Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőségünk kistükre ABC - A pokoljáró dudás sorsok I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. július 26. szerda, 04:19

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

Életminőségünk tükre – ABC

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga

Földi/égi pokol vagy mennyország

Pokoljáró dudások sorsa I.

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

JÖVENDÖLÉS

"Mondád, anyám, hogy álmainkat
Éjente festi égi kéz;
Az álom ablak, melyen által
Lelkünk szeme jövőbe néz.

Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpűltem
A levegőt, a végtelent."

,Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye! örvendezz;
Hosszúra nyujtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez.' –

És nőtt a gyermek, lángra lobbant
Meleg keblén az ifjukor,
S a dal malasztos enyh a szívnek,
Midőn hullámzó vére forr.

Lantot ragadt az ifju karja,
Lantjának adta érzetét,
S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.

Égig röpűlt a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.

De méreg a dal édes méze;
S mit a költő a lantnak ad,
Szivének mindenik virága,
Éltéből egy-egy drága nap.

Pokollá lett az érzelemláng.
És ő a lángban martalék;
A földön őt az életfának
Csak egy kis ága tartja még.

Ott fekszik ő halálos ágyon,
Sok szenvedésnek gyermeke,
S hallá, mit a szülő bus ajka
Kínjának hangján rebege:

,Halál ne vidd el őt karomból,
Ne vidd korán el a fiut;
Soká igérte őt éltetni
Az ég... vagy álmunk is hazud?...'

"Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él."

Petőfi Sándor

Kecskemét, 1843.

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

*

 

1.

„A géniusz, ha kis nép szüli, kalitkába zárt sas…”

„Kiválasztottságod” jelentése, hogy több a dolgod - Noblesse oblige

Hopp-kopp életmód – ami egyáltalán nem a kivétel: a szabály

„Különc” életmód miatt gyerekeid elvételével fenyegetnek

„Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis!” (József Attila)

Zsarnokod tisztában van a Szellem hatalmával: felír halállistájára

A „kibeszélő” pacifista orosz, zsidó atomtudósokat bebörtönzik, ugye?

A „szaván fogják” a vézna, tüdőbeteg költőt, s kiprovokálják a harctérre

A betegjogi képviselőn vezetődnek le a kórházban felgyűlt feszültségek

A bulvársajtó szabad prédájaként indul családod ellen a hajtóvadászat…

A csatában őt tolják előre, győzelem után nevét is törlik a történelemből

A független értékbecslő se a vevőnek, se az eladónak nem tehet eleget…

A gátlástalan grafománoktól megriadva már-már perfekcionista lehetsz

 

*

 

Baudelaire: 

AZ ALBATROSZ

 

Olykor matrózi nép,

kit ily csiny kedvre hangol,
Albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát,
Mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol,
Míg sós örvényeken lomhán suhannak át.

Alig teszik le a fedélzet padlatára, 
A kéklő lég ura esetlen, bús, beteg,
Leejti kétfelé fehér szárnyát az árva
S mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.

Szárnyán kalandra szállt, - most sántit suta félsszel,
Még tegnap szép csoda, ma rút s röhejre készt,
Csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel,
Egy másik sántikál: hé, így röpűlsz te, nézd!

A költő is ilyen, e légi princnek párja,
Kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép,
De itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja
S megbotlik óriás két szárnyán, hogyha lép.

Ford.: Tóth Árpád

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

2.

A gyermekszülés bábáskodására esküdt, de magzatelhajtást várnak tőle

A háborús hisztériában nehéz legalább egy emberként pacifista maradni

A hazai pályán maradsz, pedig jobb feltételekkel „idegenlégióskodhatnál”

A humorista nem kap díjat, vagy ha kap, az annál rosszabb szégyenbélyeg

A jog szerint fel kell mentened ártatlan gyermek elvetemült kéjgyilkosát

A jót elfelejtik, a rossz házasságközvetítést sokáig és sokat átkozzák…

A kibontakozó tehetség főként másnak áldás - ellenkezőleg neked átok…

A király bolondjaként feszegeted a határokat – az ostor rajtad csattan

A kiszámíthatatlanul hullámzó kultúr- és tudománypolitika elszenvedője

A közönség érdekében is ki kell bírni direktorod-rendeződ magalázásait

A lelki szegény és a szent együgyű boldogsága adva van – neked feladva…

A magad útját kell járnod – nincs kit követni, utánozni vagy kérdezni...

A magyar közmondás szerint: mondd meg az igazat és betörik a fejed

 

*

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

A Hortobágy poétája

 

Kúnfajta, nagyszemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát őrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.

Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág nőtt a szivében,
A csorda-népek lelegelték.

Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.

De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett

Ady Endre

 

3.

A margón magadra hagynak, ha a középpontba kerülsz: elözönlenek

Megélhetésüket anyafarkasként védő sarlatánokkal, kontárokkal küzdő

A mély vízen kell járnod: ha gyengül hited, akkor rögtön süllyedsz is el

A mindenséggel méri magát: egyre magasabb csúcsot kell megmászni

A műért hozott áldozatnak jelképes példája Farinelli, a kasztrált énekes

A pápának hadserege, neked pénzed sincs: csak igazságod van, ha van

A papíron még alig valami olvasni érdemes, a papírkosarat üríteni kell

A passzív diákok rád ásítoznak – az aktívabbak köpőcsővel célozgatnak

A rablógyilkos kárvallottjai tömegben mégis inkább Jézust feszítik meg

Régésznek , nyomozónak néhány töredékből kéne az egészet kitalálnia

A rivaldafény, a taps az éltető közege, de mi lesz a kiöregedett bohóccal

A sok fiaskó sem veszi el kedved a további igen drága kísérletezésektől?

A sok tennivalót s lógóst látva neked nehéz, hogy ne légy munkamániás

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

*

 

Tragédia

Somló Bódog halálára

A Mester épít, kristályt kristályra rak,
Az Ész áttetsző alabástromát
Nem színezi, nem árnyalja salak.
Az alap gránit, tömör és szilárd,
Természetadta, biztos, ősi kő,
Rajta ível árkád árkád után,
S fölibük tornyosul majd a tető.

A Mester épít, kristályt kristályra rak. 
Irígység, önzés, bosszúvágy, harag
A számítását nem keresztezi. 
Nem csalnak a gigászi méretek. 
A gondolat királyi termei 
Visszhangozzák a szót: nem tévedek.

A Mester épít - és nem álmodik.

Itt nincs egy célon túlmenő "talán",
Itt nincs egy célon innen maradt "hátha", 
Itt minden csupa egyensúly, s arány.

A munka halad, egyre feljebb hág, 
Ami még hátra van, talán kevés,
Behálózva a megértett világ,
S leszűrve minden földi szenvedés.

És akkor jő egy váratlan lökés. 
A büszke homlokzat végighasad. 
Valahol lenn, megnyílt egy mély pokol,
Valahol lenn, mélyen az Ész alatt.
És a repedés tágul, egyre tágul, 
A meghasonlott lélek látja ezt,
Látja - és tompán önmagába bámul.

S nincs gyöngéd kéz, mely nyúlna most felé, 
S törölné verejtékes homlokát,
Mikor recsegve minden összedűl, 
Nincs váll, hol megtámaszthatná magát, 
Nincs nyugvópont, nincs kívül, nincs belül, 
A végzet mindent, mindent letarol.

Akkor eszébe jut:
Van még egy sírhant, messze valahol.

Reményik Sándor

Kolozsvár, 1920 szeptember 30.

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”

4.

A suszterből lett komisszár, újgazdag beledumál a műhelymunkádba…

A szélhámost leleplezve mindenkit szolgált, ő viszont rajta áll bosszút

Szellemi dolgozó: anno hivatalosan improduktív, népnyelven: lógós…

A szellemi kiskorúak a paternalista tanítómestert mumusnak nézhetik

A szemed láttára égetik el pótolhatatlan kézirataidat, egész életműved…

A szépség erotikus dimenzióját tárja fel, mégis pornográfiával vádolva

A színpadon átszellemülve kivirul, otthon viszont mint kifacsart citrom

A szó elrepül, de írás megmarad: eléd tolják mint terhelő bizonyítékot

A szorgalmas hangyáktól megkapja a muzsikus tücsök a kioktatást…

A szülő élete nyitott könyv a kritikus gyermekszem és gyerekszáj előtt

A te „vétkeidért” gyermekeiden állnak bosszún meggátolva tanulásuk

A te verseddel vallanak szerelmet pont annak a lánynak, aki rád se néz

A tóparton nyugdíjasként horgásznál, de hogy ezek butítsák a „néped”!

 

Ötletek, címszavak, gondolatbébresztők -

A Hivatások Nagy Jenciklopédiája előmunkálatai

Képtalálat a következőre: „pokoljáró dudás”