Payday Loans

Keresés

A legújabb

ANTIPARAINESIS - IV.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. december 28. szerda, 20:57

Képtalálat a következőre: „lavina”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Bölcs-balga és boldog-boldogtalan ABC

Emberélet-minőség/önismeret-tesztkönyv

Képtalálat a következőre: „lavina”

ANTIPARAINESIS

Ki és milyen ne légy, ne maradj!– 4.

Képtalálat a következőre: „lavina”

REMÉNYIK SÁNDOR

Ha számbavetted...

Ha számbavetted mind a vétkeid 
Szemed ha metszőn önmagadba látott: 
Az ismeretlen sok-sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot!

Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, 
Mert végtelen a vétkeinknek száma 
S talán nem az a legölőbb csapás, 
Mit sujt az öklünk tudva, odaszánva.

A legsikoltóbb seb talán nem az,
Mit oszt a kardunk nyilt, lovagi tornán 
S tán az se, mit suttogva, hátmögött 
Ejtünk kajánul, titkon és orozván.

A legsikoltóbb, legégőbb sebek
Egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, 
Mely indult jóakarat ösvenyén
És öntudatlan gúnyba tévedett.

A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, 
Indulnak egy elejtett szó nyomán,
Mit elhallgatni - véltük - nincs miért, 
S mit elhallgatni jobb lett volna tán.

S mikor egy gyötrődő szív úgy eped 
Egy szónkért, mely meg tudná váltani, 
S virágoskertből sivataggá lesz,
Mert azt az igét nem mondottuk ki.

Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, 
A léptünk rajta döngve áthaladt,
Semmit se tettünk - csak nem vettük észre -
És eltapostuk, mint egy bogarat.

Oh végtelen a vétkeinknek száma,
Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, 
Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, 
Szüntelen egy virágot tör le lábunk.

Ha számbavetted mind a vétkeid, 
Szemed ha metszőn önmagadba látott: 
Az ismeretlen sok, sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot
.

Képtalálat a következőre: „lavina”

 

*

 

Aki annyira gyűlöli ex-szerelmét: még az ördöggel is összefog

Aki annyira imádja magát: nekiáll a lelki klón gyártásnak

Aki annyira nem karakteres, hogy még elrettentő példa se lesz

Aki annyira önellátó, hogy önmaga bírája és dicsérője

 

*

 

Aki annyira szemérmes koldus, hogy titokban éhen hal

Aki annyira szeretné magát megmutatni: exhibicionista

Aki annyira tiszteli az anyját: őt sohasem előzheti meg társa

Aki annyira titokban áll ellen: megtévesztésből karriert csinál

 

*

 

Aki annyira törvénytisztelő, hogy szombaton nem gyógyít

Aki annyira zsugori, hogy még magát is sanyargatja

Aki annyit és addig issza kedvenc kakaóját, míg látni se bírja

Aki arra bazíroz, hogy kilakoltatásod után olcsóbb lesz a házad

 

*

 

Aki arra büszke, amit a szerencsének köszönhet

Aki árulásért cserébe kér mentességet, büntetlenséget…

Aki ásításával és cinizmusával demoralizálja a fiúkat

Aki átlép az összeesetten, ő nem veszi el a mentősök munkáját

 

*

 

Aki az a leggyengébb szem, ahol elszakad a lánc

Aki állomásfőnöktől kér cigit, bakternak – se - köszöni a tüzet

Aki az általa egyoldalúan képzelt életekből egy újat mazsolázna

Aki az amúgy is nehéz kezdetet/fél sikert folyton csak halogatja

 

*

 

Aki az emberiséget, és a legvégén legfőként magát is megveti

Aki az Égre köpköd, s az jégesőként visszahull az arcába

Aki az egyik szavával agyonüti a másikat: nem mond semmit

Aki az egyszeri kegyelmi ajándékra ezentúl jogot akar formálni

 

*

 

Aki az élelmét megtermelő paraszt nevét sértésként használja

Aki az eleve elrendelést önfelmentő fatalizmusnak tartja

Aki az ellenségtől kér tanácsot: milyen taktikát kövessen?

Aki az első nagy bűnt már jóvátehetetlennek érez - neki annyi

 

*

 

Aki az emberiség barátja, de hidegen hagyja szenvedő hitvese

Aki az ételével mérgezi magát, fogaival ássa ki a sírját

Aki az imát elhadarja, de az étkezésből rítust csinál

Aki az irgalmatlanul előadott igazsággal szűkíti baráti körét

 

*

 

Aki az orránál alig lát tovább – csak egy napra tervez

Aki az öngőgjében fuldokol - nincs benne teremtményi alázat

Aki az öregeket csak illemből hallgatja - egyik fülén be…

Aki az öröm- és ünneprontásban a páratlanul leleményes

 

*

 

Aki az ünnep közeledtével csak annak megúszására gondol

Aki azért mozgalmár ügyeskedő, mert nem szeret hazamenni

Aki azért szül gyereket, hogy az eltartsa/hamar sírba vigye

Aki azért tetteti magát butának, hogy így legyen, aki elveszi

 

*

 

Aki azt a csónakot fúrja ki, amin ő maga is evez, utazik

Aki azt a sebet tépi fel és mélyíti, ami még be sem hegedt

Aki azt a titkot is megőrzi, amit elárulva életet menthetne…

Aki azt hiszi, hogy a lélekölő kényszermunka is nemesíthet

 

*

 

Aki azt hiszi, hogy neki bérlete lehet a szerencséhez

Aki azt hiszi, hogy az élete kész átverés, de ő nincs beavatva

Aki azt hiszi, hogy felnőve semmit nem veszít, csak nyer hozzá

Aki azt hiszi, hogy majd nyugdíjban hegedül és képeket fest…

 

*

 

Aki azt hiszi, hogy akkor üdvözül, ha szétosztja mindenét

Aki azt hiszi: van isten háta mögött, ahol senki sem látja

Aki azt hiszi: a kárörvendőnek 2x örömtelibb az élete

Aki azt hiszi: a szükséges feltétel egyben az elégséges is

 

*

 

Ábrányi Emil

NE SÉRTSD MEG...

Ne sértsd meg azt, akit szeretsz!
Egy durva szó elég,
Hogy elborítsd, hogy gyászba ejtsd
Szerelme szép egét!...
Borúlt ég újra földerűl,
Hint még szebb sugarat...
Ez gyöngédebb ég: itt a folt
Örökké megmarad!

Egy szó elég!... És húnyni kezd
A régi, tiszta fény.
Mélyebb sebet vág, mint a tőr,
A nő nemes szivén!...
Átérzi lelked bánatát,
Vidáman hal meg érted, -
De bús kétségben csügged el,
Ha egy rossz szóval sérted!

Ne félj! Nem hal meg a madár
Ha szárnyait megtörték.
A pillangó tovább röpűl,
Bár fényporát letörléd.
Tovább él a szerelem is
Mert mindennél nagyobb, -
De többé nem száll ég felé,
És többé nem ragyog!...

Képtalálat a következőre: „lavina”

Képtalálat a következőre: „lavina”