Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tormay Cécile: Bujdosó könyv
Zsidókérdés régen és ma - Zsidókérdés régen és ma

Képtalálat a következőre: „bújdosó könyv”

Tormay Cécile
Bujdosó könyv

Ennek a könyvnek maga a sors adta a nevét. Bujdosó volt, olyan időkben, mikor a halál fenyegetődzött a magyar szenvedések minden hangja felett. Bujdosott és menekült a szülői házból, magányos kastélyon, kisvárosi villán, falusi udvarházon át. Bujkált szétszedve, könyvek lapjai között, idegen tetők tövén, kéménykürtőben, pincegádorban, bútorok mögött és elásva a föld alatt. Házkutató titkosrendőrök keze, vörös katonák csizmája járt felette. Csodára mégis megmaradt, hogy emlékeztessen, mikorra már behorpadt a kor áldozatainak a sírja, fű nőtt az egykori akasztófák gödrében és a kinzókamrák faláról lekopott a vér és a golyók írása.

Most, hogy a könyvet odaadom Nemzetemnek, sok olyan adatot és részletet kellett elhagynom, melyek még nem bírják el a napvilágot, melyek élő emberek titkai. Talán eljön az az idő, mikor megszólalhat, ami ma néma marad. Mióta napról-napra feljegyeztem az eseményeket, idő múlt felettünk és világos lett sok minden, ami megfoghatatlan és sötét volt. De nem nyúlok a lapokhoz, érintetlenül hagyom rajtuk az akkori órák érveréseit. Ha tévedtem, legyenek elnézőek, akik a könyvet olvassák. A tévedéseim is tükrök: a kor tévedéseinek a tükrei.

Nem a forradalmak történetét, nem is a politikai események szemtanújának a naplóját akartam megírni. Szóljon az én könyvem arról, amiről nem fognak tudni a jövő történetírók, mert azt át kellett élni.

Szóljon arról, amiről nem tudtak az idegenből behurcolt forradalmak felidézői és politikai eseményeinek a szemtanúig mert lelküktől távol állt minden, ami magyar.

Maradjon fenn könyvemben az, ami vélünk vész el: egy halálraszánt faj legboldogtalanabb nemzedékének a kínja és becsülete. És lássák meg benne az utánunk jövők, hogy a megpróbáltatások esztendejében mi sajgott át a némaságra ítélt, elgyötört, vérig alázott magyar lelkeken.

Legyen a Bujdosó könyv a fájdalom könyve. Mialatt írtam, találkozni akartam benne azokkal, akik testvéreim voltak a közös szenvedésben. És ebben a könyvben velük akarok maradni még akkor is, mikor már sem ők, sem én nem fogjuk többé látni az új magyar tavaszokat.

Budapest, 1920 karácsonyán.
Tormay Cecile

Képtalálat a következőre: „bújdosó könyv”

Tormay Cécile
Bujdosó könyv

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK


A MEK-ben található kapcsolódó dokumentumok
Tormay Cécile: An outlaw's diary
http://mek.oszk.hu/07200/07270/
Tormay Cécile-emlékkonferencia
http://mek.oszk.hu/13400/13457/
Napkelet Tematikus cím: Tormay Cécile emlékére
http://epa.oszk.hu/02000/02076/00146/pdf/
Szerb Antal: Tormay Cecile
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00616/19588.htm
Bánki Éva: Lobogó sötétség. (Tormay Cécile: Bujdosó könyv)
http://epa.oszk.hu/00900/00995/00014/pdf/
Szigeti Csaba: Tormay Cécile Bujdosó könyvének műfaja
http://epa.oszk.hu/02900/02931/00143/pdf/
A Bujdosó Könyv angolul
http://epa.oszk.hu/02000/02076/00004/pdf/
Bánki Éva: "Megszámlálhatatlan szál húzódik át a történéseken." Történelmi fordulat és prózapoétika Kosztolányi Dezső Édes Annájában és Tormay Cécile Bujdosó könyvében
http://epa.oszk.hu/00900/00995/00023/pdf/

Képtalálat a következőre: „bújdosó könyv”

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

Képtalálat a következőre: „bújdosó könyv”

 

Wikipédia : Tormay Cécile
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tormay_C%C3%A9cile
Tormay Cécile: Bujdosó könyv
http://tormayc.webs.com/tc_bujdoso1.html
Írónők a hálón 1880-1945 : Tormay Cécile
http://ironok.elte.hu/index.php/portrek/tormay-cecile/102-eletrajz-tormay-cecile/180-tormay-cecile
Széri Mihály Ferenc utószava a Bujdosó könyvhöz
http://tormayc.webs.com/tc_szmf.html
LAST_UPDATED2