Payday Loans

Keresés

A legújabb

Katolikus kritikák: korunk szellemi áramlatai és kisegyházai PDF Nyomtatás E-mail
42. Test-lélek és szellem-világ - 42. Test-lélek és szellem-világ
2010. szeptember 04. szombat, 19:08

szekta

Tévtanítások, téveszmék - kritikák

Az alábbi webhelyek és dokumentumok segítenek eligazodni

a NEW AGE és más káros tanok, hitvallások megtévesztő felvetései

és a katolikus hittel kapcsolatos tévtanítások között.

Egyes nem katolikus közösségek és szabadegyházak rövid ismertetőjét is közreadjuk.

TARTALOM:


Tévtanítások

Napjaink tévtanításai - a kereszténység alapjait támadó tévtanításokról (Horváth András)

Virtuális Plébánia: Társalgó (itt kérdezhetsz és választ is kapsz az általad felvetett kérdésekre, elolvashatod, mások miket kérdeztek)
Téveszmék, nem katolikus irányzatok

Jézus Krisztus az Élő Víz hordozója - vatikáni dokumentum a New Age veszélyeiről

Arvisura és rovósámán

Ayurvéda és gyógynövények

Antropozófia, Waldorf iskola (Rudolf Steiner), Gordon módszer (Waldorf iskola-Vekerdy Tamás)

A Biblia kódja (Apológia Központ)

A bioenergetikáról és csakraterápiáról (egy volt szellemi gyógyító írása)

Bösztörpusztai körtemplom
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye nyilatkozata a bösztörpusztai „körtemplom” építéséről

2009. július 29. 10:50

A Kunszentmiklós-Bösztörpusztán „Életfa szomszédságában” épülő „Hétboldogasszony Kápolnával” kapcsolatban a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal az alábbi felhívás közlésére kérte a Magyar Kurír szerkesztőségét.

Főtisztelendő és Tisztelendő Urak!
A Kunszentmiklós-Bösztörpusztán folyó év augusztus 21. és 23. között megrendezendő Magyarok Országos Gyűlése ún. szakrális, gyógyító területének középpontjában kivitelezés alatt álló 100 négyzetméter alapterületű és 12 méter magas „körtemplom”, bár a Főegyházmegye területére tervezték, minden előzetes egyeztetés és egyházi engedély nélkül épül. Megálmodói a médiákon keresztül adakozásra és kétkezi munkára kérik a jó szándékú embereket úgy, hogy titulusként a Boldogságos Szűz Mária neve említésével egyházias jelleget sugallnak és ezzel a katolikus híveket megtévesztik. A nyilvánosság előtt megjelent „Hétboldogasszony Kápolnával” kapcsolatos leírások ősmagyar és pogány elemekkel keverik hitünk igazságait, ezért az Érseki Hivatal a Főegyházmegye minden papját az eseménytől távolmaradásra kéri, ezzel együtt a Főpásztor megtilt minden liturgikus funkciót, mely(ek)re esetlegesen (akár megáldás formájában) az egyházmegye bármelyik klerikusát is kérik vagy kérték. Kérem, hogy az Érseki Hivatal egyértelmű elhatárolódása nyomán ki-ki a fentiek szellemében járjon el, és tájékoztassa híveit is.

Paptestvéri szeretettel:
Mészáros István
érseki irodaigazgató-helyettes
Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye/Magyar Kurír


A dalai lámáról

Feng Shui - a New Age legújabb fenegyereke

Fénylánc - a Szűzanya sürgős kérése (egy imalánc kritikája)

Garabandal - jelenések

Homeopátia - keresztény szemmel (összefoglaló)
Érvek a homoszexuálisok házasodási és örökbefogadási "joga" ellen

A jóga elmélete és gyakorlata nem összeegyeztethető a kereszténységgel

Kármel és jóga

Hogyan egyeztethetők össze Jehova tanúinak Krisztussal kapcsolatos tanításai a Bibliával?

Júdás evangéliuma (Az Apológia Központ összefoglalója)

"Keskeny nyomtávú" vallásosság avagy a hit egyéni értelmezésének veszélyei

Maria Treben - Kovács Gábor atya oldalairól

A melegekről - a Hittani Kongregáció dokumentuma: Az azonos nemű személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről (a teljes dokumentum magyarul)

Közlemény Anthony de Mello SJ atya írásaival kapcsolatban

Multi Level Marketing (MLM) vallás kiskátéja- az Igen összefoglalója

Okkultizmus-alternatív szeretet?

Az önfejűség kisértése
Embergép - kerekasztal beszélgetés a New Age-ről (Magyar Nemzet, 2006. júl. 30.)

Bibliai helyek a New Age szellemiségével kapcsolatba hozható eszmékről (dr. Sörédi Pál)

A New Age - a Biblia szemszögéből (Basilea Schlink), a New Age veszélyei (Tardif atya)

Keresztények és a New Age

Részt vettél-e már New Age praktikákban?

Mormonok és keresztények (protestáns testvéreink érvelése)

Amerikai püspökök iránymutatása a reiki alternatív gyógymódként történő alkalmazásáról (2009)

A Rotary klubról

Sai Baba Magyarországon

A Hittani Kongregáció állásfoglalása a szabadkőművességről

Szabadkőművesség - Kovács Gábor atya honlapjáról

Szcientológia (lásd még a baloldali linkek között)

Szcientológia objektívan és szubjektívan

Szekták - tanácsok hozzátartozóknak "szektaügyben"

Szabadegyházak (a Logosz Munkacsoport anyagai alapján)

Metodisták

Baptisták

Pünkösdisták

Új vallási közösségek

Krisztus Szeretete Egyház

Hit gyülekezete

Destruktív szekták

Szektákról általában

Jehova tanúi

Szcientológia

Mormonok

Sátánizmus

Moon-szekta(múnizmus)

Spiritizmus

Krisna-tudatúak

New Age

Rózsakeresztesek

Adventisták

Lélekvándorlás

Sükösd - látomások-magánkinyilatkoztatások
Az érseki állásfoglalás megerősítése (Bábel Balázs), 2007
A területileg illetékes kalocsa-kecskeméti érsek (+Dankó László) állásfoglalása a sükösdi kinyilatkoztatások ügyében, 1996
A jugoszláviai magyar püspökök állásfoglalása a sükösdi kinyilatkoztatások ügyében, 1998

Hogyan választhatom ki, melyik az igaz és melyik a hamis szekta/vallás? (Protestáns érvelés, a katolikus felfogással nem mindenben egyezik meg)

Teljes Evangéliumi Közösség, Újszövetségi Gyülekezet

Miért ragaszkodnak a keresztények ahhoz, hogy a megmeneküléshez Jézusban kell hinni?

Vatikáni dokumentumok Vassula Ryden megítélésével kapcsolatban (2005-2007)

A Zenről (Lasalle nyomán, Apológia Központ)
Kritikák

Szabadkőművesség

Ulrich atya és a szabadkőművesek - a semleges és tárgyszerű tudományosság hasznáról

Ulrich atya és a szabadkőművesek - a tolerancia hasznáról

Ulrich atya és a szabadkőművesek - még egyszer a toleranciáról


Bulvárpszichológia

Pál Ferenc atya - avagy hogy kerül a bulvárpszichológia az oltárra

Hidas-Raffai-féle anya-magzatkapcsolat-analízis

Ki ne szeretne boldog és problémátlan várandóságot, könnyű és gyors szülést, kivételesen intelligens és szociábilis gyereket. A mai anyáknak ez már egyáltalán nem elérhetetlen álom, tudhatjuk meg a bababiznisszel foglalkozó médiából, csak részt kell venniük a Hidas-Raffai-féle anya-magzat kapcsolat-analízisben.

Egy ilyen sokat ígérő módszert érdemes közelebbről is megismerni.

A Medjugorje-jelenség és a szellemek megkülönböztetése
Interjú Manfred Hauke dogmatika-professzorral (forrás: Tagespost - 2010. február 3.)
Mezítláb a Krizsevácon - Kovács Gábor atya írása

Rózsafüzér a magzatokért

"Néhány napja egy barátnőm lelkesen mesélte, hogy milyen jó imát talált egy magyar katolikus lapon a magzatok megmentéséért. Megnéztem az imát, amit egy Maureen Sweeney-Kyle nevű amerikai asszony kapott, állítólag látomásban. Gyanúsnak találtam, ezért rákerestem a nevére az interneten."

Püspöki határozat kizárja a természetfölötti eredetet

Újpogányság, ősmagyarság

Az Egyház élő hitével összhangban (püspökkari körlevél - újpogányság, ősmagyar szinkretizmus)

Nyílt levél a Magyar Püspöki Konferencia Főméltóságainak (dr. Papp Lajos)

Az MKPK titkárságának válasza dr. Papp Lajos nyílt levelére

"Az a hír jutott el hozzánk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Titkárságára, hogy dr. Papp Lajosnak a Konferenciához intézett nyílt
levele több karizmatikus listán is megjelent. Amennyiben ez így van,
akkor szeretnénk, ha a levélre írott válaszunk is megjelenne ezeken a
listákon. (A szöveg alább olvasható)
Köszönettel:

Mohos Gábor
MKPK titkár
----------------------
Tisztelt Professzor Úr!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére küldött levele kedves
stílusa ellenére igen megtévesztő és súlyos vádakat fogalmaz meg.
Bár a körlevélből egyértelmű, mégis hangsúlyozzuk, hogy annak címzettjei
a katolikus hívek és célja a katolikus hit megőrzése, amely minden
katolikus püspök elemi feladata. Éppen ezért a körlevél megírása sürgető
kötelesség volt.
A körlevél hangvétele pozitív, elsősorban értékeinkről, helyes öntudatra
ébredésünkről szól katolikusokként és magyarokként, ezért teljességgel
érthetetlen az inkvizícióval, máglyával, kirekesztéssel kapcsolatos vád,
amelyek a körlevélben egyáltalán nem szerepelnek.
A körlevél egyetlen személyt sem vádol, hanem híveink figyelmét hívja
fel a katolikus hitünkkel össze nem egyeztethető eszmékre és tanokra.
Hitünk megfogalmazása és védelme a vallásszabadsághoz való alapvető
jogunk része.
Tisztelettel: az MKPK Titkársága"

A táltosok már a spájzban vannak (a Heti Válasz írása)

Vicc? (Kovács Gábor atya válasza dr. Papp Lajos nyílt levelére)

A püspökkari körlevélhez (Gyurka testvér)

Menekülés az őstörténetbe (Heti Válasz, 2010)

Molnár V. József, Papp Gábor és az újpogányság Magyarországon 1.
Molnár V. József, Papp Gábor és az újpogányság Magyarországon 2.

_________________________________________________________________-

az oldal elérhetősége: http://www.karizmatikus.hu/teveszme.htm

LAST_UPDATED2