Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tompó László- HUNHÍR.INFO PDF Nyomtatás E-mail
Magyar média - a közszolgálati és a kereskedelmi

HunHír.info


Magyar viselkedéskultúránk megrontása (8.)

2018. január 10. 16:29

lib.jpgMakkai János szerint a magyar ember karaktere, mentalitása, viselkedéskultúrája gyökeresen más, mint a zsidóságáé. Ezt ő fehéren-feketén elkönyvelendő tények tekintette, nem pedig valamiféle politikai bunkósbottal való fenyegetésnek a zsidósággal szemben.

Géniuszok találkozása

2018. január 08. 16:14

wass-veszprem-500.jpg„Ha az ember kegyetlenül őszinte akar lenni magával és magához, alighanem kínos igazságokat kell kimondania. Persze mindenki igyekszik mentegetni magát, hivatkozik a körülményekre, leginkább arra, hogy rossz helyen volt és nagyon rossz időben, de az utókortól aligha várhat felmentő ítéletet.”

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (7.)

2018. január 07. 23:43

Makkai János „Urambátyám országá”-nak talán legfontosabb fejezetéhez (a kilencedikhez) érkeztünk címbeli témánk szempontjából. Már a címe is beszédes: „A bennünk lakó zsidó”. Menjünk csak szépen végig rajta!

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (6.)

2018. január 06. 15:59

lib.jpgKülönösen is súlyos parlagi örökségnek tekintette Makkai János a középosztály köreiben oly virulens sznobizmust. Sokszor használjuk, éspedig pejoratív szóként, de vajon tudjuk-e, mit jelent?

Szabó Dezsőről is csak az – igazat

2018. január 05. 16:14

szabo-dezso.jpgDeák Ferenc mondotta vala újságíróknak: „Hazudni nem szabad!” De tévedni sem, mondhatnók, ha az ember nem lenne gyarló. No de miről is van szó? „Budapest ostromának kellős közepén – 1945. január 5-én – egy József körúti óvóhelyen érte utol a halál – az éhhalál – Szabó Dezsőt, a XX. század egyik legvitatottabb magyar íróját, költőjét.” Ezt írja Pilhál György a Magyar Idők mai számában. Nos, aki jártasabb Szabó Dezső-ügyben, tudja, hogy 1. 1945. január 13-án hunyt el a nevezett, 2. nem éhhalálban, hanem egy hirtelen támadt vírusos fertőzésben.

„Ők lesznek azok, kik a nemzeti öntudatot ébren fogják tartani”

2018. január 04. 16:44

„Ők lesznek azok, kik a nemzeti öntudatot ébren fogják tartani. Az amputált kéz akkor is fáj, ha a kezünk már rég nincs meg. Ők lesznek azok, kik éber szemmel fogják kísérni a nemzet mozgalmait, és ők lesznek azok, kik figyelmeztetni fogják a nemzetet, amikor a kellő pillanat elérkezik…”

Aki kultúránkat ápolja, honunkat menti

2018. január 03. 21:59

erdely500.jpgAz oktatás- és nevelésügy valaha nemzetstratégai szempontból kiemelt ágazat volt. A „kiművelt emberfők sokaságá”-ról álmodó Széchenyi vetése mintha beérett volna a két világháború között. Van, illetve volna hová nyúlni tehát napjainkban is.

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (5.)

2018. január 02. 22:42

lib.jpgMegannyi „parlagi örökség” terheli magyar mivoltunkat, sóhajt fel szinte minden bekezdés után Makkai János. Ezek közé tartozik a telefonálás indiszkréciója is.

BÚÉK! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

2018. január 01. 21:58

jezus-250.jpg„Boldog Új Évet Kívánok!” – hangzik ilyenkor. De amint Karácsony ünnepén, úgy ezúttal is mintha kimaradna a lényeg. Az ünnepelt. Maga az Úr Jézus Krisztus.

Karácsony legmélyebb titka

2017. december 24. 17:49

Ha valóban (mindenekelőtt lelki-szellemi) javunkat szolgáló ajándékokat kapunk, ezek ama ajándékra emlékeztetnek, melyet az emberiség e napon az Atyaistentől kapott Fia megtestesülése által. De csak ha ilyeneket kapunk. S vajon elmondhatjuk-e ezt esetünkben?

Lopakodó keresztényellenesség

2017. december 23. 21:27

Bizony nagyon nem mindegy, hogy a vallási tartalmakat milyen szimbólumok fejezik ki, miként az sem, miként próbálják azokat elhalványítani, sőt egyenesen eltörölni. Ha kell, lopakodva.

Karácsonyi filmajánló: Férfihűség

2017. december 23. 15:57

Tetszik, nem tetszik, még ilyenkor is oly sokan a képernyő előtt ülnek és filmet néznek. De ha már így van, történetesen karácsonykor milyen filmet érdemes ajánlani?

„Krisztus elvtárs”

2017. december 13. 11:25

voroscsillag.jpgIgen, a címbeli idézet a maga abszurdságában sok mindent elmond a kommunizmusról. Sőt szinte mindent. Az elvtársvilág éppen a hit, a vallás terén mutatta ki leginkább foga fehérét. Már első hazai bemutatkozása is démonikus volt. A korabeli visszaemlékezések nem hazudnak. Ezekből lássunk most kettőt!

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (4.)

2017. december 12. 21:40

lib.jpgMakkai János könyve hetedik fejezetében („Parlagi örökségek”) még részletesebben foglalkozik magyar viselkedéskultúránk megrontásával. Szerinte magyar középosztályunk „illembeli betegségei”-nek három fő forrása van. A „hazai őstalaj, a keleti származás, az ázsiai árnyék”, az ausztriai. bécsi mágnásvilág és a zsidóság.

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (3.)

2017. december 05. 21:22

lib.jpgMakkai János méltán lenyűgöző művében a magyar viselkedéskultúra megrontása talán egyik legfontosabb jelének a „vallásos elemek feltűnő hiányá”-t tekinti. Miként is van ez? A glóriás Árpádok, sőt még a vegyes házi királyok által is megszentelt s így II. Pius pápa szavaival a „kereszténység védőbástyájá”-nak tekintett Magyarországon ez lehetséges?

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (2.)

2017. december 02. 18:02

lib.jpgKözéposztályunknak az anyagiak terén való képmutató magatartása sok jogos társadalomkritikára adott jogot bizony már a két világháború között is. A kapitalista világ megannyi túlhajtása közül ezt is különösen ostorozta Makkai János.

Őrt állt Istenért, Hazáért

2017. november 28. 13:53

petery-jozsef250.jpg„Elgondolkozva a mostani háború felelősségéről, nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy bennünket nem valamelyik szomszédos nép iránt érzett gyűlölet, nem nyerészkedési vagy hadakozási kedv sodort bele ebbe a háborúba, hanem az a kötelesség, hogy otthonunkat megvédelmezzük és a szent hitünket fenyegető istentelenséget hazánk határaitól elűzzük. A kereszteshadjáratok óta nem volt még háború, mely oly szent eszmények irányítása mellett indult volna meg, mint a mostani.”

Jó keresztények, jó magyarok – tényleg?

2017. november 26. 23:26

kereszt250.jpgHányan vannak, akik szemrebbenés nélkül kijelentik: ők jók. Jó keresztények, jó magyarok. Igen, így. Nem, nem azt, hogy jó keresztényekké és magyarokká törekszenek válni. Nem. Ők már most azok.

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (1.)

2017. november 25. 17:01

lib.jpgNem tesszük fel a lábunkat az asztalra, nem túrjuk az orrunkat és szellentünk közösségben, nem kézzel, hanem késsel, villával, kanállal étkezünk, nem trágárkodunk, nem tegeződünk azonnal bárkivel, az időseknek átadjuk a helyünket – sorolhatnók.

Szabadkőművesekről – szabadkőművesek nélkül?

2017. november 14. 22:47

Tegnap korszakos nap volt nemcsak a magyar könyvkiadás, hanem a magyar tudomány életében is. Dr. Domölki János könyve („A népért, a sötétség ellen, az igazsággal!” A szabadkőműves szövetség magyar nyelvű irodalmának kalauza és bibliográfiája 1786-2017) belvárosi bemutatóján nem maradt üresen ülőhely.