Payday Loans

Keresés

A legújabb

A közlés és megértés nehézségei– III.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 25. szerda, 08:23

Képtalálat a következőre: „bábel tornya”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy mennyei kor s hely

Az emberélet-lényeg magyar mondattára

Képtalálat a következőre: „bábel tornya”

A közlés és megértés nehézségei– III.

Képtalálat a következőre: „bábel tornya”

Reményik Sándor

Az Ige

 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,

És áhitattal ejtsétek a szót,

A nyelv ma néktek végső menedéktek,

A nyelv ma tündérvár és katakomba,

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!

E drága nyelvet porrá ne törjétek,

Ne nyúljon hozzá avatatlanul

Senki: ne szaggassátok szirmait

A rózsafának, mely hóban virul.

Úgy beszéljen ki-ki magyarul,

Mintha imádkozna,

Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!

És aki költő, az legyen király,

És pap és próféta és soha más.

Nem illik daróc főpapi talárhoz,

S királyi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,

Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,

Ki borát issza: Élet borát issza,

Előre néz s csak néha-néha vissza -

S a kelyhet többé nem engedi el!

 

1.

 

Mozaikszavak

Köhögő roham – tüsszentés

Beszéd közben csiklandoznak vagy nevettetnek

Nincs egy pillanatnyi csend, amikor beszólhatnál

 

2.

 

Pap Jancsis viccmesélés

Két szöveg egy kazettán

Elcsúszik a szinkronhang - alámondás

Viccmesélés közben elneveted magad

 

3.

 

Lassított vagy gyorsított lejátszás

Magyar, de tájnyelvi szó

Középkori magyar kiejtés

Semleges hangalámondás a pornókazettán

 

4.

 

Magyar-cigány keverék

Nincs ékezet az írógépen

A fordított szöveget más nyelvre továbbfordítják

Szövegromlások – másolás, könyvsérülés, elvesző oldalak

 

5.

 

Nincs lektor – leiterjakab

Rossz, értelemzavaró a szó-sorrend

A nyomda ördöge – szórakozott szedő

A spanyol edző töri a magyart, angollal keveri

 

6.

 

Hibás hangsúlyozás

Állítod most, vagy kérded?

Éneklő, deklamáló beszédmód

Gombóc: nem jön ki hang a torkomon

 

7.

 

Nem érted: néma segélykiáltás

Maratoni prédikáció - karizmatikus istentisztelet

Monoton és hosszú beszéd – lankadó figyelem, elbóbiskolás

Politikai szónoklat – a diplomatikus semmit mondást érteni

 

8.

 

Artikulálatlan hörgés

Rájönni, hogy mellébeszél

Gyereket beszél a hasadba

Nem nyitja ki a száját – motyog

 

9.

 

Állathangokon megszólalni – utánozni

Vadembert felnőttként nyelvre tanítani

Vallási, filozófiai és tudományos szaknyelv és stílus

Angol/német tudományos nyelvi-műfaji hagyomány: a megértés

 

10.

 

A vaknak mesélnek a színekről

Szakértelem nélkül hallgatsz egy előadást

Nem voltál ott az elején – nem tudod, miről van szó

Amikor szándékolt a kétértelműség - célzások, viccek

 

11.

 

Ironikus beszéd elértése/nem értése

Halandzsa – nem is akar semmit mondani, csak mintha

Idegen nyelv, aminek nem ismered a szavait és szabályait

Csecsemőt megérteni: hang, mimika, testtartás, gesztus stb.

 

12.

 

Írásjegyek helyett számjegyeket használ

Hiába ordítod a segélykérést, nem figyelnek rád

Ismeretlen maga a rövidítés – többféle feloldása lehetséges

Nem tudod magadhoz ragadni a szót – nincs egy pillanatnyi szünet

 

13.

 

Beszéd közben csiklandoznak vagy kínoznak

Olyan nagyok a betűk, hogy csak repülőről lehet rálátni

Nincs szemmagasságban a felirat – a templom tornyára vésték

Az alapszöveg Ady verset más és újból más nyelvre továbbfordítják

 

Képtalálat a következőre: „bábel tornya”