Payday Loans

Keresés

A legújabb

DANTE Isteni színjáték PDF Nyomtatás E-mail
INGYEN FILM-SZÍNHÁZ AJÁNLATOK
2010. október 11. hétfő, 13:55

pokol

DANTE
Isteni színjátékLA DIVINA COMMEDIA
Babits Mihály fordítása
Itt kezdődik a színjáték,
írta
DANTE ALIGHIERI,
születésére nézve firenzei,
erkölcseit tekintve nem az.


INCIPIT COMEDIA DANTIS ALIGHIERII
FLORENTINI NATIONE, NON MORIBUS

TARTALOM

POKOL

Első ének
A sötét erdőben
Második ének
Vergiliusz és Beatrice
Harmadik ének
A Pokol kapuja
Negyedik ének
A Pokol tornáca
Ötödik ének
A Szerelem halottjai
Hatodik ének
Tivornyák hősei
Hetedik ének
Pénz és szerencse
Nyolcadik ének
Dis városa előtt
Kilencedik ének
Mennyei segítség
Tizedik ének
Farinata
Tizenegyedik ének
A Pokol beosztása
Tizenkettedik ének
A vérfürdő
Tizenharmadik ének
Az eleven liget
Tizennegyedik ének
A tűzeső
Tizenötödik ének
Brunetto Latini
Tizenhatodik ének
Nagy emberek a Pokolban
Tizenhetedik ének
A szörnyeteg hátán
Tizennyolcadik ének
Rondabugyrod
Tizenkilencedik ének
Fejjel lefelé
Huszadik ének
A jósok
Huszonegyedik ének
A Rondakörmök
Huszonkettedik ének
Pokoli bohózat
Huszonharmadik ének
Az ólomcsuhások
Huszonnegyedik ének
Az emberi főniksz
Huszonötödik ének
A kígyóemberek
Huszonhatodik ének
Odysseus utolsó utazása
Huszonhetedik ének
Szent Ferenc és az ördög
Huszonnyolcadik ének
Mohamed és a fejetlen ember
Huszonkilencedik ének
A rühösök
Harmincadik ének
A nagyhasú Ádám mester
Harmincegyedik ének
Az óriás kezében
Harminckettedik ének
A Pokol fenekén
Harmincharmadik ének
Ugolino és az eleven kárhozottak
Harmincnegyedik ének
A Föld középpontja

PURGATÓRIUM

Első ének
Az óceán szigete
Második ének
A mennyei révész
Harmadik ének
A kiátkozottak
Negyedik ének
A várakozás szikláján
Ötödik ének
Halál az iszapban
Hatodik ének
Óda Itáliához
Hetedik ének
A virágos völgy
Nyolcadik ének
A kígyó
Kilencedik ének
A kapusangyal és a hét P.
Tizedik ének
Az eleven Kariatidák
Tizenegyedik ének
A művészek gőgje
Tizenkettedik ének
Képek a márványpadlón
Tizenharmadik ének
A vakok erkélyén
Tizennegyedik ének
Az elátkozott folyó
Tizenötödik ének
A szelídség víziója
Tizenhatodik ének
Romlott világ
Tizenhetedik ének
A harag víziója
Tizennyolcadik ének
A szeretet titkai. Rohanó lelkek
Tizenkilencedik ének
A sziréna és a fösvény pápa
Huszadik ének
A francia királyok bűnei
Huszonegyedik ének
Holt költők találkoznak
Huszonkettedik ének
Egy római megtérése
Huszonharmadik ének
Forese és a soványak
Huszonnegyedik ének
A bűvös fa alatt
Huszonötödik ének
A nemzés és a szellemtest
Huszonhatodik ének
Bujaság lángjai
Huszonhetedik ének
Csillagos éjszaka
Huszonnyolcadik ének
Matilda és a földi paradicsom
Huszonkilencedik ének
A csodálatos körmenet
Harmincadik ének
Beatrice
Harmincegyedik ének
Beatrice leveti fátyolát
Harminckettedik ének
Az óriás és a kéjhölgy
Harmincharmadik ének
Az emlékezés itala

PARADICSOM

Első ének
Dante elhagyja a Földet
Második ének
Foltok a Holdban
Harmadik ének
Az elhurcolt szüzek
Negyedik ének
Lélek, csillag és akarat
Ötödik ének
A fogadalom és a második ég
Hatodik ének
Róma sasáról
Hetedik ének
Teremtés és megváltás
Nyolcadik ének
Martell Károly
Kilencedik ének
Szerelmesek a Vénusz-csillagon
Tizedik ének
Dante a napba száll
Tizenegyedik ének
Assisi szentjéről
Tizenkettedik ének
Szent Domokos élete
Tizenharmadik ének
Salamon bölcsessége
Tizennegyedik ének
Fény és kereszt
Tizenötödik ének
Dante őse
Tizenhatodik ének
A régi nemesség
Tizenhetedik ének
A száműzött költő
Tizennyolcadik ének
Betűk a Jupiteren
Tizenkilencedik ének
A Sas szavai
Huszadik ének
Pogányok a mennyországban
Huszonegyedik ének
Az arany lépcső
Huszonkettedik ének
Visszatekintés a csillagokból
Huszonharmadik ének
Krisztus diadalmenete
Huszonnegyedik ének
Vallatás a hitről
Huszonötödik ének
Vallatás a reményről
Huszonhatodik ének
Vallatás a szeretetről - Ádám
Huszonhetedik ének
A Kristály-ég
Huszonnyolcadik ének
Az angyalok kilenc kara
Huszonkilencedik ének
Tanítás az angyalokról
Harmincadik ének
Fényfolyó és fényrózsa
Harmincegyedik ének
Beatrice égi helyére ül
Harminckettedik ének
A Rózsa szirmai
Harmincharmadik ének
Az istenlátás

http://mek.oszk.hu/00300/00362/


_______________________________________________


BOCCACCIO

DANTE ÉLETE

Fordította Füsi József


TARTALOM

1. ELŐHANG
2. DANTE HAZÁJA ÉS ŐSEI
3. DANTE TANULMÁNYAI
4. DANTE TANULMÁNYAIBAN VALÓ AKADÁLYOZTATÁSA
5. SZERELME BEATRICE IRÁNT
6. DANTE FÁJDALMA BEATRICE HALÁLA MIATT
7. MEGEMLÉKEZÉS HÁZASSÁGÁRÓL
8. DANTE KÖZÉLETI SZEREPLÉSÉNEK FÉNYEI ÉS ÁRNYAI
9. DANTE ÉS A PÁRTHARCOK
10. MÉLTATLANKODÁS AZ IGAZSÁGTALAN SZÁMŰZETÉSI VÉGZÉS FELETT
11. A SZÁMŰZÖTT KÖLTŐ ÉLETE VII. HENRIK CSÁSZÁR ITÁLIÁBA ÉRKEZÉSÉIG
12. DANTE, GUIDO NOVELLO DA POLENTA VENDÉGE
13. ÁLLHATATOSSÁGA A MUNKÁBAN
14. KIVÁLÓSÁGA AZ OLASZ NYELVŰ KÖLTÉSZETBEN. - HALÁLA
15. TEMETÉSE ÉS A GYÁSZTISZTESSÉG
16. KÖLTŐK VERSENGÉSE DANTE SÍRFELIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉÉRT
17. A SÍRFELIRAT
18. MEGROVÁS A FIRENZEIEK CÍMÉRE
19. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
20. DANTE KÜLSŐ MEGJELENÉSE ÉS SZOKÁSAI
21. KITÉRÉS A KÖLTÉSZET EREDETÉRE
22. A KÖLTÉSZET VÉDELME
23. A KÖLTŐKNEK ADOMÁNYOZOTT BABÉRKOSZORÚRÓL
24. E SZOKÁS EREDETÉRŐL
25. DANTE JELLEME
26. DANTE MŰVEIRŐL
27. ÖSSZEFOGLALÁS
28. MÉG EGYSZER DANTE ÉDESANYJA ÁLMÁRÓL
29. AZ ÁLOM MAGYARÁZATA
30. BÚCSÚTANULSÁG


http://mek.niif.hu/00300/00333/00333.htm