lefárasztja az agyat egy idő után :)

TREFF BUBI2017.08.09. 14:11:35

Próbáljátok ki, hogy az ágyban magázódtok a partneretekkel, nagyon különlegessé teszi az élményt:D

INEBHEDJ - SZERINTEM2017.08.09. 14:16:48

@Skywatcher

A nagybetűs használatnak meg van a maga helye a tegezésben is, tiszteletet, illetve rajongást fejez ki (mondjuk szíved hölgyét Te-gezed le), illetve használható szarkasztikus éllel (ahogy a magázás is).

ALOTHARIAN2017.08.09. 14:26:12

@hullajelölt88: tegezve is lehetsz tisztelettudó, másrészt a magázva is elküldhet valakit a felmenőjébe... nem ezen múlik

R0MANTIK2017.08.09. 14:30:23

@inebhedj - szerintem: francokat. A hajam kihullik az ilyen negédes, bizalmaskodó "arra kérnélek Téged" "Veled a legjobb" írásoktól...

VARGA BERTALAN2017.08.09. 14:31:11

@hullajelölt88: "Amióta létezik a net" Ez így egyszerűen nem igaz!
Másrészt elég távol áll Ön attól, hogy illemtant oktasson (betolod a pofád, stb.)
Persze: Stilus est ipse homo!

DÍVAMACSKA2017.08.09. 14:32:33

A svédek megunták ezt a baszakodást, és egyszerűen egy tollvonással megszüntették a nyelvükben a magázódást.

HULLAJELÖLT882017.08.09. 14:58:03

@Varga Bertalan: bunkókám, hogy nálad 2015-ben jelent meg a net, az semmit sem jelent. És elhiheted, hogy arra érdemesekkel kulturáltan szoktam beszélni. Modoroskodó seggfejek viszont ne várjanak tőlem mást.

HULLAJELÖLT882017.08.09. 15:01:25

@dívamacska: angolban meg sose vótt ;) Ruszkiknál meg kissé skizo formájú: te=ты maga=вы ami egyben ti is :)

REZGARAS2017.08.09. 15:12:20

@hullajelölt88: Tévedés. Az angolok még valóban tegeződtek pár száz évvel ezelőtt. "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?". A magázódás a 19. szd.-ban szorította ki a tegeződést, gyakorlatilag le is váltotta. Az angolok ma már csak az Istent tegezik imádkozás alkalmával.

VILMARCI2017.08.09. 15:26:54

@Varga Bertalan: Az internetes tegeződés egy elég régi szokás, pár évig lógtam magyar IRC csatornákon, sehol se magázódtunk. A tisztelet nem nyelvtani szabályokon múlik, a bunkókat az opok hamar kiszórták. Sokszor csak találkozókon derült ki, hogy van +/-20 év szórás a társaságban, volt olyan, akihez, ha akkor látom először, magázódva léptem volna oda, de nyilván senki sem várta el, sőt hülyén is jött volna ki.

HULLAJELÖLT882017.08.09. 15:31:46

@rezgaras: nekem úgy tanitották, hogy a mai angolban nyelvtanilag nincs különbség tegezés és magázás közt. Helyette ha keresztnéven szólítják a másikat, az megfelel a tegeződésnek.

HULLAJELÖLT882017.08.09. 15:32:31

@VilMarci: nyugi, ő is tudja. Ócska kis troll a gyerek.

HULLAJELÖLT882017.08.09. 15:36:16

@hullajelölt88: ehhez kapcsolódva... volt egy olyanom, hogy fideSSes propagandista. Átfutva az "életművén", úgy tűnik, ez is bejött. :D

CSENTECSA2017.08.09. 20:27:50

@na__most__akkor

-Akkor sem tudom baszki!-én így ismertem a végét..:))

GIRHES JOE2017.08.09. 20:30:53

@hullajelölt88:
Gyakorlati szempontból így van ma már, ahogy mondod, így is tanítják. De elméletben ill. történetileg nem!
te = th(o)u (vö. német ~du, francia ~tu)
te vagy = thou ar(s)t (vö. német ~du bist, francia ~tu es)
ti = you (vö. francia ~vous)
ti vagytok = you are (vö. francia ~vous êtes)
ön = önök = you (vö. francia ~vous)
ön van = önök vannak = you are (vö. francia ~vous êtes)

GIRHES JOE2017.08.09. 20:42:57

@Skywatcher:

Nem a főnevek miatt kötelező a németben, hanem így különböztetik meg a többes szám harmadik személytől.
ők vannak = sie sind
ön van = önök vannak = Sie sind
Érdekes, hogy az oroszok és a franciák nem éreznek ekkora ingerenciát a megkülönböztetésre, lehet azért, mert ők többes szám második személyt használnak a magázásra, és úgy nincs akkora összetévesztési lehetőség. Bár azért simán előfordul a Вы meg a Vous is.

Engem nem zavar amúgy a nagybetűs Ön/Önnel/Önnek meg Te/Veled/Neked, sőt. Árnyalatot fejez ki. Egy használati utasításban vicces, de egy bensőséges levélben kedves, figyelmes.

GLAD AZ EGYETLEN2017.08.09. 21:25:18

@Skywatcher
"...És akkor még nem beszéltünk a manapság egyre divatosabb nagybetűsködős, áludvariaskodó tegeződésről. Úgymint: Veled, Téged, Neked, stb...A magyarban szerintem elég hülyén néz ki..."

Egyáltalán nem néz ki hülyén, sőt azon felül, hogy logikus még vannak régebbi gyökerei is a személyt helyettesítő szavak speciális használatának. Például Az "Úr" szó, ami szintén egy személy helyettesítő szó. Ezen felül (szintén egy példának) Szent-Györgyi Albert is használta a "Te" formációt mondat közben. Gondolom megállapodhatunk, hogy ő se nem divat majom, se nem mai gyerek:www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_369b.html

De egy másik példa lehetne még David Gemmell lassan már klasszikusnak mondható regénye, ami egyszerűen a "Legenda" címet kapta. Aki nem olvasta és nem ért a témához az hibának fogja fel a névelő hiányát, de az nem véletlen maradt el, hiszen a Legenda egy konkrét személyt jelöl, márpedig személynév elé nem rakunk névelőt.

SHE_WOLF2017.08.10. 01:47:05

@r0mantik
Ön valószínűleg jól nézne ki kopaszon.

VARGA BERTALAN2017.08.10. 06:46:55

@hullajelölt88: Magától nem is lehet várni semmi emberit. Maga jó példa arra, hogy van élet az agyhalál után is. 2015, troll, fideSSes propagandista stb:
maga talán látnok is? Nos ezt rendkívül rosszul végzi! Ha hallgatott volna még bölcsnek is látszódhatott volna, maga azonban megszólalt...

HYPOCHLORIDE2017.08.10. 07:38:43

@Varga Bertalan: A netes tegeződést illetően hadd írjak saját tapasztalatot. 1992 óta használok netet, ami ugyan nem azt jelenti, hogy a kezdetek óta, de azt igen, hogy az átlagnál régebben. Saját szerverünk (és persze mail szerverünk) is volt az egyetemen, kicsit később még saját mail szerverünk is az irodában! Csak időbeli elhelyezésül: ekkor az e-mail fiókért még fizetni kellett, az ingyenes e-mail csak később jelent meg és bizony nagy újdonság volt. Az e-mail új volt akkor Magyarországon (de mondjuk másutt is), csak kevesen használtuk. Aki mégis, az az elektronikus levélben természetesen tegeződött. Akkor is, ha a másik oldalon maga az úristen olvasta is. Tényleg így volt: az e-mail formához egyszerűen nem illett a magázódás, pedig akkor még az egy, a mainál lényegesen gyakoribb stílus volt. Mindenki és mindig tegeződött, ha számítógépen keresztül kommunikáltunk: az akkor még csak egyfajta szubkultúra volt. Volt olyan hogy valami viszonylag "nagy ember"-nek írtam, akiről konkrétan nem tudtam, hogy ki is az (nem is emlékszem már pontosan, de az derült ki, hogy valami igazgató, vagy tanszékvezető, vagy valami cég főmarketingese, vagy mittomén mi, de fejes, na). Na, egyszer csak kiderült az üzenetváltások során, hogy kiről van szó, mire írtam neki, hogy bocsánat, elnézést kérek a tegezésért, nem tudtam, hogy kiről van szó. Ez az illető meg azt írta, hogy ugyan már, nincs semmi baj, maradjon csak a tegeződés, e-mailben csa tegeződni lehet. Hát, azóta eltelt 25 év, folyamatosan használok számítógépet és azt vettem észre, hogy amióta a sok marketinges, meg jogász, meg efféle izé is elkezdte használni a netet, azóta jelent meg csak a kommunikációban a magázódás. Tiszta röhej. Dekadencia.

VARGA BERTALAN2017.08.10. 07:53:26

@hypochloride: Nem hiszem, hogy az udvariasság röhej, vagy dekadencia lenne.
Jól írta, van egyfajta szubkultúra, viszont ennek nem mindenki tagja (talán ez nem baj). Ki így, ki úgy szólal meg (bár mint azt már írtam, a stílus maga az ember), mindenkinek lelke rajta, de magázódásért valakit bunkónak, "troll"-nak, fideSSes propangandistának nevezni ocsmány és ordenáré dolog. Arról állít ki bizonyítványt, akki így viselkedik. Üdv.

HULLAJELÖLT882017.08.10. 09:35:10

@Varga Bertalan: az a baj kicsi troll, hogy a blog.hu-n vissza lehet olvasni, mit műveltél korábban. Nem kicsit gáz, hogy egy ostoba fideSS bérfirkász osztja itt a nemlétező eszét magázódva. :DDD

HULLAJELÖLT882017.08.10. 09:35:45

@Varga Bertalan: udvariasság nem azonos a buzisággal, kicsi troll.

HULLAJELÖLT882017.08.10. 09:40:15

@hypochloride: ne fáraszd magad. Csak játssza a nemlétező eszét. :D Nézz rá az előzményeire és rájöhetsz magad is ;)

Egyébként még gengszterváltász követő egy-két évben volt, hogy egy nem épp kis cégnél, számítógépekkel dolgoztunk és a tizenéves kezdőtől az 50+ éves igazgatóig, mindenki mindenkivel tegeződött... Mondjuk a '92 elég régi, szerintem én pár évvel később jutottam valódi nethez, mert az első mail fiókom már ingyenes volt, de már akkor is csúnyán néztek az emberre, ha magázódni mert. Ha van még valahol HIX archívum, ott talán maradt nyoma ennek is. :)

VARGA BERTALAN2017.08.10. 09:56:43

@hullajelölt88: No ha vissza lehet olvasni, tegye azt és okuljon belőle. Bár azt hiszem erre maga tökéletesen képtelen. Ha a butaságtól és faragatlanságtól
nőni lehetne, maga már ülve nyalná a Holdat. Másra úgy sem lenne képes.

HULLAJELÖLT882017.08.10. 11:07:11

@Varga Bertalan: van miből, kis fideSSes köcsög troll. :D

HULLAJELÖLT882017.08.10. 11:09:57

@Varga Bertalan: tudod, a magadfajta taknyocskák egy darabig egészen szórakoztatóak. A gond ott van, hogy szaros a nyelved az újabban nácivá vedlett fideSSes söpredék seggében való vájkálástól...

VARGA BERTALAN2017.08.10. 11:33:27

@hullajelölt88: Úgy tűnik egész jól szórakozik. Persze ennél nagyobb öröme soha se legyen.

HULLAJELÖLT882017.08.10. 12:44:11

@Varga Bertalan: igen, a hozzád hasonló buta trollok mindig is szórakoztattak. :D
Javasolnám, húzz vissza a picsába a pánikszobád mélyére és rettegj tovább a migráncsoktól! :DDD
(esetleg még előtte a bayerzsótti seggét is megízlelheted. :DD)

HYPOCHLORIDE2017.08.10. 14:32:44

@Varga Bertalan: Persze, azzal, hogy az udvariasság fontos, magam is egyetértek. Sőt, azzal is, hogy udvariasnak lenni -- az éppen aktuális viselkedési normákkal összhangban -- kimondottan helyes és sem nem röhejes, sem nem dekadens. Ami engem zavar, az a szükségtelen komolykodás és azon udvariassági formák, gesztusok alkalmazása, netán számonkérése, amelyek ma már általában idejét múltak. Így -- hogy egy sarkított példával éljek -- ma már vicces és teljesen érthetetlen lenne, ha valaki XIX. századi formulákat és beszédfordulatokat használna a hétköznapi kommunikációban. Én úgy látom, napjainkban valóban terjed a tegeződés és ezt harsányan üdvözlöm, mert nem szeretem a magázódást. Körülményesnek, ósdinak és szükségtelenül távolságtartónak találom, olyannak, amely a társadalmi különbségeket és a különállást hangsúlyozza. Magam is inkább tegeződöm az egyetemen a hallgatóimmal, bár a fiatalabbak nem mindegyike vált könnyen tegezésre. :) Persze, ha a beszélgetőpartnerem a magázódást választja, semmi gond, azt is kiválóan tudom használni.

ANDRAS19802017.08.10. 18:17:09

A cikk szerzőjétől kérdezem a következőket.
1. Ha a magyar nyelvben eredetileg csak tegeződés volt, miért volt szükség a magázásra, és hogyan vezették be? Ki kezdeményezte? Mennyi idő alatt és mekkora ellenállással szemben sikerült bevezetni?
2. Ahogy most figyelem a folyamatokat, már most is többségben van a tegeződés a hétköznapi életben. Én úgy látom, hogy 20 éven belül már csak tegezés lesz a köznyelvben, 50 éven belül pedig a hivatalokból is eltűnik majd a magázódás. Mennyire reális ez a becslés, és mi gyorsíthatja vagy lassíthatja a tegeződés terjedését?

ANDRAS19802017.08.10. 18:19:51

Lehet, hogy ez törlődik majd, mert reklám, de ezt a Facebook oldalt tudom ajánlani mindenkinek: www.facebook.com/tegezz/

BEER MONSTER2017.08.10. 23:57:28

@hullajelölt88
A neten a "kezdetekben" kultúremberek fordultak csak meg. Kvázi "kolléga" volt mindenki mindenkinek, iskolázott, jól szocializált emberek, gyakorlatilag kizárólag 20-40 között, nem voltak gyerekek, sem idősek.

Ma a neten bárki szembe jöhet, és jön is. 6-7 éve pedig egycsapásra valami egészen útszéli embertömeg árasztotta el az internetet - nem tudom, akkor hirtelen mi történhetett, talán a legtanulatlanabb réteg számára akkor vált elérhetővé.

A magázódásnak pedig egy preventív és szűrő szerepe van. Nem akarsz mindenféle sutyerák trógerrel leállni, nem akarsz kiskamaszokkal beszélgetni, nem akarsz bonyolult érvelésbe bonyolódni iskolázatlan emberek részére stb.

A magázódással órákat spórolsz a saját életedből, és halomnyit az agysejtjeidből. Ez a net nem az a net.

BEER MONSTER2017.08.11. 00:00:57

@dívamacska: Tollvonással???

A nyelv nem éppen tollvonással működik...

HULLAJELÖLT882017.08.11. 02:02:41

@Beer Monster: a magyar netre gondolsz vagy úgy általában a netre? Előbbit nem hat-hét éve, inkább kilenc-tíz. Akkoriban került elő az a söpredék, amit a fideSS szabadított rá az emberekre a hivatásos trolljaival.

A magázódás semmitől sem véd, csak röhejessé tesz egy ilyen közegben. Többen leírtuk azt hiszem, magázódva, kulturáltnak álcázott szöveggel is lehet valaki retkes tróger (lásd az itt megjelenő, szaros szájút, pölö) és tegeződve is beszélhetsz tisztelettel, kulturáltan.

VARGA BERTALAN2017.08.11. 08:32:20

@hullajelölt88: Nem szokásom rettegni senkitől, az ilyenektől mint maga pedig pláne nem. Arctalanul mocskolódni, nos ahhoz nem kell bátorság, szemtől szembe kiállni, na ahhoz már igen. Persze ez magától, "aranyszájú felsőbbrendű"nyilván nem várható el.

HULLAJELÖLT882017.08.11. 08:40:45

@Varga Bertalan: lusta vagyok áttúrni újra a mocskodat kisköcsög, szóval csak egyetlen rövid idézet:

Varga Bertalan 2015.10.07 09:45:30
A bejegyzés szerzője ha hallgatott volna még bölcsnek is látszódhatott volna, de a látszat néha csal .
Ebben az esetben biztos. A hazaárulást pedig azért emlegetik Önökkel lapcsolatban Berkecz Balázs,
mert Önök azok!

Azt a migránsozó, terrortól rettegő böffeneted majd kikeresi aki akarja... :D
Szánalmas ganajtúró.
Apropó: a fenti idézet azt hiszem, rágalmazás kategória... ha tudod mi az, kis szaros.

VARGA BERTALAN2017.08.11. 09:11:40

@hullajelölt88: A tegezés a magyar nyelvben témakörhöz ez hogy kapcsolódik? Maga csak egyféle véleményt fogad el? Mindenki mást le kíván ordenáré módon taposni? Szerencsére ezekkel az írásokkal csak önmagát minősíti. Azt persze illene tudni magának is, hogy a vélemény kimondása nem rágalmazás! Még ha a "nagytiszteletű" Berkecz Balázzsal kapcsolatos is.

BEER MONSTER2017.08.11. 11:03:47

Még mielőtt félreértés esne, a kultúrember alpári disznónak tartja azt is, aki a politikai véleménye miatt lehazaárulóz valakit, meg azt is, aki egy társalgást teleszór gyermekded káromkodással. Ennek legfeljebb az egyik felét tudja kiszűrni a magázódás, de ezt akár egy-két mondat után. Részben talán éppen azzal, hogy ez az útszéli emberek számára valamennyire irritáló is, gyorsabban kibújik a szög a zsákból.

VARGA BERTALAN2017.08.11. 12:41:59

@Beer Monster: Ha valaki hazaáruló gondolatokat terjeszt és "politikai véleménynek" adja el, az úgy rendben van? Nem hiszem... De továbbra is az kérdés: hogy jön ez ide?

HULLAJELÖLT882017.08.11. 13:07:17

@Beer Monster: tudod, rólam már sokan megállapították, hogy rendkívül válayztékosan, kulturáltan fejezem ki magam. Csak ehhez mint említém vala, megfelelő partner is szükségeltetik... :D

HULLAJELÖLT882017.08.11. 13:08:16

@Varga Bertalan: akkor kezdd a hazaárulózást magadon és azokon, akiknek a seggében tartot a büdös nyelved! :D

ANDRAS19802017.08.11. 20:28:54

@Varga Bertalan@hullajelölt88: Az egymással szembeni személyeskedést, egymás lejáratását és a trágár szavak használatát illene már mindkét részről befejezni! (Nem vagyok itt admin vagy ilyesmi, csak zavar, hogy ki kell szűrnöm ezeket a kulturált, érdemi, témához kapcsolódó hozzászólások közül.)

A cikk szerzőjétől meg még várom a választ a 
2017.08.10. 18:17:09-kor írt kérdésemre és az alatta levőre is. Tényleg érdekes ez a téma!

HULLAJELÖLT882017.08.11. 20:50:35

@andras1980: szar ügy, de ha nem te vagy az admin... nem kötelező olvasni.