Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség nagyszótár - X.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. szeptember 21. csütörtök, 08:24

Képtalálat a következőre: „széchenyi kora”

Életminőség szótár – mind egy

Bölcs-bolond, boldog-boldogtalan

Édenkert, menny vagy földi pokol

Táltosparipa vagy egy állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „széchenyi kora”

Világromlás-rontás, vagy javulás* - 10.

 

Arany János

JÁNOS PAP ORSZÁGA

 

Büszke, harcos, kalandor nép

Volt a magyar nemzet,

Kétélű kard, mely ha moccant,

Jobbra-balra sebzett;

S jobbra-balra, merre fordult,

A fegyvernek éle,

Puszta lett a népes ország

És üvöltött rajta végig

Farkasok zenéje.

 

Kin a német, minthogy őrá

Járt a rud legjobban,

Megfélemlék, megbusúla,

Cselt szövött titokban:

Nem birván az oroszlánnal,

Annak vermet ása,

Takarónak a veremre,

Mint egyéb gazságra, jó lesz

Krisztus szent vallása.

 

"Ázsiának sáska-féle

Kóborló pogánya,

Isten a te lelkedet bár

Mind pokolra hányja!

Ne legyen az idvességben

Soha semmi részed:

Lelked üdvösségeért nem;

De saját bőrünk javáért

Megtéritünk téged."

 

Így beszélt a német papság

És a pénzbe markolt,

(A papok nagytorku zsákja

Már akkor is megvolt);

Bor, tulok lett a dulásig,

A pénzt nem kimélte,

Tudta, nem vész kárba semmi,

Húzni fogja firól-fira

Az uzsorát érte.

 

Lett is aztán dinom-dánom,

Keresztyén tivornya.

Hirdeté az istenígét

Papok bora, bornya.

Kocsma lett az istenháza,

Melyben ittak-ettek, -

S egy-két szentnek a nevét ha

Elgagyogták részeg fővel,

Mindent megfizettek.

 

Kiváltképen egy pap, neve

Iván, azaz János,

Többi közt legjobban értett

Ehhez a munkához.

Udvarán örökké tombolt

A lakzi, kaláka,

Hét mérföldre érzett a szag

S úgy hítták ezt a vidéket:

János pap országa.

 

Kedves ország volt ez a táj

Minden naplopónak,

Kasza-kapa-kerülőnek,

Éhen kóborlónak;

Kujtorgó ebek lakoztak

A jó sült szagával,

Kujtorgó magyar nép dőzsölt

- Ha tudott keresztet hányni -

Jánossal magával.

 

Sült ökör hevert szanaszét

János udvarában,

Két szarván boros csobányok,

Kés az oldalában.

Akinek tetszett, odament,

Az ökörből vágott,

S jót ivott rá a csobányból,

Nem is könnyen hagyta aztán

Ezt a jó országot.

 

Alig futott ennek híre

A népség között el,

Aki nem jött a szagára,

A hirére jött el,

Nem, hogy jól lakjék, hanem csak

Hogy valamit lásson, -

S addig nézte, addig nézte,

Hogy maga is megkivánta,

Kívül a palánkon.

 

S aki egyszer megkivánta,

Azt be is bocsáták,

Pogány fővel el nem hagyta

Többé a kalákát:

Megtaníták kulacs-szónál

A Krisztus hitére...

Vagy nem is a hitre, hanem

A vallást elundokító

Sok mindenfélére.

 

Első ága volt a hitnek

(Elmondom a nagyját):

Hogy minden termék tizedét

A papoknak adják,

Bort és búzát és baromfit,

Földeket is mellé

S faluszámra jobbágy-népet,

Aki a kövér pusztákat

Ingyen megmívelné.

 

Másik ága volt a hitnek,

Hogy: ne kapj a kincsen,

Mennyországban a gazdagnak

Semmi helye nincsen.

Ne rabold el a némettől,

Ami neki termett,

Sőt ha ingedet lehúzza,

Azt se bánd, mert Isten úgy ad

Lelkednek kegyelmet.

 

Harmadik volt: országodat

Pap kezére bízzad,

Ő ráér tanácsot adni,

Míg más ember izzad.

Ő mindent végez helyetted,

Kell-e több jó annál?

Bízd rá, ami gondba jőne;

Csak a pásztor legyen ébren,

Hadd aludjék a nyáj.

 

Negyedik hitágazatja:

Házasodjál össze,

Gyenge a magyar, ha minden

Nemzet nincsen közte;

Hozz lakót, minél többfélét,

Ültesd a nyakadra,

S béketüréssel fogadjad,

Ha tulajdon eszterhéjad

Alól kizaklatna.

 

Ötödik... mit én tudom mi?

Az is ilyenféle

Rágalom s káromkodás a

Megváltó nevére,

Melyeken a jó magyarság

Gyönyörűen épült:

Idegen kalandoroktól

Ki hagyá magát pusztítni

Csaknem mindenéből.

 

Legott a királyi székre

Német ember hágott,

Aki fogta, másnak adta

Titkon az országot.

S amiatt, hogy másnak adta

S a magyart megrontá,

Iszonyú belháborúban

Magyar a magyarnak vérét

Esztendőkig ontá.

 

Attól kezdve többször is volt

János pap országa.

Sült galamb, borral folyó ér

És ingyen-kaláka;

Melyekért a jó magyar nép

Mindenét od'adta,

S tett olyat részeg fejével

Hogy, mikor kijózanodott,

Százszor megsiratta.

 

Most is vannak, akik ilyen

Hizlalóba vágynak:

Lomhán a gyomornak élni

És élni az ágynak;

Kik előtt, a hashoz mérve,

A haza sem drága,

S midőn ez küzdésre készti,

Felsohajtnak: jöjj el, jöjj el

János pap országa.

 

(1848)

Képtalálat a következőre: „jános pap országa”

 

 

1.

Zsidó

/keresztény

Ha a nép elfordul

saját védelmező Istenétől

és ahelyett más nép védelmező istenét imádja,

aláveti magát annak a népnek is,

amelyik istenét elfogadta!

(Yotengrit)

 

 

2.

Csak

Minden stimmelne…

Csak éppen kiherélték

Csak épp a nyaka véres

Csak épp a méregfogát húzták ki

Csak éppen a lényeget nem említette

stb.

 

 

3.

Csak

egy nap a világ

Nem lehet előre,

hosszabb távon tervezni:

Rablógazdálkodást folytatsz:

nem vetsz, csak aratsz, kaszálsz

 

4.

Szalonképes szadizmus

A kíméletlenül őszinte ember 

éppen úgy élvezi a kíméletlenséget,

mint az őszinteséget. Talán még jobban is. 

(Richard J. Needham)

 

5.

Szálka

1.

Miért nézed

a szálkát atyádfia szemében, 

a magad szemében pedig miért

nem veszed észre még a gerendát sem?

2.

Ha szálka van a mutatóujjadban,

akkor a tested minden része fájni fog,

ha éppen azt érinted, nyomod meg vele…6.

Jelen!?

Jelenléti ív - névsorolvasás - csak testben jelen

Elmentek otthonról? (Absent minded - angolul)

Ki „él” a múltban, ki a jövőben, ki álomvilágban?

Ki az, aki itt és most nem oszt és nem szoroz?

 

 

7.

Test és lélek

Üres vagy tele hassal lehet jobban filozofálni? 

Ha a nyakadon a kés, akkor beszűkül-e tudatod?

A fáradt és éhes ember a kánikulában ingerlékeny, ugye?

Hogyan tudnál énekelni, ha közben csavargatják a kezed?

 

 

8.

Írva vagyon

Annyira szent neked

minden nyomtatott írás,

- leginkább annak a betűje -,

hogy egy kicsi, de súlyos nyomdahiba miatt

majdnem megmérgezed és kiirtod a családod

 

9.

Nyelv-ész

Agyon gyötröd magad,

hogy mindent szavakba öntsél, verbalizálj:

- mindezt racionális intelligenciád teszteléseként éled meg -

még az elvileg kimondhatatlant is, amit csak zongorázni lehet

(Persze a beszélt nyelvnek is van zenéje, érzelmi tónusa stb.,

ami az egész mondandót nem csak színezi, de módosítja:

pedig ugyanazokat a szavakat ugyanolyan sorrendben ejt ki)

 

 

10.

Rontás

A jó könyveket

rossz időpontban, életkorban előhozva

kötelező olvasmánnyá téve utáltatják meg

(még az sem kizárt: magát az olvasást is…)

 

 

11.

Macskakaparás

Rád akarnak erőltetni egy uniform szépírást,

S ezt a „kalligráfiát” egy darabig te is próbálod produkálni,

Pláne addig, amíg erre külön osztályzatot is kapsz (külalak)

De azután hátat fordítasz neki, s lesz valamiféle saját írásképed,

ami a legnagyobb valószínűséggel - dafke - macskakaparás,

amit már te sem tudsz elolvasná másnap, és nem jó ránézni…

 

 

12.

Irreverzibilis

18 évesen liberálisan

sterilizáltatod magad…

Majd nagyon megbánod,

de akkor már hiába vered

a fejed a falhoz: „Hogyan is

lehettem én ilyen ostoba…!!!”

 

 

13.

Előbb-utóbb 

Előbb még csak

sértő szavakat vágunk

egymás fejéhez, szívébe,

Majd utóbb bármelyik kezünk

ügyébe akadó tárgyat, netán kést…

 

 

14.

Vandalizmus

A tényleg teljesen védtelen tárgyakon töltöd ki bosszúd

Lehetőleg azokon, ami nem a tied, ami lehetőleg az övé

Eltöröm a kedvenc csészéjét, leöntöm zsírral a könyvét

Vagy nyíltan is vállalva dacosan provokálom e gesztussal,

vagy úgy teszek, mintha ez csupán a véletlen műve lenne

 

 

15.

Agnoszkálás

A hatalom a rosszabbik énjét erősítette fel,

s olyannyira és úgy eltorzította jellemét és arcát,

hogy tulajdon édesanyja is csak az anyajegyből ismer rá,

mint mikor felismerhetetlenségig roncsolt testet azonosít

 

 

16.

Méregfog

Kígyót melengetsz a kebleden,

aki miután megerősödött, megmar!

S nincs kéznél a hatásos ellenméreg,

mert erre tényleg nem számítottál…

 

 

17.

Nagy Úr

A teremtés koronája

Te vagy az úr a szemétdombon

Egy növekvő szeméthegyen élsz

Lassan ölő mérgekkel táplálkozol

Szennycsatornából, pöcegödörből iszol

 

 

18.

Feltétel

Csak az ehet húsételt,

aki s.k. kitekeri a csirke nyakát,

vagy leszúrja a lefogott disznót.

Ez a „conditio sine qua non”….

 

 

19.

Dublőr

Egy híres és védett személy dublőre

akinek egész nap szerepet kell játszania,

- pedig nincs is színészi hajlama, gyakorlata -,

külső megjelenése kísérteties hasonlósága miatt

 

 

20.

Krakéler

Egy felbérelt rutinos kardforgató provokál,

S a kornak oly íratlan szabályai, szokásai vannak,

Hogy ezek után csak két rossz közül választhatsz:

Vagy kiállsz a párbajra, ami életedbe kerülhet,

Vagy el kell menned a városból, mert oda a becsület

(Nagy Endre: Egy város regénye)

 

 

21.

Hamis testkép

Azt látsz, amit látni akarsz

Vagy az ördög láttat veled…

Már csont sovánnyá fogytál,

De te még tovább fogyókúrázol…

 

 

22.

Fokozatok

Hosszú hónapokig éheztettek a fogolytáborban,

A felszabadulás után nekiestél a bableveses kondérnak,

És a szó szoros értelmében halálra zabáltad magad

(Székely János: Nyugati hadtest)

 

 

23.

Fa és fázás

Rossz fát teszel a tűzre

És az nem gyullad meg, nem ad meleget,

Hiába fújod, mozgatod, birizgálod stb. stb.

Csak akkora füstöt csinál, hogy muszáj szellőztetni

És még az a kis szoba alap-meleg is odavész, s dideregsz

 

 

24.

Plusz-mínusz

Aki sokat tud segíteni, az ártani is nagyot tud

A patikus, aki gyógyszert készít, az gyilkos mérget is tud

A legjobban szerelmem kínozhat meg, mert jól ismeri gyengéim

Sokszor épp az anya kövezi jószándékkal gyereke útját a pokolba

 

Kapcsolódó kép

Képtalálat a következőre: „széchenyi kora”

 

25.

Nomenklatúra

Uralkodó politikai kaszt,

Ahova egy alacsonyabb származású,

egy eddig kívülálló is bekerülhet, ha

elárulja az övéit és janicsárrá képezve átáll

(a bekerülés feltételes, a kikerülés végleges)

 

 

26.

A bizonyítás terhe

Éltünk és élhetnénk egy olyan világban,

ahol az ártatlanságot kellene bizonyítani,

illetve: ahol bárkit bármikor

csak úgy megbüntethetnek

mondván, hogy előbb-utóbb

majdcsak elkövet vmit,

majdcsak kiérdemli…

 

 

27.

Pokrócozás

Ha egy balfasz katona

miatt kollektív büntetés jár,

Akkor majd a társak verik le rajta

a tisztek cinkos szemhunyásával?!

Ugyanez járhat esetleg annak is,

akit azért ítél a tobbség strébernek,

mert törekvő, mert nem cinkos abban,

hogy pl. elszabotálják az edzésmunkát

(ez nem az a sztahanovista élmunkás,

aki preparálva lerontja a normát!)

 

 

28.

Beavatási rítusok

Felnőtté avatások a fiúknál -

katona, kollégiumi vagy matróz újoncok

Amikor nem férfiassági próbáról van szó

- az a legény, aki állja -, de vadcsikó

betöréséről engedelmes-alázatos

igavonó barommá

 

 

29.

Szájhős

A híres oroszlánvadász,

aki egy vadmacskától is betojik.

S aki puszta lábbal is belerúg az állatok királyába,

ha előtte már többször meggyőződött róla: döglött…

 

 

30.

Jótevő

Jót teszel,

De fogcsikorgatva, de terhes kötelességként,

De csak a jutalmat remélve vagy a büntetést rettegve,

De úgy, hogy miközben teszed, már régen megbántad,

S csak bosszúság, rossz szájíz marad benned,

Mint aki tollas hátú pali-madár volt…

 

 

31.

Önsüllyesztő

Az alkalmatlanság érzése,

a kudarctól való páni félelem

nagy hegyeket emel, rak elénk,

amitől nem látni a perspektívát…

 

 

32.

Sorshúzás

Ami sorsolással dől el…

Melyik 5 szám a nyertes az eheti lottóban

Megtizedeléskor, ki áll éppen a sorban a tízedik helyen

Sorsot húzni, kinek a feleségét áldozzák fel a Déva várát építők

 

 

33.

Elfajzás

Egy könnyen rendezhető vitás ügy eszkalálódik

Előbb becsületsértegetős komoly veszekedéssé,

majd csúnya, gyilkos indulatú verekedéssé fajul

 

 

34.

Banánhéj

Évekig tervezed

a tökéletes bűncselekményt,

és „véletlenül”mégis megbuksz –

a „banánhéj” nem volt,

mert nem is lehet

kalkulálható…

 

 

35.

Hitvesi ágy

Házastársi hűség:

A feleségeddel bújsz az ágyba,

de közben egy másik nőre gondolsz

Házastársi kötelesség:

A hitveseddel szerelmeskedsz,

de közben a plafont nézegeted:

nemsokára festetni is kéne már…

 

 

36.

Emberbarát

Az emberiségnek

nagy barátja vagy,

De a szomszédos már

hiába megy hozzád kölcsönért.

(lásd Kosztolányi idevágó írását)

 

 

37.

Kunyeráló

Neked a kérés nagy szégyen?

Ezért mindig csak követelőzöl -

Vagy úgy jársz mint a néma gyerek,

Akinek még az anyja sem érti a szavát…

 

 

38.

Ész és erő

Megszakadsz az erőfeszítéstől,

pedig csak az eszedet kellene használni,

s egy csigával, emelővel, kerékkel könnyen menne

 

 

39.

Ugrás

Fokról fokra

Graduálisan haladni

Ki akarsz hagyni egy szintet?

Mintha lehetne tízesével venni a lépcsőket

De a zsenivel nem járatnak ki minden osztályt…

 

 

40.

Palimadár

Nagy pénzben fogadsz,

és halálra izgulod magad,

pedig csak bundameccs

vagy pankráció folyik előtted

 

 

41.

Istenkísértés

Próbára teszed védőangyalod -

Segítségét kérve kiugrasz a repülőből…

Vagy átevezel egy lélekvesztővel az óceánon,

s mindezt pusztán egy Guinness rekord címért

Stb.

 

 

42.

Pozitív és negatív

Te nem ismered a dolgok kétarcúságát:

Jó- és balszerencse, jó- és rossz barát, jóisten és a rossz stb.

Anya és apa csak egy van, de az is lehet édes vagy mostoha.

Persze általában jelző nélkül mindig a pozitív értelmet vesszük.

A „hit”-nél csak a negatívra van szavunk: tévhit, balhit stb.?

(illetve: igazhitű…)

 

 

43.

Az egy is sok

Egy csepp méreg elég a kútvízbe

Egy rossz szó agyonvágja a többi jót

Egy szál égő gyufa felgyújthatja az erdőt

Egy rossz gesztus elronthatja a szeretkezést

 

 

44.

Tömegnyomor

A nemes lélek egyik próbatétele

Amiben még a patkányok is egymásnak esnek

Élettérhiány – magánszférátlanság, mint feszültségkeltő

Amikor minden egymás előtt, szeme láttára, füle hallatára

 

 

45.

Makrancos Kata

Aki azzal passziózik, hogy

lerázza, kifigurázza, elűzze,

vagyis módszeresen kikosarazza

az összes komoly kérőjét…

Majd a végén már sírva könyörög

- olykor hiába - akárki kegyéért is…

 

 

46.

Titkos-

szolgálati eszközök

Saját drágalátos édesanyád

Felbontja a leveleidet, kifaggatja barátaidat

Lehallgatja telefonjaidat, olvasgatja titkos naplód

Magándetektívet fogad, és ellenőriz távolétedben is

Persze csakis a te érdekedben, mert te még gyerek vagy

 

 

47.

Ü(rü)gyeskedés

Amikor a kamionos férj beszerez valami nemi nyavalyát,

és az orvos azt tanácsolja, hogy egy ideig kerülje az asszonyt.

akkor nem mondja el őszintén, nem vall, hogy mi a baj vele,

de beleköt rögtön az első ebédnél abba, hogy még leves sincs -

amit amúgy ő sosem szeretett, de így duzzoghat, durcáskodhat.

 

 

48.

A rágalmazás magasiskolája

Úgy kell valakire valami dehonesztálót ráfogni,

hogy az elég hihető és nehezen cáfolható legyen.

Például: mondjuk egy katolikus papra, hogy bujálkodik.

Hogyan bizonyítja be ennek az ellenkezőjét, ártatlanságát?

Persze ehhez a névtelen suttogó propaganda is kell,

vagy egy olyan közerkölcsi helyzet, ahol szabad vádaskodni,

vagyis büntetlenül lehet hamis becsületsértő kijelentést tenni.

Valami úgyis ragad rá: nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

 

*

 

Ady Endre:

Seregesen senkik jönnek

 

Minden semmirevalónak,

Gácsnak, svábnak és zsidónak

Grádics adatott:

Itt alant már csak egyedül

Maradok.

 

Sürög a vad, magyar élet,

Még a némák is beszélnek

S uccám ellepik

S bárki taknyost egy bősz iram

Felrepit.

 

Seregesen senkik jönnek,

Megrabolnak, elköszönnek

Gúnnyal, szabadon,

Mi bennem gyűlt, mindenkié

A vagyon.

 

Mind a szépet, amit hoztam

S ami uj, nagy, átkozottan

Sok, pazar ige:

Úri, léha nullák raja

Söpri be.

 

Álmagyarok s jöttment népség

S cimeres, ronda cselédség

S nagyúri nagyok:

Ez időben, itt, valaki:

Én vagyok.

 

Uj igéim tán nem hatnak,

Rossz frigyesim elhagyhatnak

S nőhet a fülem,

De nem lesz itt semmi, soha

Nélkülem.

 

*

Képtalálat a következőre: „széchenyi kora”

*A magyar nyelv

teste, lelke és szelleme

- gondolat és érzelemébresztő szócikkcsírák

az Emberélet-minőség lexikon előmunkálatai.

Képtalálat a következőre: „széchenyi kora”