Payday Loans

Keresés

Szellemi hivatások - 2.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. december 21. szerda, 09:26

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

NAGY JENCIKLOPÉDIA

ÉRTELMISÉGIEK, SEGÍTŐK, VEZETŐK

Magyar életminőség-vizsgálódások – XXI.sz.

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

Szellemi hivatások – árulások – pokoljárások – 2.

 

Arany János

SZONDI KÉT APRÓDJA

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
Tetején lobogós hadi kopja.

Két ifiu térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.
Zsibongva hadával a völgyben alant
Ali győzelem-ünnepet űlet.

,Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,
Odaillőt egy huri nyakra!’

„Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
És pengeti, pengeti, sírván:”

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap,
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte:
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!
Meg nem marad itt anyaszülte.

„Szép úrfiak! immár e puszta halom,
E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet:
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom,
Odalenn vár mézizü sörbet. -”

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni.

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs...
Ali győzelem-ünnepe van ma!”

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond,
És pattog a bomba, és röpked a gránát;
Minden tüzes ördög népet, falat ont:
Töri Drégel sziklai várát.

„Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt,
Immár födi vállát bíborszinü kaftán,
Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold:
Idekinn hideg éj sziszeg aztán!”

A vár piacára ezüstöt, aranyt,
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat;
Harcos paripái nyihognak alant:
Szügyeikben tőrt keze forgat.

„Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett!
Zászlós kopiával hős Ali temette;
Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -;
Zengjétek Alit ma helyette!”

Két dalnoka is volt, két árva fiú:
Öltözteti cifrán bársonyba puhába:
Nem hagyta cselédit - ezért öli bú -
Vele halni meg, ócska ruhába’!

„S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó;
Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála;
Sátrában alusztok, a széltül is ó:
Fiaim, hozzá köt a hála!”

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
Kelevéze ragyog vala balján.

Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még,
Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!... Azonban elég:
Ali majd haragunni fog érte.”

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,
Kő módra befolyván a hegy menedékét:
Ő álla halála vérmosta fokán,
Diadallal várta be végét.

„Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már
Dícséretiből az otromba gyaurnak?
Eb a hite kölykei! vesszeje vár
És börtöne kész Ali úrnak.”

Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte
;
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
Ki miatt lőn ily kora veszte!

(1856. június.)

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

*

 

Halálbüntetés

Ahogyan Szókratész,

„az ifjúság megrontójaként”

ő is méregpoharat kap,

mert áldozatos-áldásos tevékenysége

a gazdasági, politikai, egyházi Hatalom

előtt a „társadalomra igen veszélyes”…

 

*

 

Péter

Mihelyst

bajba kerülsz,

a legígéretesebb tanítványod

tagad meg először, háromszor…

 

*

 

Elismerés

Leghamarabb

akkor ismernek el,

amikor már a halálos ágyadon fekszel,

s ezzel még az utolsókat rúgják beléd…

 

*

 

Értő

Vagy meg sem értik,

fel se fogják a műved,

vagy – akár szándékkal –

teljesen félremagyarázzák…

(minek is alkottál, és ki-ért?)

 

*

 

Túl sok

Hivatásodnál fogva

túl sok titkot bíztak rád,

s te retteghetsz a kifecsegéstől,

hát még a kínvallatástól…

 

*

 

Skandalum

Épater le bourgeois!

Te megbotránkoztatod a nyárspolgárt,

ő meg piti, buta és aljas bosszút áll rajtad…

 

*

 

Ár

Ha

se orvos,

se jogász,

de bölcsész akarsz lenni:

szüleid „kitagadhatnak”,

a diáknyomor az osztályrészed

 

*

 

Romboló

Neked kell

lerombolni

a hamis illúziókat,

amiért bármi mást,

csak pont köszönetet ne várj…

 

*

 

Dilis

„Különc”

s hopp-kopp

életmódod miatt

még saját gyerekeid

elvételével is fenyegethetnek…

 

*

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

*

 

Szóló

Platón

a barátod,

de esetleg elveszítheted,

mert a teljes igazságból

még az ő kedvéért se engedhetsz…

 

*

 

A

világ

más táján

szent dalnok

lett volna belőle -

a Hortobágy elvetélt,

káromkodó-fütyörésző poétája

 

*

 

Polgári engedetlen

Neki kell Antigonéként

eltemetnie a halott testvért,

olykor-sokszor akár élete és

szerelme boldogsága árán is…

 

*

 

Jelenkór

Könyv-heti sátorban toporogsz,

és „Nagyon fáj”: nem veszi senki

a vérrel írt köteted!

 

*

 

Csőd

Nonprofit szellemi vállalkozása

dotáció híján csak veszteséget „termel”

 

*

 

Presztízs

Csak zenédre lehet

igazán sírva-vigadni,

de amúgy s az utcán

csak lenézett cigány vagy

 

*

 

Aprópénz

Matek zsenidet

nem önhibádból

csak olcsó cirkuszi

mutatványokban kamatoztathatod…

 

*

 

Cinikus

Csak két utad volt értelmiségiként:

az egyik az ital, a másik nem járható…

 

*

 

Frigid múzsa

Mesterséges stimuláló szerekkel

próbálok ihlethez jutni, s így függővé válok…

 

*

 

Szirén

Neked is

betömték a füled,

s így nem hallottál semmit, vagy:

nem kötöztetted ki magad az árbochoz,

s így ott is ragadtál a szirének szigetén

 

*

 

K. o.

Hiába

méltánytalan

a rossz kritika,

mégis örök időre

felhagytál az írással…

(Berzsenyi Dániel)

 

*

 

Kibírható?

Mindenki rajtad röhög –

mint például a bibliai Noén,

aki a sivatagban építette a bárkáját…

 

*

 

Drága

Az elvek ára

Vannak olyan idők,

Amikor pont te nem

veheted át a kitüntetést,

pedig jól jönne a pénz és

jól esne az elismerés is…

 

*

 

Pál

Aki fordulásával

az üldözők közül

az üldözöttek mellé áll,

s elkezdődik az igen hosszú,

akár holtig is tartó vesszőfutása…

 

*

 

Rendületlenül  

Aki nem tér ki a hitéből,

pedig busásan díjaznák -

ott áll és nem tehet másként,

így prédikátorként nem lelkipásztor,

de egy hadigálya rabevezője lesz…

 

*

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

*

 

Költők sorsa

Költészet mézédes nedűjét
Nyomasztó gondok, keserűség,
Tört vágyak sajtolják a szívből,
Csalódások, bánat verik föl.


Szegény költő! óh, hány halott
Mély sírja szíved és dalod
Bubánatos halotti ének...
Bucsúztatója álomnak, reménynek!


Leszámolsz emberrel, világgal,
S czélhoz csak eztán érkezel,
És meghalsz száz kinos halállal,
Mig halhatatlanná leszel.

Reviczky Gyula

 

*

 

Koldusének

Napi betevődért

huzatos aluljárókban

szemérmesen koldulsz

egy szál gitárral vagy mással…

 

*

 

.

Rezignáczió

Lomhán szemlélem a világot.
Hadd forrjon, ontsa bűneit.
Nem szórok a gazokra átkot,
És az erény se lelkesit.

Nem indulok meg, nem szomorgok,
Ha látok szenvedő szivet.
Irigységet nem kelt a boldog,
Nem fáj sem új, se régi seb.

Maradjon a világ a hogy van,
Sajtoljon égő könnyeket.
Lemondtam, mindenről lemondtam,
Mit megmásitni nem lehet.

Botorság volt kergetnem álmot,
És szélmalmokkal küzdenem.
E kába összevisszaságot
Ma már nyugodtan nézdelem.

Dobálják sárral bár az eszmét:
Nem indit meg, ha elbukott.
Gazság arassa győzedelmét:
Én nézem s meg se mozdulok.

Reviczky Gyula

 

*

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

 

*

 

Fair play

Neked csak tiszta

eszközeid lehetnek,

„szellemi ellenfeled-

ellenséged” nem válogat…

 

*

 

Erőviszony

Esélylatolgatás

Egy mindenkiért

és majdnem mindenki egy ellen:

rád nemegyszer ez a nem fair „játék” vár…

 

*

 

Alamizsna

Ha egy Defoe

a Robinson Crusoe kéziratával

oly megalázóan előszobázott,

te mire számíthatsz?

(Ambrus Zoltán:

A fületlen ember)

 

*

 

Elveszett illúziók

Az önfeladásig asszimilálódsz,

elhagyva elvi szempontjaidat -

vagy lassan, de biztosan éhenhalsz:

na, ebből a kettőből tessék „választani”!

 

*

 

Kaptafa

A suszterből lett komisszár vagy az újgazdag,

- de még az elszemtelenedett suszterinas is -

beledumálhat, beleavatkozhat a műhelymunkádba…

 

*

 

Áld

Mert

tüzet hoztál

az emberiségnek,

hogy javíts életminőségén,

örökre leláncolt és kínzott

Prométheuszként szenvedsz…

(vigasz: az áldozatodért áldanak)

 

*

 

Képtalálat a következőre: „magyar rock besúgók”

*

 

Per

Nemcsak

az elsőbbséged vitatják,

de még meg is vádolnak plagizálással

 

*

 

Pionír

Szép dolog

a repülés úttörőjének lenni,

de ki kötne veled életbiztosítást?

 

*

 

Nehéz

Keservesen

keresed kenyered

a medvék által lenézett

ún. „könnyű műfajban”

 

*

 

Pénz

Nálad

a Szellem, a Költészet:

de a Disznófejű Nagyúr

csak ül, csak ül az aranyán…

 

*

 

Glória

Fénytelen

harcokba kényszerítve,

a létfenntartásodért küszködve

lassan, de biztosan elkopsz, felőrlődsz..

 

*

 

A

háborús

hisztériában nehéz

legalább egy emberként,

egyedül pacifista maradni –

kikiáltanak nemzetietlennek,

hazaárulónak stb.!

És akkor jaj neked!

 

*

 

Lemondás

Amíg ők kint

játszottak a téren,

addig te billentyűket

gyúrtál egy zongorán,

pedig majd megszakadt

a szíved zsivajukra..

 

*

 

Föld alatt

Az illegalitásba szorult

szellemi-politikai mozgalom,

az „alvilág” se oly romantikus belülről

egy „puha” diktatúrában, rendőrállamban…

 

*

 

Döntés

Nem bújhat ki

a nyomasztó felelősség alól:

amputáljad-e a beteg lábat?

 

*

 

Megmondó

A király bolondjaként

feszegeted a határokat,

mások helyett odamondasz –

de az ostor is rajtad csattan,

nem élvezel korlátlan védettséget!

 

*

 

Szent

Szinte lehetetlen,

de mégis próbáld:

zsarolhatatlannak kell

lenned és maradnod,

nem lehet semmilyen

titkolt „disznóságod”…

 

*

 

Mikes Kelemen

Gyökereit kitépve

hány szellemi embert

száműztek idegenbe

akár életfogytiglan is?

 

*

 

Renegát

Aki a száműzetésben,

Vagy a megszállt országban

Az előnyt-hátrányt mérlegelve

Önként áttér a muszlim hitre…

 

*

 

Kötéltáncos

A magad útját kell járnod –

nincs kit követni, utánozni vagy kérdezni...

Mintha egyes egyedül vágnál át a sötétben

a mocsáron vagy netán a taposóaknás réten…

 

*

 

Képtalálat a következőre: „magyar rock besúgók”

 

*

 

Hajszálon függő

Olykor odalehet minden igyekezet,

egy csapat többhavi megfeszített munkája,

ha a nézőtéren egyvalaki rosszkor tüsszent,

s nem akarva a tragikus komikussá válik…

 

*

 

Éhezőművész

Nem feltétlenül,

de drágán, gyakran

koldusbottal fizeted

meg függetlenséged árát

 

*

 

Kincsgyűjtő

Hiába van az, hogy

te csak a népzenét,

néptáncot gyűjtöd,

ezt a Hivatal akkor is

államellenesnek minősíti,

ha te pl. egy kisebbségi magyar vagy

 

*

 

Ár ellen  

Aki próbált már csak egyszer is

árral szemben úszni, széllel szemben járni,

annak lehet némi fogalma a szellemi pályán futásról…

 

*

 

Igazmondó

A nálunk mindig aktuális

magyar közmondás szerint:

mondd meg az igazat és betörik a fejed

 

*

 

?

„Miért ne

legyek tisztességes,

kiterítenek úgyis!”

(József Attila)

 

*

 

A

modern

diktatúrákban

a legrosszabb sorsa a börtönben

az úgynevezett politikai foglyoknak van…

 

*

 

Politikai pszichiátria

És ha még mártírt se

csinálnak belőled? –

Diliházba zárva

hospitalizáció a sorsod -

szépen leépülsz, bedilizel…

És akkor már nem zseni,

de szimpla őrült leszel!

 

*

 

Öncsonkítás

A művészetért hozott áldozatnak

jelképes drámai példája Farinelli,

a fiatalkorában kasztrált énekes…

 

*

 

Kudarc

Egy életen át

beleadtál apait-anyait,

mégiscsak selejtet termeltél…

(ez is benne van a pakliban…)

 

*

 

Mellékhatás

Érzékenyíteni kell magad,

szinte hiper szenzibilis szeizmográffá -

de így minden kis szurka-piszka is nagyon fáj…

 

*

 

Perverzió

Kívülállók akár

„homokosnak” is tarthatnak –

belül állók meg el akarnak csábítani…

(s ha nem sikerül, akkor kiebrudalni)

 

*

 

Jós

Mint Cassandra:

meg vagy verve

a jóstehetséggel,

ráadásul még

nem is hisznek neked…

 

*

 

Ha nem

zengsz dicshimnuszt

az aktuális zsarnokról,

akkor biztosan vár rád

a walesi bárdok máglyahalála

 

*

 

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

 

*

 

 

B

Egy

íratlan,

de érvényesített

„szilenciummal”,

ill. fekete/B listával

oly könnyen, és mégis

súlyosan „büntethetnek”

(és nincs hova fellebbezni)

 

*

 

Szabadfoglalkozású

Vagy a víz alá nyomnak –

vagy egy üres medencében

lehetsz a padlón „szabadúszó”…

 

*

 

Peca

Folyton

ébren és

résen lenni,

nehogy bekapj

egy csali mézesmadzagot…

 

*

 

Para Zita

Hősiesen

kell elviselned

annak látszatát,

hogy ingyenélő,

parazita, élősködő figura vagy!

 

*

Képtalálat a következőre: „kaptafa könyv”

 

*

 

Apokrif  

stigmával illetik,

indexre teszik,

netán bezúzzák könyved,

vagy, ami még talán

ennél rosszabb:

unt-utált kanonizált

kötelező olvasmány lesz

 

*

 

Csetlő

Mivel folyton

az Eget kémleled,

megbotlasz minden

kis földi akadályban –

becsapnak, kinevetnek,

lenéznek, kihasználnak…

 

*

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”

Charles Baudelaire: 

Az albatrosz

Olykor matrózi nép, kit ily csiny kedvre hangol,
Albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát,
Mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol,
Míg sós örvényeken lomhán suhannak át.

Alig teszik le a fedélzet padlatára, 
A kéklő lég ura esetlen, bús, beteg,
Leejti kétfelé fehér szárnyát az árva
S mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.

Szárnyán kalandra szállt, - most sántit suta félsszel,
Még tegnap szép csoda, ma rút s röhejre készt,
Csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel,
Egy másik sántikál: hé, így röpűlsz te, nézd!

A költő is ilyen, e légi princnek párja,
Kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép,
De itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja
S megbotlik óriás két szárnyán, hogyha lép.

Ford. : Tóth Árpád

Képtalálat a következőre: „magyar beat, rock könyv”