Payday Loans

Keresés

A legújabb

Gaal György magyar népmesegyűjteménye
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 15. vasárnap, 08:09

Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

GAAL GYÖRGY

 

Gaál György.jpg

MAGYAR NÉPMESE-


GYŰJTEMÉNYE.

 

Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

KIADTÁK 
KAZINCZY GÁBOR ÉS TOLDY FERENC.

Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

ELSŐ KÖTET
MÁSODIK KÖTET
HARMADIK KÖTET

 

 

Pest, 1857-1859

Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

I.

TARTALOM.

 • I. Világbiró Nagy Mátyás3
 • II. Balga Tamás23
 • III. A mostohaanya51
 • IV. Többsincs királyfi78
 • V. A szökött katona104
 • VI. A testvéri átok111
 • VII. A zöld dragonyos139
 • VIII. A kővévált királyfi159
 • IX. Szegfűhaju János170
 • X. Jankalovics200
 • XI. A három tanács222

-1-


Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

II.

TARTALOM.

 • XII. Ki hogy vet, úgy arat3
 • XIII. Nemtudomka29
 • XIV. Leányszín Bálint és Gyöngyszín Ilona54
 • XV. Csonka és sánta pajtás74
 • XVI A buzogányos gyermek100
 • XVII. A szerencsés óra115
 • XVIII. Hamupepejke133
 • XIX. Az aranymadár149
 • XX. Esztendőre ilyenkor157
 • XXI. A hűséges princeszné167
 • XXII. A szalmakirály188
 • XXIII. Egy szegény halászról214
 • XXIV. Az akasztófára rendelt királyfi229
 • XXV. A rosz végre jóra fordúlt245

-1-


Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”

III.

TARTALOM.

 • XXVI. A Vénus madara1
 • XXVII. Egy Tátosról15
 • XXVIII. A pelikán király23
 • XXIX. Ördög leánya35
 • XXX. Három királyleány46
 • XXXI. Zöldike52
 • XXXII. A szegény ember, ki az ördögöt megcsalta66
 • XXXIII. A szalonnavár72
 • XXXIV. Babszem Jankó81
 • XXXV. A kigyó-királyfi86
 • XXXVI. A bűbájos lakat94
 • XXXVII. Kökény Matyi112
 • XXXVIII. A tündérgyűrű116
 • XXXIX. A színváltozó királyné127
 • XL. Kincskeresők133
 • XLI. Jóért jó137
 • XLII. Az ostobán isten is csak bajjal segít142
 • XLIII. Az aranyhajú hármasok148
 • XLIV. A hatalmas síp155
 • XLV. A szerencsés vándorlegény169
 • XLVI. A kérkedés jutalma174
 • XLVII. A szerencsétlenség jól esett176X.
 • XLVIII. Az irástudó szegény fiu180
 • XLIX. Könykeresztség186
 • L. A három vándorló legény191
 • LI. Kalmár fia200
 • LII. Apollónius királyfi223
 • LIII. Halászmese234


Képtalálat a következőre: „gaal györgy magyar népmesegyűjteménye”
Gaal György (Pozsony, 1783–Bécs, 1855):

író, könyvtáros,

népmesegyűjtő. Dugonics András tanítványa volt. Esterházy Miklós

herceg szolgálatában állt, aki magával vitte Bécsbe, és 1811-ben

könyvtárnokának nevezte ki. Németül írt. Számos magyar művet

fordított németre. A magyar népmesegyűjtés úttörője. Ő adta ki az

első magyar népmesegyűjteményt német nyelven, amely magyarul

csak halála után jelent meg.

+

Gaal György,

könyvtárnok, a magyar mesevilág első felfedezője, szül. 1783. ápr. 21. Pozsonyban, hol Hevesmegyéből oda származott atyja G. Mihály az akkor Pozsonyban székelt kir. udvari kamara tisztviselője volt. 1784-ben a kamarai igazgatóság s igy atyja is Budára költözött. G. itt kezdte járni iskoláit, folytatta Váczon, Egerben, Pozsonyban, befejezte Pesten az egyetemen és Bécsben. A tudomány iránti hajlamot Dugonics, kinek tanítványa volt, éleszté benne. Már ifjú korában nagy érdekkel és figyelemmel viseltetett a nép szokásai, adomái, meséi s példabeszédei iránt. Mig atyja az irodában volt, a fiú Bonaparte életét, Meissner és Schiller műveit fordította. 1804-ben Kismartonban Eszterházy herczeg jószágigazgatásánál nyert alkalmazást. A már akkor nagy olvasottságú, terjedelmes nyelvismeretű ifjú feltűnt a herczegnek, ki belátta, hogy G. nem ily foglalkozásra termett; azért 1808-ban a Bécsbe áttett könyvtára mellé őrnek és 1811-ben könyvtárnoknak nevezte ki. Itten Görög Demeterrel, a koronaherczeg akkori nevelőjével ismerkedett meg, ki bevezette őt uj irodalmunk ismeretébe. G. ennek folytán az idegen nyelvekben való gyakorlottságát arra használta, hogy magyar művek fordításával kezdette a külföld figyelmét irodalmunkra vonni. 1855-ben Törökországba utazott, oda menekült egyetlen fiának meglátogatása végett, honnan törődött szívvel térvén vissza, azon év nov. 6. Bécsben meghalt.