Payday Loans

Keresés

A legújabb

Vátesz költőink és bölcseink PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
ELIT - HIVATÁS, POKOLJÁRÁS, ÁRULÁS, XX-XXI.SZ.
2010. október 27. szerda, 06:06

balczoloval

Petőfi Sándor
Meddig alszol még, hazám?


Meddig alszol még, hazám?
A kakas rég felkelt,
Kukorékolása rég
Hirdeté a reggelt.

Meddig alszol még, hazám?
A nap is föllépett,
Beözönlő sugara
Nem bosszantja képed?

Meddig alszol még, hazám?
A veréb is fenn van,
Telhetetlen bendejét
Tömi asztagodban.

Meddig alszol még, hazám?
A macska is fenn jár,
S tejesköcsögöd körül
Kotnyeleskedik már.

Meddig alszol még, hazám?
Kaszálód füvére
Csaptak a bitang lovak,
S legelnek széltére.

Meddig alszol még, hazám?
Íme vincelléred
Művelik nem szőlődet,
Hanem a pincédet.

Meddig alszol még, hazám?
Szántanak szomszédid,
S a magokéhoz oda-
Szántják földed szélit.

Meddig alszol még, hazám,
Míg rád nem gyúl a ház,
Mindig, míg a félrevert
Harang föl nem lármáz?

Meddig alszol még, hazám,
Szép Magyarországom?
Föl sem ébredsz már talán,
Csak a másvilágon!

(Koltó,1847.okt.
)

ARANY JÁNOS
LÓRA...!

Lóra, magyar, lóra! most ütött az óra,
Nem is óra ütött: vészharangot vernek:
Tűz van! ég a házad! a világ fellázadt:
Most kell talpon állni a magyar embernek.

Északról, keletről, délrül, naplementrül
Az egész szomszédság mind ellened zendül;
Akivel megosztád falatodnak felét,
Legelébb is az köt készakarva beléd.

Ezt a szép síkságot, ezt a dús alföldet,
Ménedet, gulyádat irigyelik tőled;
Elhagyják a köves terméketlen rossz tájt,
S a tiéden vágynak tenni ingyen-osztályt.

Mutasd meg azért is, hogy e puszta róna
Halálthozó lakhely másunnan-valóra;
Vize, levegője van neki vesztére:
Szívfájást kap tőle s mind elfoly a vére.

(1848)

________________________________________

Vátesz
Más ejtés szerint: vatisz, vátisz.

Kelta látnok, jós, tanácsadó, a kelta értelmiségi kaszt tagja. Feladata az istenek akaratának kifürkészése, előjelek értelmezése, a naptár gondozása, a jó és rossz napok meghatározása és az adott napon indított cselekmények kimenetelének megjóslása. Fontos szerepet töltenek be a kelta törzsek életében, az általuk meghatározott fordulónapok, jeles időszakok határozzák meg az egyszerű emberek éltének ritmusát, a vetés, aratás idejét, a családi események idejét és módját, de a vezetők se kezdenek semmiféle komolyabb vállalkozásba a váteszek jóváhagyása nélkül.

Váteszek és az ómagyarok

Brennus király is a kíséretéhez tartozó váteszek útmutatása alapján választotta ki azt a napot, amikor három irányból megtámadta az Átkerült területeket. Mivel serege gyakorlatilag egy nap alatt megsemmisült (a vátesze is életét vesztette, ahogy arról a Gergoi-ének is beszámol), a többi vátesz utólag hibásnak bélyegezte meg a döntést, a támadás napját pedig örök időkre "rossz nappá" nyilvánították, az a kelta, aki jót akar magának, ezen a napon nem kezd bele semmibe, főleg nem házasodik, nem hoz komoly döntést, sokan ki sem mozdulnak a házukból egészen naplementéig.

Az emancipáció során a bárdokhoz hasonlóan a váteszeket is megpróbálták saját céljaikra felhasználni az ómagyar hatóságok, kedvező előjeleket kérve különféle ómagyar műveletek kelta értelmezéséhez, volt, hogy az emancipátorok bevonulását egy "jó naphoz" igazították (vagy a megtörők támadását egy rosszhoz). Mivel azonban a váteszek jóval szorosabb kapcsolatot ápoltak a druida papokkal, mint a bárdok, a kezdeti együttműködés hamarosan ellehetetlenült, a druidák mindenhol elhíresztelték, hogy az ómagyarokkal együttműködő váteszek (és persze minden kelta) elveszíti az istenek jóindulatát. Hamarosan a váteszek is illegalitásba vonultak vissza és élénk ómagyarellenes tevékenységet fejtettek ki. Ómagyar részről főleg a váteszek emberáldozatokban való közreműködésére építették az ellenük kifejtett propagandát.

forrás: http://hu.omagyar.wikia.com/wiki/Vátesz

LAST_UPDATED2