Payday Loans

Keresés

A legújabb

A teljesen jó emberélet – I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 30. hétfő, 10:22

Képtalálat a következőre: „TÜNDÉRFOK”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Életminőségvizsgálatok – XXI. század.

Oly jó/rossz korban bölcsen-boldogan - ABC

A földi Édenkertben lakozó Istengyermekek

 

A teljesen jó emberélet – I.

Képtalálat a következőre: „TÜNDÉRFOK”

Reményik Sándor: Tündérfok

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Mely rejtve őrzi boldogságod,
Egy sziklafok, ahonnan Te az élet
Töretlen teljességét látod,
Hol imádkoznál hosszan, térdenállva,
Mert onnan végtelen a panoráma.

Az életednek van egy titkos csúcsa
Köröskörül őserdő, ősbozót -
Keresztül-kasul vágtató csapások,
A sok hamistól nem látni a jót,
Isten előre ment, a csúcson vár be -
Csak az a kérdés, hogy odatalálsz-e?

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed
S a szépség minden gazdagsága, fénye
Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Vezetnek hozzá szent véletlenek,
Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz
A pillanatnak örökéletet!
S botlasz újra sok rögös, buta úton. -

De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.

 

Képtalálat a következőre: „TÜNDÉRFOK”

 

1.

 

„Drága” vigaszt keresek/találok

A bajban sem káromolom a Jóistent

A betegség előnyeit élvezem, de nem akarok úgy maradni

A bölcsőtől a koporsóig őrzöm, javítom, értéknövelem személyiségem

 

2.

 

A boldog gyermek korát megélem

A bűnt gyűlölöm, a bűnös embert soha nem

A cél halál is, az élet új és új cél, folytonos küzdelem

A boldogságot nem hajkurászom - ez ráadás, ajándék

 

3.

 

A család szemefénye vagyok

A családi őskommuna boldog szigete

A csend éteri hangjai is megérintenek

A csend jótékony világában elmerülök

 

4.

 

A csúcson tudom abbahagyni

A dolgokat helyes sorrendben tenni

A dolgokat nem mismásolva a nevén nevezni

A fájdalmas műtétet vállalni – alávetem magam

 

5.

 

A földön egy Úr vendége vagy

A fantázia szárnyán időutazó

A (kártya)játék minden szinten élvezetes

A gömbön ott a világ közepe, ahol éppen állsz

 

6.

 

A gonosz elleni harci kedv és lelemény

A grundfoci dicsérete – kellemes és hasznos

A halálra készen - megragadni a napot

A hegycsúcsokra több út is vezet

 

7.

 

Az igaz hit hegyeket mozgat

A humorérzék isteni adománya

A helyek szelleme – a genius loci adománya

A helyzethez alkalmazkodni – adaptálódok

 

8.

 

A jóakarat lánca – erős láncszem

A jó kezdet fél siker - princípium

A jogos büntetést elszenvedni – tiszta lap

A jókívánságok, áldások sejtett-érzett ereje és hatásfoka

 

9.

 

A károkozást minél teljesebben jóvátenni

A királyok udvariasságával pontosan érkezni

A kutyám jelzi, ha figyelnem kell – házi vészjelző

A készülődés izgalma – a dolog – az élménybeszámoló

 

10.

 

A legjobb dolgok ingyen vannak

A láthatatlan lélek látható tükre: szem, arc, beszéd

Nem a leggyengébb, de a legerősebb láncszem vagy

A legmesszebbmenőkig mindent,ami csak tőlem telik

 

11.

 

A legősibb és a legmodernebb vagyok

A lényeget látni – jelenségek, látszatok mögött

A magad jussával megelégedni – nem irigykedni

Ki ellenem, ha velem a magyarok istene – az én istenem

 

11.

 

A meglepetés erejével hatni

A mélyalapozástól a csúcsig építkezni

A mélyből szép felkapaszkodni a magasba

Az ingyen szellemkincs, a mese tanulságát levonni

 

12.

 

A mindenséggel mérd magad

A munkálkodó nem lesz hipochonder

A Meseautó női főszereplője: aki mer, az nyer

A családi/társadalmi munkamegosztás előnyeivel élni

 

13.

 

A becsületes neved a védjegyed

A nap kötelessége/életművészkedő

A nap egyformán süt le mindenkire

A nemes versengés: mint motiváció

 

14.

 

A nevető Démokritosz példája

A nyers gyémántot türelmesen kicsiszolni

A nyomorban megedződsz – felkészülsz az életre

A pénz szabaddá tehet, ha szolgád

 

15.

 

A rád bízott feladatot teljesíteni

A részegség mi jót hoz ki belőled?

A - nem ál - problémákat megoldani

A rosszat kerülni – tévedéseket korrigálni

 

16.

 

A stílus(érzék) maga az ember

A sajtó szabadságharcos katonája

A siker nem száll a fejedbe – növeli önbizalmad

A strandon nem morogsz, ha lefröcskölnek

 

17.

 

A szabadság árát kifizető

A szabadság a szükségszerűség felismerése!?

A szabadság kis köreit létrehozni, fenntartani

A zene varázshatalmát lelki (sz)épülésre használni

 

18.

 

A szavamat, a kezemet adom

A szavaim, tetteim – létezésem súlya – fajsúly

A szegény asszony két fillére – evangéliumi matek

A szegény naponként ad hálát és segíti fele-barátait

 

19.

 

A szenvedés nemesít(het)i a lelket

A tudás hatalma – megszerezni, jóra használni

A szellem mozgatja az anyagot – idealista vagyok

A Szent Lélek harcos lovagja - a szentlélek szelídgalambja

 

20.

 

A szívem nagy, de van csücske

A szív óralánca mozgassa a nyelvem

A szívemmel látlak – együtt öregszünk

A szombat van az emberért, és nem fordítva

 

21.

 

A szülők tisztelete – hosszú élet ajándéka

A te pénzed éppen olyan jó, és jó az illata

A tehermentesített ember: csetlik-botlik/balettozik

A természet iránti alázat és tisztelet – nem belepiszkálni

 

22.

 

A természetben szemlélődni/gyönyörködni

A törvények uralma – a törvények szelleme

A városi levegő szabaddá,s nem szabadossá tesz

A veszteséget elkerülni. vagy maximálisan minimalizálni

 

23.

 

A vicceken mindenki, a szegény jobban nevethet

A világ egy nagy nyitott könyv – csak olvassál benne

A vízen járni – de nem télen, nem a vékony jégen

Addig eszel, szép lassan, amíg picit még éhes maradsz

 

24.

 

Advent és karácsony – az ünnep lélektisztító áhítata

Addig ne haljak meg, amíg fel nem építettem egy házat

Ahol nincs szükség börtönre – a törzsi társadalom üzenete

Ahogy változol születéstől a halálig, és mégis ugyanaz maradsz

 

Képtalálat a következőre: „TÜNDÉRFOK”