Payday Loans

Keresés

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 77.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 04. szerda, 08:09
Erdélyi.jpg

201 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „paraszt”

 


Eltüri a papiros akármit irnak rá.

6197.
Irott papiros.
Azaz nem tiszta, beszinezett, hamisitott.
Hiába orczád piros,
Szived irott papiros. Népd.

6198.
Vörös mint a paprika.

6199.
Papucs viszi a kormányt. (162.)
Német: Unter dem Pantoffel stehen.

6200.
Papucsban kezdeni, mezitláb végzeni. KV.

6201.
Ha papucsot adsz neki, csizmádat is kéri.

6202.
Annak parancsolj, kinek enni adsz. KV.

6203.
Megy mint a parancsolat. (4153. a.)

6204.
Sok a parancsoló, kevés a szófogadó.
Német: Es wird viel befohlen, aber wenig gehalten.

6205.
Télben éli világát a paraszt. K.

6206.
Olykor a paraszt is vitéz.

6207.
Ha paraszt nem volna, kenyerünk se volna.

6208.
A parasztra kardot kötnek s katonának híják.

6209.
Mennél többet kéred a parasztot, annál inkább elbizza magát. KV.
Ne kérd a parasztot, mert elbizza magát.
Német: Wenn man den Bauern bittet, grozzelt ihm der Bauch.

6210.
Parasztok teszik a nagy fejedelmet.

6211.
Szép szóért fenyegetést várhatsz a paraszttól.

6212.
Ritka hitel a parasztban.

6213.
Félre paraszt!

6214.
Pénz megszédíti a parasztot.

6215.
Buslakodik mint a kereke tört paraszt. Cz.

6216.
Gyakran főzött paréjt uj lében fel ne adj.

6217.
Sokszor főzheted a paréjt, még sem lesz jó izü.

6218.
Nem paripa, ha nem szürke.

6219.
Paripa, fegyver, feleség nem közös jószág.

6220.
Paripa nem hajt ebugatásra.

6221.
Nehezen hizik a paripa, kinek ura vak. K.

6222.
Száz forintos paripa is botlik.

6223.
Lerohant a paripárul mint tótok királya hajdan a kanczárul. Sz.

6224.
Parlagi ember.

6225.
Csak a part malját turbokolja. P.
"Nem csekély vizben tapogat ez a jámbor, hanem ugyan a part malját turbokolja." Pázmán.

6226.
Csak a partrul nézi.
Maga biztosan levén, semmit sem tesz, példaul, a vizbe fuló mentésére.

6227.
Paszamánt nem illik ugy nadrágra, mint tolvaj az akasztófára.
a) Tudja mesterségét mint a paszamántos. D.

6228.
Paszuly se lesz belőle. (4625.)

6229.
Kiadtak rajta, mint pataiak a szürön. D.

6230.
Szabad a patak, de nem a palaczk. M.
Molnár A. ezzel világosítja: noctes atque dies patet atri janua Ditis. Kis-Viczay ezzel is: mindenkor (kész) az ördög a szolgálattal.

6231.
A patak vitte el a mi pénzünket.
Sáros-Patak igen kedves vára volt a Rákócziaknak, hová sok kincset takarítának főleg Erdélyből. Tehát patak és Patak: szójáték; igy eredt a közmondás is, oly pénzeket értvén, melyekről soha senki nem számolt.

6232.
Drága konyha a patika.

6233.
Összerugták a patkót. (105.)

6234.
Annyi haszna mint döglött lovon a patkónak.

6235.
Patkószeg is pénz.

6236.
Nem mindjárt bugyan, mihelyt párállik, a pattantyu. P.

6237.
Csak retezt vét pattantyuja. P. (1561.)

6238.
Tiszta mint a patyolat.

6239.
Tudja Pál, mit kaszál. (5238.)

6240.
Ha Pál fordul köddel, ember meghal döggel.

6241.
Ott hagyta, mint szent Pál az oláhokat. ML. (1230. 2503.)

6242.
Ez sem volt a Pál érsek udvarában.
Gondolom: Széchenyi Pál kalocsai érsekről maradt fel.

6243.
Pál fordulása.
Oly időpont, melyen valaki megváltoztatja véleményét, hitét, miként Pál, ki üldözőbül leghivebb apostola lett Jézusnak.

6244.
pálcza, ha megaranyozzák is, sulyost üt.

6245.
Adjuk meg a módját, mint páliak a csikóherélésnek. K.

6246.
Sokan futnak, de csak egy nyeri a pálmát. KV.

6247.
Nem nyeri a pálmát, ki utjában horgot vet. (5479.)

6248.
Nem türi a pányvát.

6249.
pápa is csak diák volt.
Német: Auch der Pabst ist ein Schüler gewesen.

6250.
Rómában lenni, pápát nem látni.
Német: Er ist in Rom gewesen, und hat den Pabst nicht gesehen.

6251.
Pápa katonája. (3064.)

6252.
Nem kell mindent pápaszemen nézni.

6253.
Elvesztette szája izét mint a pápai biró.
Beteg volt a pápai biró, s tokaji bort rendelvén neki orvos, azt feljavulta után is iddogálta, hogy, szája izét elvesztvén, visszaszerezhesse.

6254.
Ne higy neki, mert pápista.

6255.
Pápista szin.
Azaz halvány, élet nélküli.

6256.
Párját kell keresni. (927.)

6257.
Gonosz a párája.

6258.
Esküszik mint a párhagyma.

6259.
Páratlan szépség volt, de most páratlan.

6260.
Páriz Pápaiban sincs annyi szó.

6261.
Egy párnán két vallás nehezen fér meg. BSz.

6262.
Addig keressz lágy párnát hogy aszu padon is elhálnál. KV.

6263.
Nem párnahaj hogy megforgasd, mint akarod. BSz.


Képtalálat a következőre: „paraszt”