Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség nagyszótár – XI.
Életminőség lexikon/nagyszótár csírák
2017. április 03. hétfő, 09:16

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Balga állatorvosi ló/földi-égi poklok

Isten bölcs gyermeke az édenkertben

Jó-rosszkor, boldog-boldogtalan ember

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

Életminőség nagyszótár csírák, ötletek – XI.

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

Kölcsey Ferenc

Zrínyi második éneke

 

Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,

Vérkönnyel ázva nyög feléd!

Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,

És marja, rágja kebelét.

A méreg ég, és ömlik mély sebére,

S ő védtelen küzd egyedűl,

Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,

Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!

 

Áldást adék, sok magzatot honodnak,

Mellén kiket táplál vala;

S másokra vársz, hogy érte vívni fognak?

Önnépe nem lesz védfala?

Szív, lélek el van vesztegetve rátok;

Szent harcra nyitva várt az út,

S ti védfalat körűle nem vonátok;

Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.

 

De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!

Te rendelél áldást neki:

S a vad csoport, mely rá dühödve támad,

Kiket nevelt, öngyermeki.

Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;

S míg hamvokon majd átok űl,

Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek

Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.

 

Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja

Szülötti bűnein leszáll;

Szelíd sugárit többé nem nyugtatja

Az ősz apák sírhalminál.

És más hon áll a négy folyam partjára,

Más szózat és más keblü nép;

S szebb arcot ölt e föld kies határa,

Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

 

*

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

Adósság elengedés

Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki:

,,Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem,

hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?''

Jézus azt felelte neki:

,,Nem azt mondom, hogy hétszer,

hanem hogy hetvenszer hétszer.

Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz,

aki el akart számolni szolgáival.

Amikor elkezdte az elszámolást,

odavitték hozzá az egyiket,

aki tízezer talentummal tartozott.

Mivel nem volt miből megadnia,

az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét,

a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen.

A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte:

,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.''

Megesett a szíve az úrnak a szolgán,

elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki.

Ez a szolga azonban, mihelyt kiment,

találkozott egyik szolgatársával,

aki tartozott neki száz dénárral.

Megragadta őt, fojtogatta és követelte:,

,Add meg, amivel tartozol.''

A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte:

,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.''

Az azonban nem engedett, hanem

elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását.

Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak.

Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt.

Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki:

,,Te gonosz szolga!

Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem.

Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon,

ahogy én is megkönyörültem rajtad?''

És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak,

amíg csak meg nem adja egész tartozását.

Így tesz majd mennyei Atyám is veletek,

ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.''

Mt 18,21 - 19,1

 

*

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

Nem jó kerékpározni

Ha éppen mindig szembe fúj a szél

Ha nagyon esik az eső, elázol és a talaj agyagos

Ha minden cuccod, túlélő-felszerelésed felpakoltad rá

Ha nagyon sok emelkedőn kell feltolni, s a lejtő is meredek

Ha bárhonnan váratlanul kutyasereg támadhat meg orvul…

Ha tűző napon órákig tekerni kell, hogy elérd az oázist

Ha nem rád van szabva, beállítva, ha puha a gumi - defekt…

 

*

 

A kerékpár dicsérete

Ez egy emberléptékű, emberszabású eszköz, jármű

Van minden nemre, korra és méretre és funkcióra.

Könnyű le-és felszállni, tekerni, kormányozni, megállni.

Vészhelyzetben könnyű leugrani róla - nem zárt doboz!

Messzire eljuthatsz vele, miközben süt a nap arcodra…

Csak a vízen és alatta nem tud járni és a légben repülni.

Ötször olyan gyors mint a gyalogszer - több terhet is visz…

 

*

 

Közlekedő ember

A gyalogos bármikor megfordulhat,

S ő még köszöntheti a szembejövőket -

Kerékpárról, motorról, autóról, vonatról

Már egyre nehezebb bármikor leszállni,

A hajóról, s pláne a repülőről csak a kikötőben…

 

*

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

 

*

Lehetetlen-lehetséges

A sokszorosítás, mint áldott lehetőség

Kimerni a tengert és elhordani a hegyet

Tízmillió embernek egyenként elmesélni -

Vagy egy könyvet megírni, s azt mindenki kezébe adni,

S még halálod után tízezer év múlva is lehet olvasód…!

 

*

 

Szalmaszál

A fuldokló még

a szalmaszálba is belekapaszkodik -

S aki egy szalmaszálat sem tesz keresztbe felebarátjáért?

És akinek a lelkesedése csak addig tart, míg a szalmaláng…

 

*

 

Ön-tehermentesítő

Úgy dobálod le magadról a terheket,

Hogy teljesen biztos lehetsz benne:

Aki veled van, vagy utánad jön,

Lelkiismereti vagy alárendeltségi okból

Nem tudja nem felvenni, és tovább cipelni -

Legfeljebb él a morgás elidegeníthetetlen jogával…

 

*

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

A tények

tényleg makacs dolgok

De a tényekből önmagában semmi sem következik.

Szülei bűn rossz házassága láttán, szenvedő alanyaként

az egyik embernek egy életre elmegy tőle a kedve,

a másik meg csakazértis meg akarja és fogja mutatni,

hogy van boldog szerelmi házasság ezen a földön…

 

*

 

Krízis-intervenció

A krízis magyarul válság,

Elválik, hogy tönkremész,

Vagy emeltebb szinten élsz tovább.

Ha engeded pl., hogy jól beavatkozzanak

 

*

 

Magyar nóták

Valahol az ember mindig elhibázza

Fejem fölött gyorsan repülnek az évek,

Merengek a múlton, vissza-visszanézek:

Mért nem lettem boldog?

Ezt a titkot semmi meg nem magyarázza,

Valahol az ember mindig elhibázza.

Lassúbbodó szívvel magamra maradtam,

Aki hű volt hozzám, azt én kikacagtam.

Mért van az, hogy szívünk

azért dobog jobban, aki megalázza?

Valahol az ember mindig elhibázza.

Hamis lelkű lányok, hazug jó barátok,

Ami elmúlt-elmúlt, mindent megbocsátok...

/:Aki ennyit átélt, akit ennyi kár ért, már csak fejét rázza:

Valahol az ember mindig elhibázza...:/

 

szövegíró : Kellér Dezső (!) - zeneszerző : Vas Gábor

 

*

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

Ember és állat

Ravasz róka - szorgos méh vagy hangya - lusta lajhár

Magányos farkas - kóbor kutya - hízelgő cica - szemtelen légy

Fogatlan oroszlán - pákosztos macska - lusta disznó - makacs szamár - sötét ló -

vándormadár - dalos pacsirta - tolvaj szarka

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

*

 

Betűs sztrájk

Amikor úgy sztrájkolnak,

Hogy szó szerint - betű szerint betartják a szabályokat,

S így annyira lelassul, hogy el-ellehetetlenül a működés…

 

*

 

Önfelmentő

Én kimondtam,

s ezzel fel is mentettem a lelkem?

És amikor ez itt és most az emberi maximum…

 

*

 

Nem igazi

Csak pótlék

Csak falazás

Csak utánzás

Csak tettetés

Csak hamis látszat

Csak hamis illúzió

Csak ideiglenes megoldás

Csak szamár, ha ló nincsen

Stb.

 

*

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

 

*

Öngyilkosság

A magyar szó rögtön el is ítél?

Hiszen a gyilkosság az - halálos? - bűn!

De mit mondunk arra, aki tévedésből öli meg magát?

De mi van akkor, ha valaki kegyelemdöfést ad magának?

De mi van akkor, ha valaki egy eszme, egy ügy vértanúja?

De mi van akkor,

ha valaki nem akarja túlélni becsülete elveszítését?

Lehet az „öngyilkosság” hősi fokon gyakorolt erény?

Lehet a leggyávább menekülés és a legbátrabb hőstett?

 

*

 

Csodás kenyérszaporítás

Terülj-terülj asztalkám mese?

Néhány halat és kenyeret megsokasítani,

Bőséget „varázsolni”, s nem bűvészkedéssel!

Amit ez a bibliai történet nekem ma üzenhet:

Itt és most megtalálni azt az igéző „varázsigét”,

Aminek a hatására az amúgy zsugori emberek

Előveszik és megosztják az elrejtett ennivalójukat…

 

*

 

Szűznemzés

Az egy isteni csoda,

De ami ebből emberileg érthető,

Az József gesztusa, aki megmenti Máriát,

Aki egy megesett lány, s akire halál várna,

S akinek gyermeke így az utolsóból első lesz?

 

*

 

Kaméleon

Pl. a Zelig effektus,

Ahogy a gyökértelen zsidó stb.

Újból és újból teljesen hasonulni akar,

Hogy befogadja aktuális környezete…

 

*

 

Vízen járni

Az egyik csak akkor , ha fagy

A másik erőlködik és elsüllyed

A harmadiknak szólnak, hol vannak a cölöpök

A negyedik élethajóját pedig a Szentlélek hajtja

 

*

 

Hiba

A.

Keresd mindig

Másban,

Másokban a hibát -

Ha nem találod,

Akkor fogd rá, kend rá -

Vitesd el másokkal a balhét…

B.

Keresd mindig

Magadban a hibát,

Mégpedig irgalmatlanul -

Magadnak ne irgalmazz, ne kegyelmezz:

Esélyt se adj bűnbocsánatra, jóvátételre

 

*

 

Zászló

Kosztolányi Dezső

Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan,
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták, és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgyhogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és viharral,
haszontalanul és egyre fenségesebben,
lobog,
beszél.

Lelkem, te is, te is –
ne bot és vászon –

 

*

 

Zászló

Zászlóshajó

Csak bot és vászon? Nem: lobogó!

Ezért áldozta fel magát Dugonics Titusz?

Ki a zászlós rangú-rangfokozatú: kire bízzák?

A gyerekek „háborúsdijában” is a zászlót kell megszerezni?

Fehér zászló - a megadás jele, vagy a parlamenter tartja fel…

 

*

 

Igazodás

A.

Mindig a többségnek van igaza,

Arra voksolj, ami várhatóan nyer majd -

Mindig annak adj igazat, akivel beszélsz…

B.

Ne hallgass soha senkire,

Mindig menj a saját fejed után,

Hiszen te olyan jó fej vagy - vagy nem?

 

*

 

Öregszem

Ahogy öregszel, javul a szemed,

Kiváltod a vényt, de keretre-üvegre nem telik,

Örülj, ha nem tesznek jégre, "otthonba", elfekvőbe,

mint csak a helyet foglaló felesleget, sőt púpot a háton -

Marad az egyetlen régi, összekarcolt szemüveg…

 

*

 

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”

 

*

 

Aranyhal

A mesék ősi bölcsessége szerint

A szerencse forgandó

És nem személyválogató,

Mindenkit meglátogat,

Csak jól kell tudni élni vele,

Mert a bölcsnek hasznára van,

A bolondnak még kárára is lehet.

Igaz ugyan, hogy az aranyhal

A telhetetlen feleség miatt

A halászt a viskójába rakta vissza.,

A kiinduló helyzetébe,

De ez már nem ugyanaz volt,

Mert megtapasztalta a jobbat,

És tudja, hogy mit veszített...

 

*

 

A szokás hatalma

Emberszabású majomtörténet

 

Vegyünk egy ketrecet, amiben öt van.

A ketrecben egy madzagon lóg egy banán.

A banánt csak a legfelső lépcső fokról lehet elérni.

Az egyik előbb-utóbb odamegy a lépcsőhöz

és elkezd felmászni a banánért.

Azonban ahogy hozzáér a lépcsőhöz,

az összes hideg zuhanyt kap.

Kicsit később

egy másik is megpróbál felmászni a banánért -

az eredmény ugyanaz.

Ez még számos alkalommal megtörténik.

Kis idő elteltével, amikor egy elindul a lépcső felé

a többiek megpróbálják megakadályozni.

Most zárjuk el a vízcsapot, nem lesz több zuhany.

Cseréljük ki az egyik majmot egy újoncra.

Az új "fiú" meglátja a banánt

és megpróbál érte felmászni.

A többiek azonnal megtámadják

és nem engedik hogy a lépcső közelébe menjen.

Amikor minden mászási kísérlet kudarcba fullad

a többiek támadása miatt, az új "fiú" feladja.

Most cseréljünk ki

még egy régi (zuhanyozott) majmot egy újoncra.

Az új megint csak megpróbálja megszerezni a banánt,

de a többi négy megtámadja ezért.

Az előző újonc is aktívan részt vesz a támadásban.

Amikor már ez is feladta, cseréljük ki a harmadik majmot is.

Amikor ez is megpróbál eljutni a banánhoz

a többi négy megtámadja.

Pedig a négy támadó közül kettőnek elképzelése sincs,

miért nem szabad a banánnal próbálkozni.

Hmm...

Miután a negyedik és az ötödik majmot is kicseréltük

a ketrecben lévő majmok

egyikének sincs emléke a hideg zuhanyról.

Mégis,meg sem próbálnak felmenni a banánért.

Hogy miért? Mert ez mindig így volt és mindenki azt látta,

hogy így kell ezt csinálni…

 

*

 

A három kívánság

Nem mert nagyot álmodni, kívánni

A szegény öreg ember

S csak egy kolbászt kért elsőre

A váratlanul betoppanó jótündértől,

Akkor házisárkánya egyből megátkozta,

S azt a rosszat kívánta neki,

Hogy - világ csúfságára -

Ragadjon hozzá az orrához,

S az ige testté lőn...

Mentve a menthetőt a harmadik kívánságukat

Arra kellett pazarolniuk,hogy az váljon le onnan...

Így oda jutottak, ahonnan indultak.

Illetve mégsem,

Mert elpazarolták

Ezt a ritka, egyszeri nagy esélyt!

 

*

 

Egyszeri szőlősgazda

A szőlős gazda is, az egyszeri,

Magánkivűl s őrjöngve kacagott fel,

Látván, hogy szőlejét a jég veri,

Dorongot ő is hirtelen kapott fel,

Paskolni kezdé, hullván könnyei:

"no hát, no!" így kiált; "én uram isten!

Csak rajta! Hadd lám: mire megyünk ketten!"

Arany János

 

*

 

VIGASZ

 

Ne hadd el magad, öregem,

bőröd ne bízd kereskedőre,

ki elád felhőt az egen

s a földön telket vesz belőle.

 

Inkább segít a kutya szőre

a teríthető betegen,

semhogy magát miértünk törje,

aki sorsunktól idegen.

 

Magának rág mind, aki rág,

a fogacskák azért fogannak.

S mert éhes rongy vagy, a fogát

elkoldulhatod-e a kannak?

 

Fázol. Hát mondd, hihetsz-e annak,

ki fűtve lakik öt szobát,

falain havas tájak vannak,

meztelen nők meg almafák?

 

Hihetsz-e? Szagos kis dorong

édes szivarja s míg mi morgunk,

ő langyos vízben ül s borong,

hogy óh, mi mennyire nyomorgunk!

 

Ha pincéjébe szenet hordunk,

egy pakli „balkánt” is kibont!

Szivére veszi terhünk, gondunk.

Vállára venni nem bolond...

 

Bús jószág, ne vetéld magad!

Együtt vágunk a jeges télnek.

A jégből csak lucsok fakad,

de hű társ - éhezők kísérnek.

 

S ha most a tyúkszemünkre lépnek,

hogy lábunk cipőnkbe dagad,

rajtad is mult. Lásd, harc az élet,

ne tékozold bizalmadat.

 

József Attila

1933. október 19.

Képtalálat a következőre: „szepesi attila könyv”