Payday Loans

Keresés

A legújabb

ANTIPARAINESIS - III.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. december 28. szerda, 08:35

Képtalálat a következőre: „csontváry selmecbánya látképe”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Bölcs-balga és boldog-boldogtalan ABC

Emberélet-minőség/önismeret-tesztkönyv

Képtalálat a következőre: „csontváry selmecbánya látképe”

ANTIPARAINESIS

Ki és milyen ne légy, ne maradj!– 2.

 

Rezignáczió

Lomhán szemlélem a világot.
Hadd forrjon, ontsa bűneit.
Nem szórok a gazokra átkot,
És az erény se lelkesit.

Nem indulok meg, nem szomorgok,
Ha látok szenvedő szivet.
Irigységet nem kelt a boldog,
Nem fáj sem új, se régi seb.

Maradjon a világ a hogy van,
Sajtoljon égő könnyeket.
Lemondtam, mindenről lemondtam,
Mit megmásitni nem lehet.

Botorság volt kergetnem álmot,
És szélmalmokkal küzdenem.
E kába összevisszaságot
Ma már nyugodtan nézdelem.

Dobálják sárral bár az eszmét:
Nem indit meg, ha elbukott.
Gazság arassa győzedelmét:
Én nézem s meg se mozdulok.

Reviczky Gyula

Kapcsolódó kép

*

 

Aki az újat egyből isteníti, vagy rögtön csúfolva kineveti

Aki a szükséges lépéseket elmulasztva a kegyelem hazardőre

Aki a szülei szavát előbb szentírásnak, majd hülyeségnek veszi

Aki a szülői felelősségtől menekülve örökre sterilizáltatja magát

 

*

 

Aki a társa gyengéit lesi, s azt karikírozva felnagyítja

Aki a társával egymást frigiddé, illetve impotenssé teszik

Aki a tautológiát „állít”- vagy a bizonyítandóval bizonyít

Aki tékozló fiú: kifenegyerekeskedve magát hazatér apucihoz

 

*

 

Aki a teljességre vágyva egyszerre akar férfi és nő is lenni

Aki a tengert szeretné látni, de a pocsolyában nem gyönyörködik

Aki a ténykérdéseken hosszasan, meddőn vitatkozik

Aki a Teremtőt átkozza halandóságáért - utána sokat unatkozik

 

*

 

Aki a tévéből tudja meg, hogy milyen idő is van lakóhelyén

Aki a lélektisztító bűnvallás helyett ön-szerecsenmosdató

Aki a topmodell trükk-képéhez hasonlítgatja asszonykáját

Aki a tökéletes társra vár, s nem tudja szeretni a kis hibákat

 

*

 

Aki a tudóstól várja, hogy meghatározza az ő élete értelmét

Aki a turisztikai hivatal reklámfilmjeiből ismeri az országot

Aki a tűzzel játszik vagy tüzet gyújt, hogy majd vitézkedhessen

Aki a válságaiban sosem látja a – sokkal - jobb folytatás esélyét

 

*

 

Aki a veszett róka szelídségét a földi paradicsom jelének veszi

Aki a vészkorszak elmúltával is fenntartaná a szükségállapotot

Aki a zanzákból véli ismerni a regényeket, és dugásból a Nőt

Aki addig evickél Élete tengerén, míg ki nem köt a Bánat szigetén

 

*

 

Aki addig hajszolta-halmozta élvezeteit: míg belecsömörlött

Aki addig Jézus barátja, amíg le nem csak fogják, el nem ítélik

Aki addig keresi a halhatatlanság titkát, míg lepereg élete

Aki addig kíméli és menti magát, hogy újszerű állapotban rohad

 

*

 

Aki addig nem segít, amíg a másik nem tér át az ő hitére

Aki addig nem vall színt, míg nem tudni, ki lesz a győztes

Aki addig piszkálódik, kötekedik, míg ki nem húzza a gyufát

Aki addig söpri a szőnyeg alá a szemetet, míg elbukik rajta…

 

*

 

Aki addig várja anyasága ideális feltételei alakulását, míg késő

Aki addig-addig válogat, míg hoppon marad (vénlány)

Aki ágyúval lő a verébre - romba dönt még néhány lakóházat is

Aki ahova lép, ott fű többet nem terem - az írmag is kipusztul

 

*

 

Aki után terméketlen, meddő lesz az anyaföld: rablógazdálkodó

Aki ajtófélfa ember - sehol sincs se bent, se kint - küszöbön

Aki akkor sem eszik húst, ha ez most megmenthetné életét

Aki aktív: minél jobban feszeleg, annál szorosabb a bilincs

 

*

 

Aki alacsony tűrésküszöbű: egy légy kihozza béketűréséből

Aki alattomban él az erejével, ártani-rontani ő is tud…

Aki áldozatból tettestárs lesz, mert szégyenérzetből falaz

Aki állva hal meg: rangon alulinak találva lehajolni az eperért

 

*

 

Aki amíg nagybeteg, mindent megfogad - de hamar felejti…

Aki amikor szülhetne, még nem akar, amikor akar, már késő

Aki ámul és bámul, mint Csipike: nélküle is működik az erdő…

Aki anyja szoknyája mögé bújik, ha legény kell a gátra

 

*

 

Aki annyira a földöz ragad: nem látja Ikarosz szárnyalását

Aki annyira bízik anyjában, hogy ő választhat neki párt(ot)

Aki annyira bolond: nem az örökkévalóságra rendezkedik be

Aki annyira gyáva, hogy se hazája, se hivatása, se otthona

 

*

Képtalálat a következőre: „csontváry selmecbánya látképe”

Magamról

Rossznak mondod a világot,
Dőresége bosszuságod;
Siratod az élet álmát,
Földi gondok durva jármát;
Felpanaszlod lázban égve:
Bölcs elméje, jók erénye
S fényt sugárzó lángod, ég,
Csak hiúság, búborék.

Óh, pedig hány perczed, órád
Volt, midőn e sujtoló vád
Könnyeidben elviharzott
S kiderült rá szíved, arczod.
Gyönyörűség volt az élet,
Megáldottad születésed';
Rózsák közt jársz, azt hivéd,
S mi okozta? ... Semmiség!

Nem tudod, mi nyomja szíved',
Semmiségek üdvezítnek.
Hogy jön, nem tudod, csak érzed,
Hogy e bűnös-bűvös élet,
Mely ma szennyes, ronda börtön,
Holnap éden kertje rögtön.
Ma a békét áhitod,
S holnap küzdve élni jobb.

Ember! önző vágy vezérel.
Bánatával, örömével
Ezt az undok szép világot
Sorsodon át nézve látod.
Hogyha gondok elcsigáznak:
A világot éri vádad,
S ha örömre gyúl szived:
Nincs e földnél semmi szebb.

Ragyoghat a nap az égen;
Te sötétben, feketében
Látsz mindent, ha bánatod van;
Mig, ha kedved lángra lobban,
Minden érted van teremtve;
Télen is jársz rózsakertbe';
A nap is csak rád ragyog,
S kik itt laknak: angyalok.

Az örvendőt meg nem érted,
Ha világod' búban éled;
S csak ha lelked' szenvedőnek
Vallod, sajnálsz szenvedőt meg.
Mit törődöl a világgal,
Szenvedő sziv sóhajával,
Ha egy édes pillanat
Teljesíti vágyadat!

Hát ne fordulj vak hevedben
A világ és rendje ellen...
Úgy tekints az emberekre,
Hogy a föld se jó, se ferde;
Se gyönyör, se bú tanyája,
Csak magadnak képe, mása.
Ki sohajtoz, ki mulat.
A világ csak - hangulat
.

Reviczky Gyula

*

Képtalálat a következőre: „csontváry selmecbánya látképe”