Payday Loans

Keresés

A legújabb

Emberi kártevő típusok – I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 12. csütörtök, 08:51

Képtalálat a következőre: „lelki hadviselés”

NAGY JENCIKLOPÉDIA

ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLAT ABC

A rossz/jó szándékkal ártó-rontó emberek

A felebarát/ellenség felismerő rendszerünk

 

Emberi kártevő típusok – I.

Képtalálat a következőre: „verbális bántalmazás”

REMÉNYIK SÁNDOR

Ha számbavetted...

Ha számbavetted mind a vétkeid

Szemed ha metszőn önmagadba látott: 
Az ismeretlen sok-sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot!

Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, 
Mert végtelen a vétkeinknek száma 
S talán nem az a legölőbb csapás, 
Mit sujt az öklünk tudva, odaszánva.

A legsikoltóbb seb talán nem az,
Mit oszt a kardunk nyilt, lovagi tornán 
S tán az se, mit suttogva, hátmögött 
Ejtünk kajánul, titkon és orozván.

A legsikoltóbb, legégőbb sebek
Egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, 
Mely indult jóakarat ösvenyén
És öntudatlan gúnyba tévedett.

A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, 
Indulnak egy elejtett szó nyomán,
Mit elhallgatni - véltük - nincs miért, 
S mit elhallgatni jobb lett volna tán.

S mikor egy gyötrődő szív úgy eped 
Egy szónkért, mely meg tudná váltani, 
S virágoskertből sivataggá lesz,
Mert azt az igét nem mondottuk ki.

Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, 
A léptünk rajta döngve áthaladt,
Semmit se tettünk - csak nem vettük észre -
És eltapostuk, mint egy bogarat.

Oh végtelen a vétkeinknek száma,
Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, 
Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, 
Szüntelen egy virágot tör le lábunk.

Ha számbavetted mind a vétkeid, 
Szemed ha metszőn önmagadba látott: 
Az ismeretlen sok, sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot
.

 

*

 

Képtalálat a következőre: „verbális bántalmazás”

 

1.

Aki a bajban magamra, cserben hagy

Aki a bajom tetézi - mellé még meg is szid

A balesetet színlelő, jóságommal visszaélő tolvaj

Aki a becsületembe gázol – alattomos rágalmazó

 

2.

 

Aki a frászt hozza rám

Aki csak a bolondját jártja velem

Akinek az fő, hogy a rovásodra kimentse magát

Aki a földön fekvőbe rugdos, a döglött oroszlánt…

 

3.

 

Aki a hitem gyengíti – kísértésbe visz

Aki mindig csak a gyengébbel kezd ki

Aki csak a hülyeségeim dicséri, de azt nagyon

Aki a jóra is azt mondja, hogy rossz – és fordítva

 

4.


A kisujjad se mozdítod értem

A kutyámon töltöd ki bosszúd

A legérzékenyebb ponton szurka-piszka

A legrosszabbat sikerül kihoznod belőlem

 

5.

A lelkem akarod megölni

A lelkem akarod megvenni – kisördög

A magad képére akarsz formálni/torzítani

A legrosszabbkor zavarsz – mintha mi se történt volna

 

6.


A nyomom is eltörlöd a Földön

A nevemben disznóságot követsz el

A tőlem rablott javakból Jótékonykodsz

A magyarokat, népemet/őseimet gyalázod

 

7.

 

Az én tollaimmal ékeskedsz

A rádbízott gyerekem rontod meg

A reményt akarod kiölni belőlem

A rovásomra durván tréfálkozol

 

8.


A sírba viszel, gyermekem…

A szar munkát hagyod mindig nekem

A szakmámat, a foglalkozásom ócsárolod

A szegénynek még bűntudatod is csinálsz

 

9.


A szívbajt hozod rám - rémisztgetsz

A szobám közepére szarsz és WC papírt kérsz

A tanárnak nyalizol – minket meg beköpsz

A kedves emléktárgyaimat rongálod

 

10.

 

Addig hazudsz, míg le nem buksz

Adsz ugyan, de csak későn és kelletlenül

Agresszívan benyomulsz az intimszférámba

Agymosó – indoktrináló tanerőként rongáltál...

 

11.

 

Ahol lehet, ott teszel keresztbe

Agyonterhelsz, hogy belegebedjek

Akadályozod a gyermekeim láthatást

Agyrázkódást okozol – 8 napon túl se gyógyulót

 

12.

 

Akarnok vagy, aki átgázol rajtam

Akinek semmi nem szent – anyámat gyalázza

Aláásod önbecsülésem – lefitymálod teljesítményem

Alám vágsz – vágod alattam a fát, ásod nekem a vermet

 

13.

 

A szellemi immunrendszerem ellen támadsz

Alattomos kórokozóként ásod alá egészségem

Alig várod, hogy bármin baromira megsértődhess

Alkoholistaként szesztestvérednek rángatnál le

 

Képtalálat a következőre: „verbális bántalmazás”