Payday Loans

Keresés

A legújabb

A KECSKEGIDÁK
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. november 06. hétfő, 18:53

Képtalálat a következőre: „a kecskegidák meg a farkas”


A KECSKEGIDÁK


Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy kecske. Annak a kecskének volt hét kicsi gidája. Egyszer azt mondta az öreg kecske:

- Vigyázzatok, s maradjatok itthon, mert én megyek ki a mezőre, hogy hozzak nektek friss füvecskét.

- Jól van, szót fogadunk - mondták a kis kecskefiak.

Az öreg kecske elment ki a mezőre, de még visszakiáltott:

- Be ne engedjetek senkit, mert én nem jövök haza csak estére!

Hát egy ordas farkas ott hallgatózott a ház mellett.

"No - gondolta magában -, itt majd csak lesz valami!"

Alig telt el egy-két óra, odament az ablakhoz, s beszólt a kis kecskékhez:

- Kedves kis fiacskáim, nyissátok ki az ajtót, mert hoztam nektek friss füvecskét.

Jót nevettek a kiskecskék.

- Hiszen a mi anyánk csak estére jön haza, s a hangja sem ilyen vastag, mint a tied.

Megbosszankodott a farkas, elfutott ki a rétre. Ott látott egy nagy tábla répát. Kihúzott egy jó nagyot, megette, hogy jó vékony legyen a hangja. Visszaszaladt az ablakhoz, s mondja a kiskecskéknek:

- Nyissátok ki az ajtót, mert hoztam nektek friss füvecskét.

Már éppen ki akarták nyitni az ajtót, mikor a legnagyobbik kinéz az ablakon, s látja, hogy milyen fekete a lába. Rákiált a többire:

- Ki ne nyissátok az ajtót, hiszen a mi anyánknak fehér a lába, nem fekete!

Szörnyen mérgelődött a farkas, hogy nem sikerül semmi. Gondolja magában, bemegy a városba, s szalad egyenesen a pékhez. Mondja, hogy hamar egy zsák lisztet vegyen elő. A pék éppen dagasztott, s kérte a farkast, hogy várjon. De a farkas nagyon türelmetlen volt, nem várhatott tovább, és belemászott a nagy teknő tésztába. Örült magában: "Most már eszem gidóhúst!" - s ment visszafele.

Már jó délutánra járt az idő. Feltette a farkas a lábát az ablakpárkányra, hadd gondolják a gidók, hogy az anyjuk jött haza. A hangja is vékony volt, a lába is fehér, a kisgidók csakugyan azt gondolták, hogy az anyjuk jött haza. Bekiált az ajtón:

- Kedves kis fiacskáim, eresszetek be, hoztam friss füvecskét!

A kisgidók nagyon örültek a friss fűnek, s kinyitották az ajtót. Hát, uram teremtőm, lett ordítás, mikor belépett a farkas! Egyik bújt a pad alá, a másik a szuszékba, a harmadik a hamulyukba, a negyedik az óratokba. A másik három úgy megijedt, hogy a szoba közepén maradt, nem tudott elfutni. A farkas rögtön bekapta őket, de még mindig nem volt megelégedve. Kihúzta a padból is, a szuszékból is, a hamulyukból is, akit előtalált, de az óralyuk olyan kicsi volt, hogy nem fért be a farkasnak a szája. A hetedik ijedtében úgy összehúzódott, hogy a farkas nem is törődött vele.

- Jaj de jóllaktam - kenegette a hasát -, jó lesz kimenni a rétre, s aludni egy jót egy fa alatt.

Kiment a farkas, lefeküdt egy nagy eperfa alá, s ott elaludt.

Estére jön haza az öreg kecske a mezőről. Szinte meghalt ijedtében, mikor meglátta, hogy nyitva az ajtó, és sehol senki. Kiabálni kezdett:

- Gidili, midili, gyertek elő!

A kicsi még akkor is úgy meg volt ijedve, hogy meg se mert szólalni. Az öreg kecske elkezdett keservesen sírni, hogy hova lettek az ő gyermekei. Hát amint ott siránkozik magában, egyszer csak megszólal valaki:

- Ne sírjon, drága jó anyám, mert itt vagyok én!

Előjött a kisgidó, nagyon örült az anyjának, de még jobban a friss füvecskének, amit hozott, mert bizony olyan éhes volt szegény, csak úgy korgott a gyomra.

- Hát a többi testvérkéd hol van? - kérdezte az anyja nagy szomorúan.

Elpanaszolta a kicsi, hogyan csapta be őket a nagy ordas farkas.

- Jaj - azt mondja az öreg -, akkor azt láttam, amint a kertben alszik. Olyan nagy a hasa! Hamar keress elő tűt, cérnát, ollót - mondja a fiának.

Amíg a fia keresett tűt, cérnát, ollót, addig az öreg kecske egy kicsit kipihente magát, mert bizony aki öreg, az hamar elfárad.

Aztán elindultak ki a kertbe. Látják, hogy a farkas még mindig mélyen alszik. Azt mondja a kecske a kisfiának:

- Eredj hamar, szedd tele a kötényedet kaviccsal.

Addig az öreg kecske végigvágta a farkas hasát. A kicsi kecskefiúk mind kiugráltak belőle. Örömükben elkezdtek ugrálni, tapsolni és kiabálni.

- Elég legyen a játékból - mondta az öreg kecske -, gyorsan kavicsot hozzatok, amíg fel nem ébred a farkas.

Egy pillanat alatt ott volt a sok kavics. Megtöltötték a farkas hasát, s az öreg kecske kezdte varrni. Akkor jut eszébe, hogy a gyűszűjét otthon felejtette, s az egyik ujja meg van kelve. Hamar a legkisebbiket elszalasztotta a gyűszűje után, s bevarrta vele a farkas hasát. Azután ráparancsolt a gyermekeire, hogy takarodjanak haza, míg föl nem ébred a farkas, mert akkor jaj lesz nekik.

Haza is mentek, s az ablakból nézték, hogy mikor ébred a farkas.

Egyszer felébred a farkas, nagyon meg volt szomjazva. Gondolja magában: "Jó lesz lemenni a patakra, mert ez a hat gidó nagyon kívánja a vizet a gyomromban."

Hát amint feláll, megzördül a kavics a gyomrában. Csak úgy mosolyog magában, hogy zörög, elindul, s elkezdi mondani:

Hahaha, mi zörög a hasamba?
Olyan mintha kavics volna, 
pedig hat gidó van benne.

Mikor leérkezett a patakhoz, hát, jó nagy víz folyt ott. Odaáll a patak partjára, s behajol a vízbe, hogy igyék. Amint behajolt, a kavics mind előresuvadt benne, s bizony az öreg farkas komát besuvasztotta a patakba, s vitte le a víz a patakon. Éppen a kecskének a háza előtt folyt a patak. A kisgidók jót nevettek rajta, hogy az öreg farkas ott úszik. Ha a farkas bele nem fulladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

 

Képtalálat a következőre: „a kecskegidák meg a farkas”

 

 


A farkas és a hét kecskegida - Népmese

www.nepmese.hu/mesetar/mesek/a-farkas-es-a-het-kecskegida
Volt egy öreg anyakecske s annak hét gidácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe. Összehívta a ...

Magyar népmesék: A hét kecskegida - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZviKxlUzmm8
2012. okt. 1. - Feltöltötte: Kecskemetfilm Kids
Magyar népmesék 4. sorozat Rendezte: Horváth Mária, Vágó Sándor Mesemondó: Szabó Gyula Zene: Kaláka ...

Magyar népmesék: A hét kecskegida - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=IoV8m0qKwSo&vl=hu
2013. márc. 2. - Feltöltötte: KEDD
Egy kecskének volt hét gidája. Egyszer a farkas meglesi, amint az öreg kecske elmegy otthon-ról ...

A farkas és a hét kecskegida - Mikulás Birodalom

www.mikulasbirodalom.hu/mese/allat/faras_kecskegida.htm
farkas és a hét kecskegida. Élt egyszer egy kecske mama, akinek volt hét kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez: - Kedveseim, kimegyek az erdore ...

Mese - A kecskegida és a farkas - Népmese | Mese @

mesekukac.hu/a-kecskegida-es-a-farkas/
A kecskegida és a farkas. Kecskemama megéhezett, alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kisgidának: - Jól figyelj rám ...

Kecskegidák meg a farkas - Diafilm

diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=219
Kecskegidák meg a farkas. Kiadó: MDV., Bp. Kiadás éve: 1975. Eredeti azonosító: Á-MS 75095. Technika: 1 diatekercs, 30 normál kocka, szines. Készítők: ...

Esti mese: A kecskegidák meg a farkas... - Gyerekversek minden ...

https://hu-hu.facebook.com/190477821055562/photos/a...26586.../396381323798543/
Esti mese: A kecskegidák meg a farkas Volt egyszer egy kecske. Házikót épített magának az erdőben s ott nevelgette gyermekeit. Mindennap elment a kecske...

gondola.hu - A kecskegidák, meg a farkas

https://gondola.hu/cikkek/4813-A_kecskegidak__meg_a_farkas.html
Volt egyszer egy kecske. Házikót csinált magának az erdőben, s ott nevelgette gyermekeit. Mindennap elment a kecske az erdőre eledelért. Valahányszor ...

A farkas és a kecskegidák - Port.hu

https://port.hu/adatlap/.../farkas...a-kecskegidak-farkas...a-kecskegidak/directing-1779...
Három gida egyedül marad otthon: kecskemamának dolgoznia kell. De a sötét erdőből előbukkan egy gonosz és éhes látogató, aki feltűnően érdeklődik a ...

Kecskegidák meg a farkas - dydudu.hu

dydudu.hu/diafilm/237/237.html
a diafilmek oldalra. a diafilmek oldalra.

Képtalálat a következőre: „a kecskegidák meg a farkas”