Payday Loans

Keresés

A legújabb

A ROMLÁS NAGYKÖNYVE II.: Közlés és megértés – 1.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. január 10. szerda, 09:03

Képtalálat a következőre: „brueghel őrültek háza”

A ROMLÁS NAGYKÖNYVE - II.

Földi pokol-állatorvosi ló ABC

Élet-minőség tesztkönyv: példamondat-tár

A rontás szelleme: életképek és lelkivilágok

Képtalálat a következőre: „BÁBEL TORNYA”

Bábel tornya: közlés és megértés – 1.

 

Tóth Árpád:

Lélektől lélekig

Állok az ablak mellett éjszaka, 
S a mérhetetlen messzeségen át 
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd 
Távol csillag remegő sugarát.

Billió mérföldekről jött e fény, 
Jött a jeges, fekete és kopár 
Terek sötétjén lankadatlanul, 
S ki tudja, mennyi ezredéve már.

Egy égi üzenet, mely végre most 
Hozzám talált, s szememben célhoz ért, 
S boldogan hal meg, amíg rácsukom 
Fáradt pillám koporsófödelét.

Tanultam én, hogy általszűrve a 
Tudósok finom kristályműszerén, 
Bús földünkkel s bús testemmel rokon 
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé iszom, 
És csöndben és tűnődve figyelem, 
Mily ős bút zokog a vérnek a fény, 
Földnek az ég, elemnek az elem?

Tán fáj a csillagoknak a magány, 
A térbe szétszórt milljom árvaság? 
S hogy össze nem találunk már soha 
A jégen, éjen s messziségen át?

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, 
Mint egymástól itt a földi szivek! 
A Sziriusz van tőlem távolabb 
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! 
Ó, jaj, az út lélektől lélekig! 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát, 
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

1923.

 

Kapcsolódó kép

 

1.

 

Halandzsa – nem is akar semmit mondani, csak mintha

Idegen nyelv, aminek nem ismered a szavait és szabályait

Csecsemőt megérteni: hang, mimika, testtartás, gesztus

Az állatok nyelve –  a megértés kincset ér: mese

Ember és kutya kommunikációs zavar

Isten-ember párbeszéd: hallucinálok?

Közvetítő: sámán, pap – tolmácsolják/elferdítik

Túl sok kézen megy át az üzenet, mindenki elvesz-hozzárak

Közvetítő: gyenge tolmács (pl. magyar-orosz Koltai Róbert)

Fordítás és ferdítés – szakfordítás és átköltés

Kihalt nyelv megfejtése - találgatások – hieroglifák stb.

Titkosírás, amihez nincs – még - kód

Latin/román nyelvű mise magyaroknak

 

2.

 

Családi félszavakból érteni egymást

Szakmai zsargon – exkluzív nyelv

Szituatív nyelvhasználat

Néma gyereknek anyja se érti a szavát

Dadogás – nem győzöd kivárni

Dadog: azt mondja, amit akar/amit tud

Amerikás magyar kevert nyelve

Beszélő a börtönben – fegyveres őr a fejed felett

A szlovák határőr nem akarja érteni a magyart

Raccsol: rét vagy lét

Katonai vezényszó: hangerő, elharapva, hangsúly, frász…

Álmodból felkelt és már magyaráz

Őrmesterbeszéd: Usztics kabaré

 

3.

 

Aki töri a magyart – ő idegen nyelvként tanulta

Afrikai francia – a gyarmatosítók nyelvének sorsa

Argó – tolvajnyelv: új szavak, régiek új jelentéssel

A dob-távközlés korlátai és hibaszázaléka

Elmosódó füstjelek, fényjelek stb.

Börtönmorze – átkopogás ABC

Mutogatás: bolgár igen vagy nem

Színkommunikáció: fehér-fekete gyász

Túl nagy háttérzaj

Szájról olvasni

Úgy tesz mintha jól beszélne, nem ismétel

Túl közel jön és köpköd

Süketnéma – magyar jelrendszer

 

4.

 

Süket: nemzeti jelbeszéd - jeltolmács

Meg-megszakadó vonal

SZER: rövid hullám ingadozás + zavaróállomás

Orvosi, patikusi, biológiai latin

Jogász bikkfanyelv: szótár, mondatszerkezet/hossz

Szándékos kétértelműség: A királynőt…

Kiről-miről beszél: referencia zavar

Félreértések vígjátéka: sokáig nem derül ki

Magyar írás orosz betűvel

Olvasva tanult angol… (Arany János)

Csak simogatni akarta a nyuszit

Félreértett mozdulat – lelő a rendőr…

Simogatni vagy ütni akar?

 

5.

 

Latin nyelvű istentisztelet és prédikáció

Az operaénekes magyarul énekel, de nincs feliratozva…

Denevértartományban ultrarövidhullámon küldött üzenet

A másik szégyelli elmondani, hogy nagyothalló, s úgy tesz mintha…

A másik nem vallja be, hogy nem érti az idegen szavakat

A másik nem jelzi, hogy már régóta elvesztette a fonalat

Csak minden harmadik-negyedik szó nincs elmosódva, áthúzva

Csak az egyik telefonálót hallgatod, ebből kéne rekonstruálni

Fülzúgás vagy vatta, fülhallgató a fülben

Egyszerre kellene három-négy rádióadást figyelni

Kétértelmű a távirat – a központozástól függően pont ellentétes

Hangszálgyulladás, torokfájás, köhögés

Rossz a megszólítás, ettől a másik nem tud az üzenetre figyelni

 

6.

 

Töltelékszöveget mond, de igazából udvarolni akar

Egy elrohanó ember már messziről kiabál, de közben zihál stb.

Papolás, prédikáció – egyik füleden be, a másikon ki

Csak egyszer mondja el – nincs mód megismételtetni

Túl apró a betű és túl rövid ideig villant fel

Nincs időd kivárni a dadogót: találgatsz, mit akarna

Nem mered elárulni nyelvtudásod hiányosságait

Nem tudod, hogyan kell kiejteni azt az idegen nevet

Ahogy egy részeg ember „artikulál”…

Egy száguldó autóból kéne elolvasni az utcaneveket

Az artikulációs bázishoz képest túl gyorsan beszél, hadar

Spórolni kell a telefonidővel…

Egyszerre beszéltek ketten

 

7.

 

Percenként egy szót mond – te meg rakd össze?

Titkosírást kéne megfejtened, s a rossz kód is ad egy „megfejtést”

Kézírást kéne kisilabizálni, de macskakaparás

Etruszk stb. feliratokat megfejteni – de kevés a szöveg korpusz

Csak a mássalhangzókat írták le…

A mondat minden szava más nyelven, a szintaxis még másikon

Nem tudod: betű vagy képírás, magán vagy mássalhangzó

Hol kezdődik az új szó, új mondat

Egy vadidegen kultúrába cseppenve kézzel-lábbal mutogatni

Lerajzolni, hogy te nem ellenség, kém stb. vagy

A magyar szókapcsolatokat tükörfordításban…

A tolmács kenyerét, presztízsét féltve úgy tesz mintha perfekt…

Hiába ordítod a segélykérést, nem figyelnek rád

 

8.

 

Nem tudod magadhoz ragadni a szót – nincs egy pillanatnyi szünet

Ismeretlen maga a rövidítés – többféle feloldása lehetséges

Minden szó benne van, csak épp a sorrend önkényes

Képrejtvényeket kéne megfejteni

Írásjegyek helyett számjegyeket használ

Olyan nagyok a betűk, hogy csak repülőről lehet rálátni

Bürokrata zsargon: projekt

Csak a hangját hallod, de nem látod az arcát (tréfál)

Nincs szemmagasságban a felirat – a templom tornyára vésték

Dübörgő, nyitott ablakos metróban bonyolultabb közlendő

Egymás mellet kerékpározunk

Túl kell kiabálni a hangoskodókat

Nem figyelnek rám

 

*

 

Képtalálat a következőre: „BÁBEL TORNYA”

EUGÉNIUSZ

A ROMLÁS-RONTÁS KÖNYVE

Mind egy, de nagyon nem mindegy

 

A mese, a példabeszéd rólad szól

A baj felismerése a gyógyulás kezdete

A legeslegtöbbet te árthatod magadnak,

Majd utána az ún. előszeretteidnek stb.

De abban sem vagy csupán vétlen áldozat,

Amit „barátaidtól”/ellenségeidtől elszenvedsz.

Sokszorosan több van a te mai hatalmadban,

Mint azt gyáva önigazolásul hinni szeretnéd!

Ismerd meg magad és változtass élteden!

Lélekbátorság nélkül nincs teljes, boldog élet…

Képtalálat a következőre: „BÁBEL TORNYA”