Payday Loans

Keresés

A legújabb

A MAGYAR HUMOR
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. december 31. szombat, 13:39

karinthy2

A MAGYAR HUMOR


Tréfák, humoreszkek, vidám jelenetek

 

Írták:
BRÓDY MIKSA, HARSÁNYI ZSOLT, KARINTHY FRIGYES,
LAKATOS LÁSZLÓ, LIPTAI IMRE, MOLNÁR JENŐ, SIPULUSZ,
SZINI GYULA, SZOMAHÁZY ISTVÁN, TÁBORI KORNÉL

 

Képtalálat a következőre: „a magyar humor könyv”

 

RÉVAI KIADÁS

 


A mű elektronikus változatára a Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi (CC BY-SA 4.0) Creative Commons licenc feltételei érvényesek. További információk:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu

 

Elektronikus változat:
Budapest : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2015
Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásával.
Készítette az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya
ISBN 978-963-417-075-4 (online)
MEK-14480

 

 

Az óvatos izraelita.

Gábor Andorral történt ez.

Egy fővárosi fiókpostahivatalba beállitott egy kaftános, öreg lengyel zsidó és az egyik rekesz ablaka elé állva, elmagyarázta a hivatalnoknak, hogy ő pénzt akar küldeni.

Amikor a postahivatalnok megmondta neki, hogy vennie kell egy postautalványt, ki kell töltenie, a kaftános ember nagy sóhajtva bevallotta:

- De én nem tudok ám irni!

Egyben rögtön megkérte a hivatalnokot, hogy töltse ki helyette a pénzesutalványt, amire persze az elfoglalt tisztviselő nem vállalkozhatott.

- Kérjen meg valakit - tanácsolta az ablak mögül a hivatalnok - majd megirják maga helyett.

A zsidó kezében az utalványnyal, szurós szemekkel és bizalmatlankodva körülnézett és hosszu habozás után kiválasztva magának egy fiatal embert, - aki véletlenül Gábor Andor volt, - igy szólitotta meg:

- Tud irni, kérem?

- Hát... azt mondják némely kritikusok.

A zsidó ezután alázatosan és udvariasan megkérte, hogy irja meg helyette az utalványt. Gábor Andor teljesitette kérését és ahogy diktálta, ráirta az utalványra az adatokat.

- Hatvan korona... Chaim Blumenfeld... Kereskedő... Strijben...

Amikor elkészült vele, a kaftános lengyel ujból nagyon alázatosan és hálálkodva megköszönte a szivességet. Azután kezébe vette a megirt utalványt, de egyáltalán nem sietett vele a pénzesutalványokat felvevő postahivatalnokhoz. Nézegette jobbról, nézegette balról az utalványt, nagyokat pislogott, csóválgatta a fejét és magában dörmögött.

Azután - jó öt perc mulva - megindult, hogy feladja az utalványt. De utközben meggondolta a dolgot. Megállott és megint körülszimatolván, kiválasztott magának a várakozók közül egy cilinderes, elegánsan öltözött idősebb urat és elébe tartván az utalványt, megkérdezte tőle:

- Kérem szépen, nagyságos ur, tessék szives lenni elolvasni: kinek szól ez az utalvány?

 

TARTALOM

IRÓI INTIMITÁSOK
Időgép.
Papir-hiány.
Pesti nyelven.
Bródy Sándor mint fölolvasó.
Bródy és a "hólyag".
Gorombaságok.
A siker után.
Az óvatos izraelita.
A peches iró.
A virzsinia.
Az uj cim.
Zeneirodalmunk szerencséje.
Az apja fia.
A kommüniké.
Asszonyi logika.
A magyar riporterek atyamestere.
Mindig sans gène...
A találó cím.
Az okos gyerekek.
A sovány és a kövér.
Az elismerés.
A nagy urak.
Jó tanács.
Egy koncert körül.
Aki mégis "jó költő".
A hypochonder.
Egy bukás titka.
Memento.
Egy finom ebéd.
Az orvosi tilalom.
A rikkancs-költő.
A szinházi virágnyelv.
A társszerzők.
Az uj óra.
A librettó.
A melódia.
Az ötvenkoronás.
A másoló.
A kivágóművész.
Kabátkaland.
A legrosszabb.
A jó háziasszony.
A mentő ötlet.
A kávé.
A helyi intelligencia.
Guthiádák.
Az óvatos nyaraló.
Ha csak ez kell...
Az önérzetes rovatvezető.
Csalás...
A rosz novella.
Ünnepi kérdés.
A legjobb hely.
A külmunkatárs.
A finn toaszt.
A szolid iró.
Ki melyiket...

KIS TRÉFÁK
Egy letünt korszak humora.
A kaméleon.
A jó fogás.
Az idézet-mánia.
Benedek furfangja.
Ha a tanár telefonál.
Főispán.
A Petőfi-utcában.
A gyöngéd értesités.
A háttér.
Ami többet ér...
Ebben a drágaságban...
"Frocli."
A jó ügynök.
A vérbőség.
A lép.
A fogorvosnál.
Az enfant terrible.
Hátul...
A falusi ártatlanság.
A boszu.
A jó háziasszony.
A kocasoffőr.
Hires emberek.
A bankfiókok.
Mire jó a feleség?
A kiváncsi szerző.
Előrelátás...
A praktikus tanár.
Falusi karriér.
Külvárosi idill.
Kávéházi játék.
A rivális.
A fránya fiskális.
Ha a paraszt válik...
Mire jó az alkohol?
A furfangos polgár.
A lábtörés.
Ügyvédi fogás.
A jó üzlet.
Egy csodabogár.
A ravasz fiskális.
Népszámlálás.
A vaskorona.
Mozi és szinház.
"A közigazgatás egyszerüsitése."
A borravaló.
A főhadnagy és a pucer.
A bakfis meg a jogász.
A hivatalnok-halál.
Az ichneumon.
A konyhapénz.
Az uj pályázó.
A ravasz fiskális.
A kis féltékeny.
A groom és a koldus.
Az alkoholista.
A vetélytársak.
A ravasz sváb.
A szabadulás.
A konkurrensek.
Tanulmány-ut.
A gyerek-doktor.
Árverés.
A jó doktor.
A tanyai pógár.
Az előrelátó elnök.
Vám nélkül.
Hátha...
Feld papa szakvéleménye.
A jó kivánság.
A politikai meggyőződés.
Rövid birálat.
Wodianer-anekdoták.
Az utolsó kérdés.
Kinkérdések.
A jó ötlet.
Ami a grófot érdekli.
A régi barátnők.
Hadiék csevegnek.
A magyarázó-tábla.
Az operai kórus.
A keringő.
Ripacséknál.
A jó vidéken.
Kollokviumon.
Kávéházi jelenet.
Finom jelentés.
Az asszony neve.
A régi fajta titkos szavazás.

VIG JÁTÉK
A kassza.
A büvös szék.
Kártya és divat.
Halló, te vagy az, édes?...
Házi béke.
A nagyon okos ember.
A nagybácsi.

DERÜS HISTÓRIÁK
A tanácsos ur titka.
Rejtelmes esetek.
Három óra Bátyuban.
A nyiámsz.
A Kálóczyak.
Öngyilkosságom.
A kelet áldozata.
A kúra.
A monte-carlói fogoly.
Mi történt a sarkon?
Bandazur király.


Képtalálat a következőre: „a magyar humor könyv”