Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 78.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. február 13. hétfő, 06:34
Erdélyi.jpg

201 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „párta”


párta mind jó. Sz.
Azaz férjhez menés előtt vagy pártában minden leány jó.

6265.
Párta, párta, bura termett párta. Sz.

6266.
Fejébe sült a párta.

6267.
Elejtette a pártát. (2145.)

6268.
Pártában maradt.
Képtalálat a következőre: „párta”

6269.
Lágy pásztor alatt gyapjat rug a farkas.

6270.
Jó pásztornak gyapja a juha.

6271.
A rosz pásztor bőrrel kereskedik.

6272.
Csak a pásztor vétke, ha tudta nélkül eszi is meg farkas a bárányt. K.

6273.
Ha a pásztor rühes, nem csuda, ha megkoszosodik a nyáj.

6274.
Vigyáz mint górén a pásztor.

6275.
Szép a páva, csuf a lába.

6276.
Büszke mint a kan páva.
Kevély mint a páva.

6277.
Sétál mint a páva.
a) Pávahang. (2613.)

6278.
Nem esik porba pecsenyéje.

6279.
Ha pecsenyéd lehet, ne egyél fokhagymát. KV.

6280.
Pecsenyeforgatás nem jóllakás.

6281.
Pecsétet küldtek rá. Sz.
Azaz törvénybe idézték, mi hajdan, mint Kálmán végzései 1. k. 6. fejezetébül tudjuk, puszta pecséttel, minden irás nélkül történt.
Képtalálat a következőre: „pemete”


6282.
Pemete, piszkafa aszonyfegyver.

6283.
Ártatlan mint pemete a kemenczétül.

6284.
pendely nem nemesít.

6285.
Ne félj tőle, nincs pendelye./pentöle.

6286.
Pendelyházi regimentjébe való.

6287.
Minden pereputyostul. ML.

6288.
Iszik mint a Perényi törökje.
Perényi Gábor 1557. igen megvendégelt nehány törököt, kinek ivása aztán példabeszédül maradt fel. Dugonicsnál: iszik mint a perényi török.

6289.
Elugrotta mint perki leány a férjhez menést. (Lásd 3961.)

6290.
Elveti petikét.
Petike, ezen diák szóbul: appetitus. Leginkább terhes aszonyokra mondják, kik ha megkivánnak valamit, a körülte levők sietnek azonnal teljesitni azt, különben "elveti petikét."

6291.
Illik rá mint petrezselyem a levesre.

6292.
Petrezselymet árul.
Oly leányra mondják, kit nem visznek tánczra.

6293.
Eltört mint a petrahai vásár. (6228.)

6294.
Magyarnak Pécs, németnek Bécs. Sz.
E km. Pécs városának régi hires voltára mutat, s azon időre alkalmasint, midőn I. Lajos 1364. Pécsett főiskolát (academia) alapított, melyet V. Orbán pápa megerősített.

6295.
Jó a jó példa, ha nem követik is.

6296.
Rosz példa után nem kell himet varrni.

6297.
Példát szeret a világ. D.

6298.
Példát adni jóság, venni okosság.

6299.
Néha a szép példát is rutul festik.

6300.
Példákkal válik a jó.

6301.
Jobb egy példa száz leczkénél.

6302.
Minden példabeszéd annyi igazság. D.

6303.
Elérte a sok péntek. (822.)

6304.
Csak a péntek szomorubb mint vasárnap.

6305.
Hoszabb a péntek mint a szombat. D.
Hölgyekre szóló tréfás km., mikor alsó szoknyájok kilátszik a felső alól. E közmondást a péntek és pendely, a szombat és szoknya szavak előríme, rokonhangja szülte.

6306.
Elért az ebijesztő péntekre. D. (3598.)

6307.
Sovány mint a péntek.

6308.
Pénteki öröm, vasárnapi üröm.

6309.
Pénteki vigtánczot vasárnapi láncz követ.

6310.
Pénteki szapulás, vasárnapi szitálás.
E km. azon gazdaszonyok ellen van, kik rendetlenül intézik házi dolgaikat. Pénteken szapulni fonákság, mert vasárnapig be nem lehet takarítani a ruhát. A vasárnapi szitálás ünneprontás.

Képtalálat a következőre: „pemete”