Payday Loans

Keresés

A legújabb

Hátrányhalom/állatorvosi ló - 6.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 06. péntek, 16:47

Képtalálat a következőre: „fagyhalál”

EUGÉNIUSZ KÖNYVEI - XXI.sz.

Emberélet-minőségvizsgálódás ABC

Pokoljáró állatorvosi lovak esetleírása

Képtalálat a következőre: „fagyhalál”

A halmozottan hátrányos helyzetűek – 6.

Képtalálat a következőre: „holodomor”

Garai Gábor:

Éhség

Naponta egyszer álljon meg a kés 
a kenyér s a hús fölött a kezünkben. 
Világ-birodalom az éhezés. 
Ez anya-föld emlőiből 
ember ma, száz közül 
hatvan, egyszer se szívja meg magát 
naponta 
jóllakottra. 
Másképp s precízen: 60 százalék 
soha még 
nem tolta el a tányért, hogy: elég! 
Nincs képzete a jóllakásról! 
(Mit palástol 
e talányos képzet-hiány, – no most 
legyetek okosok, 
szó-alkimisták, iszony-artisták, 
egzisztencialisták, 
unalom-analitikusok!)

Szemérmes adatok 
fejezik ki világunk 
tárgyiasan, indulattalanul: 
évente mintegy 40 millió 
éhhalál; és – bár ez banális – visszahull 
közben ős-méhébe, az óceánba még 
töméntelen „túltermelt” tej, gyümölcs s egyéb,

Továbbá: 
minden második gyerek 
e földön arra született, 
hogy tízéves koráig többnyire 
(kis pókhasát csak víz s szél tölti be) 
közönyös teremtőjének – kegyelmét 
várni ki győzné! – visszafújja lelkét. 
S beriberi, pellagra, skorbut – ó, 
durvábbak, mint a trauma, libidó, 
szép civilizált luxus-nyavalyáink – 
hordja az áldozatok garmadáit, 
a püffedt tetemeket egybe: 
hol sorvadt ínyek, elapadt tagok 
illeszkednek a dús reménytelenbe, 
mint hűlt csontok a hanthoz…

Miközben te gondjainkról panaszkodsz, 
én meg kecses versekre révedek, 
és mihaszna vitákra futkosok, 
s nyarak, 
telek 
járnak ki-be jól temperált szobámban, 
s nyugalmamról gondoskodik az állam. 
De naponta egyszer megáll a kés 
a kenyér s a hús fölött a kezemben, 
és számban megkeseredik a nyál, 
és megszégyenít teljesült szerelmem.

És teljes borzalmában látom őt, 
a borda-kerítést, az állatit, 
a számtalan névtelen Valakit, 
a legszörnyűbb halálba szédülőt, 
ember-fajom nagyobb felét, 
ki viseli a világ szégyenét, 
s nem érti, mért; 
ki tűrhetetlen napokat terelget, 
és kit az ínség sárkánya sanyargat, 
ki bajból bűnbe lép, 
s ha szétcsapja kezét, 
aligha tudja, hogy 
várja és élteti a holnapot: 
a bárhogy-is-lesz egyetlen kegyelmet, 
a jóllakató világforradalmat.

1963.

Képtalálat a következőre: „kandallókályha”

 

*

 

Jószívű gazdag ember

Megy egy nagyon gazdag ember a limuzinjával,

amikor azt látja, hogy két férfi hasal az út mellett,

és a füvet rágja. Szól a sofőrnek, megállnak.

Megkérdezi az egyik fűevőt:

- Emberek, maguk miért eszik a füvet?

- Nagyon szegények vagyunk,

nincs pénzünk normális ételre - válaszolja egyikük.

- Na, jöjjenek, szálljanak be - invitálja a gazdag ember.

- Uram, nekem van egy feleségem és két gyerekem is –

szabadkozik egyikük.

- Nem baj, hozza csak őket is nyugodtan.

- Nekem is van feleségem, meg hat gyerekem –

mondja a másik szegény ember.

- Nem baj, ők is jöhetnek.

Beülnek, elindulnak. Az egyik férfi hálálkodik:

- Uram, maga nagyon jószívű.

- Nem tesz semmit, a kertemben úgyis egy méteres a fű..

 

*

 

Etióp

Hogy szól az etióp legenda?

- A nagyapám egyszer látott egy szelet rántott húst.

Hogy szól az etióp vicc?

- A nagyapám egyszer evett egy szelet rántott húst.

(avagy mi van minálunk: etióp bérek és svéd adók…)

 

*

 

Hányszor,

de hányszor

kellett már neked

a téged a téged kioktatóktól

kínok kínjával mégis kölcsönkérni?

 

*


Másért

se könnyű,

de még nehezebb magadért

egy kis adományt kikönyörögni!

 

*

 

Helyette

Aki tudna adni neked hálót,

az halat is legfeljebb csak kölcsön ad…

(vagy az ínségben kalács helyett tanácsot)

 

*


Vész

Jön egy

váratlan természeti csapás:

mindened volt, semmid se lett…

(odalett, amiért eddig gürcöltél)

 

*

 

Jövőtlen

Nemcsak vagyonkád, házad,

de munkaeszközeid is végleg odalehetnek,

amivel feltápászkodhattál volna a K.O.-ból…      

*    

Fokozatok

Mindig van lejjebb!

A legszegényebb az,

akinek se reménye, se hite,

se egészsége, se szakképessége,

se családi háttere, se tartaléka,

se szerető és segítőkész barátai…    

*    

Néma sikoly

Szemérmes koldus vagy,

aki nyíltan, expressis verbis

nem tud, nincs pofája kérni…

 

*

 

Ha a kérés

nagy szégyen,

a süket Hivatal

adjon úgyis, ha nem kérem!

(keressen - és találjon is rám…!?)

 

*

 

Kilátások

Már most sem

tudsz kijönni éhbéredből,

a valamikori nyugdíjban ennél még

csak rosszabb és még annál is rosszabb lesz

*

 

Rőzse

Ha a fagyhalált megelőzendő

rőzsét „lopsz”az urasági erdőből,

kizsákmányolód fog ítélni feletted…    

*    

Nagyságrend

A magántulajdon lopás –

„szentségét” védi rendőr, ügyész, bíró, börtön?

A kis tolvajokat hamar elfogják, s nincs kegyelem

 

*


A-roma

Másfelől van olyasfajta,

politikailag védett „megélhetési bűnözés”,

mely éppen a védtelen kisemberek, öregek, gyerekek stb.

ellen irányul és gát híján pofátlanul elharapózik –

kikből lesz leggyakrabban áldozat?

 

*

 

Bukás

Versenyiskola

fair play nélkül

A közoktatás „ingyenes”

(olyan is): de sok szegény

– köztük cigány - gyerek bukik    

 

*

 

Régió

Olyan környéken laksz,

ahol az iskolába sok a cigány,

akik téged is visszahúznak,

a tanítási munkát ellehetetlenítik…*

 

Kaszt

Aktuális Csokonai kérdése:

csak kanásznak terem a somogyi szegény?

Csak papíron létezik társadalmi egyenlőség,

már ami például a továbbtanulási esélyt illeti?

*

 

Milyen

tékozló ország

az, ahol szegénység miatt

kallódnak kis és nagy tehetségek

(ami egy társadalom kincsestára lenne)    

 

*    

Házilagos kivitel

A szegénység leleményessé tesz:

bár ne kéne kényszer nyiratkoznod…

A frizurád fogyatékossága még hagyján,

de az épület, a villanyszerelés kontármunkája

már viszont kétségtelenül életveszélyes dolog!

 

*    

A rút viszály

Ha kevés ételt kell

sok gyerek között elosztani,

ez viszályt idézhet elő, ugye?    

*

Porció

Milyen kínos pontossággal

osztották el a lágerben a kenyérporciót…!

(Örkény nem vicces könyve – Lágerek népe)

 

*

 

Gulág világ

A kényszermunkatáborokban,

a hadifogoly és haláltáborokban,

ahova malenkij robotra elhurcoltak,

és futószalagon elítélt politikaiak is vannak,

ott legalább mindenki egyformán nincstelen,

kivéve a spicliket, köztörvényes kápókat stb.

 

*

 

Nincstelen

Ahol és amikor

nincs és nem is lehet

váltóruhád, jó cipőd, téli öltözeted,

otthonosítható emberi hajlékod, lakod,

se fűtésed, se tisztálkodási lehetőséged,

se elegendő és ízletes, változatos kosztod,

se szépítőszered, se gyógyszered,

se újságod, se könyved,

se nőd, se borod…

…csak nyomorod!

 

*

 

Lottó

Jó/balszerencse

A legnagyobb csapás

egy szegény koldusra

mégiscsak egy lottó öttalálatos..    

*    

Alá

Lealázott/alázatos

A tisztes szegénység hálaadásra,

a nyomor megalázkodásra „tanít”,

a szó szerint vett „alázatos szolga”      

*

 

Rossz kilátás

A szegény rémálma az öregségről:

szegényházban, elfekvőben végezni,

S még olyan se lesz, aki méltón eltemesse    

*    

Kiszolgáltatott

A szegény nincs alkupozícióban,

mindig neki diktálják a feltételeket,

mindig neki kell magát alávetnie,

mindenhez alkalmazkodnia…    

*    

Atomizálódás

A vadkapitalizmus

polarizálódó társadalmában

lukas a családi-társadalmi védőháló    

*    

Halálozási statisztika

A rendszerváltás vesztesei

akkor járnak jól, ha korán halnak,

ha minél előbb eltávoznak ez árnyékvilágból…

(akár még önkezűleg be is segítve a végzetnek)

 

*

Képtalálat a következőre: „holodomor”

SZEGÉNYEMBER SZERETŐJE

Világ van a szegényember vállán,
Istent emelt mindig másik vállán.
Dühödne meg okosan egyszerre,
Mindakettőt ledobná egyszerre.

Szegényember sose kér kalácsot,
Szegényember sose kap kalácsot.
Kis kenyérrel, nagyon feketével,
Fehér lelkét őrzi feketével.

Szegényember sója is ízetlen,
Szegényember kedve is ízetlen.
Eladó kis holmija vetetlen
S ha van ágya, az is megvetetlen.

Szegényember akkor lop, ha éhes,
Akkor se lop, dehát nagyon éhes.
Akkor is csak szegényebb szegény lesz.
S míg lesz szegény, mindig több szegény lesz.

Kisgyereke sohase veretlen,
Asszonya se marad megveretlen,
De akármily gyönyörű lány lennék,
Szegényember szeretője lennék.

József Attila - 1924. június

Képtalálat a következőre: „fagyhalál”