Payday Loans

Keresés

A legújabb

A földi és égi pokol – VII.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. február 21. kedd, 07:16

NAGY JENCIKLOPÉDIA - XXI.

ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLAT - ABC

Oly rossz korban él(t)ünk és élhetünk

A romlás elemi, közép és magas fokozatai

A földi és égi pokol – VII.

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

ELŐSZÓ

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordúlt a természet, ami
Szép és jeles volt benne, megjelent.

Öröm - s reménytől reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszünt forogni egy pillantatig.
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.
És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.

Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött arcain
Jókedvet és ifjuságot hazud:
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fiait?

Baracska, 1850-1851 telén, télutóján

1.

 

Minden ráérő lakószomszédod ellened hergelik, rád uszítják stb.!

Kikapcsolt villany és gáz, elzárt víz, elvágott telefon, antenna stb.!

Belerokkansz s elválsz, mire felépül házad, majd bagóért elárverezik

Még a betegségeidet sem tudod megszokni – önkényesen váltogatják

 

2.

 

Az anyaföld terméketlenné válik – kipusztulnak a kertek és istállók…

Nappal is csak félálomban, kábán, tompán benyugtatózva támolyogsz

Világ csúfjára női ruhába bujtatva kislánymunkát végezel a faludban

Szögesen ellentmondó elvárásoknak kellene egyszerre megfelelned

 

3.

 

Mesterségesen felhízlalva, felpuffasztva - majd kínzó fogyókúra jön

Senki nem vesz komolyan: hülyének néznek, mindent rád hagynak…

Egy szekta szirénszigetére csábított gyereke benne lát ellenséget…

Rajtad képzik ki a hivatásos krakélert, provokátort, beugratót…

 

4.

 

Minden áru, műtárgy selejt, ami bosszút áll: ráz, leszakad, bedöglik…

Senki nem köszön senkinek – te mindenkinek köszönsz, neked senki

Az emberiség jótevői szilenciumban, diliházban, öngyilkosságba...

A lelki élet nagy adok-kapok közelharc: mindenki ezer sebből vérzik!

 

5.

 

Oly kor, mikor az embert úgy elaljasítják, hogy önként, kéjjel öl…

A gyerekek kényszersorozva - illetve: Nyugaton a helyzet változatlan

Ellep a gyermek és női szájakból ömlő mocskos szavak szennyáradata

Senki se szólít - vagy csak gúny – neveden, sehol nem látnak szívesen

 

6.

 

Értelmi fogyatékosnak minősítenek és a „szocifogi”-ba zsuppolnak…

A sivár, ingerszegény tárgyi-emberi környezetben pusztul le a nép…

A puha diktatúrák pangásában sorvad el a szellemi elit gerince

Bárkit bármikor kiskorúsíthatnak, sorsáról véglegesen dönthetnek…

 

7.

 

Megutáltatják a kisgyermekekkel az olvasást-írást, a tanulást-vitát

Az önálló véleményalkotásnak már a kísérlete is súlyos bűntett…

Az jár a legkevésbé rosszul, aki eltitkolja tudását, képességét stb.

Minél súlyosabb a betegség, annál inkább stigmatizáló, szégyellni való

 

8.

 

Egy évig tilos fehérneműt váltani és mosakodáshoz vizet használni

Vagy parázson kell – vitustáncot –járni, vagy szűk cipőbe nyomorítva!

Gyártják a katasztrófahelyzeteket, ahol a tömeg pánikban menekül

A legelvetemültebb gazember tetteire büszkén köztiszteletben áll

 

9.

 

Az emberiség pótolhatatlan kulturális kincseiből rakott máglya ég…

A nyilvános kínvallatások és rafinált kegyetlenségű kivégzés cirkusza

Ha már nem ítélnek a társadalom hasznos tagjának: elfekvőbe raknak

Hogy „életben” maradhass: lefelé taposni kell társaidat a mocsárba…

 

10.

 

Összetörik a szemüveged – holtig vaksin tapogatsz és botorkálsz

Lakószobádban kikapcsolhatatlan „néprádió” bömböl agitprop dumát

Hozzátartozóval csak rácson át „beszélőn” érintkezhet – beszólnak…

A csecsemőt-kisgyereket a kutyák között nevelik fel „vademberré”

 

11.

 

Nincs kinek ellenállni: személytelen a Gonosz s arctalan mint a hóhér

Kínkeservesen fogant-kihordott-megszült csecsemőt kitépik kezéből

Újra s újra begurítják Erisz almáját: kikel a magva s dúl a rút viszály

Nincs élő társad - csak panoptikumfigura, fantomkép, kísértet, robot

 

12.

 

Isten halott, de legalábbis süket, vak, szeszélyes és korrupt…

Semmi sincs ingyen – a legkisebb szívességnek is pontos ára van

Naponként indulsz a bürokrácia útvesztőiben a packázó Hivatalhoz!

Döntened kell: melyik ujjad harapd meg – melyik gyereked áldozd fel

 

13.

 

Védtelenül ki vagy téve gusztustalan perverz szex’ zaklatásoknak…

Parancsra kell: „nevetni”, színlelni boldog szeretőt, „szívből énekelni”

Gépies tömegtermeléssel állítják elő a verseket, dalokat, filmeket…

Egyre több mindenre felgerjedő vágya nem elégülhet ki – kínzó hiány