Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség szótár - 1.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. november 26. szombat, 05:24

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

Életminőség nagyszótár-csírák - 1.

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

 

 

Ábrányi Emil: Magyar nyelv

Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vón, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,

Őrző oltárrá válik a kebel.

Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme,
S erős, szilárd, mint hősök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Minden, mi fejben vagy szívben fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplő bibort!

Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem...

*

Hát a csapongó
Gyors szavu tréfák
Játszi szökését,
Festi-e más nyelv
Oly remekűl?
Pattog a víg élc,
Ám sebe nem fáj,
Mert csak enyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész!...

*

Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja
Úgy zendűl benne, mint egyház harangja
Mely messze hinti mély, komor szavát.
Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,
S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban,
Úgy döng minden szó a kedélyen át!...

*

Ciklops pőrölye, hogyha csatát fest,
Csatakürtök bősz riadása!
Halld! Halld!
Száguldva, vihogva, kapálva
Dölyfös paripák robbannak elő.
Százak keze vág, százak keze lő.
Nem szárnyal a vér-ködös égre más,
Csak ágyudörej, szitok és zuhanás!
Rázkódik a föld, iszonyodva reng,
Amerre a kartács vad tánca kereng!...
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart!

Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kisérjen áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:
Elsőt rebegve,
Végsőt sóhajtva! 

1885

http://mek.oszk.hu/00500/00582/index.phtml

 

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

 

*

 

Hitelkárosult

Hiányoztál az iskolában pont akkor,

Amikor a többiek a kamatos kamatszámítást tanulták

Lépre mentél – elcsábított a rövidtávú előnyök csillogása…

(vagy jobb híján kényszerültél legális-immorális uzsorára)

 

*

 

Szabad préda

Kör közepén állok,

S körülvesznek rosszbarátok,

S a gúnynyilaiknak a céltáblájuk vagyok

 

*

 

Vonalzavaró

A vonal, amit vagy kiradíroznak,

Vagy ami mellé ezer más vonalat húznak

 

*

 

Tévhit

Van-e nagyobb rabság annál,

Mint mikor azt hiszed, hogy szabad vagy?

(pedig pl. munkaalkoholista=szenvedélybeteg)

Van-e rosszabb annál,

Mint amikor azt hiszed, van barátod?

(pedig csak kígyót/ellenséget melengetsz kebleden)

 

*

 

Káin népe

A sötét újkori Európa/Észak-Amerika

Rasszista fensőbb-rendűsége erőszakával

Földrészeket tett gyarmattá, földönfutóvá

Kiirtott népeket, eugenikával emberkísérletezett

Stb.

 

*

 

Irreverzibilis

Repül a nehéz kő

Ki tudja, hol áll meg,

S kit hogyan talál meg

 

*

 

Árnyékbokszoló

Mindenfelé üt-vág,

Nem nézi, nem láthatja kit és hol ér az ütés

 

*

 

Befolyásolható

Mindig annak a véleményét osztják,

akivel a legeslegutoljára beszélnek

 

*

 

Öreg halász

Heroikus küzdelemben

végre kifogja a nagyhalat,

de mire a partra ér, csak csontváz marad…

(vadászzsákmánya ragadozók szabad prédája)

 

*

 

Balek

A gyanútlan honpolgár

Aki másnak kaparja ki a gesztenyét a parázsból

 

*

 

Álomfejtő

Vagy nem foglalkoznak álmaikkal,

nem tulajdonít nekik semmi jelentőséget -

avagy tényleg szó szerint értik azokat,

netán álomfejtőkhöz rohangál…

 

*

 

Betűhíven

A szent könyvek

holt betűihez bilincselve

rohasztják el magukat az emberek

 

*

 

Kivétel

Amíg ő nem halt meg,

addig nem hiszi el, hogy ő is halandó lény

 

*

 

Karrier

Hogyan lettem

nagy erőfeszítéssel, jó hátszéllel rossznevű senki

 

*

 

Arany középút

Vagy gyáva, vagy vakmerő,

Vagy fukar, vagy tékozló vagy?

Vagy izzadtságszagúvá,

kötelesség-ízűvé teszed életed,

vagy éppen eléletművészkeded azt!?

 

*

 

Végletes

Annyira irtózik a trágárságtól,

hogy inkább a prüdériába menekül

Az egyik ember csapodár,

a másik meg kutyahűséggel megvert

 

*

 

Amazon

A nők elirigylik a férfiaktól

izmukat, szakállukat, hangjukat, szerepeiket stb.

Ők védik a hont – öncsonkítva, fél mellüket levágva…

 

*

 

Rémhíres

A lerafináltabb rémhírterjesztők

közmegbecsülésnek örvendenek –

a cáfolókat viszont pellengérre állítják

 

*

 

Tudni

Nem tudják,

hogy nem tudnak,

vagy rosszul tudnak valami létfontosat,

ezért nem is kételkednek, nem is kérdeznek…

 

*

 

Bemagoló

Sablon szövegek szajkózásával

próbálnak udvarolni, szépet tenni,

pláne ha ez egyszer véletlenül bejött

(pl. maga úgy hasonlít az én édesanyámra…)

 

*

 

Semmiért egészen

1.

Te nem adsz semmit a kapcsolatba,

de tőlem meg teljes testbedobást vársz –

mint lámpa, ha lecsavarom,

ne égj, hogyha nem akarom…

(feltételes szeretetért feltétlent kérni-adni)

 

2.

Semmiért a maximumot

A legminimálisabb kockázattal

akarnák a legnagyobb hasznot elérni?!

 

*

 

Naplemente

1.

Nyugtával dicsérd a napot

Ne aludj el haraggal a lelkedben

Ha a Nap lenyugszik, te is nyugodj le/meg…

2.

A Nap mindörökre lenyugodott,

Ettől fogva örök sötétség borul a Földre

(vagy csak mesterséges fényforrás „éltet”)

 

*

 

Vaksötét

Az emberek besötétítik otthonukat,

s bekötik, elrontják, kiszúrják a szemeiket

Vagy büntető kínzásból sötétzárkába zárva…

 

*

 

Fekete ország

Minden feketére festenek,

s mindenkin fekete szemüveg van,

sokan vannak a feketelistán,

és a feketén munkát vállalók…

 

*

 

Post humusz

„Az élőket mi kutyába vesszük,  

Az alkotókba belerúgunk.  

De ha meghalt, sírja fölé

Meaculpázva odahullunk.”

Alföldi Géza

 

*

 

Etikett

1.

Annyi illemszabály vonatkozik az evésre,

hogy abban már semmi öröm nincs, nem is lehet

2.

A zsebtolvaj az etikett szerint öltözött fel az estélyre…

 

*

 

Sorshúzás

Egy-két embert

minden nap kisorsolnak

életüket a Mammon oltárán áldozva

Minden tízedik embert lelőnek - fegyelemerősítő

 

*

 

Gondolatolvasó

1.

Kitalálom a titkos vágyad

2.

Senkinek nem lehet tartósan titka,

mert gondolatrendőrség folyamatosan üzemel

 

*

 

Sikamlós divatáramlat

Egyre több fiatal „fedezi fel” másságát,

a hetero kudarcok után, a korszellemtől hajtva…

(és hozzá még a híres elődök, s bujkálás kalandjai)

*

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

 

Perspektíva

1.

Ami messziről

kicsinek látszik,

azt kicsinek is veszik,

pedig egy elefántcsorda…

2.

Sok az olyan „nagy ember”,

aki közelebbről egyre kisebb lesz…

 

*

 

Komornyik szemlélet

Aki csak annyit lát a nagy emberből,

Hogy olyakor éjszaka ruhástól fekszik le stb.,

De meg is van neki róla a rossz véleménye…

 

*

 

Áthelyezősdi

Ha már megismerték

és megszerették a papot, orvost:

akkor gyorsan jó messzire áthelyezik

(új állomáshelyre, ahogy a katonát, rendőrt)

 

*

 

Szellemi fogyatékos

Sok az „öntörvényű” ember –

fittyet hánynak a gravitációra is,

és ha ezt ép bőrrel megússzák, túlélik,

akkor a szellemi, társadalmi élet rendjére is:

neki pl. a grammatika szabályai sem mérvadók…

 

*

 

Maga-mentő

Nem ülteti el a magot,

hetvenszeres termés helyett

még az az egy is elpusztul…

(aki menteni akarja, elveszíti azt)

 

*

 

Bűnbak

Nincs bátorság az önvizsgálatra,

helyette intenzíven bűnbakot keresnek,

akire minden bűnt rá lehet olvasni/kenni -

majd mehet minden tovább a régi rossz vágányon…

 

*

 

Falurombolás

Szisztematikusan ellehetetlenítik a falut,

gyarapítják a városi lumpenproletáriátust,

aki pénzért bármilyen lélekölő munkát vállal,

akit szellemileg a lakótelepi létforma is leépít,

s akinek a szavazatát olcsón meg lehet venni

 

*

 

Underground

1.

Csak a föld alatt

lehet építkezni és közlekedni

2.

Csak a föld alatt lehet ellenzéki mozgalmat,

ellenkultúrát szervezni és tartósan működtetni…

 

*

 

666

"Azt is teszi mindenkivel,

kicsinyekkel és nagyokkal,

gazdagokkal és szegényekkel,

szabadokkal és szolgákkal,

hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra

bélyeget tegyenek;

És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,

hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve,

vagy nevének száma.

Itt van a bölcseség.

A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát;

mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat."

(Jelenések 13:16-18)

 

*

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

 

Lúzer-sorsközösség

Azzal vigasztalod magad,

hogy az emberek többsége

rossz helyre, rossz időben születik:

titkolva-bevallva: életfogytig vesztesnek

(így eleve felmented magad: életed javíthatatlan)

 

*

 

Megboldogultak

Élő embert soha nem mondhatunk boldognak?

Hiszen bárkit bármikor bármilyen tragédia érhet?

A katolikus Egyház is csak halál után avat boldoggá…

 

*

 

Bumeráng

Átkozódsz,

ami visszahull rád,

mint amikor felfelé köpsz

(hatás és visszahatás elve)

 

*

 

Skatulya

Életed abban a fekete dobozban „éled”,

ahova gyerekként szüleid-tanáraid beskatulyáztak

 

*

 

Öngyengítő

Veled nem lehet barátkozni,

szövetségeseket nem keresel,

de az ellenségeidet gyártod és gyűjtöd

 

*

 

Vissza-fejlődő

Nem mered elengedni anyukád kezét,

s nem nősz fel, hanem infantilizálódsz

 

*

 

Pályatévesztő

Nem találod meg életműfajodat,

s csigaként a nyúllal állsz ki versenyfutásra

 

*

 

Elő-hátramenetel

A kutyák között király lehettél volna,

de te inkább a király kutyája lettél…!?

 

*

 

Komikus

Tragikusnak érzed,

hogy halandó vagy,

de már délutánod dögunalomban telik

 

*

 

Túlzó fokon

Vagy sótlan, vagy elsózott

a mindennapi ételed/életed –

nem ismered a helyes mértéket

 

*

 

Ismeretlen

Önismeretért

nem állt be a sorba:

el-elbukik az életvizsgákon,

tartósítva a frusztráltságát

 

*

 

Buta bivaly

Azon az órán éppen hiányoztál,

ahol elmagyarázták: többet ésszel, mint erővel

 

*

 

Sorrendetlen

Tudod, hogy mérni és vágni is kell,

"csak" éppen a sorrendet téveszted el

 

*

 

Extrém életsport

Annyira letompítod a veszélyérzéked,

hogy istenkísértésben élsz:

mint aki maga keresi a veszélyt

 

*

 

Hazardőr – életgyáva

Életeszméd lehet az "Élj veszélyesen!" -

vagy még az utcára se mersz kimenni,

hátha pont most a te fejedre esik egy tégla?

 

*

 

Önállótlan

Más emberektől várod:

találják ki a feladatod, szereped,

másként feleslegesnek érzed magad,

mint egy ötödik, otthon hagyott pótkerék…

 

*

 

Nyaló-taposó

Az élet rendjének találod,

hogy felfelé buzgón nyalsz,

lefelé taposol- rád is taposnak…

 

*

 

Ezermester

Nem él a munkamegosztás előnyeivel –

mindenhez érteni akar, mindent ő akar csinálni

Senkiben nem bízó, mindenhez érteni vélő –

sok időt elpazarolva gyenge hatásfokkal működsz…

(ki minek nem mestere, az a hóhéra annak)

 

*

 

Feladó

Ha elsőre nem sikerül

a bringán egyensúlyoznod:

soha életedben nem kétkerekezel

 

*

 

Tisztaságmánia

Egész nap azon dolgozol,

hogy patikatisztaság legyen a lakásban,

ha netán kész vagy, nincs szíved használni

(lásd még: a családját terrorizáló pedáns asszony)

 

*

 

Öndicsérő

Ha senki se szól egy jó szót hozzád,

magadat dicséred, sőt még ki is tünteted

(ezért van oly penetráns bűz a környezetedben)

 

*

 

Hálakövetelő

Felborítja lelki egyensúlyod,

ha szívességed nem hálálják meg

vagy nem rögtön viszonozzák

(több szívességet nem is teszel)

 

*

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”

 

EUTANÁZIA…

Esik az eső, ázik a heveder,

Gyönge lábamat szorítja a kengyel.

Bársony lekötés húzza a lovamat,

Nehéz karabély nyomja a vállamat.

Megjött a levél fekete pecséttel,

Megjött a muszka százezer emberrel.

Négyszáz ágyúval áll a harc mezején,

Így hát jó anyám elmasírozok én.

Jött egy kapitány piros pej paripán,

Kardja megvillan a jobbik oldalán.

Kardja megvillan az ágyú eldurran,

Szép piros vére a földre kiloccsan.

Sírhat-ríhat már az az édesanya,

Kinek a fiát viszik háborúba.

Kezét vagy lábát golyóval átlövik,

Meg se hal szegény, mégis eltemetik.

Kedves pajtásom, ha így látsz engemet,

Szállj le lovadról, lőj agyon engemet,

Vagy a szuronyod szegezd a mellemnek,

Ne hagyj sokáig szenvedni engemet!

https://www.youtube.com/watch?v=2oFMfUPrFDw&list=RDqp97UqIi9o4&index=9

 

Képtalálat a következőre: „a boldog élet folyóirat”