Payday Loans

Keresés

A legújabb

HELTAI GÁSPÁR SZÁZ FABULA PDF Nyomtatás E-mail
MESE ÉS MÍTOSZ - ARCHETÍPUSOK

farkasbarany

HELTAI GÁSPÁR
SZÁZ FABULAA HELYESÍRÁST KORSZERŰSÍTETTE:
MUHARI ILONA


TARTALOM
HELTAI GÁSPÁR MINDEN JÁMBOR OLVASÓKNAK
KÉVÁN ISTENTŐL MIND LELKI S MIND TESTI JÓKAT
A BÖLCS EZOPUSNAK FABULÁI ÉS BÖLCS OKTATÓ BESZÉDIELSŐ FABULA
A kakasról és gyöngyről

MÁSODIK FABULA
A farkasról és a bárányról

HARMADIK FABULA
Az egérről, békáról és héjáról

NEGYEDIK FABULA
Az ebről és juhról

ÖTÖDIK FABULA
Az ebről és az konc húsról

HATODIK FABULA
Az oroszlánról, ökörről, kecskéről és juhról

HETEDIK FABULA
Az oroszlánról, rókáról és szamárról

NYOLCADIK FABULA
A farkasról és a daruról

KILENCEDIK FABULA
Két ebről

TIZEDIK FABULA
Két egérről

TIZENEGYEDIK FABULA
A kesseléről és rókáról

TIZENKETTEDIK FABULA
A kesseléről, varjúról és csigáról

TIZENHARMADIK FABULA
A hollóról és rókáról

TIZENNEGYEDIK FABULA
Az oroszlánról, tulokról és szamárról

TIZENÖTÖDIK FABULA
A szamárról és szatinról

TIZENHATODIK FABULA
Az oroszlánról és egérről

TIZENHETEDIK FABULA
A fecskéről és egyéb madarakról

TIZENNYOLCADIK FABULA
A békákról, mint Jupitertől királyt kévántanak és kértenek

TIZENKILENCEDIK FABULA
Két héjáról

HUSZADIK FABULA
A galambokról, héjáról és ölyvről

HUSZONEGYEDIK FABULA
Az orvról és komondorról

HUSZONKETTEDIK FABULA
Az agg lóról és agg agárról

HUSZONHARMADIK FABULA
A nyulakról és békákról

HUSZONNEGYEDIK FABULA
A farkasról és a kecskegedelecskéről

HUSZONÖTÖDIK FABULA
A szegény emberről és a kégyóról

HUSZONHATODIK FABULA
A rókáról és esztrágról

HUSZONHETEDIK FABULA
A farkasról és a képről

HUSZONNYOLCADIK FABULA
A hollóról és a pávákról

HUSZONKILENCEDIK FABULA
A légyről és a hangyáról

HARMINCADIK FABULA
A farkasról és rókáról

HARMINCEGYEDIK FABULA
A békáról és ökerről

HARMINCKETTEDIK FABULA
Az oroszlánról és a pásztorról

HARMINCHARMADIK FABULA
Az oroszlánról és lóról

HARMINCNEGYEDIK FABULA
A lóról és szamárról

HARMINCÖTÖDIK FABULA
A négylábú lelkes állatokról és madarakról és a puppeneverről

HARMINCHATODIK FABULA
A philomenéről és az ölvről

HARMINCHETEDIK FABULA
A farkasról és rókáról

HARMINCNYOLCADIK FABULA
A szarvasról és vadászról

HARMINCKILENCEDIK FABULA
A farkasról, juhokról és komondorokról

NEGYVENEDIK FABULA
A férfiúról, fejszéről és fákról

NEGYVENEGYEDIK FABULA
A farkasról és komondorról

NEGYVENKETTEDIK FABULA
A kezekről, lábakról és hasról

NEGYVENHARMADIK FABULA
A majomról és rókáról

NEGYVENNEGYEDIK FABULA
A szarvasról, ökrökről és családos emberről

NEGYVENÖTÖDIK FABULA
Az oroszlánról és majomról

NEGYVENHATODIK FABULA
A nyúlról és kékkáposztáról

NEGYVENHETEDIK FABULA
Az varjúról és veder vízről

NEGYVENNYOLCADIK FABULA
A farkasról, vadászról és pásztorról

NEGYVENKILENCEDIK FABULA
A madarászról és madarakról

ÖTVENEDIK FABULA
A majmokról és két emberről,
egyik igazmondóról, másik hízelködéről

ÖTVENEGYEDIK FABULA
Egy lóról, szarvasról és vadászról

ÖTVENKETTEDIK FABULA
Egy szamárról és oroszlánról

ÖTVENHARMADIK FABULA
A kesselőről és egyéb apró madarakról

ÖTVENNEGYEDIK FABULA
Egy oroszlánról és a rókáról

ÖTVENÖTÖDIK FABULA
Egy agg kosról és három gyermekdid kosokról

ÖTVENHATODIK FABULA
Egy emberről és oroszlánról

ÖTVENHETEDIK FABULA
A bolháról és tevéről

ÖTVENNYOLCADIK FABULA
A hangyáról és szekcsőről

ÖTVENKILENCEDIK FABULA
A juhról és varjúról

HATVANADIK FABULA
A fennyűfáról és nádszálról

HATVANEGYEDIK FABULA
Egy eszvérről, rókáról és farkasról

HATVANKETTEDIK FABULA
Egy gyermekdid vadkanról, a disznókról és bárányokról

HATVANHARMADIK FABULA
Egy rókáról és kakasról

HATVANNEGYEDIK FABULA
Egy pórról, sárkánról és rókáról

HATVANÖTÖDIK FABULA
A macskáról és rókáról

HATVANHATODIK FABULA
Egy farkasról és a pórokról

HATVANHETEDIK FABULA
A rókáról és kakasról

HATVANNYOLCADIK FABULA
A farkasról és bakról

HATVANKILENCEDIK FABULA
Egy farkasról és egy szamárról

HETVENEDIK FABULA
Egy rókáról, farkasról és oroszlánról

HETVENEGYEDIK FABULA
Egy farkasról

HETVENKETTEDIK FABULA
Egy farkasról és egy éh komondorról

HETVENHARMADIK FABULA
A szegénből lött kazdag emberről
és a kazdagból lött szegénről

HETVENNEGYEDIK FABULA
Egy farkasról, egy rókáról és a rókának a fiáról

HETVENÖTÖDIK FABULA
A komondorról, farkasról és kosról

HETVENHATODIK FABULA
Egy emberkéről és egy oroszlánról

HETVENHETEDIK FABULA
A kösseléről és hollóról

HETVENNYOLCADIK FABULA
Egy rókáról és egy bakról

HETVENKILENCEDIK FABULA
A kakasról és a macskáról

NYOLCVANADIK FABULA
Egy rókáról és szederiről

NYOLCVANEGYEDIK FABULA
Az emberről és a halványról

NYOLCVANKETTEDIK FABULA
Az egerökről és macskáról

NYOLCVANHARMADIK FABULA
Egy juhpásztor gyermekről

NYOLCVANNEGYEDIK FABULA
Egy hangyáról és galambról

NYOLCVANÖTÖDIK FABULA
A méhről és Jupiter istenről

NYOLCVANHATODIK FABULA
Egy férfiúról és annak két feleségéről

NYOLCVANHETEDIK FABULA
Egy asszonyállatról és farkasról

NYOLCVANNYOLCADIK FABULA
A tekenés békáról és kösseléről

NYOLCVANKILENCEDIK FABULA
Két rákról

KILENCVENEDIK FABULA
Két társról

KILENCVENEGYEDIK FABULA
A páváról és daruról

KILENCVENKETTEDIK FABULA
Négy ökerről és egy oroszlánról

KILENCVENHARMADIK FABULA
A fennyűfáról és galoganyáról

KILENCVENNEGYEDIK FABULA
Egy síró gyermekről és egy orvról

KILENCVENÖTÖDIK FABULA
Egy lúdról és arany lúdmonyról

KILENCVENHATODIK FABULA
Egy pórról és szép madárkáról

KILENCVENHETEDIK FABULA
Egy pórról, farkasról, rókáról és egy sajtról

KILENCVENNYOLCADIK FABULA
Egy madarászról és a madarakról

KILENCVENKILENCEDIK FABULA
Egy nemesemberről és az ördögről

SZÁZADIK FABULA
Egy pacsirtáról és annak fiairól

forrás: http://mek.niif.hu/00600/00668/html/index.htm


SZÓMAGYARÁZATOK


AGEB - vén kutya (szitkozódás)
AGLEMUS - vén magatehetetlen
ÁLFURK - fortély, ravaszság
ALÍT - vél, gondol
APOL - csókol
APELLÁCIÓ - megszólítás, hivatkozás, fellebbezés
APPREHENDIT ASTUTOS IN ASTUTIA SUA - Az álnokokat saját álnokságukban fogja meg
ÁRTÁN, ÁRTÁNY - herélt sertés
ÁSZKOK - a hordók alá fektetett talpfák
ASZÚ FA - száraz fa
AZ TOTT - az tény, az biztos

BACCALARIUS (helyesen: baccalaurus) - tudományos fokozat a régi egyetemeken
BARTOSON - ravaszul, alattomban, sunyin
BEKAKOCSOLA - benéze
BÉLLETT - kétszínű
BENEDICERE - dicsérni, megáldani
BENE VERITIS, DOMINI! - Adj' isten, urak!
BEOROZKODIK - belopakodik
BERBETÉL - hadarva mond, szajkózik
BIRÉTOM - papi sapka
BIZELNI - bűzölni, szagolni
BOJTORJA - bojtorján, bozót, csalit
BRASZLAI - boroszlói

CAPRAK - cafrang, cifraság, sallang
CATO - Marcus Porcius Cato (i. e. 234-149) római író, hadvezér, politikus. A Karthágó elleni háború híve, Hispánia meghódítója és helytartója. Mezőgazdasági szakkönyvei a latin próza legrégebbi emlékei közé tartoznak. A verses mondásaiból összeállított gyűjteményt egészen a 17. századig iskolai olvasmányként használták
CIBERE - savanyú böjti leves
CINADOFF - finom gyolcs
CONFIRMÁL - megerősít
CONFUSIO - zavar, rendetlenség
CO TOVA - takarodj tova, menj el!

CSAPÓ - posztóványoló mester
CSÁVA - lúg, bőrt puhító áztatólé
CSEPKE - apró
CSERE - cserje
CSÖRC, CSÖRSZ - csősz, őr
CSUSSZOLÁS - feldörzsölés
CSŰRBÁLVÁNY - takarmányraktározó épület tartóoszlopa

DÁVID - bibliai szereplő, a filiszteusok elleni háborúban megölte Góliátot. Előbb Júda, majd Izrael királya lett, a hagyomány neki tulajdonítja a bibliai 150 zsoltárnak mintegy felét
DECRETUM - rendelet, törvénykönyv
DEFFENTŐ - szúró, döfő
DE FIDE EXERCITATA OPUS EST - A hit gyakorlásából lesz a mű
DERECKEL - üt, ver
DEUS SUPERBIS RESISTIT - Isten ellenáll a gőgösöknek
DICATIS MELIORA! - Mondjátok jobban!
DOBORSA - jól van (szláv: dobrse, dobrsi)
DÖLLYESÉG - dölyfösség
DÚSOK - gazdagok

ÉBER PÁL - Paul Eber wittenbergi teológus, Melanchthon vitapartnere
EGREGIUS - jeles, kiváló, nemes
EGYBEFÉR - egyetért
EGY FALKÁIG - egy ideig
EGYÜLT - nyomban, azonnal
ELHISZI MAGÁT - elbízza magát
EME DISZNÓ - emse, koca, nőstény
ENCEBENCE - haszontalanság, csecsebecse
ESZTEN - (ösztön, ösztök) állatok hajtására szolgáló vasvégű bot
ESZTERÁG, ESZTRÁG - gólya
ET FORMICA SUAM HABET IRAM - A hangya is haragra gerjedhet
EVETSÉG - genny
EXCEPTIO - kivétel, óvás, ellenvetés

FANDORLI - fondorkodik
FARMENTRING (helyesen: farmatring) - lószerszámnak farokra hurkolódó szíja
FELCEPPEKÉZÉK - összeszedte magát
FINCOL - szól
FlSTULA DULCE CANIT, VOLUCREM DUM DECIPIT ANCEPS - Addig szól szépen a síp, amíg be nem csapta a mohó madarat
FONDÁL - alapít
FORBOTLANI - megtorolni, bosszút állni
FRÁTER GYÖRGY - Martinuzzi György (1482-1551) bíboros érsek, Erdély kormányzója. Szapolyai János halála után a gyermek János Zsigmond nevében irányította a fejedelemség politikáját, míg 1551-ben, alvinci kastélyában, Castaldo császári tábornok meg nem gyilkoltatta
FUAK - vadkacsa
FÚÓ - fújtató
FURTUM ET RAPINA IN DOMIBUS VESTRIS - Lopás és fosztogatás a ti házaitokban
FÜRHÁLÓ - fürjháló

GARDIÁN - gvárdián, ferences kolostor főnöke
GEDELECSKE - gödölye, kecskegida
GENEROSI EQUI NON CURANT LATRATUS CANEM - Nemes lovak nem törődnek a kutyaugatással
GIRA - középkorban használatos fémpénz
GÖMBÖLÉG - gömbölyű
GRITTI - velencei származású kalandor, a köztársaság konstantinápolyi titkosügynöke. 1528-tól Szapolyai János portai követe. A szultán 1530-ban Magyarország kormányzójává nevezte ki, ezt követően szembefordult Szapolyaival, akinek hívei végül a Medgyesre menekült Grittit elfogták és kivégezték
GROBIÁNSÁG - gorombaság, faragatlanság
GUGOL - gúnyol, csúfol

GYAKJA - szúrja, döfi
GYÁSZOL - jászol
GYÉG - jég

HAMMÁRA - hamvára
HÁMOS (HAMUS) - bőrkikészítéshez használt lúg
HÁRZSÁL - vetekedik, lovagi tornán vesz részt, bajt vív
HÁRZSÁLÓPIAC - bajvívótér
HÉSS - hős, ifjú
HESHUSIUS - Hesshusius, német evangélikus teológus, a lutheri tételek egyik leghevesebb védelmezője, Melanchthon vitapartnere
HIPOKRTTA - álszent, képmutató
HISPÁN - ispán, gazdatiszt
HÓGYAGAZZ - kerülgess, tétovázz
HOMO HOMINI DEUS - Az ember embernek istene
HOMO HOMINI LUPUS - Az ember embernek farkasa
HONORES MUTANT MORES - A tisztség megváltoztatja az erkölcsöt
HOPORTOS - feltört, túros

IGNORANTIA AUDACIAM GINGNIT AC TEMERITATEM AT SCIENTIA CUNCTATIONEM - A tudatlanság vakmerőséget és merészséget szül, a tudás pedig habozást
ILLÁRA VEVÉ - elillan
ISZTRÁG - eszterág, gólya
ITEM: NUX, ASINUS, MULIER, FAMILIA NON FACIUNT FRUCTUM NISI VAPULENT - A diófa, a szamár, az asszony és a cselédség nem terem gyümölcsöt, csupán veréssel

JANÁNT - gyanánt
JARGAL - nyargal
JARLÓ - gyarló
JÁSZRUHA - gyászruha
JOBB APÁD - öregapád
JUPITER - az antik római mitológiában az ég főistene, a mennydörgés atyja

KABALA - kanca
KALANDOS - társaság
KALANGYA - kévékből rakott kereszt
KAMOKA - kamuka, teveszőr kelme
KANKÓ - kampó, horog; nemi betegség. Heltainál káromló, becsmérlő szó
KANKÓ KÉNCSTARTÓ BARÁT - vő. Fráter György
KANKORIK - vashorog a kútgém végén
KAPUCIOM - kapucni, csuklya
KAPORCSKODNI - ágaskodni
KAPTA - kaptafa
KARMAZSIN - vörös szín, vörös színű ruhaanyag
KEDIG - pedig
KÉPE - hajítórúd, szúrószerszám
KÉPÍRÓ - festő
KINTORNÁLÁS - verklizés, hangoskodás (itt: riogatás)
KIÖTLETT - kiáradt, kiömlött
KÓBORLÓ - zsákmányoló, kapzsi
KOPOGÓ - utalás a cifrán felöltözött asszony kopogós sarkú cipőjére
KOPORIT - kuporgat, kaparint, szerez
KÓST - eleség, zsákmány, takarmány
KOSSZOGÁS - fáradozás

LANTORNA - marhahólyagból készített, áttetsző hártya
LEVEGÉS - libegős
LOT - lat, régi súlymérték
LUPESCO - kis farkas, farkasfi

MAGA - de, noha
MAGISTRATUS VIRUM MONSTRAT - A hivatal próbálja ki a férfit
MALO NODO, MALUS QUERENDUS EST CUNEUS - A rossz görcsös fához rossz éket kell keresni
MARCANA - marcona, harcias, vad, kegyetlen
MÁTYÁS KIRÁLY, MÁTYÁS KOVÁCS - a középkorban kedvelt, divatos magyar szólásmondás. Eszerint noha a király és a kovács egyaránt a Mátyás nevet viseli, azért - a látszólagos egyenlőség ellenére - mégis nagy különbség van a kettő között. Heltai 15. fabulája ebben az értelemben idézi a mondást
MEGBÚDULSZ - megzavarodsz
MEGHARSOGNI - felhasadni, kihasadni
MEGKESERÜL - megsajnál, megszán
MEGSPERKÖL - megspékel, megtűzdel
MEGSZARDOD - bemocskolod, összepiszkolod
MEGUTÁL - megvet
MEGYÜNK? - mit tegyünk?
MELANTHON - Philip Melanchthon (1497-1560) wittenbergi evangélikus teológus, Luther munkatársa, a reformáció eszméinek egyik legnagyobb hatású terjesztője. A kortársak Németország tanítójának (Praeceptor Germaniae) nevezték kiemelkedő dogmatikai tudása és a három szent nyelvben (latin, görög, héber) való jártassága miatt
MÉNA - manna, áldás, ajándék
MENNYEKÖZE - menyegző, lakodalom
MESTERGÖSSE - gyalázza
METSZESZ? - mit teszel?
MINEM - avagy, hiszen nem, elvégre
MONY - tojás
MORÁL - mórál, gőgösen sétál, mesterkélten viselkedik

NÁM - lám
NÓDÍT - nógat, int
NON DISCEDET MALUM A DOMO INGRATI - A rossz nem távozik a hálátlan házából
NON EST PAX IMPIIS - Nincs béke a gonoszok számára
NYÁS - nyárs

OBSEQUIUM AMICOS, VERITAS ODIUM PARIT - Az alkalmazkodás barátokat, az igazmondás ellenségeket szül
ONDOK - undok, gyalázatos
ORA ET SEDULO LABORA: ET SIC HABEBIS MULTA BONA - Imádkozzál és serényen dolgozzál, és javaidban gyarapodni fogsz
ORÁCIÓ - beszéd, szónoklat
ORV - tolvaj

ÖLYÜ - ölyv

PAMPOLÓDIK - kötekedik, heccelődik
PARACSKÓ - vadászkutya
PAUPER UBIQUE IACET - A szegény ember mindenütt tehetetlen
PECSENÉS SZEM - vörös, dagadt szem
PENITENCIA (PÖNITENCIA) - bűnbánat, vezeklés
PERENTEL, PERENTÖLKE - hitvány, értéktelen ember
PESTI PÓR - beste, bitang pór
PHILOMELE, PHILOMENE - fülemüle
PINT - régi űrmérték, kb. másfél liter
PIPPERES - fűszeres
POKOCSÁL - tréfál
POSSZOGÁS - szellentés
PRIVILEGIOM - kiváltság, előjog
PUPPENEVER - denevér

QUID HABES, QUOD NON ACCEPISTI? - Mid van, amit nem kaptál? (Azaz: mindenedet kaptál)
QUI FACILE CREDIT, FACILE DECIPITUR - Aki könnyen hisz, könnyen csalódik

RABATÁS ÉLET - dolgos, munkás élet
REÁKAPORCSKÁLVÁN - reákapaszkodván
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE ET INDUITE NOVUM HOMINEM - Újuljatok meg a ti elmétekben a lélek által, és öltsétek fel az új embert
RETTES - retkes
REVES - korhadt

SAEPE LOQUUTUM POENITUIT, TACUISSE NUNQUAM - A beszédet gyakran megbánták, a hallgatást soha
SALAMON - Dávid fia, Izrael királya (kb. i. e. 955-915), aki bölcs mondásairól lett híres
SALOMON (SALAMON) ZSÍRJA - okosság, ész
SÁLPOLKODÁS - sápítozás, panaszkodás
SLÓGOS - islóggal, fémpikkely díszítéssel kirakott
SOHAJT - sajt
SÖRPÖNE - serpenyő, lábas
SULYOK - döngölésre használt nehezék, bunkó. Régen mosáskor a ruha verésére használták

SZATIN - kiskutya
SZEKCSŐ - szöcske
SZENTENCIA - ítélet, kinyilvánítás
SZIÚS - szívós
SZÖMÉREM DOLOG - szégyenletes dolog
SZURDÉK - sőtet sarok, zug, búvóhely
SZUSZÉK - gabona vagy liszt tárolására szolgáló nagyobb láda, tartály
SZÜLDISZNÓ - sündisznó

TABIT - könnyű selyemféle szövet
TAFOTA - taft, selyem
TANISZTRA - tarisznya
TARDE FABULARE! - Kései beszéd, hiábavaló mentegetőzés!
TETEM - csont
TIMPOLOM - templom
TIRANNIS - zsarnokság
TIRANNOS, TIRANNUS - zsamok
TRUFA - tréfa, játék
TURBA - tüsző, tarsoly, batyu
TURBOKOLNI - kavarni
TÚROS - feltört

URKOZ - büntet

ÜSZŐ - még nem borjazott, fiatal tehén

VADIT QUOMODO VADIT - Megy, ahova megy
VAJKI - vajmi
VÁSZ - madárijesztő, csontváz
VECSERNYE - esti ájtatosság, vacsora
VERITAS - igazság
VE SZÉGYEN! - Be szégyen!
VE TIBI QUI PRAEDARIS: QUIA PRAEDABERIS! - Jaj neked, ki fosztogatsz, mert téged is kifosztanak!
VÉLTA - vélte, véletlenül, ritkán
VIGYOR - vigyorgó, szenilis, elaggott (gúnyszó)
VIZSLA - éber, fürkésző

ZEMES - irha, bőr, bunda

ZSIBSÁGOT - gazságot
ZSUBICA - női kiskabát, suba