Payday Loans

Keresés

A legújabb

EURÓPA DIÁKKÖNYVTÁR PDF Nyomtatás E-mail
35. Gyerekkorok - gyereksorsok
2011. június 07. kedd, 11:51

camus

EURÓPA DIÁKKÖNYVTÁR


Az Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban.

Már eddig is oly sok fontos kötet látott napvilágot ebben a sorozatban, hogy felsorolásukra itt aligha lenne elegendo hely. A kötetekhez mellékelt könyvjelzőn azonban valamennyi szerző neve és művének címe megtalálható, ki-ki kedvére végigböngészheti, és örömmel állapíthatja meg, hogy könyvtárában a klasszikusok sorát alkalmasint egy újabb kötettel gazdagíthatja.

Műköltészeti és népköltészeti alkotások, versek és novellák, kisregények, regények és drámák kínálnak maradandó olvasmányélményt fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.

Ady Endre: Válogatott versek (Ára: 700 Ft) 
Apollinaire, Guillaume: Válogatott versek (Ára: 850 Ft) 
Apuleius: Az aranyszamár (Ára: 600 Ft) 
Arany János: Válogatott kisebb költemények (Ára: 680 Ft) 
Arany János: Toldi. – Toldi estéje. – Buda halála. (Ára: 1100 Ft) 
Arisztotelész, Horatius, Boileau: Poétikák (Ára: 980 Ft) 
Babits Mihály: Válogatott versek. (Ára: 900 Ft) 
Balzac, Honoré de: Goriot apó (Ára: 980 Ft) 
Baudelaire, Charles – Verlaine, Paul – Rimbaud, Arthur: Versek (Ára: 950 Ft) 
Beckett, Samuel: Godot-ra várva. – A játszma vége (Ára: 850 Ft) 
Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc: válogatott művei (Ára: 890 Ft) 
Biblia. Ótestamentum: Biblia. Ótestamentum. (Ára: 800 Ft) 
Biblia. Újtestamentum: Biblia. Újtestamentum. (Ára: 850 Ft) 
Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Válogatott novellák. (Ára: 800 Ft) 
Brontë, Emily: Üvöltő szelek (Ára: 1000 Ft) 
Bulgakov, Mihail: A Mester és Margarita (Ára: 1100 Ft) 
Burgess, Anthony: Gépnarancs (Ára: 950 Ft) 
Byron, Shelley, Keats: versei (Ára: 850 Ft) 
Camus, Albert: Közöny. – A bukás. (Ára: 800 Ft) 
Camus, Albert: A pestis. – Sziszüphosz mítosza (Ára: 850 Ft) 
Capote, Truman: Hidegvérrel (Ára: 950 Ft) 
Cervantes, Miguel de: Don Quijote (Ára: 880 Ft) 
Corneille, Pierre – Racine, Jean: Drámák (Ára: 450 Ft) 
Csáth Géza: Válogatott elbeszélések (Ára: 750 Ft) 
Csehov, Anton Pavlovics: Drámák és elbeszélések (Ára: 1100 Ft) 
Csokonai Vitéz Mihály: Válogatott versek. – Az özvegy Karnyóné. – Dorottya. (Ára: 950 Ft) 
Dante: Pokol (Ára: 850 Ft) 
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe (Ára: 1000 Ft) 
Dickens, Charles: Karácsonyi ének prózában, avagy karácsonyi kísértethistória (Ára: 650 Ft) 
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Bűn és bűnhődés (Ára: 1400 Ft) 
Dürrenmatt, Friedrich: A nagy Romulus. – Az öreg hölgy látogatása (Ára: 820 Ft) 
A fizikusok. Öt modern dráma (Ára: 1100 Ft) 
Flaubert, Gustave: Bovaryné (Ára: 950 Ft) 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Ára: 1200 Ft) 
Goethe, Johann Wolfgang: Faust (Ára: 1100 Ft) 
Goethe, Johann Wolfgang: Az ifjú Werther szenvedései (Ára: 700 Ft) 
Goethe, Johann Wolfgang - Schiller, Friedrich: Válogatott versek (Ára: 780 Ft) 
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: A köpönyeg. – Az orr. – A revizor. (Ára: 900 Ft) 
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek (Ára: 1000 Ft) 
Golding, William: A Legyek Ura (Ára: 1100 Ft) 
Goldoni, Carlo: Három komédia (Ára: 850 Ft) 
Görög drámák (Ára: 900 Ft) 
Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger. Elbeszélések (Ára: 650 Ft) 
Hesse, Hermann: Sziddhárta (Ára: 680 Ft) 
Hesse, Hermann: Sziddhárta. Hindu rege (Ára: 480 Ft) 
Hésziodosz: Istenek születése. Munkák és napok (Ára: 780 Ft) 
Hoffmann, E. T. A.: Az arany virágcserép. – A homokember. – Scuderi kisasszony (Ára: 850 Ft) 
Homérosz: Odüsszeia (Ára: 1100 Ft) 
Homérosz: Íliász (Ára: 1100 Ft) 
Horatius: Válogatott versek (Ára: 800 Ft) 
Hrabal, Bohumil: Táncórák idősebbeknek és haladóknak (Ára: 800 Ft) 
Hugo, Victor: A párizsi Notre-Dame 1482 (Ára: 1000 Ft) 
Ibsen, Henrik: Három dráma (Ára: 1000 Ft) 
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. – A debreceni lunátikus. (Ára: 750 Ft) 
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (Ára: 1100 Ft) 
Jókai Mór: Az arany ember (Ára: 1100 Ft) 
József Attila: Válogatott versek. (Ára: 850 Ft) 
Kaffka Margit: Színek és évek (Ára: 850 Ft) 
Kafka, Franz: Az átváltozás. Válogatott elbeszélések (Ára: 950 Ft) 
Kalevala: Kalevala. Válogatás (Ára: 850 Ft) 
Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály. Válogatott írások (Ára: 950 Ft) 
Katona József: Bánk bán. – Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? (Ára: 800 Ft) 
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya (Ára: 680 Ft) 
Klasszikus detektívtörténetek (Ára: 1200 Ft) 
Kleist, Heinrich: Kohlhaas Mihály. – Homburg hercege. (Ára: 650 Ft) 
Kosztolányi Dezső: Pacsirta. – Édes Anna. (Ára: 1100 Ft) 
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő. – Aranysárkány. (Ára: 950 Ft) 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél énekei. Válogatott versek és novellák (Ára: 750 Ft) 
Krúdy Gyula: Szindbád és társai. Válogatott novellák. (Ára: 900 Ft) 
Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége (Ára: 1100 Ft) 
Madách Imre: Az ember tragédiája. – A civilizátor (Ára: 950 Ft) 
Mann, Thomas: Tonio Kröger. Halál Velencében. Mario és a varázsló. (Ára: 950 Ft) 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (Ára: 1100 Ft) 
Mark Twain: Huckleberry Finn kalandjai (Ára: 950 Ft) 
Merle, Robert: Mesterségem a halál (Ára: 950 Ft) 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Ára: 800 Ft) 
Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. – A jó palócok. – Beszterce ostroma. (Ára: 1000 Ft) 
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival (Ára: 950 Ft) 
Mikszáth Kálmán: A fekete város (Ára: 950 Ft) 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. – A gavallérok. – A Sipsirica. (Ára: 1100 Ft) 
Moliere: Hat színmű (Ára: 1100 Ft) 
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön. – Rab ember fiai. (Ára: 850 Ft) 
Móra Ferenc: Aranykoporsó. (Ára: 850 Ft) 
Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések (Ára: 850 Ft) 
Móricz Zsigmond: Rokonok (Ára: 1100 Ft) 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (Ára: 600 Ft) 
Musil, Robert: Törless iskolaévei (Ára: 400 Ft) 
Németh László: Iszony (Ára: 800 Ft) 
Németh László: Galilei. – II. József. (Ára: 550 Ft) 
Orwell, George: Állatfarm. Tündérmese (Ára: 850 Ft) 
Orwell, George: 1984 (Ára: 950 Ft) 
Osztovits Szabolcs - Turcsányi Márta (Vál. és jegyz.): Az avantgárd. Válogatás a klasszikus avantgárd dokumentumaiból és irodalmi alkotásaiból. (Ára: 580 Ft) 
Petőfi Sándor: Válogatott versek (Ára: 850 Ft) 
Platón: Szókratész védőbeszéde. – A lakoma. (Ára: 800 Ft) 
Poe, Edgar Allan: A holló. Versek és elbeszélések (Ára: 680 Ft) 
Radnóti Miklós: Válogatott versek. – Ikrek hava. (Ára: 800 Ft) 
Ruttkay Zsófia (Vál. és szerk.): A néma levente. Öt magyar dráma (Ára: 900 Ft) 
Ruttkay Zsófia (Vál., szerk. és jegyz.): A kopasz énekesnő. Hat modern dráma (Ára: 950 Ft) 
Salinger, J. D.: Zabhegyező (Ára: 700 Ft) 
Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon. – Elveszett paradicsom. – A gyáva. (Ára: 750 Ft) 
Schiller, Friedrich: Három dráma (Ára: 1100 Ft) 
Semprún, Jorge: A nagy utazás (Ára: 850 Ft) 
Shakespeare, William: Öt dráma (Ára: 1300 Ft) 
Shakespeare, William: Öt dráma. 2. (Ára: 1100 Ft) 
Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis (Ára: 980 Ft) 
Stendhal: Vörös és fekete (Ára: 1400 Ft) 
Stendhal: A pármai kolostor (Ára: 990 Ft) 
Stevenson, Robert Louis: A Kincses-sziget (Ára: 800 Ft) 
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. (Ára: 950 Ft) 
Swift, Jonathan: Gulliver utazásai (Ára: 980 Ft) 
Szabó Magda: Régimódi történet (Ára: 1300 Ft) 
Szappanos Balázs (Vál. és jegyz.): Liliomfi. Három XIX. századi magyar dáma (Ára: 900 Ft) 
Szolzsenyicin, Alekszandr: Ivan Gyenyiszovics egy napja. (Ára: 800 Ft) 
Szophoklész: Oidipusz király. – Oidipusz Kolónoszban. (Ára: 650 Ft) 
Thackeray, William Makepeace: Hiúság Vására. 1--–2. köt. (Ára: 1700 Ft) 
Tolsztoj, Lev: Anna Karenina. 1--–2. (Ára: 1800 Ft) 
Tolsztoj, Lev: Ivan Iljics halála. Elbeszélések (Ára: 850 Ft) 
Vargyas Lajos (Vál., jegyz. és utószó): Magyar népballadák (Ára: 800 Ft) 
Villon, François: összes versei (Ára: 850 Ft) 
Voltaire: Candide vagy az optimizmus (Ára: 850 Ft) 
Vörösmarty Mihály: Versek. – Csongor és Tünde. (Ára: 950 Ft) 
Wilder, Thornton: Szent Lajos király hídja (Ára: 750 Ft) 
Zola, Émile: A Patkányfogó (Ára: 950 Ft) 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. – Az török áfium ellen való orvosság. (Ára: 950 Ft)