Payday Loans

Keresés

A legújabb

Szabadság tesztmondatok – III.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 25. szerda, 09:04

Képtalálat a következőre: „mammon”

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

A földi-égi poklok és mennyországok

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

Képtalálat a következőre: „mammon”

Szabadság tesztmondatok – III.

Képtalálat a következőre: „mammon”

Beírtak engem mindenféle Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
Porzó-szagú, sötét hivatalokban
énrólam is szól egy agg-szürke lap.
Ó, fogcsikorgatás. Ó, megalázás,
hogy rab vagyok és nem vagyok szabad.
Nem az enyém már a kezem, a lábam,
és a fejem, az is csak egy adat.
Jobb volna élni messze sivatagban,
vagy lenn rohadni, zsíros föld alatt,
mivel beírtak mindenféle Könyvbe
és minden módon számon tartanak.

*

A nagyvárosban éltem, hol a börzék
déltájt, mikor magasba hág a nap,
üvöltenek, és mint megannyi torzkép,
az ember-arcok görcsbe ránganak.
Középkorban, fényén egy régi délnek,
szólt a harang, letérdelt a paraszt,
ők így imádkoznak, kik mostan élnek,
csak pénzt kiáltva, és mohó panaszt,
ijedt számokkal istenről vitáznak,
az új istenről, "adnak", egyre "vesznek",
hódolnak az aranynak és a láznak,
magasba szállnak és a mélybe vesznek.
Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak
és a tengerben egymást fojtogatják,
kéken sötétlik ere homlokuknak,
nem ismeri itt a fiú az atyját.
Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes,
amelyre most a déli csönd alászáll,
mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes,
a pénz ura a császár és a császár.
Jaj, nem lehet azt soha kőre róni,
mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk,
egekbe vágyó, óriási gúlánk,
bár meg se látják e kor Fáraói.

Én is szolgálok, mint a többi árva,
a láznak és aranynak, kósza lélek,
irgalmat esdek, a karom kitárva,
s alázatos vagyok, mivelhogy élek.
Harminckét éve járok hőbe-hóba,
s az életemnek kedve már hunyóba,
szeretnék el-kivándorolni innen,
hogy még lehetne az életbe hinnem.
Egy asszonnyal, egy kétéves gyerekkel,
mennék az országúton, vándorember.
El innen, el-el, messze, édes álom,
és élni kissé, nem ily eltiportan,
két kedvesem elül egy kis szamáron,
s én kampós bottal, lenn az úti porban

Egy bús férfi panaszai – Kosztolányi Dezső

 

Tényleg szabad ember vagy?

 

1.

 

Szobafogságban

Eltiltva a barátaidtól

Igazságtalanul büntetve

Védőőrizetben – házi őrizetben

 

2.

 

Kényszersterilizálás alanya

Kényszergyógykezelés tárgya

Karanténba zárva, elkülönítve

Életfogytig tartó fogyaték, csonkaság

 

3.

 

Pártfogó felügyelet

Gondnokság alá vétel

A betegség mennyi és minő korlátai

Alternatíva nem látása - alternatíva hiány

 

4.

 

Kiskorúság és kiskorúsítás

Száműzetés – kitoloncolás

Statárium – rendkívüli állapot

A városi levegő szabaddá tesz…?

 

5.

 

A pénz szabaddá tesz

Pénzhiányos állapotban

Pályaválasztási magas korlátok

A társadalmi mobilitás – kasztrendszer

 

6.

 

Hiánygazdaság – miből választhatsz?

Nem szabad, manipulált/csalt választások

Nyilvántartások (nyilván tartanak tőled)

Beszámozva – személyi igazolvány

 

7.

 

Gettó és öngettósítás

Egy életre eladósodva

Egy életre lekötelezve

Kirabolva, kifosztva

 

8.

 

Amitől a műveletlenség foszt meg

A helyzet foglya – pl. túszhelyzetben

Bilincsben elvezetve - szabadlábon (védekezni)

Impotencia – itt és most aktusra képtelen

 

9.

 

Rabszolga-felszabadítás előtt

Politikai jogokat kapsz, szociálisakat nem

Jobbágyfelszabadítás – uzsorának kiszolgáltatás

Az ember, mint árú – emberkereskedelem

 

10.

 

Kész helyzet elé állítva

Antropológiai, embervoltból fakadó korlátok

Pillanatnyi diszpozíció – indiszponáltság – blokk

Társtalanul – ami egyedül nem megy (répamese)

 

11.

 

Katasztrófahelyzet

Szenvedélybetegségek

Tehetetlenül sodródva

Áldozat szerepre kárhoztatva

 

12.

 

Áldozati bárány

Kötéllel fogott katona

Hadkötelezettség - besorozás

Szabadon nem választott gyakorlatok

 

13.

 

Szabad péntek – szabad szombat

Szabad rablás engedélye a rovásodra

Szükségállapot – hadiállapot - vészhelyzet

Böjtölés és diéta - vallási tilalom és előírás

 

Képtalálat a következőre: „mammon”