Payday Loans

Keresés

A legújabb

Benedek Elek: Toldi Miklós
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. december 14. csütörtök, 11:02

Képtalálat a következőre: „benedek elek toldi miklós”

Benedek Elek

Toldi Miklós

Arany János műve nyomán

Képtalálat a következőre: „benedek elek toldi miklós”

TARTALOM

Emlékezzünk az elmúlt időkről...


Képtalálat a következőre: „benedek elek toldi miklós”

Első könyv

Melyik út megyen Budára?
Miklós elbujdosik
A pesti temetőkertben
Miklós megöli a cseh óriást

Második könyv

Rozgonyi Piroska
Hadijáték Kesziben
Mit üzent a cseh király?
A prágai kaland
Kelepcébe kerül vitéz Toldi Miklós
Férjhez megy Piroska
A szalontai várban
Bajvívás a Duna szigetjén
A sírboltban

Harmadik könyv

Az anyai szív
Fráter Mikola
Anikó és Bence
A kobzos ifjú
Találkozás a cseh királlyal
A rőt barát
Kalandra kaland
Piroska levele

Képtalálat a következőre: „benedek elek toldi miklós”

Negyedik könyv

Az ország címere
Toldi halála

 


Képtalálat a következőre: „benedek elek toldi miklós”

Emlékezzünk az elmúlt időkről...

Száll a lelkem rég letűnt időkbe, szálljon az én lelkemmel a tietek is, magyar fiúk, magyar leányok! Száll a lelkem daliás időkbe, amikor nagy volt híre, neve a magyarnak, királyának is nagy volt a neve. Amikor három tenger mosta a magyar birodalom határát. Tudjátok-e már, hová vezetlek? Nagy Lajos király idejébe. Ez volt ám a király! Nagy a szíve, nagy a lelke, nagy az esze, nagy a vitézsége. Nem tűrt foltot maga s népe becsületén. S ha hadba kellett szállani - haj, de sokszor kellett! -, nem küldötte, de vezette a népét. - Előre, magyarok! - csendült hatalmas hangja. - Utánam, vitézek! - s rohantak a magyarok utána, tűzbe, vízbe, halálba.

Hős királynak minden vitéze hős. Lovagi játékban, véres csatában nemesen vetélkedő mind. Boldog, ha életet áldozhat hazáért, királyért, a magyar név becsületéért. Mint a fűszál úgy teremnek a nagy király körül a világhíres hősök, kiknek hallván csuda vitéz tetteiket, nem tudod hirtelen: melyik nagyobb, melyik dicsőbb közülök. De ím, amint elvonulnak lelki szemem előtt a nagyok, a nagyobbak, megtapad tekintetem egynek az alakján, valamennyi közt a legnagyobbén. Mint óriás cser az erdő rengetegéből, kiválik egy a hősök seregéből. Ihol jön, ihol jönToldi Miklós, a nagy erejű, a nagyszívű dalia. Lépte alatt messze reng a föld, s mázsás buzogányát amint meglendíti, zúgó szél támad a nyomán.

Vitézek vitéze, hősök hőse, terólad lészen emlékezés e könyvben. Teéretted száll vissza lelkem rég letűnt időkbe. Szálljon az én lelkemmel a tietek is, magyar fiúk, magyar leányok!

 


Képtalálat a következőre: „benedek elek toldi miklós”