Payday Loans

Keresés

A legújabb

Szellemi hivatások és hitvallások - III. rész PDF Nyomtatás E-mail
42. Test-lélek és szellem-világ - 42. Test-lélek és szellem-világ
2008. október 17. péntek, 13:19

 

SZABAD ÖTLETEK JEGYZÉKE

 


A névtelenek ezreinek 
érdekeit képviselendő 
névvel vállalom prostituált múltam… Művészet- és színházterápiát, 
fellépést, kiállítást szervezek 
fogyatékosokkal, „elmebetegekkel”, 
vagy börtönbe zártakkal stb. Mindenekelőtt a magam példáján is bizonyítom: 
az oly nehéz bűnvallás mennyire könnyíti a lelket… 
A közszolgálatban elkövetett bűneinket 
amúgy is nyilvánosan kell megvallanunk! Csak tiszta és egyenlő esélyeket biztosító 
művészeti, tudományos, kulturális pályázatokon indulj Szigorú kritikával mutatom be 
a mai politikai elitünket, 
de nem veszem el a kedvet 
a politikától mint hivatástól! Bemutatjuk és éreztetjük: 
milyen nagyszerű 
s teljesértékű hivatás anyának lenni! Kellő körben és mélységben 
felvilágosítunk, 
milyen - csökkenthető - gondokkal jár(hat) 
a gyermekszülés és a gyermeknevelés…Előre figyelmeztetünk 
a házasélet tipikus buktatóira 
ill. segítünk 
mielőbb felállni a bukás után padlóról… Régóta befagyott 
hidegháborús légkört 
oldunk békévé 
mediátori ügyködésünkkel… A tenger fenekére is lemegyünk 
az emberiségnek hiányzó kulturális közkincsért! Töredékekből restaurálunk tárgyakat, 
de megszívlelendő letűnt életformákat is! Elővigyázzuk-utógondozzuk az emberek s 
a kulturális kincsek testi és szellemi épségét… Ha egyszer szagot kapunk, 
magyar agárként üldözzük és elkapjuk a dúvadakat… Nagyrabecsülésünk jeléül 
a következetesen a maximumot követelve 
emancipáljuk a dedóssorból a tanítványainkat… Úgy látjuk, 
és magukkal is úgy láttatjuk az embereket, 
mintha már megvalósult volna 
a bennük rejlő jó lehetőség… Ne az ökör, de a gondolkodó ember 
rugalmas következetességével 
neveld gyereked, diákod, tanítványod… Folyamatosan felülvizsgáljuk 
és mutatis mutandis átfogalmazzuk 
a nemzeti alaptanterveket 
és nevelési eszményeket! Felcsábítunk a humor magaslatára, 
hogy innen lássál rá "óriási” ügyedre-bajodra… Az örökkévalóság szempontjából 
vizsgáltatjuk meg, 
s szelektáltatjuk arasznyi földi léted céljait! Ha bajban van a ház, a haza, 
verbunkossal stb. toborzunk, 
de csakis az ön- és honvédelemre! Nem csiki-csukizok, 
s nem dodonai a jóslatom
színt vallva 
az álláspontomat 
akár írásba-nyomdába is adom Mentjük-rögzítjük 
s tároljuk-védjük mindazt, 
amit átörökítésre, 
áthagyományozásra érdemesnek ítélünk! Felnőttel ne atyáskodjunk, 
de önismereti hiányaira ébresztve 
próbáljuk bábáskodva rávezetni 
valódi, hosszú távú érdekei felismerésére! Gyermekeid hosszabbtávú érdekeiért 
akár nem szabad akarata ellen is dönts! Törekedj a társadalmi békére, 
de tudatosítsd: 
az igazságtalan rend is időzített bomba,
valójában kvázi polgárháborús állapot… Szakértő tanácsokkal segítsük 
a mamutcégekkel szerződő gyenge egyes embert! Egy nagy-nagy Panaszkönyvbe 
gyűjtsük össze a polgárok, 
a fogyasztók tipikus sérelmeit… Olykor görbe tükröt is készítsünk, 
melyben sokan döbbennek rá torzult arcukra… Dramatizáljuk 
a hatóságok által bagatellizált, 
amúgy komolyan fenyegető veszélyeket! Nem tűrjük, 
hogy gazdasági-politikai érdekből 
kitalált mumussal riogassák népünk.. Tanítva tanulj 
és a tanítványok kérdéseiből okulva 
még jobb mesterük legyél! Könyvtárosként 
úgy szolgálunk ki, 
hogy „rejtve”, de nem manipulálva
apránként megemeljük igényszinted! Megvizsgáljuk 
a műtárgyak, zenék és teóriák eredetiségét - kiszűrjük a hamisat, 
a jó vagy gyenge utánzatot, másolatot… Fülöp és Böjte atyaként 
kallódó gyereklelket mentendő 
házról-házra kolduljunk… Manipulálatlan felméréssel 
az érintettekért kutasd 
és ismertesd a közvéleményt! Minden kezdet nehéz: 
mi a kezdő lökéssel beindítunk 
szellemi műhelyt, fórumot stb.!Olyan jó, eredeti kérdést 
elevenítünk és teszünk fel, 
mely új megvilágításba helyezi 
korábbi ún. tudásunkat, véleményünket… Tárgyilagosan elősegítjük 
„alternatív” gyógymódok
honosítását és tesztelését,
egyenlőbb esélyű versenyzését… Házassági kapcsolatot
propagálva és közvetítve is 
segítsünk a sok egyedülállónak, 
agglegénynek és vénlánynak párt találni! Csak addig élünk-éldegélünk a sportból, 
míg ezt magáért a sportért magáért tehetjük! A parttól olykor végleg eltávolodva 
modern Kolumbuszként hajózz Új Világ felé… A drága időnkből 
szívesen áldozunk, 
ha valaki tényleg komolyan 
tanulni, gyógyulni, gyónni kíván 
tőlünk, általunk, nekünk… Költők vagyunk: 
istenadta hatalmunk 
erkölcsi törvényeket hozni és ítélkezni! Nem járunk embertől emberig 
kérdőívezni, mélyinterjút készíteni, 
mégis mi vagyunk 
a „consensus omnium” legjobb kifejezői… Sámánként 
révületben 
átkelünk a túlsó partra 
elhozva az égi segélyt a közösségnek… Kiengesztelhetetlen, 
egymástól végleg eltávolodó 
csoportok közé 
időben verj hidat a szakadék fölé! Örökérvényűnek szánt remekművekben 
őrizzük meg az emberiség emlékezetét! Előszelektálva 
csak a legjobb könyveket ajánld, 
s késztess és képesíts 
megértésükre, befogadásukra, élvezetükre! Szaktudásunkkal és empátiánkkal 
ott állunk a bölcsödétől a mesterkurzusig! Egy nap se hagyd szó nélkül 
a megalázó, 
családbomlasztó 
és lélekölő nyomort… A társadalmi igazságtalanságokat bíráld, 
De ne ringasd illúziókba a szegényeket,
S ne bujtogasd őket a gazdagok ellen…! Hirdesd és éld az igét: 
a tisztes szegény ember 
jó-jobb eséllyel élhet-halhat boldogan, 
feltéve, hogy ha nem nyomorog… Szellemi immunerősítő védőoltásokat 
adj a mindenkori „morbus hungaricus” ellen! Leromboljuk az önáltató illúziókat, 
kifigurázzuk a divatos életrontó ábrándokat… Katalizáld - mobilizáld a feltörekvést 
a lelki nemesek, a szellem arisztokratái közé! Támpontokat adunk, 
hogy te is beazonosíthatod 
a megélhetési politikust, 
az áruló közírástudót! Megismerve 
tedd közzé a varázsigéket, 
mellyel a veszekedés, 
a verekedés és háború megelőzhető… Diplomáciai érzéket csúcsig fejlesztve 
ültess tárgyalóasztalhoz ádáz ellenfeleket! Elveid demonstrálni 
költözz akár egy hordóba is, 
de irtózz minden öncélú különcködéstől! Családterapeuta tisztázza 
a légkörmérgező félreértést, 
leleplezze le, tegye nevetségessé 
az ön- és kapcsolatpusztító játszmákat! A zavarosban halászókat, 
a sötétben ólálkodókat 
megröntgenezzük, átvilágítjuk… Mint kívülről jött
az outsiderség előnyével élve
új paradigmákkal 
forradalmasíthatod szakterületed! 

*

Le kell nyesegetni a vadhajtásokat,
hogy a legminőségibb termést hozza a szőlő!

*


Te vagy az úr, a vers csak cifra szolga – 
felülírva túllépsz minden létező kánonon! Te ne akarj bölcsebb lenni mint versed, 
hisz az egyszeri ihletben született,
szóljon az magáért! Inkább műveljük 
mint magyarázzuk a csodát – 
a mű önmagáért beszéljen,
kevés rásegítéssel repítse befogadóját! A leendő vásárló 
eszére is, szívére is hatva 
csak a jó bornak festünk cégért!

 

 

LAST_UPDATED2