Payday Loans

Keresés

A legújabb

A boldog ember lexikona - I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. április 16. vasárnap, 07:15

Képtalálat a következőre: „feltámadás”

EUGÉNIUSZ KÖNYVEI - XXI.

Oly jó korban bölcsen-boldogan - ABC

Édenkert/Isten gyermeke: esetek/típusok

Képtalálat a következőre: „feltámadás festmény”

A teljes emberélet minőség lexikona – I.

 

TAVASZ

Királyi mulatság erdőkben sétálni,

Árnyékos utczáin fel s alá járkálni,

Fülemile éneklésén,

Gyönge szellők legyezésén

Örömét nevelni,

Kedve szerint élni.

 

Az ócsó nyulakat bokorbul kiverni,

Fiatal madárkák fészkét felkeverni,

Hegyet-völgyet megkerülni,

Friss források mellett ülni,

Ebédre megtérni,

Jó lakáshoz férni.

 

A sötét gondokat magos szegre tenni,

Feladott étkekbül jóizüen enni,

Enni, meg nem csömörleni,

Közbe vigan beszélleni

Friss borokat inni,

A vizet dicsirni.

 

Eszem-iszom után könyökére dülni,

Egy fél órácskáig álomba merülni;

Könnyü testtel felserkenni,

Holmi dolgán általmenni,

Nagy labdát ugratni,

Játékkal mulatni.

 

Diana udvarát megint látogatni,

Ernyős sátoriban mint regvel mulatni,

A kakukkal szerencséjét

Megpróbálni jövendőjét,

Hegyek ellen állni,

Ekhóval tréfálni.

 

Pintyőke sirását, galambnak nyögését,

A játékos rigók hangos fütyülését,

Gerliczéknek busulásit,

Társak után bujdosásit

Szemre, fülre venni,

Más gonddal nem lenni.

 

Erdőkbül kimenni mezők térségére,

A lenyugvó napnak nézni szekerére,

Pásztor után sétálgatni,

Musicáját meghallgatni,

Corydon dudáját,

Mopsus furugláját.

 

Görbe trombitákat otthon fuvattatni,

Vacsora után is nyugtig igy mulatni:

Ugy-e pajtás, megpróbáltad,

A mint mondám, ugy találtad:

Királyi mulatság,

Ártatlan bolondság.

FALUDI FERENC

Képtalálat a következőre: „feltámadás festmény”

*

 

1.

Keresztény szellemiség

A bűnt gyűlölni, a bűnöst szeretni

Szellemiségekkel, nem hús-vér emberek ellen harcolunk

A betegnek van szüksége orvosra, a bűnösökért jött el Jézus

Senki nem születik gonosznak – az ördög mindenkiből kiűzhető

Az emberen magán – is – múlik: a Szentlélek vagy a Gonosz szállja meg

A bűn tudatosítható, megbánható, levezekelhető és részben jóvá is tehető

Utolsókból is lehetnek akár elsők is: „sátánfajzatból” isten mintagyermeke

Ahogyan magad – jól! – szereted, úgy kell felebarátod is: nincs „gój” nép…

 

 

2.

Otthon, édes otthon

Mindenütt jó, de a legjobb otthon

Otthon parancsolj, másutt hallgass

Ki otthon jól nem lakik, máshova megy enni

Amíg otthon ülhetsz, ne menj Bécsbe

Engedd be a tótot és kitúr a házadból

Lakva ismerni meg egymást

Sok jó ember kis helyen elfér

Otthon lakjék, ki kedvére kíván élni

Utcán angyal, otthon ördög

A boldogság otthon készült holmi

Utcán fodros, otthon rongyos

Ami itthon kis vétek, az ott kin tömérdek nagy

A csirkék hazajönnek aludni

A férfiak házat építenek, a nők otthon teremtenek

A kétlaki ember éhen hal

Legyen mégoly kicsi a lak, a sajátom - otthonom

Saját otthonodban te vagy mindenben az úr

Az otthonod a te királyságod

Ha nincs semmi dolgod, menj haza korán

Ha egy otthon boldog, az nem lehet szűk

Otthon minden könnyű

Menj el mindenhova, de térj haza élni

Hazájában lakjék az a nép, amelyik kedvére akar élni

Inkább hazádban pór légy mint idegenben úr

 

 

3.

Kitartó

Boldog házasságok titka

Sokáig sokan vagy egyáltalán nem választhattak,

Vagy még csak nem is ismerhették egymást a nász előtt,

De – úgy tűnik – mégis több jobb, tartós házasság volt,

Mint manapság, amikor évekig próbálgatják egymást…

(persze csak van középút – hisz már egy tánc is próba…)

 

 

4.

Csak egy tánc volt

Igen, de láttad a jobbik, szebbik, kedvesebb arcát,

De észlelhetted figyelmességét, udvariasságát, tapintatát,

De érezhetted a mozgását, az összehangoltságotokat stb.

De mintát kaptál szókincséből, hangjából, humorából,

És nem utolsósorban az illatát vagy a szagát is….

 

 

5.

Itt a kezem

Ami nem disznóláb

Ami nem üres, hoztam ajándékot

Amit soha nem fogok terád emelni

Amit nyújtok, hogy lásd: fegyvertelen

Amit végszükségben ököllé tudok formálni

Amin látszik, hogy egy dolgos munkáskéz?

Amit, ha kell, a tűzbe rakva kezeskedek érted

Amiből még nem jósolták meg élethosszomat…

Ami sokkal ügyesebb mint a lábam, bár járni nem…

 

 

6.

Menny vagy pokol

A szent ember egy nap Istennel beszélget.

- Uram, szeretném megtudni,

hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol.

Isten odavezeti a szent férfit két ajtóhoz.

Kinyitja az egyiket és megengedi a szent embernek,

hogy betekintsen...

A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt

és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval.

A szentnek elkezdett csorogni a nyála.

Az emberek, akik az asztal körül ültek

csont soványak és halálsápadtak voltak.

Az összes éhezett.

Mindegyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében,

odakötözve a kezéhez.

Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal.

De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk,

nem tudták a kanalat a szájukhoz emelni.

A szent ember megborzongott nyomorúságukat,

szenvedésüket látva.

Isten ekkor azt mondta:

- Amit most láttál az a Pokol volt.

Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.

Isten kitárta azt

és a látvány, ami a szent elé tárult,

ugyanaz volt, mint az előző szobában.

Ott volt egy nagy kerek asztal,

egy fazék finom raguval,

amitől ismét elkezdett folyni a szent ember nyála.

Az emberek az asztal körül

ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben.

De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak

és nevetve beszélgettek egymással.

A szent ember ekkor azt mondja Istennek:

- Én ezt nem értem!

- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten –

ez igazából csak 'képesség' kérdése.

Ők megtanulták egymást etetni,

míg a falánk és önző emberek csak magukra gondolnak..

 

 

7.

Önkezűleg

Milyen vigasztaló az a gondolat,

Hogy egyszer a legpokolibb szenvedésnek

Vagy a legszörnyűbb megaláztatásnak is vége,

Mégpedig a halálban, amit önként is választhatok,

Ha nem akarom túlélni magam/becsületem vesztét…

 

 

8.

Pont jó

Folyamatos optimalizáció

Ne legyen se túl hideg, se túl meleg- pont jó

Ne szorítson a cipő, de ne is lötyögjön benne a lábam

Ne keljek fel túl korán, álmosan, de ne is aludjam el az eszem

Ne legyen egy gyerekem, az nem gyerek, de egy tucat sok lenne

Huszonegyezve a 14 pont kevés, de a 22-vel már befuccsolok…!

 

 

9.

Baráti ugratás

Amihez két dolog kell: jó barátság és humorérzék,

Ha az előbbiben már bele értetődik a jó emberismeret!

Hisz ismerni kell a másik gyengéjét, kísérthetőségét,

Ahogy K.D. meghívta Karinthyt egy előadást tartani,

De azzal a feltétellel, hogy nem szól Kosztolányinak…

Erősnek is kell lennie a viccnek, ami leleplezi a másikat,

De csak akkor jó, ha a végén maga az áldozat is nevet rajta…

 

 

10.

Látszat elviselés

Avagy Mikszáth Kálmán „vén gazembere”,

Akire egész életén át úgy néztek, mint tolvajra:

Csak úgy tudta megmenteni a tékozló ősök vagyonát,

Az ártatlan utódoknak, hogy mindig „lopott” gazdáitól,

Hogy azok ne a dologházba, hanem iskolába járhassanak

 

 

11.

Mi leszel, ha…

Mi akarsz lenni, ha nagy leszel?

Ugyanaz mint ami most kicsi koromban:

Boldog ember,

Aki rendeltetésszerűen használja el magát.

Hasonlattal élve:

Nemcsak egy teremtett eszköz,

Például egy hangszer vagyok,

De azon belül is egy gitár

És egy bizonyos fajta és darab,

Amivel valaki mennyei muzsikát játszhat

Vagy pokoli zajt, macskazenét stb. csaphat.

De használhatja kalapácsnak vagy szobadísznek is...

 

 

12.

Varázsige – kulcs

Ami kinyitja a kincses barlangot

Ami vissza is változtat állatból emberré

Ami megnyitja egy másik ember lezárt lelkét

Ami az ököllel ütni készülőt megállítja, és simogat

(de ne memorizált kész szellemi csodaeszközre gondolj,

mint mikor a mesében pontosan elismétlik a szavakat…)

 

 

13.

Az önismeret útjai-módjai

Fizikai, szellemi, lelki tükörbe nézel

Megméred a súlyod, magasságod

Megnézed a leleteidet, röntgenképedet

Összehasonlítod magad másokkal

Odafigyelsz a jóakaróid véleményére

Megfontolod az ellenségeid megállapításait

Megnézed, hogy kikkel barátkozol

Engeded, hogy a könyvek olvassanak benned

Tanulmányozod, hogy te min és kin nevetsz

Megfigyeled, hogyan viselkedsz játék közben

Kísérleti helyzetekbe hozod magad

Próbára teszed magad: mit bírsz ki

Ellenőrzöd, mennyire távolodsz ideáljaidtól

Folyamatosan figyeled tested (vissza)jelzéseit

Keresed az alkalmat, hogy megmérettesd magad

Magadba szállsz és kutatod-feltárod vétkeidet

Kihívsz és válaszolsz a kihívásokra, s kielemzed

Döntéseket hozol, s kiértékeled a következményeit

Tanulva tanítasz és tanítva tanítasz

Holt kötőkkel társalogsz – katartikus műélmények

Élő és holt bölcsek társaságát és tanácsát keresed

Szerelmed és barátod szemében mered látni magad

Elgondolkodsz az álmaid üzenetein

Igyekszel reflektálni vak szokásaidra

Törekszel jól megismerni a téged nevelő szülőket stb.

Szín-játékból beleéléssel más jellemet alakítasz

Tisztázod, összhangba hozod, kontrollálod vezérelveidet

Imádkozol az isteni átvilágítást kérve…

 

 

14.

Helyzetváltoztatás

Odébb gurulok, hempergek - csúszok, mászok

Négykézlábra állva lépegetek, ugrálok előre-hátra

Úszok a vízben vagy csúszok a jégen, siklok a légben

Kézen állva körbejárom a tornatermet - vagy a focipályát

Egy, két vagy több keréken gurulok - önerővel/motorral

 

 

15.

Becsületkassza

Amikor ki van téve a ház elé az áru,

És mellette egy szabad kasza, őrzés nélkül,

A vagy egy mérleg van, és az ár megjelölve,

Vagy előre becsomagolt a kínált portéka -

Terajtad áll, hogy ha veszel, annyit fizetsz-e…

 

 

16.

A hálás rész

Nekem csak az a dolgom,

Hogy megfelelő időben és mértéket tartva

Magamhoz vegyek finom és egészséges táplálékot,

Azt jóízűen, nyugodtan megegyem és megemésszem.

A többi már nem az én dolgom - ebből működök, élek,

A felesleges, vagy káros rész meg magától eltávozik…

 

 

17.

Egy kívánság

Ha csak egyet kívánhatsz a jótündértől

- nem redundáns, hogy jó, mert lehetne rossz is! -,

Akkor - gondolkodási idő nélkül/után - mit kérnél?

Egy kitöltetlen csekkfüzetet, a világ feletti uralmat,

Egy lakatlan utópia szigetet, vagy netán bölcs szívet?

(ahogy ezt Salamon király tette)

 

 

18.

Mi mindent

fejez ki egy köszönés?

Jót kívánok: jó napot, jó éjszakát.

Utalok a napszakra.

Érzékeltetem viszonyunkat:

Szimmetrikus vagy aszimmetrikus?

Tegező vagy magázó?

Civil vagy katonai?

Közismert vagy szlenges?

Netán titkos, jelszószerű?

Kifejezem tiszteletem: Tiszteletem.

Kifejezem közös hitem: Dicsértessék...

Utalok rá, hogy kollegák vagyunk:

Például: Jó szerencsét!

Röviden jellemzem hangulatom

stb. stb.

 

 

19.

Valamit valamiért?

A patkányok is segítik egymást?!

Egymás között, a csoporton belül,

aki velük jót tett, azzal ők is jót tesznek,

egyfajta értelmes önzés "erkölcse" értelmében.

Keresztelő János azt tanította,

hogy ha van két inged,

add oda a rászorulónak az egyiket.

Jézus még ennél is többet követel:

add oda mindkét inged...

Biztos, hogy őt akarod követni?

 

 

20.

Teher alatt nő a pálma?

Milyen jó, hogy én jól érzem:

most és itt mennyi terhet bírok el,

mennyi a testem maximális terhelhetősége

rövid- illetve hosszú távon és ideig...

Tudom, hogy nem feszíthetem túl a húrt,

mert akkor holnap vagy jövőre összeroppanok.

Viszont tehermentesíthetem magam,

ha nem egyszerre viszek el mindent,

ha élek az egyszerű gépek, pl. a kerék előnyével

vagy ha másokkal megosztom a munkát...

 

 

21.

Szirénhangok

Evezz, evezz az Élet tengerén,

de soha ki ne köss a Szirén szigetén.

Kinek jobb, ha betömi ott a fülét.

Kinek javára van, ha meghallgatja,

de előtte kötöztesse ki magát,

és hatalmazza fel a többieket,

hogy kifejezett kérésére se oldják fel!

 

 

22.

Családi "kommunizmus"

Mindenki képességei szerint teljesít,

mindenki igényei szerint részesedik.

A gyerek és az öreg is kap enni,

- aki nem dolgozik, az is egyék -

és szükségletei szerint ruháztatik.

 

 

23.

Paternalizmus

Amíg kicsi a gyerek,

különösen vészhelyzetben,

erővel is betartatjuk a szabályokat,

melyek az ő érdekét is védik,

de közös érdekünk,

hogy ő ezt minél előbb be is lássa,

s magától is tiszteletben tartsa ezeket

 

24.

Köszönet a nőknek.

Köszönet neked, aki megszültél.

És neked, aki a feleségem voltál.

És neked, te harmadik, tizedik, ezredik,

aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget,

egy meleg pillantást,

az utcán, elmenőben,

vigasztaltál, mikor magányos voltam,

elringattál, mikor a haláltól féltem.

Köszönet neked, mert szőke voltál.

És neked, mert fehér voltál.

És neked, mert a kezed szép volt.

És neked, mert ostoba és jó voltál.

És neked, mert okos és jókedvű voltál.

És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál.

És neked, mert betakartad hajaddal arcomat,

mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől,

s neked, mert tested meleget adott testemnek,

mikor fáztam az élet magányában.

És neked, mert gyermeket szültél nekem.

És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem.

És neked, mert kenyeret és bort adtál,

mikor éhes és szomjas voltam.

És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott.

És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok.

És neked, mert testednek olyan illata volt,

mint a földnek az élet elején.

Köszönet a nőknek, köszönet.

MÁRAI SÁNDOR

 

*

 

Képtalálat a következőre: „feltámadás festmény”

*

 

Bessenyei Ferenc:

Vándordal

(GENTLE ON MY MIND)

Én lejártam lábam vad gizgazban

Bőrbakancsom térdig sáros már,

és a társam, régi társam,

nem volt más, csak egy rossz hálózsák.

Sűrűn hemperegtem szalmán,

éltem éhkoppon, zöld almán,

míg egy asszony megsajnált, mint egy kutyát,

és jó szívvel, gyengéd szóval,

pár szem krumplival meg sóval,

és egy kancsó olcsó borral megkínált.

Másnap reggel könnyű kedvvel

messze jártam és a füttyöm vígan szállt,

jött egy traktor, s tülke akkor rám dudált

és én felhúzódzkodtam rá.

Az egy farmra vitt, hol birkát nyestem,

s néhány részeg este

az a kedves emlék sokszor visszajárt,

hogy egy asszony gyengéd szóval,

párszem krumplival meg sóval,

és egy kancsó édes borral megkínált.

Voltam csősz és matróz,

erdész, kertész,

börtönőr és börtöntöltelék,

frakkban, fényes házban jártam,

szöktem létrán, mikor észrevett a férj.

Én már híd alatt is laktam,

hálózsákom rég eladtam,

és a víztükrén két szemem álmot lát:

azt a nőt, ki gyengéd szóval,

pár szem krumplival meg sóval,

és egy kancsó édes borral megkínált.

Gyűrött, züllött lett a képem,

durva öklöm sem úgy jár mint egykor rég,

és a csapszék pultnál ütleg hullt rám,

s a földön rám számlált a csőcselék...

akkor felderengett még az emlék:

egy volt, aki jó volt énhozzám!

Az a nő, ki gyengéd szóval,

ággyal, krumplival meg sóval,

és egy kancsó mézes borral megkínált.

szövegíró :

John HARTFORD - G. Dénes György (Zsüti)

http://www.indavideo.hu/video/Bessenyei_Ferenc_-_A_csavargo_dala/

 

Képtalálat a következőre: „feltámadás festmény”