Payday Loans

Keresés

A legújabb

I. Nagy Magyar Életszótár – 8.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. november 10. péntek, 18:08

Képtalálat a következőre: „jános pap országa”

Nagy Jenciklopédia – kis testamentum

Életminőség őrzés-javítás/romlás-rontás

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan emberek

A földi/égi édenkertek, vagy pokoljárások

Kapcsolódó kép

I. Nagy Magyar Életszótár – 8.

 

Arany János

JÁNOS PAP ORSZÁGA

 

Büszke, harcos, kalandor nép

Volt a magyar nemzet,

Kétélű kard, mely ha moccant,

Jobbra-balra sebzett;

S jobbra-balra, merre fordult,

A fegyvernek éle,

Puszta lett a népes ország

És üvöltött rajta végig

Farkasok zenéje.

 

Kin a német, minthogy őrá

Járt a rud legjobban,

Megfélemlék, megbusúla,

Cselt szövött titokban:

Nem birván az oroszlánnal,

Annak vermet ása,

Takarónak a veremre,

Mint egyéb gazságra, jó lesz

Krisztus szent vallása.

 

"Ázsiának sáska-féle

Kóborló pogánya,

Isten a te lelkedet bár

Mind pokolra hányja!

Ne legyen az idvességben

Soha semmi részed:

Lelked üdvösségeért nem;

De saját bőrünk javáért

Megtéritünk téged."

 

Így beszélt a német papság

És a pénzbe markolt,

(A papok nagytorku zsákja

Már akkor is megvolt);

Bor, tulok lett a dulásig,

A pénzt nem kimélte,

Tudta, nem vész kárba semmi,

Húzni fogja firól-fira

Az uzsorát érte.

 

Lett is aztán dinom-dánom,

Keresztyén tivornya.

Hirdeté az istenígét

Papok bora, bornya.

Kocsma lett az istenháza,

Melyben ittak-ettek, -

S egy-két szentnek a nevét ha

Elgagyogták részeg fővel,

Mindent megfizettek.

 

Kiváltképen egy pap, neve

Iván, azaz János,

Többi közt legjobban értett

Ehhez a munkához.

Udvarán örökké tombolt

A lakzi, kaláka,

Hét mérföldre érzett a szag

S úgy hítták ezt a vidéket:

János pap országa.

 

Kedves ország volt ez a táj

Minden naplopónak,

Kasza-kapa-kerülőnek,

Éhen kóborlónak;

Kujtorgó ebek lakoztak

A jó sült szagával,

Kujtorgó magyar nép dőzsölt

- Ha tudott keresztet hányni -

Jánossal magával.

 

Sült ökör hevert szanaszét

János udvarában,

Két szarván boros csobányok,

Kés az oldalában.

Akinek tetszett, odament,

Az ökörből vágott,

S jót ivott rá a csobányból,

Nem is könnyen hagyta aztán

Ezt a jó országot.

 

Alig futott ennek híre

A népség között el,

Aki nem jött a szagára,

A hirére jött el,

Nem, hogy jól lakjék, hanem csak

Hogy valamit lásson, -

S addig nézte, addig nézte,

Hogy maga is megkivánta,

Kívül a palánkon.

 

S aki egyszer megkivánta,

Azt be is bocsáták,

Pogány fővel el nem hagyta

Többé a kalákát:

Megtaníták kulacs-szónál

A Krisztus hitére...

Vagy nem is a hitre, hanem

A vallást elundokító

Sok mindenfélére.

 

Első ága volt a hitnek

(Elmondom a nagyját):

Hogy minden termék tizedét

A papoknak adják,

Bort és búzát és baromfit,

Földeket is mellé

S faluszámra jobbágy-népet,

Aki a kövér pusztákat

Ingyen megmívelné.

 

Másik ága volt a hitnek,

Hogy: ne kapj a kincsen,

Mennyországban a gazdagnak

Semmi helye nincsen.

Ne rabold el a némettől,

Ami neki termett,

Sőt ha ingedet lehúzza,

Azt se bánd, mert Isten úgy ad

Lelkednek kegyelmet.

 

Harmadik volt: országodat

Pap kezére bízzad,

Ő ráér tanácsot adni,

Míg más ember izzad.

Ő mindent végez helyetted,

Kell-e több jó annál?

Bízd rá, ami gondba jőne;

Csak a pásztor legyen ébren,

Hadd aludjék a nyáj.

 

Negyedik hitágazatja:

Házasodjál össze,

Gyenge a magyar, ha minden

Nemzet nincsen közte;

Hozz lakót, minél többfélét,

Ültesd a nyakadra,

S béketüréssel fogadjad,

Ha tulajdon eszterhéjad

Alól kizaklatna.

 

Ötödik... Mit én tudom mi?

Az is ilyenféle

Rágalom s káromkodás a

Megváltó nevére,

Melyeken a jó magyarság

Gyönyörűen épült:

Idegen kalandoroktól

Ki hagyá magát pusztítni

Csaknem mindenéből.

 

Legott a királyi székre

Német ember hágott,

Aki fogta, másnak adta

Titkon az országot.

S amiatt, hogy másnak adta

S a magyart megrontá,

Iszonyú belháborúban

Magyar a magyarnak vérét

Esztendőkig ontá.

 

Attól kezdve többször is volt

János pap országa.

Sült galamb, borral folyó ér

És ingyen-kaláka;

Melyekért a jó magyar nép

Mindenét od'adta,

S tett olyat részeg fejével

Hogy, mikor kijózanodott,

Százszor megsiratta.

 

Most is vannak, akik ilyen

Hizlalóba vágynak:

Lomhán a gyomornak élni

És élni az ágynak;

Kik előtt, a hashoz mérve,

A haza sem drága,

S midőn ez küzdésre készti,

Felsohajtnak: jöjj el, jöjj el

János pap országa.

 

(1848)

 

Képtalálat a következőre: „jános pap országa”

 

*

 

Túsz

Ha elrabolnak

és pénzt vagy életet alapon

váltságdíjat követelnek érted,

és egy levágott ujjad küldik el,

hogy hitelesítsék a levelüket…

 

*

 

Előre!

A vezetőd és szellemi elited

Nem a saját bőrét viszi a vásárra

Inkább a te farkaddal veri a csalánt?

 

*

 

Kínzómester

Csak aki közelről

és régóta ismer engem,

az ismeri érzékeny pontom.

És ráadásul: ha velem él, akkor

minden nap ki vagyok neki szolgáltatva

s ráadásul tőle pont az ellenkezőjét várom…

 

*

 

Áldozat vagy tettes

Kabátlopási ügybe keveredni…

Annyi idő után már nem is tudni,

Hogy téged loptak vagy te loptál...?!

 

*

 

Szép új világ

A homoszexualitást

Sokáig üldözték, tiltották,

Majd megengedték, szinte már támogatják,

Azt is megélhetjük majd, hogy kötelező lesz…?

 

*

 

Hiányzó hős

A férfiak akkor is, ott is

Lapulnak, mint szar a fűben,

Amikor éppen legény kell, kellene a gátra…

 

*

 

Tűz van, babám!

És még őt, a más által lopott

Disznósajt becsületes visszaszolgáltatóját

Sújtja a cinkosan lopó dolgozó nép megvetése…

 

*

 

Kétarcú

Az utcán angyal,

De otthon ördög –

Mindig az idegen az első?

 

*

 

Koldusdiák

Kolduló szerzetes

Koldusbot és függetlenség

(Aki mindenkit szolgál, azt nem fizeti senki)

 

*

 

Hozzájutás/elveszítés

Ami könnyen jött, könnyen megy.

Ebül szerzett jószág sokszor ebül vész el.

Amit könnyebb megszerezni, mint megtartani.

 

*

 

Semmilyen

Aki annyira jellegtelen,

Hogy még különös ismertetőjele sincsen…

Ha nincs beszámozva, könnyen összetéveszthető…

 

*

 

Tantaluszi kínok

Egy lakomára terített asztal mellett koplalni.

Ahol esetleg még gúnyolódnak is veled, rajtad…

 

*

 

Ördögi kör

- Miért iszol?

- Mert bánatos vagyok.

- Miért vagy bánatos?

- Mert iszok…

 

*

 

A hetvenkedő katona

A nagyokat lódító-tódító Háry János

A messzeség operetté szépíti a háborús időket

(pedig kötéllel fogtak és parancsra embert öltél,

s idegen királyt szolgáló Mesebeli János voltál)

 

*

 

Csak majdnem

Csak majdnem érted el a vonatot

Csak majdnem költöztél kertes házba

Csak majdnem született meg a gyereked

Csak majdnem írtad meg életed nagyregényét

(de végül mégsem, éppen lecsúsztál stb. róla)

 

*

 

A láthatatlan ember

A mimikris kaméleon rokona…

Aki vészhelyzetben terepszínű tárgy lesz,

De annak elmúltával se változik vissza – úgy marad

 

*

 

 

Képtalálat a következőre: „jános pap országa”

 

*

 

Két félidő a pokolban

Életed első fele a pénz utáni hajszával telik,

S a békés nyugdíjas évek helyett lerobbansz,

Hogy majd a hátralevő években orvosokra költsél…

 

*

 

Balszerencse-játékos

Aki csak egyszer volt pár percig bolond,

De az idő alatt minden vagyonát eljátszotta,

S élete további részét dologházban stb. tölti

 

*

 

Leskelődő

Mások élik helyetted a Nagy Életet,

Te megelégszel a drukkolással, kukkolással

Hisz – szerinted – a boldogságra születni kell…

 

*

 

Igazolatlan hiányzó

Sohasem vagy itt és most jelen

Mindig máshova és más korba vágyódsz:

És így a sírig áltatod magad: ott boldog lennél…

 

*

 

Münchausen báró

Saját hajadnál fogva húznád ki magad a mocsárból

 

*

 

Ingerküszöb

Nem stabil az önbizalma, önértékelése

A legkisebb piszkálódás kihozza sodrodból,

S hosszú időre el is veszíti lelki egyensúlyát

 

*

 

A szokás hatalma

Csak az első nap volt az élettér büdös,

De akkor még újoncként nem mertél szólni,

És így a harmadikon már nem is érezted…

 

*

 

Nárcisz

Beleszeret, szerelmes lesz a tükörképébe

 

*

 

Pygmalion

Az alkotó szerelmes lesz művébe, szobrába

 

*

 

Önbeteljesítő jóslat

A falra festett ördög megjelenik

 

*

 

Avatatlan

Olyan az élete,

Mint azon a filmszereplőé/statisztáé,

Aki csak egy-egy jelenetben tűnik fel,

Arra kap instrukciót, de az egészet sosem látja…

 

*

 

A család nemtője

Ha rablótámadás érné szeretteidet,

Akár az életed árán is megvédenéd őket,

De hogy a krumplit ma te pucold meg….

 

*

 

Rémálom

Lehet, hogy életed egy nagy filmforgatás

Amibe rajtad kívül mindenki be van avatva?

 

*

 

Rossz unikum

Az ember egyedüli lény, aki mindent megszokik,

Egy idő után a büdöset se érzi, s rabságban szaporodik

Mint a béka, akit lassan melegítve lehet élve megfőzni…

 

*

 

Tragikus meg nem értés

Csak megsimogatni szerettem volna a nyuszit,

De a folytonos menekülésével, értetlenségével

Annyira felbosszantott, hogy most már agyoncsapnám…

 

*

 

Kisöröm

Beígérni két nagy pofont,

S a végén örülsz, ha csak seggbe rúgnak…

Vagy jogos fizetésemelés igénnyel állsz elő,

S a végén örülsz, ha maradhatsz, nem rúgnak ki…

 

*

 

Tettetés

Van, amikor a legjobb túlélési stratégia,

Ha folyamatosan hülyének tetteted magad –

Persze jó esélyed van rá: a végén úgy maradsz…

 

*

 

Rossz fokozatok

Az egyik nem ismeri fel a hibáját,

A másik meg nyakló nélkül ismételgeti,

Harmadik még büszkén dicsekszik is vele!

 

*

 

A bizonyítási kényszer csapdái

A repülő osztály – vakmerő mutatvány

A Pál utcai fiúk és „nemecsek” hősködése

Egy nemkívánt gyermek tüntető jó-tanulósága…

 

*

 

Mindegy?

Mindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólad?

Mindegy, hogy híres, jó hírű vagy hírhedt vagy?

Mindegy minek a milyen „hőse” vagy – botrányé…

 

*

 

Segédeszköz

Jól jön a harmadik láb, egy mankó,

Amire támaszkodni lehet, ha a sajátod gipszben van,

De ha idejében nem dobod el: fogyatékos maradsz…!

Így van ez a szellemi mankókkal, „izmusokkal” stb. is

 

*

 

Fent és lent

Az emberiség jótevője az,

Aki jól el tudja játszani Napóleon jól megírt szerepét,

De kötözni való bolond, aki az előadás után úgy marad…

 

*

 

Bújócska

A mindenséggel mérd magad?

És akik kerülik a megmérettetést –

Nincs publikált művük, egy cáfolható állításuk,

Nem állnak ki egy mérkőzésre, szellemi párbajra stb.

 

*

 

Halogató taktika

A tett halála az okoskodás

Életveszélyes ingadozás, habozás, késlekedés –

Amikor ha nem időben dönt, magától rosszal dől el…

 

*

 

A bosszú bosszút szül?

Nincs kitörés az ördögi körből,

Mely egyre lejjebb vivő örvény –

Az ellenséges felek netán lassan,

de mégis biztosan kiirtják egymást?

 

*

 

Önmegerőszakolás

Amikor a hajlamaim ütköznek kötelességeimmel,

Amikor mindig mást szeretnék, máshoz lenne kedvem,

Mint ami a konkrét dolgom, halaszthatatlan munkám…

 

*

 

Igazságbunkó

Az irgalom nélküli őszinteség

Mint a szalonképes szadizmus –

Legyen igazság, és vesszen a világ?

Igazság irgalom nélkül félkarú gonosz óriás…

 

*

 

Katonadolog

A katona nem fázik, csak úgy érzi…

Nem a ruhát szabják a katonához, hanem megfordítva…

Az is baj, ha van sapka a katonán, az is baj, ha nincsen…

 

*

 

Aki a korpa közé

keveredik, azt felfalják a disznók -

S persze mondogathatja/énekelgetheti,

Hogy „Mások vittek rossz utakra engem…”

Ha Ő kútba ugrik, akkor ezt fogod tenni te is?

 

*

 

Divide et impera

Két összeveszített között a nevető harmadik

Álellentéteket kreálva megosztanak, és leuralnak

A politikai pankráció dübörög, a barátságok bomlanak

 

*

 

Agymosoda

Agymosással, öblítéssel elérik,

Hogy szégyelld a családod/nemzeted történelmét

Elvágva gyökerektől a béke segge alatt az önértékelésed

 

*

 

Képtalálat a következőre: „arany jános jános pap országa”

OH! NE NÉZZ RÁM...

Oh! Ne nézz rám oly sötéten

Pályatársa életemnek,

Mint midőn az őszi-felleg

Húzza árnyékát a réten;

Nézz szelíden, nézz mosolygva:

Férfié az élet gondja. 

Bárha csügged hív barátod,

Nincs enyelgő tréfa nyelvén,

S a kemény sors vésze kelvén

Arcom elborulni látod:

A te szíved ez ne nyomja:

Férfié az élet gondja. 

Dörgve hull a nagy zuhatag,

Szirthez illik rémes árnyék;

De szelíd a rónatájék,

Zengve lejt a völgyi patak,

Mely a zöld virányt befolyja:

Férfié az élet gondja. 

Hát ne nézz rám oly sötéten;

Zúgjanak bár künn a vészek,

Csak ez a kis enyhe fészek

Ez maradjon mindig épen:

Szívem a bajt könnyen hordja:

Férfié az élet gondja. 


Arany János

(1852)

Képtalálat a következőre: „arany jános jános pap országa”

Az

Életminőség-romlás

Nagy Jenciklopédiája XXI.

előmunkálatai: címötlet- és nyersanyag gyűjtése

 

Képtalálat a következőre: „jános pap országa”