Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség lexikon - III.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. augusztus 08. kedd, 06:19

Képtalálat a következőre: „földműves festmény”

Életminőség tesztkönyv – ABC

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga

A földi/égi pokol - mennyország

Képtalálat a következőre: „anyaföld”

A jó és rossz őrzése, javítása/rontása- III.

Kapcsolódó kép

 

Reményik Sándor:

Föld

Alkonybanyúló, fekete szántás, 
Őstelevény Te, szomorú barázdás, 
Ki rejted, őrzöd a jövő életet: 
Szenteltessék meg Föld, a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved, Föld, 
Akiben minden új alakot ölt. 
Nyugalomba fordul a szív, az árva, 
Kalászba a mag, a halott virágba.

Ki felszívod az esőt, harmatot,
S ajándokul a tengernek adod, 
Ki kebled sziklabordái alatt 
Fakasztasz zúgó, szent folyamokat.

Kinek szívébe vágyón ereget 
Az óriásfa örök gyökeret,
Az emberfecskék fészkét aki tartod,
S tűröd, hogy megtiporják tisztes arcod.

Mint anyához a tékozló fiút,
Hozzád hoz vissza minket minden út,
Szemünk, habár a fény tengerét issza, 
Lecsukódni csak hozzád kerül vissza.

Ha Ikarosnak szárnya eltörött, 
Te adsz neki még álmot, örömöt, 
Rögöt, munkálni arccal napkeletnek, 
S göröngyöt, amit majd utána vetnek.

Képtalálat a következőre: „földműves festmény”

*

 

I. FÖLD

 1. az anyaföld
 2. a termőföld
 3. szülőföld - sírhant/göröngy
 4. elföldelt tetem
 5. a telkem
 6. a kertem
 7. a házhelyem
 8. a talpalatnyi föld
 9. földindulás - földrengés
 10. a földművelő dicsérete
 11. földkérdés - földosztás
 12. a zsidó kabaré „parasztja”
 13. kultúra, kultiválás – agrikultúra
 14. szántatlan földön gaz terem
 15. a föld anya, a víz mostoha
 16. egy hold földön önfenntartás
 17. a föld terhe - a föld sója
 18. két lábbal a földön
 19. szilárd talaj a lába alatt
 20. földön lába, égen feje
 21. a föld alatt és a föld felett
 22. eltart a föld, csak legyen mit enni
 23. a földig rombol, a földdel tesz egyenlővé
 24. poromat befogadja az anyaföld
 25. stb.

*

 

II. VÍZIGE

 1. ami él
 2. ami éltet
 3. ami szomjat olt
 4. ami fagy/párolog
 5. ami csobog
 6. ami fodrozódik
 7. ami ömlik
 8. ami zuhan
 9. ami árad, apad
 10. ami hullámzik
 11. ami sírba zár
 12. ami hűt és fűt
 13. ami tükröz
 14. ami elönt
 15. amibe lemerülsz
 16. ami öntöz
 17. ami patakzik
 18. ami háborog
 19. ami elcsendesedik
 20. ami elrejt
 21. ami átlátszik
 22. ami fent tart
 23. ami összeköt
 24. ami elválaszt
 25. stb.

*

III. KÜSZÖB

 1. hallhatóság
 2. láthatóság
 3. árérzékenység
 4. sósság-sótlanság
 5. zajártalom
 6. visszafordíthatóság
 7. ház – lakás – szoba
 8. a kritikus tömeg
 9. az átlépés a túlzásba
 10. ne lépd át a küszöböm
 11. kiküszöbölni valamit
 12. a kritikus határérték
 13. stb.

*

IV. ÁTNEVEZŐ BAGATELL

 1. a bűn csak gyerekcsíny
 2. az abortusz csak küret, kaparás
 3. a hazugság csak füllentés
 4. a megalkuvás csak kompromisszum
 5. a gyilkosság csak vétlen emberölés
 6. a lopás csak kölcsönvétel
 7. a plágium csak hasonlóság
 8. a hozományvadász csak udvarló
 9. a házasságtörés csak félrelépés
 10. a tizedelés csak fegyelemerősítés
 11. az adócsalás csak ügyeskedés
 12. a csúfos vereség csak tisztes helytállás
 13. stb.

*

V. BŰNVALLÁS

 1. bűnbak képzés
 2. bűntagadás – másra kenés
 3. testi-lelki bántás, sértés
 4. kimondott hazugság
 5. elhallgatott igazság
 6. bűnismétlés – halmozás
 7. előre megfontolt szándék
 8. nyereségvágyból elkövetett
 9. konok tagadás
 10. állatkínzás
 11. károkozás, rongálás
 12. lopás, csalás, rablás
 13. spicliskedés, árulkodás
 14. hűtlenség, hazaárulás
 15. házasságtörés
 16. házasságszédelgés
 17. szélhámosság
 18. korrumpálás
 19. megrontás
 20. erőszakoskodás
 21. zsarolás
 22. rémhírterjesztés
 23. rágalmazás
 24. kútmérgezés
 25. stb.

*

VI. BŰN

 1. kritériuma
 2. nagysága, mértéke
 3. botlás, vétség, bűn
 4. bocsánatos és halálos
 5. erkölcsi és jogi bűnfogalom
 6. szándékos/vétlen bűnelkövetés
 7. a bűn tudatára ébred/ébreszt
 8. jó/rosszakaró bűntudatgyártó
 9. hamis/hiányzó bűntudat
 10. önmagadnak gyártott bűntudat
 11. bűnös vagy ártatlan
 12. kabátlopási ügybe keveredő
 13. tettes és/vagy áldozat
 14. kiderült/leplezett bűn
 15. emberi-isteni büntetés
 16. a lelkiismeret kínpadján
 17. közvélemény büntetések
 18. megjátszott/igazi bűnbánat
 19. diákcsínyből bűnlavina
 20. rágalmazás/koncepciós per
 21. büntető hatalom: szülő/bíró
 22. nagy bűnös ítél a kicsi felett
 23. „megélhetési bűnözés”
 24. bűnöző életforma – alvilág
 25. jóvátétel – jóvátehetetlenség
 26. stb.

*

BABITS MIHÁLY:

INTELEM VEZEKLÉSRE

Mivel e földön jónak lenni oly nehéz -

erényeid elhagynak mint az ifjuság,

de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák

s ha netán elfáradva az uton leülsz,

mind köribéd telepszik és arcodba néz

nyugodtan, mintha mondanák: «Nem menekülsz!» -

s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz,

kicsit hátrábbhuzódik, és ha nem figyelsz,

megint előjön, kezed nyalja, s mintha már

lelked belső helyein és zugaiban

kotorna nyelve ragadósan, síkosan,

és érzed már hogy többé nem kergetheted

s nem verheted hacsak magadat nem vered -

verd! verd! ezer bün nyelve lobog benned mint a tűz

és lelked már nem is egyéb mint ez a tűz:

te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár

s viszi és rejti mint legmélyebb lényegét

s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,

mint a bélpoklos poklát mely benne rohad

és őt is elrohasztja - viszi mint az őrület

vak égését, ezt a sivár belső tüzet

amelyben minden bölcs erő és fiatal

erény ugy illan el, mint tűzben az olaj,

légbe leng fel és híg egek felé enyész -

mivel e földön jónak lenni oly nehéz!

*

VII. KÖZELI VÉGLETEK

 1. fukar-tékozló
 2. önimádó-öngyűlölő
 3. gyáva-vakmerő
 4. anarchista-zsarnok
 5. individualista-kollektivista
 6. halálfóbiás - életunt
 7. egoista-altruista
 8. koplaló-zabáló
 9. piperkőc-önelhanyagoló
 10. akaratgyenge-voluntarista
 11. demokrácia-oligarchia
 12. cölibátus – paráznaság, pedofília
 13. infantilis-szenilis
 14. rajongó-kiégett
 15. prűd-trágár
 16. apáca-kurva
 17. szenvedélybeteg - életunt
 18. munkaalkoholista - naplopó
 19. fehérmájú-frigid
 20. falu bikája – impotens
 21. mániás – depressziós
 22. „haramiavezér” – papucsférj
 23. „angyalka” – házisárkány
 24. nyárspolgár - különc
 25. stb.

*

VIII. ÖNKÉNYEZTETÉS

 1. fájdalomfóbia
 2. szenvedésmentesítés
 3. élvezethajhászás/halmozás
 4. falánk zabálás a csömörig
 5. „keleti kényelem”
 6. elkényelmesedés, elpuhulás
 7. új és újabb komfortfokozás
 8. édes/keserű semmittevés
 9. szex habzsidőzsi
 10. a jóból is megárt a sok
 11. a kevesebb több lenne: örömből üröm 
 12. a kötelességmulasztó életművészkedés
 13. stb.

*

IX.  A LEGJOBB KÍNZÓMESTER

 1. aki a legjobban ismer
 2. aki tudja, hol fáj leginkább
 3. aki minden nap veled van
 4. aki személyes bosszút akar állni
 5. aki nem ismer irgalmat
 6. aki jobb ügyhöz méltó buzgalommal
 7. aki szadista: élvezi, ha fájdalmat okoz
 8. aki ismeri a gyenge pontjaidat
 9. aki nem lankad, fáradhatatlan
 10. aki „csak a te érdekedben” gyötör
 11. aki bűntudatot kelt benned, ami éjjel is hat…
 12. aki csak jót akar: paternalista szülő, edző stb.
 13. stb.

*

X. ÖNKÍNZÁS

 1. mazochizmus
 2. öncélú önsanyargatás
 3. divathóbortok
 4. szépségipar
 5. fogyókúrák
 6. absztinenciák
 7. szüzességi fogadalom
 8. szegénységi fogadalom
 9. hallgatási fogadalom
 10. önkizsákmányolás
 11. munkaalkoholizmus
 12. felesleges/káros orvosi tortúra
 13. stb.

*

XI. MEGALÁZÁSOK

 1. kopaszítás
 2. szégyenbélyeg
 3. nyakadba szégyentábla
 4. pellengér
 5. madárijesztő öltözet
 6. bolondot járatás
 7. női ruha
 8. rabmunka
 9. trágár beszéd
 10. kutyasorban
 11. csicskáztatás
 12. segg-nyalatás
 13. durva tréfák
 14. gonosz ugratások
 15. kandi kamera
 16. gúnynév
 17. kisbetűs név
 18. beszámozás
 19. pórázon vezetnek
 20. pofozóbábú szerep
 21. kapcarongy
 22. szabad préda
 23. meztelen vesszőfutás
 24. gyereked előtt alázás…
 25. stb.

*

XII. LELKI SEBZÉS

 1. megalázás
 2. izolálás
 3. sötétkamra
 4. hírzárlat
 5. kigúnyolás
 6. nemi erőszak
 7. homoszex kényszer
 8. otthontalanság
 9. idegen környezet
 10. rabruha/uniformis
 11. durva beszéd
 12. moslék/szaretetés
 13. stb.

*

XIII. TESTI SEBEZHETŐSÉG

 1. ütés
 2. szúrás/vágás
 3. áramütés
 4. vízhiány/fullasztás
 5. tűz – égetés
 6. napszúrás
 7. fagyasztás
 8. légszomj
 9. éheztetés
 10. alvásmegvonás
 11. elzsibbasztás
 12. mérgezés
 13. stb.

*

Képtalálat a következőre: „földműves festmény”

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.

Kapcsolódó kép

 

Ötlet, címszó, gondolatébresztő, vitaindító -

Az Életminőség Nagy Lexikona előmunkálatai

 

Képtalálat a következőre: „földműves festmény”