Payday Loans

Keresés

Életminőség nagyszótár-csírák - II.
Életminőség lexikon/nagyszótár csírák
2017. február 13. hétfő, 07:09

Képtalálat a következőre: „cigányok 1956”

EUGÉNIUSZ NAGY TESTAMENTUMA

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan emberek

Édenkertépítő táltos/pokoljáró állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „1956 cigány hősei”

Életminőség nagyszótár-csírák - II.

Képtalálat a következőre: „cigányok 1956”

 

A kis cigány balladája
/Vác, 1957. rendőrségi fogda/


A kis cigányt egy éjjel kékre-zöldre
verték a részeg, vad pribékek,
s hogy már alig volt benne élet,
úgy húzták be, s dobták le a földre.

A kis cigányt ápoltuk, borogattuk.
A priccsre mindig úgy esett le
- újabb veréssel fenyegetve --:
abból élt, mit hitünkből néki adtunk.

A kis cigányt sétálni nem engedték.
Reszketve várta visszatértünk,
s hallgatta bízva, mit beszélünk.
És félt, nehogy újra véresre verjék.

A kis cigányt úgy ütötték, hogy köpjön,
rólunk, társakról, hazugságot.
Kéken, lilán hevert a földön,
de nem köpött. S hogy kiutat nem látott:

a kis cigányt mi vágtuk le a rácsról.
trikóját hurkolta nyakára.
Ez lett a hallgatása ára.
A veréstől félt, de nem a haláltól...

/Végh Ferenc/

Képtalálat a következőre: „1956 cigány hősei”

 


Komcsi emberismeret

Szántszándékkal tartanak a legnagyobb bizonytalanságban

Nem tudhatod meg, hogy mi lett a gyerekeiddel, élettársaddal:

Börtönben van, elítélték, kivégezték, eltemették, él-e, hal-e?*


Modern kínzókamra

Be vagy zárva, le vagy kötözve - nincs menekvés,

Végig kell hallgatnod dilettáns kortárs szerzők fűzfapoézisét

(a szigorított fokozatban: kortárs zenét, kortárs operát stb. stb.)*

Súlypontok

Alultáplált vagy,

fagyoskodsz, lekapcsolgatod a villanyt,

De a státusszimbólum megszerzésére-

fenntartására kisebb vagyont költesz

(vagy nagy adósságba vered magad)


*

Kínzó játék

Úgy kínoznak, hogy rád ijesztenek:

Nagyon élethűen eljátsszák, hogy halálra vagy ítélve,

És ki is visznek hajnalban és már a nyakadon a kötél, amikor…

(A többiről faggasd Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijt/műveit)*

Szorul a hurok

Az akasztófa alatt állsz és várod, hogy

megjön-e a futár a kegyelmi kérvényre adott válasszal,

vagy lesz-e egy hölgy, aki a házassággal megment a bitófától


*

Tessék választani!

Melyik a kisebbik rossz?

Egész életedben kényszerpályán,

Vagy pedig el kell szenvedned, hogy eltiltanak hivatásodtól

 

*


Rossz válasz(tás)

Mindent vagy semmit!

Semmiről nem mondasz le –

nem engeded levágatni a kisujjad,

inkább vérmérgezésben egészen meghalsz…

 

*

Etető

Kapsz ugyan enni,

De előtte a három fogást össze-turmixolják,

De úgy tömnek meg mint egy libát - kényszertáplálás,

De tudod, hogy ha meghízol, akkor vágóhídra visznek*

Rablógazdák

Közös ló - közös legelő

Ha megegyeznének a használók,

És nem mindenki csak saját aznapi hasznát maximalizálná,

Akkor nem válna az életforrás dús legelő hamarosan sivataggá*


Társadalmi csapdák

Hiányzó hős - senki nem száll ki az autóból akadályt hárítani

Hiányzó hős - senki nem ugrik be, hogy kimentse a fuldoklót


*


Sodródó

Azt hiszed, hogy

te mész, „haladsz”,

Pedig csak a kor árama,

szennyárja sodor magával a nihilbe

 

*

Detonáció

Amikor rádöbbensz,

Hogy a drága jó édesanyád

akihez ősbizalommal voltál,

nem, vagy nem jól szeretett

(csak magának, a maga képére,

vagy mostohán, vagy majomként stb.)

 

*

 

Hasonelvű 

Olajat önt a tűzre

Tűz ellen ellentűzzel

Mérgezéskor ellenméreg

A harag ellen haragot vet be

Belzebubbal űzni ki a Sátánt

Kutyaharapást szőrivel gyógyítani

 

*

 

Rossz hallani

Hamis, fals hangok

Artikulálatlan üvöltözés

Folyamatos óbégatás, jajveszékelés

Érthetetlen suttogás – fülsértő sikoly stb.

Rémhír, befeketítés, rágalom, indiszkréció stb.

 

*

 

Giccs

Élete csalódott háborgás:

hát nem egy giccses forgatókönyv az alap? 

Ezért vagy operett rajongó – ott fix a happy end

(Lásd még: Moles: A giccs a boldogság művészete)
Hermetikus

A végletesség kockázata

Szellemi önvédelemből bezárkózik,

fél, hogy durva csizma tapossa eszmecsíráit -

így azt szívja be, amit kilehel– saját levében fő…

(Például - Dosztojevszkij: A kamasz)


*

 

Jó széllel…


1.

Ki van szolgáltatva vitorlása a szelek játékának,

Mert nincs tőkesúlya, amitől kormányozható lenne

2.

Nem tudja, merre tart a hajója,

Melyik kikötő felé kéne kormányoznia,

Így számára egyik szél sem lehet jó szél…


*

 

Megszokás 

Annyira második

természetévé lettek szokásai,

hogy nem csak tehermentesítik

- külön odafigyelés nélkül lépeget,

így tud a tánclépésekre koncentrálni,

majd meg tud a cifrázásra, figurázásra -,

hogy meg is vakultak, nem tud róluk…!?


*

 

Igétlen

Életfogytig toporog

a kincsesbarlang előtt,

de nem mer kulcsot vagy varázsigét kérni

 

*

 

Az önhittség ára

Mások, légáramok vittek fel magasra,

De te azt hitted: csak magadnak köszönheted,

Vagy a nagy szerencsédben nagyon elbíztad magad,

Így keserves a mélyrepülés, a magasból mélyre zuhanás,

Mert ezek után meg teljesen, végleg elveszíted az önbizalmad

 

*

 

Szolganép

Nem maguk a pártok

képviselik embercsoportok részérdekeit,

de mi képviseljük őket a családban és a baráti körben,

egyre inkább szakadékká tágítva a jól közénk vert éket…

 

*

 

Vegetáriánus

Csak egy elved van, amiből nem engedsz,

Sokkal jobb ügyekhez méltó buzgalommal

Pótvallásként, szigorúan vegetáriánus vagy,

Ami annyiból áll, hogy nem eszel húst, zsírt stb.

Emiatt nemcsak anyádnak/vendéglátódnak kell duplán főzni,

De már eleve csökkented a valószínűségét, hogy párra találsz…

 

*

 

Pokoljáró dudás

Amiért elismerést, jutalmat, kitüntetést érdemelnél,

Azért meghurcolnak, pellengérre állítanak, mint közellenséget

És nemcsak a te karriered törik ketté, de kis családodat is sújtják

(Lásd például: Henrik Ibsen: A nép ellensége)

 

*

 

Skandalum

Szükséges, hogy

legyenek megbotránkoztatások,

De jaj annak, akik megbotránkoztat

(pláne, ha egy ártatlan kisgyereket…)

 

*

 

Eligazítás

- Fiam, hol van a vasvilla?

- A gereblye mellett.

- És, hol van a gereblye?

- A vasvilla mellett.

- Hát a vasvilla és a gereblye hol van?

- Egymás mellett, édesapám!

 

*

 

Megértési

nehézségi fokozatok

Amit nem, vagy nehezen,

vagy csak közvetítővel érthetünk:

halandzsa, hieroglifa, képírás, titkosírás,

családi nyelv, nonszensz, képes beszéd,

magas tudomány, angyalok nyelvén szólás,

süketnéma jelbeszéd, magas művészet,

szakmai tolvajnyelv, argó stb.

 

*

 

Nyuszi simogatás

Milyen pokoli lenne az a világ,

ahol egyáltalán nem értenénk egymást

vagy szisztematikusan félreértenének minket

és úgy járnánk mint Karinthy hőse a nyúllal,

akit csak meg akart simogatni,

de az ezt nem fogta fel, inkább támadásnak vette,

mire emberünk egyre jobban bedühödött,

s a végén már baltával kergette, hogy szétvágja...

 

*

 

Kommunikáció

Sok házaspárt-élettársat látni,

akiknek a magyar az anyanyelvük,

mégis csak egy vadidegen ember előtt,

már csak a válóperük során mondják el,

hogy tulajdonképpen mi bajuk is volt egymással.

Pedig még az anyja sem érti

a szavát a gyereknek, ha néma

(a néma szavunk rokon a némettel,

ami a nem érthetőt, az idegent jelentette...)

 

*

 

Beszéd-hallgatás

Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.

A társam mégis expressis verbis a mennyországról mesél,

miközben elvárná, hogy kitaláljam minden eltitkolt vágyát...

 

*

 

A verbalitás korlátai

Sok mindent lehet/nem lehet

élőszóval, face to face elmondani,

és még kevesebbet "holt betűkkel".

Van amit például csak a zene tud kifejezni,

különben mi szükség volna rá az emberi nemnek?

Van e szerelmesebb vallomás, mint egy szál virág és semmi más

vagy egy tangó, egy tánc, ami maga egy miniatűr próbaházasság?

 

*

 

Közlés és megértés

Lehetne úgyis együtt élni két embernek,

hogy egymással rébuszokban beszélnek,

hogy csak találós kérdéseket tesznek fel,

hogy ki kell találni - például barkochbázással - ,

itt és most mire gondol a másik,

hogy szándékosan kétértelműen fogalmaznak,

mint azok a híres-hírhedt dodonai jóslatok,

hogy balladai-költői homályossággal fejezik ki szándékukat

vagy hogy egymásnak úgy üzennek,

hogy palackpostát dobnak a patakba, hátha kifogja a címzett,

vagy eldugják a titkosírással írott S.O.S. kiáltást, üzenetet:

letesztelve így a másik leleményét és okosságát és szeretetét:

ha tényleg szeret, akkor áldoz rám időt és energiát...

 

*

 

Indulj el egy úton

Indulj el egy úton
Én is egy másikon
Hol egy mást találjunk
Egymáshoz se szóljunk

Aki minket meglát
Mit fog az mondani
Azt fogja gondolni
Hogy idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk
Szeretetet tartunk
Ahol össze gyűlünk
Ketten szeretkezünk

Az bajom van véled
Sír a szívem érted
Sír a szívem érted
Majd meghalok érted.

Képtalálat a következőre: „cigányÉLET KÖNYV”