Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 76.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. december 18. vasárnap, 06:33
Erdélyi.jpg

201 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

pedfil pap

6127.
Paczalra szokott s pástétomra vágyik.

6128.
A ki paczalt akar enni, ne kérdje, mi volt benne.

6129.
Nem mindenkor lesz ám paczó, paczó. K. (1641.)
Utoljára a kemény szót is előveszik.

6130.
Ki sok felé kap, két szék között a pad alá esik.
Két szék között a pad alá.

6131.
Senki nem irigyli a pad alatt. KV.

6132.
Ki pad alatt hever is, vetett ágyra ásítozik. K.

6133.
Ha a padra akarsz nyugodni, tanulj először alatta feküdni. KV.

6134.
Puszta pajtábul is repül olykor bagoly. (970.)

6135.
Megokosodik negyven esztendőre mint a Pajorok. K.

6136.
Elküldte mint Pajzos a papot. (3153.)
Egy vig kedélyü birtokos neve Zemplénből, ki többek között papját, mikor el akart menni tőle, ő pedig nem örömest eresztette volna, ugy küldte el mintegy szekeren, hogy botot adott kezébe, mondván: tessék, hogy ne menjen gyalog.

6137.
Megfekszik a kocsiban mint a paksi biró. Cz.

6138.
Vén palánta, kész káposzta. (4945.)

6139.
Pali pap keresztelje. (167.)

6140.
Pallost pallossal, kopját kopjával vernek vissza.

6141.
Két éles pallos nem fér egy hüvelybe. (1337.)

6142.
Legjobb izü a panaszos.
t. i. az étel.

6143.
Nem eszik panaszost.
a) Siet mint a panaszos.

6144.
Jó pap holtig tanul.

6145.
Eljár a pap a kereszttel.

6146.
Nem mind pap az, kinek pilise van.

6147.
Pap vagy kalap. (1744. 3686.)

6148.
Pap se mondja kétszer.

6149.
Elég egy pap egy templomban.

6150.
Urak a papok.

6151.
Azt se mondta: papot.

6152.
Pap leszek én akkor.

6153.
Pap fik lovat, ördög bünös. KV. (3947.)

6154.
Addig papé a fára, mig benne van a pára. Cz.

6155.
Papot illet a szentirás.

6156.
Nincs a papnak földön jusa.
Azaz nem világi érdek a papok foglalatossága, hanem a lelkiekre kell gondolniok.

6157.
Nem mindennap pap sajtja. ML.

6158.
Pap is azt dorgálja, mit szeme lát, füle hall.

6159.
A pap sem jó mindig.

6160.
Paprul papra. (1935.)

6161.
Pap a paptól nem vesz lélekpénzt.

6162.
Nem mind pap, ki hoszu ruhát hord. Sz.

6163.
Nem köntös, nem hoszu suba teszi a papot. Sz.

6164.
Pap hagyja az ünnepet, maga meg nem tartja. K.
Mivel neki akkor van legtöbb elfoglaltatása, dolga.

6165.
A pap is kevély, ha szép temploma van.

6166.
Jobb a papné mint a pap.

6167.
Kinek a pap, kinek a papné.
Kinek a pap, kinek a papné, de nekem a lánya.
Ki papját, ki papnéját, ki pedig palástját.
Ki szereti papját, ki pedig palástját.

6168.
Minden papnak van egy bolond Samu fia.

6169.
Többen hajtnak a pap életére mint sem tudományára. Sz.

6170.
Papra lelkedet ne bizd. Sz.
Vagyis: ne várj mindent csak az imádságtól, hanem magad is tégy, munkálódjál, mert mint egy más közmondás hiszi: imádság a munka.

6171.
Papnak élünk, papnak halunk.

6172.
Papot tanit mester vecsernyét mondani.

6173.
Akkor még a papok is bajuszt hordtak.

6174.
Elütötte a pap tyukját.

6175.
Lőcscsel a papot.

6176.
A pap is vétkezik.
Még a pap is vétkezik,
Ha jó kedve érkezik. Népd.

6177.
Fiatal papnak lator a mestere.

6178.
Pap hátán végzett dolog. (859.)

6179.
Pap nem isten.

6180.
Jobb az isten száz papnál.

6181.
Ha bajod nincs, verj papot. K.

6182.
Papot ha versz, gondot ad. (1226.)
Jegyezd fel a napot, melyen vertél papot.

6183.
Föltette papját.
Papnak híják a gabnakeresztek legfelső kévéjét, mely az alatta levőket mintegy fedi; tehát: bevégezte.

6184.
Mért nem lett pappá. (6489.)
Ha munkában izzadót szán valaki, vagy habár lovat is, ezt szokták reá mondani meglehetős közönyösséggel.

6185.
Rest mint a papok szolgája.

6186.
Jól van dolga mint a pap szolgájának, akkor izzad, mikor eszik. (2329.)
Német: Pfaffen-Knechte essen mit Schweisz,
Von Arbeit werden sie nicht heisz.

6187.
Ott az ebet, a pap rétjén. M.
Molnár A. igy világositja: Es ist der Wahrheit ähnlich. Ein Blinder hat ein Hufeisen gefunden. Kis-Viczay: Cancer leporem capit. Kovács: nem egyez az igazsággal. Dugonics: a kutya ott tartózkodik, hol valamit ehetik. A rétre nem sokat szoktak hordani (?), ugyanazért a kutyát ottan hiában keresni. Én e közmondásban "az ebet" ugy veszem, mint tagadást. A "pap rétje" pedig olyan mint "pap országa" (3986.), azaz képzelt bizonytalan hely, jelentése annyi mint mai szólásmód szerint, összekötve e két mondatot: ott a fenét; ott a pokolban, azaz nem ott. Tehát két tagadás, azaz erős tagadás. Ha példaul ott keresne valamit valaki, hol annak épenséggel nincs helye, mondhatnám: ott, az ebet, a pap rétjén. Ugyancsak helyén áll e km. ha valaki hihetlen dolgokat beszél valamely vidékről, országról.
a) Ha a pap mondja, sem.

6188.
Papcsörgét evett.
Csörge azaz töpörtyü; papcsörge: töpörtyü alaku kihányás a száj körül.

6189.
Paphalál lesz.

6190.
Papjószág nem tartós.

6191.
Meghalt a papné.
Mondják, ha valakinek ruhakötő galandja elül kifityeg.

6192.
Telhetetlen mint a papzsák. (7705.)

6193.
Ne szánd a papolót, egy miatyánkot sem mond hiába.

6194.
Bolondság a papság, ki diákul nem tud.

6195.
Bolondság a papság, ki diákul tud.

pokol peregrinacio es irgalom