Payday Loans

Keresés

A legújabb

Gyulai Pál Dramaturgiai dolgozatok PDF Nyomtatás E-mail
INGYEN FILM-SZÍNHÁZ AJÁNLATOK
2009. szeptember 14. hétfő, 09:16
Gyulai Pál
Dramaturgiai dolgozatok


TARTALOM 

http://mek.oszk.hu/07200/07297/#


Első kötet
1850-1863

1. Alföldi szinműtár.
I. Horváth Cyrill: Vetélytársak
II. Hugo Victor: Borgia Lucretia
2. Czakó Zsigmond: Kalmár és tengerész
3. Ira Aldridge
4. Schiller: Ármány és Szerelem
5. Szigligeti Ede: Árgyil és Tündér Ilona
6. Corneille: Cid
7. Kovács Pál: Három szin
8. Ponsard: Pénz és becsület
9. Barrière és Thiboust: Márvány hölgyek
10. Dumas: Lelkiismeret
11. Szigligeti Ede: Diocletián
12. Dumas fils: Divathölgyek (Le Demi-Monde)
13. Ristori
14. Még egyszer Ristori I-III.
15. A Szinházi Naptár ügyében I-III.
16. A Nemzeti Szinház és Drámairodalmunk
17. Jókai Mór: Dózsa György I-II.
18. Egy kis curiosum (Vita Bulyovszkynéval)
19. Egy szinházi zsebkönyvről
20. A vigjátékról
21. Scribe: A pajtáskodás
22. Szigligeti Ede: Az eladó lányok
23. Delavigne: XI-ik Lajos
24. Az automimikáról
25. Egy új szinműtár
I. Szigligeti Ede: Béldi Pál
II. Sardou: Jó barátok
26. Molière: Tartuffe
27. Kövér Lajos: Kiadó szállás
28. Séjour: A kártyavetőnő
29. Szigligeti Ede: Gritti
30. Conqui Claudina vendégszereplése I-II.
31. A szinházi kihívásokról
32. Sand és Meurice: A menekültek
33. A drámabiráló választmányról
34. Bourgeois és Decourcelle: A család öröme
35. Bulwer: Richelieu
36. Dumas fils: Gauthier Margit (A kaméliás hölgy)
37. Scribe és Legouvé: Lecouvreur Adrienne
38. Szinházi dolgokról I-IV.
39. Shakespeare: Hamlet
40. Katona József: Bánk bán
41. Obernyik Károly: Brankovics György
42. Bulyovszkyné Berlinben
43. Szigligeti Ede: Egy bujdosó kurucz
44. Szigeti József: Szécsi Mária vagy Murányvár ostroma
45. Egressy levele
46. Tóth Kálmán: A király házasodik I-II.
47. Szigligeti Ede: A lelencz I-II.

Második kötet
1864-1881

1. Pályavígjátékok I. Tények
II. Egy szellemdús hölgy
III. Az apám felesége
IV. Az égben
V. A jó madár
VI. Becsület és szerelem
VII. A házasság politikája
VIII. Divatos beteg
IX. Első nyilatkozat
2. Hugo Viktor: A gályarab
3. Műkedvelő előadás a szűkölködők javára
4. Shakespeare: A Szentivánéji álom (I-III.)
5. A Budai Népszinházról.
I. A Budai Népszinházról
II. Offenbach: Dunanan apó és fia
III. Corradini, féllábú tánczos fellépte
6. Dumanoir és Keraniou: Egyik sir, a másik nevet
7. Sardou Victor: A csapodár
8. Molière: A fösvény
9. Kovács Pál: Nem szabad a királylyal tréfálni
10. Szigligeti Ede: Nadányi
11. Vörösmarty Mihály: Az áldozat
12. Feuillet: Montjoye
13. Shakespeare: Téli rege (I-II.)
14. Schiller: Ármány és szerelem
15. Zichy Antal: Stuart Mária Skóthonban
16. Szigligeti Ede: A fény árnyai
17. Schiller: Stuart Mária
18. Feuillet Octáv: Az erdő szépe
19. Sardou Victor: A Benoiton-család
20. Katona József: Bánk bán
21. A franczia classikai drámáról
22. Sardou: Jó falusiak
23. Girardin és Dumas fils: Egy nő vétke
24. Grange és Thiboust: Egy férj vétke
25. Rajkai: Hasznos orvosság nősülésre
26. Rákosi Jenő: A szent korona varázsa
27. Schiller: Fiesco
28. Karácsonyi mysteriumok és vizkereszti játékok
29. Szigligeti és újabb szinművei
30. Jókai Mór: A holt költő szerelme
31. Csiky Gergely újabb szinművei
I. A mágusz
II. Jánusz
III. Az ellenállhatatlan
32. Bartók Lajos: A legszebb
33. Csiky Gergely: A proletárok
34. Bessenyei György: A philosophus
35. Szentjóbi Szabó László: Mátyás király
36. Gombos Imre: Esküvés
37. Dóczi Lajos: Vegyes párok