Payday Loans

Keresés

A legújabb

Móra Ferenc (hangos)könyvek
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 21. szombat, 08:22

Képtalálat a következőre: „móra ferenc könyv”

Móra Ferenc:

Mártonka levele

Aranyos nagyapó, 
ákom-bákom-mákom, 
szíveden kopogtat
kis unokád, Márton. 

Szíveden kopogtat
gyönge kis ujjával, 
könnyeket pergető
nehéz bánatával.

Mit ér, amit küldtél, 
a szép csengős szánkó?
Az egész határban
régen nincsen már hó. 

Aranyos nagyapó, 
ákom-bákom-mákom, 
tudod-e, mire kér
kis unokád, Márton?

Gyere el mihozzánk, 
légy te a Télapó:
fehér szakálladból
hátha hull majd a hó. 

Hátha hull belőle
erdőre, mezőre, 
hátha a tavasz még
visszaijed tőle. 

Borókás tetejű
kerek halom haván, 
hátha repülhet még
csengve-bongva a szán. 

Gyere el nagyapó, 
ákom-bákom-mákom, 
csókolom a kezed:
kis unokád, Márton.

Képtalálat a következőre: „móra ferenc könyv”

Móra Ferenc:

A cinege cipője

 

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni.

Kapkod fűhöz-fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.

Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagy uraknak varrja.

Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!

Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.

Csak a cinegének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Keresi, kutatja,
repül gallyrul gallyra.
„Kis cipőt, kis cipőt!" 
egyre csak azt hajtja.

Képtalálat a következőre: „móra ferenc könyv”


Móra Ferenc:


A didergő király

Mese, mese, mátka, pillangós határba:
Volt egyszer egy király Nekeresd országba.
Nevenincs királynak nagy volt a bánata,
Csupa siralom volt éjjele, nappala.
Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába,
Sűrű könnye pergett fehér szakállába:
– Akármit csinálok, reszketek és fázom,
Hiába takargat aranyos palástom!
Aki segít rajtam: koronám, kenyerem
Tőle nem sajnálom, véle megfelezem!

Százegy kengyelfutó százkét felé szaladt,
Tökszárdudát fújtak minden ablak alatt:
Ki tud orvosságot a király bajáról,
Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol?

Adott is ezer bölcs ezeregy tanácsot,
De együtt se ért az egy falat kalácsot.
Didergő királynak csak nem lett melege,
Majd megvette szegényt az Isten hidege.
Körmét fúvogatta, keserűn köhintett,
Bölcs doktorainak bosszúsan legyintett:
– Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom,
Hívjátok elő az udvari bolondom!

Bukfenc-vetegetve jön elő a bolond,
Cseng-peng, kong-bong rajta a sok aranykolomp,
Mókázna a jámbor, serdül, perdül, fordul,
De a király rája haragosan mordul:
– Hallod-e, te bolond, szedd össze az eszed,
Adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed.
– Teli van énnálam ésszel a szelence:
Hideg ellen legjobb a meleg kemence.
Gyújtass be csak, komám – nevetett a bolond,
S nevetett köntösén a sok aranykolomp.

Kergeti a király ki a sok léhűtőt:
Hozzák fülön fogva az udvari fűtőt!
– Hamar cédrusfával a kandallót tele,
Urunk-királyunknak attól lesz melege!
Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya,
El is égett benne vagy száz cédrusmáglya,
Sergett is a király előtte, megette,
Utoljára mégis csak azt dideregte:
– Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,
Már a szakállam is csak úgy reszket bele!
Nyöszörög a fűtő: – Felséges királyom,
Életem-halálom kezedbe ajánlom,
Most dobtam bele az utolsó forgácsot,
Jó lenne hivatni az udvari ácsot!

Nekibúsul erre a didergő király.
Szigorú paranccsal a kapuba kiáll:
– Vágjátok ki kertem minden ékességét,
A szóló szőlőnek arany venyigéjét,
A mosolygó almát, a csengő barackot,
Hányjatok a tűzre minden kis harasztot!
Széles ez országban amíg erdőt láttok,
Kandallóm kihűlni addig ne hagyjátok.
Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege,
Csak úgy kékellik már az ajkam is bele!

Csattognak a fejszék, sírnak erdők, berkek,
Recsegnek, ropognak a gyümölcsös kertek.
Sok lakójuk fejét bujdosásnak adta,
Fészkit ezer madár jajgatva siratta.
A rengeteg fákból egy szál se maradt ott,
Aranyos kandallón mind elparazsallott.
Didergő királynak de minden hiába,
Nyögve gubódzik be farkasbőr-bundába:
– Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,
Csak egy fogam van már, az is vacog bele!

Nekeresdországban van is nagy kopogás,
Ripegés-ropogás, siralom, zokogás.
Dolgozik a csákány, fürész, balta, horog –
A király ajtaja egyszer csak csikorog.
Betipeg egy lányka, icike-picike,
Gyöngyharmat tündöklik lenvirágszemibe.
Az ajaka kláris, a foga rizskása,
Csacsog, mint az erdők zengő muzsikása:

– Ejnye de rossz bácsi vagy te, király bácsi!
Megfordul a király: – Ácsi, kislány, ácsi!
Azt se tudom, ki vagy, sohase láttalak.
Mért haragszol reám? sohse bántottalak! –
Kerekre nyitotta a csöppség a szemét:
– Minek szedetted le a házunk tetejét?
Hó is hullongázik, eső is szemezik,
A mi padlásunkra az most mind beesik:
Elázik a bábum kimosott ruhája,
Vasárnap délután mit adok reája?
Mint amikor nap süt a jeges ereszre,
A király jégszíve harmatot ereszte.
Szemében buggyan ki szívének harmatja,
Szöghaját a lánynak végigsimogatja:
– Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom,
Bíborköntösömet feldaraboltatom.
Bársonyrokolyája, selyemfőkötője,
Lesz ezüstkötője, aranycipellője! –

Most meg már a kis lány mondta azt, hogy: ácsi,
Mégis csak jó bácsi vagy te, király bácsi!
Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett –
S didergő királynak nyomban melege lett!
A tükörablakot sarokra nyitotta,
Városa lakóit összekurjantotta:
– Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak,
Juttatok belőle, aki fázik, annak!

Tódult is be nyomban a sok szegény ember,
A márványtéglákon nyüzsgött, mint a tenger.
Ki is szorult tőlük király a konyhára,
Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra:
– Asztalt terigetni, ökröt sütögetni.
Fussatok a hordót csapra ütögetni!


Ily kedves vendég még nem járt soha nálam,
Mint a saját népem – nagy Meseországban...

 

09_kep_konyes0001.jpg

Móra Ferenc: Aranykoporsó
http://mek.oszk.hu/00900/00961

Móra Ferenc: Aranykoporsó
MVGYOSZ hangoskönyvek

http://mek.oszk.hu/03300/03305

Móra Ferenc: Aranykoporsó [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/05900/05900

Móra Ferenc: Beszélgetés a ferdetoronnyal ; Túl a palánkon
http://mek.oszk.hu/05100/05156

Móra Ferenc: Csalavári Csalavér újabb kalandjai
http://mek.oszk.hu/09500/09530

Móra Ferenc: Csicseri történet
Mesék, versek, elbeszélések

http://mek.oszk.hu/00900/00963

Móra Ferenc: Csicseri történet [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/08000/08016

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér
http://mek.oszk.hu/09500/09578

Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig
http://mek.oszk.hu/05300/05322

Móra Ferenc: Dióbél királyfi
Egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek

http://mek.oszk.hu/00900/00964

Móra Ferenc: Dióbél királyfi [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/08100/08182

Móra Ferenc: Az ember feje nem füge
http://mek.oszk.hu/00900/00965

Móra Ferenc: Az ember feje nem füge [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/08600/08624

Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről
http://mek.oszk.hu/00900/00962

Képtalálat a következőre: „móra ferenc könyv”

 

Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről
Regény két kötetben

http://mek.oszk.hu/15500/15573

Móra Ferenc: A fenyőfa alatt
Karácsonyi írásai

http://mek.oszk.hu/02500/02568

Móra Ferenc: Georgikon
http://mek.oszk.hu/00900/00966

Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása
http://mek.oszk.hu/05300/05355

Móra Ferenc: Hannibál föltámasztása
http://mek.oszk.hu/00900/00967

Képtalálat a következőre: „móra ferenc könyv”

 

Móra Ferenc: Hannibál föltámasztása ; Ezek az évek, 1914-1933
http://mek.oszk.hu/05200/05283

Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok
Állatmesék

http://mek.oszk.hu/00900/00968

Móra Ferenc: A jó öreg Dugonics
http://mek.oszk.hu/15500/15574

Móra Ferenc: Kéményseprő zsiráfok
http://mek.oszk.hu/00900/00978

Móra Ferenc: Kéményseprő zsiráfok [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/08600/08652

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
http://mek.oszk.hu/00900/00970

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön [Hangoskönyv]
http://mek.oszk.hu/09900/09931

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/05800/05819

Móra Ferenc: Könnyes könyv
http://mek.oszk.hu/00900/00971

Móra Ferenc: A körtemuzsika
Elbeszélések, mesék

http://mek.oszk.hu/00900/00972

Móra Ferenc: A körtemuzsika
Elbeszélések, mesék

http://mek.oszk.hu/06000/06060

Móra Ferenc: A körtemuzsika [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/08600/08628

Móra Ferenc: A magyar paraszt
http://mek.oszk.hu/06000/06067

Móra Ferenc: Mindenki Jánoskája
http://mek.oszk.hu/00900/00969

Móra Ferenc: Mindenki Jánoskája [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/05900/05901

Móra Ferenc: Mondák és mesék
http://mek.oszk.hu/00900/00973

Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csillagok
http://mek.oszk.hu/15500/15575

Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csillagok ; A fele sem tudomány
http://mek.oszk.hu/05100/05188

Móra Ferenc: Négy apának egy leánya ; Véreim
http://mek.oszk.hu/05100/05137

Móra Ferenc: Nekopogi kovács
http://mek.oszk.hu/00900/00976

Móra Ferenc: Nekopogi kovács [Hangoskönyv]
http://mek.oszk.hu/10200/10222

Móra Ferenc: Petőfi oltárára
http://mek.oszk.hu/15000/15021

Móra Ferenc: Rab ember fiai
http://mek.oszk.hu/00900/00977

Móra Ferenc: Rab ember fiai
MVGYOSZ hangoskönyvek

http://mek.oszk.hu/03900/03985

Móra Ferenc: Rab ember fiai [Rovásírással]
http://mek.oszk.hu/08600/08630

Móra Ferenc: A Sándor körül
http://mek.oszk.hu/15200/15274

Móra Ferenc: Tápéi furfangosok
Válogatott elbeszélések

http://mek.oszk.hu/00900/00974

Móra Ferenc: Titulász bankója
Történelmi elbeszélések, mesék

http://mek.oszk.hu/00900/00975

Móra Ferenc: Titulász bankója [Rovásírással]
Történelmi elbeszélések, mesék

http://mek.oszk.hu/04800/04813

Móra Ferenc: La trezorĉasa feljaketo
http://mek.oszk.hu/11100/11135

Móra Ferenc: A vadember és családja
http://mek.oszk.hu/10200/10249

 

ÍRÓ

Móra Ferenc

CÍM

Aranykoporsó


FELOLVASÓ

Bodor Tibor40

kazetta

7

CD

1

Móra Ferenc Kincskereső kisködmön Dombovári Ferenc 66 6 1
Móra Ferenc Négy apának egy leánya Gyarmathy Zsuzsa 84 11 1
Móra Ferenc Ének a búzamezőkről Bodor Tibor 178 12 1
Móra Ferenc A vadember és családja Bodor Tibor 419 8 1
Móra Ferenc Nádihegedű Bodor Tibor 423 5 1
Móra Ferenc A tápéi furfangosok Bodor Tibor 537 32 2
Móra Ferenc Rab ember fiai Joó László 1088 1
Móra Ferenc Rab ember fiai Boromisza Dóra 1088 1
Móra Ferenc Titulász bankója Bereznay Éva 1544 7 1
Móra Ferenc Beszélgetés a ferdetoronnyal ; Túl a palánkon Korompai Vali 2357 14 1
Móra Ferenc A honti igricek Szoboszlai Éva 2474 7 1
Móra Ferenc A fenyőfa alatt Szoboszlai Éva 2807 2 1
Móra Ferenc A körtemuzsika Kaptay Márta 3053 1
Móra Ferenc Csengő barack Galkó Balázs, Nagy Mari 3364 1
Móra Ferenc A magyar paraszt Joó László 1025 1
Móra Ferenc Gergő juhász kanala Helyey László 3432 1


Képtalálat a következőre: „vakok könyvtára”

Képtalálat a következőre: „móra ferenc könyv”