Payday Loans

Keresés

A legújabb

Köszönetnyilvánítás – II.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 14. szombat, 08:29

Képtalálat a következőre: „hála”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Bölcs és boldog ember életminősége

A létező-leendő édenkertlakás ABC

Képtalálat a következőre: „hála”

Köszönetnyilvánítás – II.

 

Garai Gábor

Bizalom

.

S ha százszor is becsapnak és ezerszer

csalódom abban, kinek szívemet,

mint álmából a rózsát, kitakartam,

s ha épp az árul el, kit életemmel

fedeztem én,

s ha tulajdon fiam

tagad meg,

s ha nem harminc ezüstért,

de egy rongy garasért adnek el engem

barátaim,

s ha megcsal a reménység,

s ha kudarcaim térdre kényszerítenek

és elátkozom már, hogy megszülettem,

s ha csak a bosszút hízlalja a hála

híveimben,

s ha rágalom kerít be,-

akkor se mondom,hogy nem érdemes!

.

Akkor se mondom, hogy nem érdemes

hinni az emberben, akkor se mondom,

hogy megélek magam is, néptelen magányban,

mert irgalmatlan az élet .

.

De csöndes szóval eltűnődve mondom:

bizalmam sarkig kitárt kapu,

nem verhet rá lakatot a gyanú;

ki-bejár rajta bárki szabadon.

Egy besurrant csaló tiszteletére

nem állítok őrséget tíz igaznak!

Kit tegnap itt gyöngeség bemocskolt,

megtisztálkodva ma betérhet újból;

ki kétélű késsel jött ide ma,

köszönthet holnap tiszta öleléssel!

.

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.

Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,

kegyelmet a hazugnak,

nem tudok

mentséget a könnyes képmutatásra,

s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,

akár a nyers önzés orvtámadását.

De hirdetem, hogy bűneink mulandók!

Mint a mammut és az ősgyík, a múltba

porlad a gyűlölet és a gyanakvás;

dühünk lehűl,

csak szerelmünk örök.

.

S halandó gyarlóságai között

csupán maga az ember halhatatlan.

Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen

irgalmas vára bizalomból épül;

s az önmagával vívott küzdelemben

csak jósága szolgálhat menedékül

 

Képtalálat a következőre: „hála”

Hálás szívvel gondolok arra/azokra….

 

1.


Aki megtisztelt őszinteségével, bizalmával és tanácsomat kérte
Aki miatt fontosnak, Valakinek, ifjú titánnak éreztem magam 
Aki nagy-nagy türelemmel tanítgatott és nyesegette a vadhajtásaim
Aki nem hagyta rám a hülyeségeimet, de elnézte hóbortjaimat

2.


Aki nemcsak igazságos és szigorúan követelő, de irgalmas is volt 
Aki örömmel nemzett és aki szíve alatt kihordott, és fájdalommal szült 
Aki óvott a széltől s a fagytól, s a gonosztól - megedzett, „védőoltott”
Aki rám idejéből, energiájából és kényelméből, javaiból áldozott

3.


Aki semmi kézzelfoghatót nem adott, „csak” imádkozott értem

Aki sohasem hitte el felőlem, amit a rágalmazók rám akartak kenni
Aki sportot űzött abból: sok kellemes meglepetéseket szerezzen
Aki szívesen hívott és látott vendégül – nem is várva viszonzást

4.


Aki testével ill. távollétemben lelkével, szóval is megvédett 
Aki tisztába rakott - szobatisztaságra és lelki tisztaságra szoktatott
Aki újra és újra tiszta lapot adott - kegyelemből törölte priuszomat
Akitől játszva tanulhattam meg a gazdag édes anyanyelv árnyalatait

 

5.


Akkor is a javamat akarta, ha ezzel akár életfogytig rossznak látszott
Akkor is buzdított és létrát támasztott, amikor mély gödörben voltam 
Akkor is keresett, ha éppen nem akart tőlem konkrétan semmit 
Akkor sem tagadtál le/meg, amikor ezzel magad is bajba sodortad

 

6.


Aktívan közreműködtél benne, hogy megszeressem önmagamat
Alám dolgoztál – helyzetbe hoztál - a válladon állva értem el vmit 
Alaposan kivizsgálta, helyesen diagnosztizálta s kezelte betegségem 
Álbarátaimat leleplezted gátolva, hogy kihasználnak, tévútra vigyenek

 

7.


Áldást adtál-mondtál helyes törekvéseimre, asztalomra stb.
Áldoztál rám azt, amiből neked is kevés volt: idő, energia, figyelem
Alkalmazkodtál is hozzám: elfogadva neked különös szokásaimat
Államférfiként jól kormányoztad a hajót csendes és viharos vizeken

 

8.


Állásod is kockáztatva segítettél fix megélhetéshez juttatni
Álomba ringattál/és riadóztatva ébresztettél, ha épp ez kellett
Alternatívákat mutattál, hogy tényleg szabadon választhassak
Ami a tied, az az enyém is volt - ami tetszett, azt nekem is adtad

 

9.


Ami nekem fontos, az neked is azzá vált, ha még nem is értetted 
Amikor börtönben voltam, meglátogattál - tartottad bennem a lelket
Amikor börtönből szabadultam: ruhát, élelmet, szállást, munkát adtál
Apám helyett apám voltál - aki énértem szigorú, aki nem bratyizgat

 

10.


Apró figyelmességgel javította közérzetem, pillanatnyi hangulatom
Átadtad a helyed – előre engedtél - segítettél leszállni, terhem vitted
Átadtad a jobb helyet, a jobb falatot, a jobb lakást és állást nekem 
Átengedted nekem az ösztöndíjad, kitüntetésed, munkád, előjogod

 

11.


Átengedted az egyik veséd, amikor úgy tűnt, létszükség van rá
Átvállaltad az én büntetésem - magadra vállaltad a disznóságom
Autóm javítottad, szerelőhöz vontattad - autóstopposként felvettél 
Az  eredményeidre támaszkodhattam - kitapostad az utat előttem

 

12.


Az emberiség jótevői: felfedező, feltaláló, vallásalapító, bölcs 
Az én kedvemért mindenből, csak a lényegből nem engedtél
Az utcáról befogadtál mint egy kóbor kutyát - a tűz mellé ültetve
Azt akartad, úgy képeztél ki és tovább, hogy túlszárnyaljalak

 

13.


Bábáskodtál, kísértél gyerekeim/műveim kihordásánál, szülésénél
Babusgattál, dédelgettél, becézgettél - ringattál és hintáztattál
Bajtársam voltál, aki a hátára vett és vitt, amikor megsebesültem 
Bánatom legelőször is veled oszthattam meg, s így lett egyre kisebb

 

Képtalálat a következőre: „hála”