Payday Loans

Keresés

A legújabb

Vallási terek szellemi öröksége PDF Nyomtatás E-mail
42. Test-lélek és szellem-világ - 42. Test-lélek és szellem-világ
2014. október 02. csütörtök, 08:38

Bartha Elek
Vallási terek szellemi öröksége


TARTALOMI. A népi vallásosság fő jellemzői A népi vallásosság kutatása
Történeti rétegek
Magyarország felekezeti megoszlása
Vallásos képzetek
A megszentelt idő
A szakrális tér
Búcsúk, zarándoklatok
Vallás és társadalom

II. A megszentelt tér Vallás és környezet
Vallástudományok és népi vallásosság
A megszentelt tér
A vallás ökológiai integrációja

III. A megszentelt idő A nap
A hét
A hónap
Az egyházi év
Vallásgyakorlási típusok
Az emberi élet

karpat-hazatemplomfelszenteleselott
IV. A szakrális tér néprajza Vallásos helynevek
A tér szakralizációjának néprajzi-antropológiai megközelítése
A vallás nyomai a kulturális ökoszisztémában

V. Templom 1 A templom építése
Templomépítés a pártállami időszakban
Új templomok
Cigánytemplomok
Hitélet templom nélkül

VI. Templom 2 Dedikációk
A templomok szakrális térszervező ereje
Hitéleti funkciók
Templomi ülésrend
Profán funkciók
Templom és közösség
Viselkedés a templomban
Templom a néphitben
Kulturális rendezvények
A templom ünnepei
Templombúcsú

VII. A harang Szakrális funkciók
Profán funkciók
Háborúk és harangok
A harang mint szentelmény
A harangozó

VIII. Szakrális célú határbeli építmények Kereszt és táj
A keresztállítás célja
Szakrális funkciók
A keresztek ünnepei
Mágikus funkciók
Temetői keresztek
Közös használatú keresztek
Keresztekhez fűződő epikus hagyományok
A keresztek gondozása
Szobrok, kápolnák

IX. A szentsarok Liturgikus funkciók
A lakóház védelme szentelményekkel
A lakóház ünnepe - a házszentelés

X. Temető Történelmi és nemzeti emlékhelyek
Temető és hitélet
Szerkezeti sajátosságok
Halotti szertartások
Felekezeti temetők
A temető ünnepei
A temetők hasznosítása
Hiedelmek rítusok

XI. Búcsúk és zarándokhelyek Vallásos célú migráció
A szakrális központok táj- és térformáló szerepe
Búcsújáró helyek
Csíksomlyó
Máriapócs
Aachen
Mátraverebély - Szentkút
Fatima
Santiago de Compostela

XII. Vallás és etnikum Etnikus vallások
Integráció és differenciálódás
Vallás és identitás

XIII. Irodalom

Bartha Elek
Vallási terek szellemi öröksége