Payday Loans

Keresés

A legújabb

A földi és égi pokol – I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. február 04. szombat, 07:04

Képtalálat a következőre: „könyvégetés”

NAGY JENCIKLOPÉDIA - XXI.

ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOKABC

Oly rossz korban él(t)ünk és élhetünk

A romlás elemi, közép és magas fokozatai

Képtalálat a következőre: „könyvégetés”

A földi és égi pokol – I.

Képtalálat a következőre: „könyvégetés”

Kányádi Sándor:

Könyvjelző


Az újfasizmus ellen 

van amikor máglyákba gyűjtve
fojtogat áldozati füstje
úgy érzed amíg könyvre könyv ég
mintha agyvelőd pörkölődnék
van amikor a megmaradtra
vadásznak mint a ritka vadra
becsöngetnek éjnek évadján
és besurrannak mint a patkány
szimatolnak szaglásznak körbe
majd polcostól döntik a földre
és gyanúsított könyved örvén
elhurcol téged is a törvény
van amikor finomabb módját
eszelvén ki nem indokolják
miért s miért nem mint a zúzák
a bebegyelt ocsút bezúzzák
mielőtt még világot látna
átpréselik a másvilágra
van amikor csak lipve-lopva
elfelejti hozni a posta
ha merszed volna s tudakoznád
pilátusként kezüket mossák
van amikor szemük se rebben
csak ráböknek hogy mi van ebben
s mi amabban leszedni mindet
átnedvesül a gatyád inged
megszégyenülten mint a tolvaj
maradsz a szennyes kis motyóddal
mintha velődet vették volna
szédelegsz ki a folyosóra
reszkető kézzel matarászva
fordítva gyújtsz cigarettára
s egész életed kesernyéje
harap tikkadt szád szögletébe

1984

Képtalálat a következőre: „könyvégetés”

1.

 

A bábeli nyelvzavarban meg sohase, legfeljebb félreérthetnek

Mindennapi megaláztatás és megszomorítás az osztályrészed

Kényszerpályára sodornak: életfogytig nincs örömöd a napi munkában

Testileg-lelkileg is elgázolhatnak s cserbenhagyhatnak – büntetlenül!

 

2.

 

Mesterséges amnéziával minden szép emléket törölnek memóriádból

Örökös időzavarba hoznak, hogy soha-soha ne érhessed utol magad

Fuldoklik, de még egy szalmaszálat se nyújt felé se barát, se senki...

Idegenbe száműznek, ahol gyötrő honvággyal nulláról indulhatsz

 

3.

 

Ráoperálják a fejedre, a szemeidre a sötét szemüveget

Az élet lóverseny: csak lóhalálában teljesíthető feltételeket diktál

Újra és újra neked kell bizonyítanod, hogy teljesen ártatlan vagy

Eltűntnek nyilvánítanak, majd a kínzókamrában rajtad kísérleteznek

 

4.

 

Kabátlopási ügybe kevernek, s áldozatból elkövetővé „léptetnek elő”!

Soha sehol nem lehetsz egyedül: a nyilvánosságba vetve „élhetsz”…

Bármikor magánzárkába csukhatnak és teljes hírzárlat alá vethetnek

Ex-szerelmed szisztematikusan gyötör: Ő ismeri érzékeny pontjaid!

 

5.

 

Bármilyen éber és elővigyázatos vagy – még a szemeid is kilopják…

Anyanyelved használatáért nemcsak gúnyolnak, de diszkriminálnak is

Élő falud lerombolják: skanzenbe telepítve mutogatnak a turistáknak

Ottfelejtenek egy katonai büntetőszázadban – pl. „A domb”-on…!

 

6.

 

Megrövidített életeden át a megalomán Vezér síremlékén robotolsz

Épphogy túlélve az orosz hadifogságot hazavergődsz: de nem várnak!

Folyton félbeszakítva: semmit se fejezhet be: beszédet, munkát se!

Lassan javuló beszédhibád miatt minden megszólaláskor kigúnyolnak

 

7.

 

Kiűznek a Paradicsomból – tudod, hogy mit vesztettél el örökre…

A piactéren ártatlanul kipellengérezve - még gyerekei is leköpködik…

Élve megskalpolva, lassan megnyúzva: maximális kínszenvedéssel hal

Megszégyenítő, lebutító és lélekölő kényszermunkák táborába küldve

 

8.

 

Emberileg belátható ideig tétlenségre kárhoztatott alkotó lények

Az egész világ egy nagy laktanya: parancsolsz vagy engedelmeskedsz

Feneked kitörlését bármikor ellenőrizhetik - a világ urait soha senki!

Akadálytalanul folyhat a gyerek-, a lány- és a szervkereskedelem...

 

9.

 

Mindenki minden ügyben a bírósághoz rohan, perben és haragban van

Örök a háborúskodás - soha nem tudod, milyen hús van a konzervben!

Szigorú előírás munka és evés közben a legkifacsartabb testhelyzet

Csak a legmesterkéltebben „test-mozoghatsz”: balett, díszlépés stb.

 

10.

 

Vészesen fogy a levegő – helyette füst, mérges gáz, benzingőz stb.!

Idegen lények terrorizálják a Föld lakosságát s kísérleteznek rajta…

Nehéz megállapítani: ki ellenség vagy barát és ki robot vagy mutáns?

Arra a rétre telepítesz taposóaknákat, ahol gyerekeid fogócskáznak

 

11.

 

A hétköznapokat elözönli és átitatja a fenyegetés s zsarolás áradat

Egyre tovább és tovább kellene visszatartani lélegzeted és vizeleted

Halhatatlanná tesznek: így nem is remélheted kínszenvedéseid végét

Újjáépíthetetlen, rommá lőtt polgárháború sújtotta települést lakni?

 

12.

 

Elveszett Mértékek: minden eltúlozva, mindenki a saját karikatúrája

Minden húr végsőkig feszítve,mindenki tűrőképessége végső határán

Vagy éheztetnek a lakomán, vagy megutáltatják kedvenc ételeid is!

Varázstalanított világ: se mítosz, se mese, se vallás, se hiedelmek…!

 

13.

 

A szerelem biológiai, technikai, gazdasági s demográfiai kérdés lesz

Álomkórosak az őrangyalok – dezertált vagy sztrájkoló védőszentek!

Minden a természet törvényei szerint: semmi lelki csodatörténet!

Egy szimpátia, egy együttérzés, egy irgalom és kegyelem nélküli világ

 

Képtalálat a következőre: „betiltott könyvek jegyzéke 1945”