Payday Loans

Keresés

Életminőség nagyszótár - V.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. szeptember 17. vasárnap, 13:33

kufstein_burgen

Életminőség szótár – mind egy

Bölcs-bolond, boldog-boldogtalan

Édenkert, menny vagy földi pokol

Táltosparipa vagy egy állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „régi csárda”

Világromlás-rontás, vagy javulás* - 5.

Képtalálat a következőre: „régi csárda”

Kazinczy Ferenc

A BUGACI CSÁRDÁHOZ

Orczy Lőrinc után

Csikós-, gulyásnép klubbja, rosz vityilló!
Körűldünnyögve szúnyogok s legyek
Legióitól, s a békák ezredétől!
Vesztökre a marhatartó jámboroknak
Ki tett, zsiványok fészke jer, beszéld el,
Ki tett e puszta helyre tégedet?

Te nem vagy aminek vágysz látszani,
Az útazót kebledbe nem veszed fel,
Bár álnokúl e címet hordozod.
Négy megkopott fal, roskadásnak indúlt
Kürtőd, bogárteknőjű fedeled
Játéka a nyári megdühödt szeleknek,
Ez mindaz, amivel kevélykedel.
S melletted egy gödör, mely rejtve tartja
Piros pofájú szurtos csábítódat;
És e leásott vastag két bitó,
Hová vendégid a lovat kötik.

Bográcsod és a meghasadt fazék,
Mely még is bűzöl a hullott pacaltól,
Nagy számban nem hoz szállókat neked.
Gyanús előttök a cégér, s remegve
Futnak tovább, s készebbek kinn tanyázni,
S didergve várni a reggel érkezését,
Mely hosszú útjoknak végét hozza fel.

De bezzeg, amidőn borúl az ég,
A terhes fellegek csatára kelnek,
Villámlik, csattog, hull a menny nyila.
Nyargalnak a szelek, a zápor ömlik,
S a puszta egyszerre nagy tenger leszen:
Oh, akkor elhagy a finnyáskodás!
Nem kérdünk akkor Farkast és Arany-sast,
Nem a Vadembert és a Hét-electort;
Jobb numero miatt nem zaklatgatjuk,
A tévedt kulcsot nem lelő legényt,
S htel-garni gyanánt van szűk hajlékod.

Építgetés, nagy hívság van tebenned!
Hazánk most e kórságban nyavalyog,
Míg, bár ne későn! csábulása eloszland.
Ki boldog csendben élni vágy, szorítsa
Szűkebb korlátba szívét, s azt elérte.
Templom-magasságú márványfalak,
Trümeauk, parquétek, kristály-lüsterek,
Carrarai urnák, porcellán pagódok,
S túlvilágnak színesb fáival
Bélelt, nyugvásra vonzó pamlagok -
Ti vagytok a boldogság címere?
S az köztetek lakik? s csak köztetek?

Eleink, még józanok, nem vágytanak
E balgatagságokra. Nékik a tölgy,
És a vadon-termett barkóca s körtve
Adott elég szép bútort; a fenyő
Deszkázatot, s nem gyéren a tapaszt.
Megfértek egy szobában, és ha sok
Vendégök érkezék csak ponyva kelle,
Nem kárpítokkal bevont nyoszolya;
Csáté vala a fedél, s a ház falát
Megholt barátjaiknak címerök,
Nem papiros, nem selymek ékesíték.
Ládáikban volt, és nem künn, ezüstjök,
Faszéken s lócán űltek asztalukhoz;
Az étek ónban jött fel, és cserépben,
S amit majorjok és a kert adott.
S e durva nép közt: kedv, nyájaskodás,
S való barátság fogtanak lakást...
Most megvan a szín, nincsen a valóság!
Hány cabinétet látni most, hová
Belépni nem mer patkós csizma; van
Sok olyatén is, melynek pitvarában
Kapcát von a pantófli alatt nyögő
Vert gazda, vagy piszengve künn marad.

Oh csárda, kedvesb énnekem zugod,
Mint a bolondok cifra bábozásai!
Te nappal, éjjel, sárosan, megázva,
S bár jöjjek olykor negyvened magammal,
Engem jó kedvvel véssz, mint egy királyt,
S mint egy királyt, jó szívvel látsz magadnál.
Maradj békével e pusztán! Kemencéd
Süssön még jobb cipót, mint Kecskemét ad;
Pincédben follyon Kőrösöd bora,
S sok útas nyúljon el falad tövében!

1810

Képtalálat a következőre: „régi csárda”

 

*

 

1.

Sorok között olvasni

Mintha valaki börtönből írna levelet,

amit gondosan átfésülnek, kicenzúráznak,

de amiben mégis valami tilosat kéne üzennie.

Így olvasni a napilapokat…

 

 

2.

Egy fecske

Ha csak egy igaz

ember talál az Isten a Földön,

már megkegyelmez az összes

többi gazembernek is?

Miért ne lennél pont te

az az egyetlenegy?

A szép új Kikelet hírnöke…

 

 

3.

Öncsonkítások

Amit erőszakkal vesznek el tőlünk,

azt a szerencse változása visszaadhatja,

de amiről önként mondunk le és végleg,

azt talán még kínkeservesen is alig…

 

 

4.

Kivételezés

Esélyegyenlőtlenség

Az egyik vizsgázónak elég annyit tudnia,

hogy körülbelül melyek évezredben élt Rákóczi,

a másiknak név szerint kell felsorolnia a kurucokat…

 

 

5.

Ész

Az ész semleges

Többet ésszel, mint erővel…

A másik felet nem fizikailag kényszeríteni,

de zsarolni, manipulálni, átverni, becsapni stb.

 

 

6.

Észkérdés

Többet ésszel, mint erővel…

Már az összefogáshoz is ész kell,

vagy inkább a bölcsesség szelleme,

ész az egyszerű gépek kitalálásához

és helyénvaló, helyes használatához kell,

ami a gyengét is erősé teszi: kerék, emelő…

 

 

7.

A rosszat rosszal?

Hogyan lehet legyőzni az ördögöket?

Ahogy a Csongor és Tünde bemutatja:

a saját fegyvereikkel – a rút viszály,

a nemtelen versengés szellemével?!

És akkor én leszek a nevető harmadik.

 

 

8.

Sok az úr

Sok az uracska,

a kiskirály a világon,

s csak egy szolga van,

az Úr Jézus Krisztus?

Aki közületek első akar lenni,

az legyen mindenkinek az utolsó szolgája…

 

 

9.

Mérték-érzék

Az életed függ a helyes szemmértékedtől,

hogy jól becsülöd-e meg a távolságot, sebességet.

A sorsod dől el, ha nem jó az arányérzéked

és az elkapott zsebtolvajt dühödben agyonvered –

ez nem jogos önvédelem, hanem önbíráskodás…

 

 

10.

WC

Vagy nem

nevelődött szobatisztaságra,

vagy szégyelli, ha inkontinens lesz:

letagadja és inkább nem megy el otthonról,

bezárkózik és búnak ereszti fejét…

 

 

11.

Pedáns

Amíg nincs tökéletes

rend és tisztaság a lakásban,

addig nem kezd bele semmibe,

még egy könyv olvasásába sem -

erre csak a maradék időt fordítaná,

ha lenne ilyen szabad időd...

 

 

12.

Egyremegy

Annyira és kizárólag csak

egy dolog érdekel, izgat,

hogy ennek érdekében

minden mást elhanyagolsz:

ami amúgy indokolt lehet

egy rendkívüli helyzetben,

de te abból életformát csinálsz...

 

 

13.

A rend szere

Mindent egyformán fontosnak tartasz,

nem tudsz fontossági-időrendi sorrendet felállítani,

ezért vagy bele sem kezdesz dolgaid intézésébe

vagy egyszerre akarsz mindent elvégezni…

 

 

14.

Aprópénzre

váltod a tehetséged:

cirkuszi fejszámoló művészként,

és nem matektanárként keresed kenyered

vagy a kockázatos szobrász pályafutás helyett

órabérben, havi fixért széklábakat faragsz...

 

 

15.

Tétlen

Nem akarsz tévedni és hibázni,

ezért nem munkálkodsz semmin,

mert csak az nem hibázik,

aki nem tevékenykedik…!?

 

 

16.

Babonás

Ha nem jó lábbal kelsz fel,

akkor visszafekszel az ágyban,

és ott is maradsz napestig,

hisz aznap jó, ha nem csinálsz semmit

 

 

17.

Öncsúfító

Nemcsak beletanultál, de belefagytál a szerepbe,

amit anno egy vészhelyzetben kellett eljátszanod…

Amikor a felajzott részeg orosz katonák miatt 

ronda vén banyának kellett álcáznod magad…

 

 

18.

Pódium

Mintha egy színpadon

élnél a reflektorfényben,

ahol sötét a nézőtér,

a viszony aszimmetrikus:

csak te vagy testileg-

lelkileg teljesen meztelen…

 

 

19.

Szolgalélek

Nem vagy az ura,

csak a szolgája az izmusoknak.

Először beengedted lelkedbe a megszállókat,

majd kollaboráltál velük, a végén már késő:

se aktív, se passzív rezisztenciád...

 

 

20.

Makacs

Könnyebb

a kutyából szalonnát csinálni,

mint a te fejedből valamit kiverni?

Nincsenek eszméid, csak rögeszméid,

nincsenek elképzeléseid, csak kényszerképzeteid.

 

 

21.

Tapintatlan

Azt érted igazmondáson,

hogy mindenkinek mindent

szemtől szembe meg kell mondani,

a szemébe kell vágni: ha bandzsa,

ha csúnya, ha dadogós stb. stb. stb.

 

 

22.

Gúnynyilak

Pont és csak azért csúfolnak

amiről azután tényleg a legkevésbé tehetsz:

testi hibáért, beszédhibáért, szüleid szegénységéért,

s te ezért legvégül a föld alá bújsz szégyenedben…!?

 

 

23.

Nagypanasz

Licitverseny folyik:

Ki nyeri el „A világ

legsajnálatraméltóbb lakója” díját?

És te nagyon jó eséllyel indulsz,

oly vastag)odó) a panaszkönyved…

 

 

24.

„Sziszifusz”

Önbüntetésként

arra kárhoztatod magad,

hogy minden nap felgörgess

egy nagy kősziklát a hegyre,

majd tehetetlenül végignézd,

hogy gurul vissza a völgybe!

 

*

 

Képtalálat a következőre: „magyar szabadkőműves”

 

*

 

25.

Fortuna

Nem számolsz

a szerencse forgandóságával,

s ha egyszer valami nagy szerencse ér,

attól fogva bizton számítasz erre: bérlet…

 

 

26.

Egyszer

Hármat kívánhattok a jótündértől,

s te nem érzed át az alkalom egyszeri jelentőségét,

az élettársadnak is fontosabb, hogy lebunkózzon.

Így a kezdetnél rosszabbul végzitek.

 

 

27.

Önként

Olyan a munkát vállalsz el,

ami testcsonkító és lélekölő,

szellemirtó, családbomlasztó stb. -

s ha elhasználódsz, akkor eldobnak,

mint egy kicsavart citromot…

 

 

28.

Ima

Addig

imádkozol

örök életért,

míg a végén megkapod,

s azután már mindhiába

könyörögsz kegyelemdöfésért.

 

 

29.

Bárcás

Úgy akarsz

teljes szólásszabadsághoz jutni,

hogy magadra veszed a bolond bélyegét, stigmáját -

az árára nem gondol: ezentúl nem vesznek komolyan!

 

 

30.

Bújócska

Miért akarsz te

kibújni-menekülni

az élet küzdelmei elől?

Ellenségednek veszed azt,

aki nem partner e játszmában,

s csak akkor döbbensz rá az igazságra,

amikor már irreverzibilisek a változások...

 

 

31.

Bizalom

Minden értékét

magánál tartja,

utánfutóval jár

s még a pincsikutyáját

se bízza rá a jószomszédra…

 

 

32.

Naiv

Annyira

megbízol az embertársaidban,

hogy a kulcsot a lábtörlő alatt hagyod,

s ezt még ki is írod nagybetűkkel az ajtófélfára…

 

 

33.

Front

Sokáig

nem tesz szóvá

semmilyen sérelmet.

Majd amikor nála betelik a pohár,

akkor kiborítja a bilit, hidegháborús frontot nyit…

 

 

34.

Precíziós

Minden perccel,

fillérrel elszámoltatod élettársad,

már a házassági szerződésetek is száz oldal –

mintha nem együttélésre, de válásra készülnél…

 

 

35.

Ábra

Olyan jellegű

utópiáról ábrándozol,

ami nincs kapcsolatban

azzal, ahogy itt és most élsz,

ami semmire nem kötelezve

passzivitásra kárhoztat..

 

 

36.

Játszma

Soha nem

merül fel a gyanú benned,

hogy nem sorscsapásként

vagy folyton beteg?

Nem lehet, hogy

szinte beleszerettél a bajodba,

így akarsz – még - több törődést,

figyelmet kizsarolni?

 

 

37.

Nosztalgia

Soha nem volt,

és az időtávolság miatt

meg is szépített korba vágyódsz:

ez nem kellemes „nosztalgia”,

de kínzó, fájdalmas elvágyódás

 

 

38.

Jó-sokk

A kedvenc

zenéd és ételed:

mást se hallgatsz,

mást se kapsz:

így ebből a jóból

tényleg megárt a sok.

 

 

39.

Balhit

Istenben

nem hiszel,

de annak a vad-

idegen embernek igen,

aki azt ígéri, hogy havonta

minimum megduplázza pénzed…

 

 

40.

Időadó

Nem adsz

magadnak türelmi időt,

elég ha egy nagyobbat hibázol,

esetleg a kicsit is felnagyítod,

és máris végleg feladod, otthagyod…

 

 

41.

Utánzó

majom akarsz lenni –

Mindig csak hasonmás,

epigon, gyenge utánzat stb.

Így meg is eheted, amit kinyom…

 

 

42.

Érdemelvű

Te nem fogadsz el ajándékot!

Még akkor se, ha nem könyöradomány…

Te mindent ki akarsz érdemelni,

vagy meg akarsz fizetni –

s így jogot formálni rá…

 

 

43.

Spicli

Akit legjobb

barátodnak hittél,

akit minden titkos

tervedbe beavattál,

arról csak te nem

tudod, hogy ő a te

spiclid…

 

 

44.

Nem biztos

Sohasem vagy

benne teljesen biztos,

hogy jól választottál élettársat és pályát -

bezzeg ha Hufnágel Pistihez mentél volna,

bezzeg, ha nem tanár, de masiniszta lettél volna...

 

 

45.

Lenyűgöző

tudása csak nyűg lesz:

kérdés nélkül hiába rág át

akár könyvhegyeket is, hisz

csak beléjük temeti magát!

 

 

46.

Menthetetlen

A legnehezebb

épp annak segíteni,

aki nem is tudja, hogy

mennyire segítségre szorul,

Sőt: épp ő aggódik érted,

hogy mindjárt elkárhozol…

 

 

47.

Néma gyerek

Röstellsz szólni,

hogy szükséged van rá,

vagy nem akarsz magadon segíteni

vagy beleharapsz a segítő kézbe…!? 

 

 

48.

Kerülőút

Pár- vagy

hivatáskeresés,

vagy gyerekszülés helyett

az egész világot akarja megtéríteni,

a háta mögött levő istenért megkerülve a Földet…

 

*

 

Képtalálat a következőre: „magyar szabadkőműves”

Kazinczy Ferenc

A VALLÁSTALAN

Töredék

Elázott szemmel s szánakozva nézem én
Az esztelenség vakmerő bolondjait,
Akik, magoknak tetszvén, a megtévedés
Egyik széléről a másikra térnek el;
S kevélyen néznek vissza már az elhagyott
Ösvényre, melyen a vakhit vasláncokon
Kötözve tartja vért könyvező foglyait.

Felfúvalkodva s lármázó kiáltozás
Között haladnak vert ösvényeken elébb;
S kérkednek a bolondság csengetyűivel.
Nézd, - ekként szólnak -, a mi útunk tiszta út,
Lépésidet nem fogja dudva gátlani.
Nincs itt tekervény; ezt zsinór jegyzette el,
S minden lépésünk távolyabb és távolyabb
Von el bennünket a megvakított sereg
Könnyhullatással áztatott oltáritól.
Őket setétség fogta el, s vastag homály,
S vakon s tipogva vonják rest lépéseket,
Amerre papjok a setétbe tévedez,
Amit parancsol, amit kíván, azt hiszik.
Barmokká lesznek, s rettegvén a büntetés
Előtt, édesség nélkűl töltik élteket.

Ők így: de minket a Világosság vezérl,
Előttünk mindég nyitva áll szent temploma,
Hol színről színre látjuk elzárt titkait.
Nevetjük a csábúlást, mellyel a ravasz
Papok sötétebb századinkban orrokon
Hurcolták a vak népet, mellyel ők
Világosb századinkban kincset gyűjtenek.
Magunktól függünk, s jobbunk mellett a szabad
Élet, balunknál a vígasság múlatoz;
Nem íjeszt minket a menny fellobbantott tüze,
Nem íjeszt földet renditő dördűleti:
Ha csap, könnyebben s kínok nélkűl dűlök el
A semmiségbe: hogy ha nem csap, hasztalan
S gyermekhez illő vólt a gyáva rettegés.
Kedvemre élek s vígan tőltöm éltemet,
Nincs semmi tisztem; vagy ha van, úgy kedvem az!
Hazám, barátom, istenem magam vagyok...

1786

Képtalálat a következőre: „magyar szabadkőműves”

*A magyar nyelv

teste, lelke és szelleme

- gondolat és érzelemébresztő szócikkcsírák

az Emberélet-minőség lexikon előmunkálatai.

 

Képtalálat a következőre: „magyar szabadkőműves”