Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség nagyszótár - XIV.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. október 11. szerda, 07:18

Képtalálat a következőre: „Phaëton”

Életminőség szótár – mind egy

Bölcs-bolond, boldog-boldogtalan

Édenkert, menny vagy földi pokol

Táltosparipa vagy egy állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „phaeton mitológia”

Világromlás-rontás, vagy javulás* - 14.

Kapcsolódó kép

PALOTA ÉS KUNYHÓ

 

Miért vagy oly kevély, te palota?

Uradnak fényében kevélykedel?...

Azért van rajta gyémánt, hogy szive

Mezítelenségét takarja el.

Szakítsd le a cafrangokat,

Mit rá szolgája aggatott,

S nem ismersz isten munkájára,

Oly nyomorúság marad ott.

 

S hol vette gazdád ama kincseket,

Mik semmiből őt mindenné teszik?

Ott, hol a héja a kis madarat,

Mit szétszakít, melynek vérén hizik.

A héja vígan lakomáz,

S szomszéd bokornak fészkiben

Madárfiúk zokognak, várván

Anyjokra, mely meg nem jelen.

 

Fitogtasd csak, te gőgös palota,

Az orzott kincsek ragyogásait,

Ragyogj csak, ugysem ragyogsz már soká,

Meg vannak már számlálva napjaid.

S kivánom, hogy minél elébb

Láthassam omladékodat,

S hitvány lakóid összezúzott

Csontját az omladék alatt! - -

 

S te kis kunyhó a magas palota

Szomszédságában, mért szerénykedel?

Miért bújtál a lombos fák mögé,

Azért-e, hogy inséged födjed el?

Fogadj be, kis sötét szoba;

Nekem nem kell szép öltözet,

De szép szív... s a sötét szobákban

Találni fényes szíveket.

 

Szent a küszöb, melyen beléptem én,

Oh szent a szalmakunyhók küszöbe!

Mert itt születnek a nagyok, az ég

A megváltókat ide küldi be.

Kunyhóból jő mind, aki a

Világnak szenteli magát,

S a nép mégis mindenfelől csak

Megvetést és inséget lát.

 

Nem féljetek, szegény jó emberek,

Jön rátok is még boldogabb idő;

Ha mult s jelen nem a tiétek is,

Tiétek lesz a végtelen jövő. -

A földre hajtom térdemet

E szűk, de szent födél alatt:

Adjátok rám áldástokat, s én

Rátok adom áldásomat!

 

Pest, 1847. január

Petőfi Sándor

Képtalálat a következőre: „phaeton mitológia”

Volkswagen Phaeton - Autó

 

1.

Kínai korsó

Amiért te évekig küszködsz, az neki ennyi!

A vendég egy laza mozdulattal összetöri azt,

ami a család egyetlen komoly értéke, kincse volt…

(és ezt te nem mered, röstelled a tudomására hozni!)

Kosztolányi Dezső

 

 

2.

Szerszám

Se szeri, se száma…

A szerszámot okolod, pedig benned a hiba

Jó munkához jó szerszámok kellettek volna

(ócska szerszámmal sokáig kínlódsz, s hiába…)

 

 

3.

Bújócska

Akkor bújsz el, amikor már megláttak

Úgy elbújsz, hogy senki sem talál meg

Ha eltakarod a szemed, téged sem látnak…

Bújt az üldözött, s felé kard nyúlt barlangjában…

Táncsics M. éveken át házuk mellett egy veremben

(és közben a felesége áldott állapotba került…)

 

 

4.

Hiányzó láncszem

A szád várja, de a kezed nem fogja meg…

Egy ember, aki nem adja tovább a stafétabotot

Egy feledékeny, akinél megszakad a hírlánc…

Egy miatt mindenki kudarcot szenved…

 

 

5.

Önámító

Most bármit bevállal,

és majd nyugdíjban, ott kiteljesedik,

akkor majd tömérdek szabad ideje lesz,

hogy megvalósítsa dédelgetett vágyait…

 

 

6.

Önrabló

Rókamese

Többet kér reggel, mint amit este hozott

(akit hagynak, hogy visszaéljen a jóhiszeműséggel,

Illetve azzal, hogy a vendégfogadó jó hírét védik

 

 

7.

Örömszerzés

Megy egy székely az utcán, kutyát lóbálva…

Ezt meglátja egy székely apó, és csak rákérdez:

- Hé te, miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?

- Örömet szerzek neki!

- Mikor lesz ennek a kutyának így öröme?

- Majd ha leteszem a földre...

 

 

8.

Disznó disznó

A székely és a felesége vacsoráznak.

A nő magára borítja a pardicsomos szószt.

Azt mondja a férjének:

- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!

- Ja! Meg még le is etted magad!

 

 

9.

Etióp bérek

és svéd árak

1948 és a forint

azóta változatlan átlagbér szint

(de akkor a terv szerint ehhez a jövedelemhez

ingyen lakás, oktatás, egészségi ellátás,

olcsó rezsi, tömegközlekedés stb. társult)

 

 

10.

Népirtás

Ha meg akarsz semmisíteni egy népet

Akkor sterilizáld, öld meg, irtsd ki,

– vagy tedd janicsárrá értelmiségijét

És pusztítsd el, bombázd le, égesd fel

a meghatározó írott és más tárgyi emlékeit

 

 

11.

Versenygazdaság?

Ahol az energiaárakat

monopolhelyzetből diktálják

Ahol a mobilcégek, útépítők stb. kartelleznek

Ahol csak a munkavállalókat versenyeztetik,

hogy bérben egymás alá kínáljanak…

 

 

12.

Blöff

Gyerek-nagyotmondás…

Legkisebb ütésem is halálos,

de tudok még nagyobbat is ütni

(az állatok is bevetik ezt a trükköt:

nagyobbnak látszani avégett, hogy

ne tekintsenek gyenge prédának…)

 

 

13.

Fonetika – logopédia

Fogd meg a nyelvedet és úgy mond:

„Minden utca végén sarok…”

Mondd ismételgetve:

Árpi na -

Árpinaárpinaárpinaárpina

– ár pina…

 

 

14.

Beugratás

/átverés

Ezekhez nemcsak

végiggondolt jó ötlet,

De mély emberismeret is kell:

mire harap a másik

(kit a hiúságánál,

kit a pénzsóvárságánál

lehet megfogni)

 

 

15.

Vox populi

A nép szava isten szava?

De az amorf tömeg, nem nép!

És a csőcselék hurrogása és lincselése

(Barabás! - a Messiás keresztre feszíttetése)

 

 

16.

Rálátástalan

Ha felemelkednél…

A humor magaslatáról nézve

eltörpülnének az óriásinak tűnni akaró

és halmozódó apró-cseprő napi gondok

 

17.

Alzheimer kór

Orvos a beteghez:

- Van egy jó és egy rossz hírem.

- Kezdje a rosszal, doktor úr!

- Önnek Alzheimer kórja van.

- Te jó ég! És mi a jó hír?

- Hazamehet és elfelejtheti az egészet.

- És mi a rossz hír?

 

 

18.

Jó és rossz hír

- Józsi bácsi, van egy jó és rossz hírem..

- Mondja előbb a rosszat, doktor úr!

- Véletlenül a jó lábát vágtuk le..

- És mi a jó hír?

- A rossz lába szépen gyógyul

(morbidabb verzió: van vevő a papucsára)

 

 

19.

Kapcabetyár

Jó reggelt, jó reggelt

de nem mindenkinek

Sej de csak annak a legénynek,

aki engem szeret

Mer aki engem szeret

Fehér gyolcsingben jár

Nem fekszik az én ágyamba

Minden kapca betyár

(népdal)

 

 

20.

A nehéz kezdet

Én még nem tudom,

hogy fogjak hozzá

Én még nem tudom, hogy kezdjem el,

Keresem a szót, keresem a hangot…

Keresem a szót, keresem a hangot…

(Illés)

 

 

21.

A minőségi éhezés

A mennyiséggel soha

nem laksz jól íztelen

és emészthetetlen

mindennapi kenyerünk

 

 

22.

Buheráló

Mindig csak jobb híján,

Mindig csak kénytelen-kelletlen

Mindig csak átmeneti megoldás, életbuherálás 

 

 

23.

Kamu

Életed díszletek között folyik,

A ruhád is csak jelmez, arcod álarc,

Viselkedésed csak felvett szerep,

Az italod is kamu – színes lötty..

 

Képtalálat a következőre: „phaeton mitológia”

24.

Egy is sok

Elég egy – sok is…

Ha csak egy lék van a hajón

Ha csak egy rés van a bástyán

Ha csak egy láncszem gyenge a láncban

Ha csak egy ember árulja el a titkot a várban

 

 

25.

Pereskedés vesztes

Ha tyúkért mész perelni, disznót vesztesz.

Ha peren kívül megegyeznétek, jobban járnátok

(társadalmi mediátorok hiánya a családban, a faluban)

 

 

26.

Kriptokommunista infiltráció

Amikor a kommunista párt emberei

Más, rivális pártokba beépülve bomlasztanak,

És/vagy átveszik ott a meghatározó szerepet

(Ez történt 1945 után, és 1989 körül, után is)

 

27.

In flagranti

(crimine, seu delicto):

Akkor használatos kifejezés,

amikor tetten érik a bűnöst, a vétkest.

A Codex Iustinianusból származó kifejezés

szó szerinti fordítása: ’lángoló bűnben, vétségben’.

 

 

28.

Deus ex machina

’váratlanul, csodával határos megoldással’.

A kifejezés szó szerinti fordítása: ’isten a gépből’.

A szólás görög eredetű, a drámai előadásokon

gépezet (emelőszerkezet) segítségével emelték színpadra

a megoldást hozó, istent játszó szereplőt.

 

 

29.

Alibi

máshollét, a máshollét igazolása.

Eredeti jelentése: ’másutt, máshol’.

De mondjuk azt is, hogy alibi játék:

Amikor valaki csak imitálja, csalja a játékot

(vagy a homoszexuálisok alibi hetero házassága)

 

 

30.

Látás-

romlás

Kettős látás

Távol-rövidlátás

Színtévesztés, ill.

nem látsz színeket

csak fekete-fehéret…

Fut vagy ugrál a kép

Gyorsított vagy lassított felvétel

Nem éles a kép – homályos, elmosódó

Vagy megnyújtott, vagy széthúzott alakok

Stb.

 

 

31.

RABSÁG

1) 

Rabszolgai állapot.

Örök rabságban szenvedő feketék. 

2) 
Hadi foglyok sorsa. 

Két évi rabság után az ellenség földéről haza térni.

3)

Börtönbe zárt személyek élete. 

"A harcz kitört, a harcz lefolyt,

Két vitéz úrfiak,

Szilágyi s Hagymás Sztambulon

Rabságra juttanak.

Rabság nehéz láncz, hős karom, 

Miért nem vagy te szabadon?"

Vörösmarty.

4)

Átv. ért. egy vagy

másképen lekötelezett állapot.

Házasság rabság. (Km.).

5) 
Szintén átv. ért.

a ,polgári szabadság' ellentéte.

"Ez-e a szabadság,

melyet a mi édes eleink vérek kiontásával kerestenek?

Nem szabadság, hanem rabság."

Gr. Eszterházy M. nádor Rákóczi Györgyhöz, 1644-ben.

 

 

32.

RABIGA

(Czuczor-Fogarasi)

A régieknél, nevezetesen,

rómaiaknál jelvényes iga,

mely alatt a hadi foglyoknak

át kell bújniuk, meghódolásuk jeléül.

Innen a subjugo (megigázom)

kifejezésnek eredeti értelme.

Átv. ért. azon teher, nyomás, sanyarúság,

melyet a rabnak szenvednie kell; máskép: rablánc.

Rabigában szenvedni; rabigát viselni; lerázni a rabigát.

"Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk."

(Kölcsey).

 

 

33.

Író kéz

Az írás a léke tükre

Kalligráfia és macskakaparás

(Egy grafológus, aki grafomán)

 

 

34.

Hitelbírálat

Ha be tudod bizonyítani,

Hogy tulajdonképpen nincs is rá szükséged,

Akkor van esélyed rá, hogy a bank hitelt nyújtson

 

 

35.

Csali

Nem is gyanakodtál,

Hogy lebeszéltek a kézpénzes vételről,

S melegen ajánlották: hitelre vedd a kocsid?

 

 

36.

A pénz a hatalom

A pénz beszél, a kutya ugat…

A „jogállamban” a pénz a fegyver (J.A.)

Aki a pénzt előállítja-birtokolja, az a világ ura

(Ehhez jó díszlet a szavazósdis tömeg-demokrácia,

pláne ha a mass media kényre-kedvre manipulálhat)

 

37.

Minőség-mennyiség

Hasonló, különböző vagy ugyanaz?

Kávéház – kocsma- bár – mulató – orfeum

Kocsma – étterem – büfé – kifőzde – talponálló

Vendéglő – presszó – csehó – bögrecsárda – csárda

 

 

38.

Nincs kávéház – kocsma

Ahova mindenki szabadon bemehet

Ahol mindig találsz jóismerőst, cimborát

Ahol mindenki magának vagy másnak is rendel

Ahol a vendéged ugyanide hívhat vissza

Ahova tetszőleges időpontban érkezel, távozol

Ahol megbeszélhetitek a magán- és közügyeket

Ahol könnyen lehet idegenekkel is kontaktust teremteni

Ahol kártyázni, biliárdozni, csocsózni stb. lehet

Ahol olykor zene is szól – vagy ti magatok énekelhettek

Ahol spontán, lazán körbeüli a társaság az asztalt

Ahol jó esetben megtalálhatod a napi sajtót is…

stb.

 

 

39.

Találkahely

Nincsenek, vagy

nem használatosak

olyan nyilvános helyek,

ahova emberek önként és szívesen mennek,

s ahol a társadalom különböző rétegei találkoznak:

mozi, múzeum – kiállítás, Vidám Park – állatkert,

opera, hangversenyterem, sarki közért, kutyafuttató,

játszótér, sétány, korzó, kávéház – kocsma,

sportesemény – állatviadal, színház – cirkusz,

piac – vásár, templom – búcsú,

nyilvánosház, strand – fürdő

stb.

 

 

40.

Presztízs

„Egy olyan társadalomban,

amelyben lenézik azt,

ha valaki kiváló a vízvezeték-szerelésben,

mert az megalázó foglalkozás,

viszont elfogadják a silányságot a filozófiában,

mert az fennkölt tevékenység,

nem lesznek sem jó vízvezeték-szerelők,

sem jó filozófusok.

Sem a vízvezeték csövek,

sem az elméletek

nem fogják kibírni a terhelést.”

John Gardiner

 

 

41.

Vamp

férfiak szerelmét

számítóan kihasználó nő,

aki tudatosan kelti fel

személye iránt az erotikus vágyat,

de ő maga hideg marad,

partnere érzelmi kiszolgáltatottságával visszaél,

azt saját anyagi, egzisztenciális hasznára fordítja,

vagy egyszerűen csak élvezi szexuális hatalmát.

A vamp „tönkreteszi" a férfiakat

(ha hagyják magukat),

s amikor hasznukat már nem veheti,

könnyedén otthagyja őket.

Az elnevezés a vérszívó vámpír

legendájából származik.

(Popper Péter)

 

 

42.

Veszély rangsor

Nincs az a veszett ellenség,

aki akkora kárt okozhatna neked,

mint egy félreismert, fel nem ismert álbarát

(és még ennek is sokszorosát árthatod te magad)

 

 

43.

Blama

Szégyenvallás…

Baklövés, megszégyenülés

Szégyenbe, kínos helyzetbe hoz.

Blamálja magát: felsül, megszégyenül.

Főnévi formája blamázs: felsülés, kínos helyzet.

"Teremtőm, milyen szörnyű blamázs!"

A régebbi társalgási nyelv kedvelte;

ma igényes beszédben sem kerülendő…

 

 

44.

Kívül

tágasabb

Eltanácsolt

Elűzött

Felmondtak neki

Kidobott

Kilakoltatott

Kiparancsolt

Kirekesztett

Kirúgott

Kitessékelt

Kitoloncolt

Kiutasított

Kizárt

Lapátra tett

Stb.

 

 

45.

Kollektív bölcsesség

Tanácskozás - konzílium

Kupaktanács – haditanács –

a bölcsek/vének tanácsa

(avagy éppen a kollektív

balgaság – lefelé nivellálódás…)

 

 

46.

Módosult

tudatállapotok

Se halló, se látó szerelmes

Fejbe, kupán, agyon verve

Álomittas kábulatba

Begyógyszerezve

Alkoholos befolyásoltságban

Belőve – bedrogozva

Rájön a bolondóra

Megőrjíti a tétlenség

Az éhségtől hallucinálsz

Szuggerálva, hipnotizálva

Mániásan vagy depressziósan

Elrévülve – elmerengve

Átszellemülve – istenülve - elragadtatva

 

 

47.

Sportot űző

Numera virtuóz

A lepedő akrobata

Szex gimnasztika

A skalpvadász

A rekordhajhász

Stb.

 

 

48.

Négybetűs szavak

Hétköznapi csalódások – picsa

Árpi na – árpinaárpina – ár pina

Faszállítás vagy fasz állítás

Szar, pisa, fika, geci stb.

 

*

 

Képtalálat a következőre: „Phaëton”

Petőfi Sándor

MENNY ÉS FÖLD

 

Isten hozzád, gyönyörű hazugság,

Eszményképek, ábrándok világa!

Már kezemben tartom ajtód kulcsát,

Még egy perc s örökre zárva lész.

 

Túl az éjnek fejér szivárványán,

A tejúton túl röpűltem egykor,

S ott az égi magasokban járván

Épitélek, szép tündérvilág.

 

Ott töltöttem ébren álmodozva

A csapongó ifjuság időit,

Álmaimnak nem volt vége-hossza,

S szebbnél-szebbek voltak álmaim.

 

De az álom bármi szép, csak álom,

S hogyha ma nem, holnap elmulandó;

Elment, elment pajkos ifjuságom,

Fölkeltett a komoly férfikor.

 

Isten hozzád, ábrándok világa!

Miért várjak, amíg összeomlasz

S romjaidnak eltemess alája?...

Jobb, leszállnom innen idején.

 

Le a mennyből, le tehát a földre!

Vígy le, vígy le, képzeményim szárnya,

Mielőtt lebuknám összetörve,

Mint lebukott egykor Phaëton.

 

Hogy jön e könny szemem pillájára?

Aggalom s bú, hagyjatok, hadd menjek,

Hisz a föld az emberek hazája,

Embereknek csak a föld való;

 

S ha nem is oly szép ez, mint szeretnők,

Nem is oly rút, mint az ifju véli...

Nincs itt angyal, ámde nincs is ördög,

S ha van itt tél, van kikelet is.

 

Koltó, 1847. október

Képtalálat a következőre: „Phaëton”

*

*A magyar nyelv

teste, lelke és szelleme

- gondolat és érzelemébresztő szócikkcsírák

az Emberélet-minőség lexikon előmunkálatai.

Képtalálat a következőre: „phaeton mitológia”