Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőségünk kistükre ABC - Hivatások és hitvallások I..
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. július 24. hétfő, 05:21

Képtalálat a következőre: „szellemi hivatás”

Életminőségünk kistükre – ABC

Boldog-boldogtalan, bölcs és balga

A földi/égi poklok és mennyországok

 

Értelmiségi hivatások és hitvallások – I.

Képtalálat a következőre: „szellemi hivatás”

Arany János

Rendületlenül

 

Hallottad a szót: „rendületlenül -”

Midőn fölzengi myriád ajak

S a millió szív egy dalon hevül,

Egy lángviharban összecsapzanak?...

Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon

Merő szokássá szent imád ne váljon!

 

Sokban hívságos elme kérkedik,

Irányt még jóra, szépre is az ád;

Nem mondom: a hont ők nem szeretik;

De jobban a tapsot, mint a hazát...

Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon

Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!

 

Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,

Kinek világát csak divat teszi:

Őnála köntös, eb, ló egyremegy,

S a hon szerelmén a hölgyét veszi...

Oh, értsd meg a szót s függve női bájon,

Külcsillogássá szent imád ne váljon!

 

Van - fájdalom! - kinek cégér hona.

Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:

Ki innen! e hely az Úr temploma:

Rátok az ostor pattogása vár!...

Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:

Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!

 

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: -

Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,

Gyarló erényünk öntagadni kész,

Mint Péter a rettentő éjtszakán.

Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon -

De kishitűvé szent imád ne váljon!

 

Szeretni a hont - ah! még nehezebb,

Midőn az ár nő, ostromol, ragad...

És - kebleden be-vérző honfiseb -

Bújsz a tömegben, átkos egymagad.

Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon

Káromkodássá szent imád ne váljon!

 

Hallottad a szót: „rendületlenül?”

Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, -

Lenn a sikamló tér, nyomás felül,

Vész és gyalázat el ne rántsanak.

Oh, értsd meg a szót: árban és apályon

- Szirt a habok közt - hűséged megálljon!

 

(1860.)

 

Képtalálat a következőre: „szellemi hivatás”

 

1.

Jót s jól, ebben áll a nagy titok – s nekünk csak a legeslegjobb elég jó

Mint a gyermek s a részeg: mi is csak az igazat mondjuk, a teljes igazat

Ha a borban az igazság, akkor – jó - bort prédikálunk és bort is igyunk

Ha egy bolond százat, akkor egy bölcs ember hány százezret csinálhat?

 

2.

Nem vagyunk csalhatatlanok: tévedéseink lehetőségét minimalizáljuk

A meggyőződésünk szent: nincs végkiárusítás/alkalmi engedmény se

Nem nyughatunk, amíg a szellem napsugara nem süt be minden házba

Igyekszünk jó papok módjára holtig tanulni, mások és a saját hibáinkból is

 

3.

A szólás-sajtó, a kutatás-tanítás szabadságáért az utolsó töltényig küzdünk

Érezzük, hogy mikor van ideje a láblógatásnak, s mikor a tengerátúszásnak

Sportemberek vagyunk, akik jó példát mutatva törnek új/egyéni csúcsokra

Kiváló egyéni-csapat teljesítmény: olykor egész népünkben tartjuk a lelket

 

4.

Felállunk katedrára, szószékre, hordóra: de csak akkor, ha van mondanivalónk

A nálunk jobbat őszintén és melegen ajánljuk - akár még magunk helyett is

Az igazság bajnokaiként a hamisság s hazugság előtt sohasem kapitulálhatunk

Igyekszünk üzeneteinket minél egyszerűbben és közérthetőbben kifejezni

 

5.

Nyilvános működésünket ne befolyásolja: kitüntetnek vagy  lecsuknak érte?!

A miránk bízott vagy tudomásunkra jutott titkokat biztonságban megőrizzük

Nem lehetnek olyan titkaink, amivel mi magunk esetleg zsarolhatók lennénk

Nemcsak bringázunk, de előnyeit propagáljuk és lehetőségéért akciózunk is

 

6.

Harag és részrehajlás nélkül ítélkezünk az arab és zsidó stb. terrorizmuson

Szavainkra-műveinkre nyitott könyv életünk-szenvedésünk az aranyfedezet

Sors, nyiss nekünk teret, hadd tehessünk végre az emberiségért valamit!

Nem baj, ha más orozza el dicsőségünk, egy a fő: ha a hazánk jó úton halad

 

7.

Alkotva hass, gyarapíts, s családunk, kishazánk-nagyvilágunk fényre derül

Segíts az embereknek: fölös erőfeszítés helyett ésszel jobban, s tovább élni

A közért csak a saját bőröd vidd vásárra, s ne más farkával verd a csalánt

Ötletes-hatásos eszközöket találj ki elhallgatásos hazugságot kihangosítani

 

8.

Egy életre megtanítjuk a rászorulókat érdekeiket felismerni s érvényesíteni

Tűzoltók vagyunk: örök készenlétben állva, de nem keresve az éles bevetést

Katona vagy: gyakorlatozó, hadra fogható, de az örök békére törekevő

Vészkor elhagyva elefántcsonttornyunk mentjük a legfőbb értéket, az embert

 

9.

Cerberussal őriztesd - Csokonai V. Mihállyal szólva - „áldott magánosságodat”

Ne hagyd magad piti csetepatéba belerángatni: sas nem kapkod a legyek után

Szellemi munícióval párbajképes bátor Dávid légy a Gonoszság Góliátja ellen

Hetvenhét nyelven kell értenünk: a gyerek, a melós, a cigány stb. „nyelvein”

 

10.

A Noé bárkádon van a holnap hőse: röhögjenek a részegépítőre/evezősre

Szertelenül megmámorosodni - a korlátlan szellemi élvezetekben tobzódni

Gondolunk nem egy, de több merészet s nagyot és rátesszük egész életünket!

A rágalmazási per eshetősége nem tart vissza: kimondom a mást terhelő igazam

 

11.

Tudj visszhangtalanságban is működni, de örökké keresd a legszigorúbb kritikát

Százszemű Árgusként figyeljük-felemlítjük, hol csorbul az emberi méltóság

Akkor is magvakat vess s palántákat gondozz, ha már nincs esélyed az aratásra

Őrizzük-védjük a bevált régi jó szokásokat - kockázatosan kutatjuk a hiányzót

 

12.

A testi-lelki bajokra kitalált szerekkel elsősorban önmagunkon kísérletezünk

Egész népem próbálom népfőiskolai fokon az igazra, a szépre és a jóra tanítani

Plusz talentumaink nemessége minket minél több „arany” visszaadására kötelez

Összerakjuk a széttörött egészeket: pl. reált s humánt, népiest s urbánust

Képtalálat a következőre: „szellemi hivatás”

Ötletek, címszavak, gondolatbébresztők -

A  Hivatások Nagy Jenciklopédiája előmunkálatai

Kapcsolódó kép