Payday Loans

Keresés

A legújabb

Állatorvosi ló a Pokolban – XV.  E-mail
Emberélet rontások - intenzív osztály
Írta: Jenő   

aranyborju_imadasa_reszlet tintoretto

Létminőségrontás Jenciklopédia

Állatorvosi ló – ami rossz emberrel megeshet

A balgaság és gonoszság utópikus szigetéről jelentik

 

Állatorvosi ló a Pokolban – XV. rész

 

Dal az aranyborjúról

 

Eladó az egész a világ.

Aranyborjú fennen trónol,

Minden őelőtte hódol,

Mindenki hitvány pénzt imád.

Itt a kurta földi pályán

Érte koldus és király

Fékevesztett táncot jár.

Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,

Járja koldus és király.

A Sátán örül.

Eladó az erény s a bűn,

Érte küzd a test, a szellem,

Őhozzá visz minden út,

Érte dúlnak háborúk

S harcok: ember, ember ellen.

És az átkos Mammonért

Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,

Járja koldus és király.

A Sátán örül.

+

 

Mefisztó rondó

 

Áll a hajsza, áll a bál, járja koldus és király.

Áll a hajsza, áll a bál, járja koldus és király.

.

Eladó az egész világ.

Aranyborjú fennen trónol, minden Ő előtte hódol.

Mindenki itt van, pénzt kíván.

Itt a kurta földi pályán kit megejt a sárarany,

Ünnepelni úgy rohan ezt a gőgös szörnyű bálványt.

Érte koldus és király fékevesztett táncot jár.

.

Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,

Járja koldus és király, a sátán örül.

Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, a pénz körül.

Járja koldus és király, a sátán, a sátán örül.

.

Eladó az erény, a bűn, mert a pénz nem ismer Istent.

Mert a pénz legázol mindent.

Övé a kéj, övé a kín. Érte küzd a test, a szellem.

Ő hozzá visz az minden út.

Érte dúlnak háborúk, s harcok ember-ember ellen.

És ez átkos mammonért omla annyi drága vér.

.

Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,

Járja koldus és király, a sátán örül.

Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, a pénz körül.

Járja koldus és király, a sátán, a sátán örül.

http://www.youtube.com/watch?v=vE21OqRPtAo

+

http://www.youtube.com/watch?v=VBJtCqSk74s

*

 

Ember-árverés

A dolgoknak ára, az embernek méltósága van

De a rabszolgapiacon lehet licitálni: ki ad többet?

De a rabszolgát csak beszélő szerszámnak vették…!

Aki többet fizet, azé a focista, a katona, a szakember?

Senki többet harmadszor?

*

 

Negatív és pozitív ösztönző

Ha megmondod, nem kapsz két pofont

Ha köpsz a cellatársadra, külön spájzolhatsz….

(A vallatók és smasszerek „emberismerete”…)

*

 

Jókor

A lejtő elején még megállhattál volna

De ahogy lejjebb kerülsz, egyre jobban felgyorsulsz,

S már csak életveszélyes manőverekkel próbálkozhatsz,

Vagy elhagyod magad, s ahogy lesz, úgy lesz a végén…

*

 

Rossz végletek

Vagy csak a pult alól kaphatnál húst,

De csak ha protekciód van a boltosnál,

Vagy mindenből elképesztő az árubőség,

De neked nincs egy fityinged se,

És így szabadon éhen halhatsz a híd alatt…

*

 

A farkas

Még a szőre színét is meg tudja változtatni,

De alaptermészetét nem – nem lesz tyúkvédő…

(és a farkasemberek, és az ilyen lelkületű népek?)

*

 

A tömegvonzás törvénye

Vonz a tömeg, szeretsz a többséggel tartani

Egyél tehénszart – egymilliárd légy nem tévedhet

*

 

Urbanizáció

A város szabaddá tesz?

A város a bűn melegágya?

Eltömegesedés és közönyösödés

Legyengül a társadalmi kontroll

Nem ellenőrizhető szó és tett összhangja

Aki átver, azzal másnap már nem találkozol…

*

 

Folyamatos Trianon

Államosítás, zabrálás, Einstand

A nemzeti erők nincstelenné tétele

Rabló privatizáció, gyarmatosítás

Komprádor-janicsár értelmiségi

A hazaszeretet- és az istenhit kiölése

Nemzeti gerinctörés: pl. a sztálini alkotmány

*

 

Heresis – eretnek

Aki válogat, mazsoláz:

Pl. kiveszi a Tízparancsolatból azt,

Amit neki nehéz betartania:

Pl. hogy „Ne paráználkodj!”

*

 

Önreflexió

Aki magán is tud nevetni,

Az élete végéig jól fog mulatni…

Akinek nincs humorérzéke,

Az bármilyen gazságra képes?

*

 

Legrosszabb cselekedeteink és tulajdonságaink

sem lehetnek oly rondák,

mint aminő ronda és gyáva,

ha nem merjük bevallani őket.

(Montaigne)

*

 

A politikus és a „jóbarátod” szeret téged,

Csakis a te javadat akarja – és jószerivel el is veszi

*

 

Mint akinek a hátában revolver,

De meg sem fordulhat, hogy megnézze: ki az

*

 

Eltalálja szarva közt a tőgyit

*

 

Becsukódó dimenziók – világok

Érzéktelenítve - fogyatkozva

Már nem érzed az ízeket

Már nem érzed az illatokat

Már nem érzed a hideget-meleget

Már nem érzed az anyagokat

Már nem hallod a hangokat

Már nem látod a színeket, formákat

Már nincs szellemvilági adóvevőd…

*

 

Rosszkedvű adakozó

Aki adni ugyan végülis ad,

De aki sajnálja, hogy adnia kell,

S ezért egy rosszmájú megjegyzéssel

Annak is elrontja a hangulatát, akinek ad

*

 

Irreverzibilis

A kihúzott fog nem nő újra

A macskának sincs hét élete

Kolbászból már nem lesz disznó

A sterilizált nőnek soha többé nem lehet gyereke

Ha egy nőnek esküdtél hűségét, a többi már nem nő

Egyszer s mindenkorra lemondani a szerzői jogaidról…

*

 

Falfirka cinizmus

Az életemet, véremet adom értetek,

Ha garantáljátok a mennyei feltámadásom

*

 

Nyomdok

A mestert követed

És nem azt, amit a Mester követ

Így leszel epigon, utánzó majom stb.

*

 

Szakbarbár

Aki egyről mindent tud

De mindenről nem tud semmit

*

 

Metakommunikáció

Csak a szóból értesz,

S nem figyelsz a mimikára, gesztusokra,

S így komolyan veszed a tréfás ugratást is…

*

 

Várakozó

Ülsz a háztetőn,

Oda űzött fel az árvíz,

De nem ülsz a mentőcsónakba,

Mert te istent magát hívtad segítségül…

*

 

Segíts magadon

A Jóistent kárhoztatod,

Pedig helyetted nem tarthatja szárazon a puskaport

*

 

:)

Tömött buszon zötykölődve

Az egyik részeg utas lehányja a mellette ülőt.

- Fuj, disznó! – méltatlankodik a másik.

- Én disznó? Hát ki van lehányva!!??

*

 

Hírügyek

Az vagy aki lopott,

Vagy az, akinek ellopták a kabátját –

Már csak az, aki „kabátlopási ügybe keveredett”…

*

 

Okafogyottság és lelepleződés

Bajban vannak a kutyák, ha elfogy a kerítés,

Pedig előtte azt morogták: ha elkaplak, bekaplak…

Bajban vagyunk mi is, amikor itt a drótposta –

Most kiderül, hogy nem technikai-anyagi,

Hanem a szellemi kiüresedés, lelki restség az ok,

Ami miatt nem írunk egymásnak levelet…

*

 

Outsider?

Aki nem tud tojást tojni,

Az nem tudja megállapítani,

Hogy melyik a jó és melyik a záp tojás?

*

 

Jótündér – tünemény

Légy készen, s légy résen,

Ha hirtelen eléd toppan a Jószerencse

És ott és akkor bármelyik kívánságodat teljesíti,

Mert ez ritka, vissza nem térő pillanat,

S ha semmit se vagy rosszat kérsz, attól koldulsz…

*

 

Biflázás

Egy szerepet szóról szóra be lehet magolni,

Csak akkor van baj, ha kizökkentenek, s kiesel a szerepből,

Mert akkor már spontán reagálni, rögtönözni kell

(ilyenkor már bajban van a papagáj, a szajkó)

*

 

Spicli karrier

Nem lehet elég korán kezdeni…

Ki az, aki önként beköpi az osztálytársát?

Ki az, aki vállalja, hogy felírja a táblára a rosszakat?

Ki az, aki stréberként nyalizik a tanár bácsinak/néninek?

*

 

Súgni se akárkinek lehet,

Csak annak, aki éppen elakad,

De tudja honnan jött, hová tart…

*

 

Felolvasás fajták

Ha elrepül a papír, oda a tudomány?

*

 

Együtt nem működő

Menj az orvoshoz nagykabátban,

így vizsgáltasd meg magad,

ne mondd el, hogy igazából mi fáj,

majd szúrd le, ha placebót ír fel,

hogy szimulánsnak néz,

vagy kéri, hogy ne rabold idejét

*

 

Szabadon szolgál a szellem

(de ha meg lehet venni egy vacsorával,

Vagy egy kitüntetéssel, jutalomutazással stb.?)

*

 

A sas nem kapkod legyek után

Nem válthatod aprópénzre a talentumaidat

*

 

Tányérozó, kalapozó

Aki az utcán vagy egy vendéglőben fellép,

Egy hasbeszélő, egy bűvész, egy mókamester stb.,

S utána körbejár, s ki-ki tehetsége szerint honorálja

*

 

Aki nem ősbizalommal,

Hanem ősbizalmatlansággal születik…

*

 

Olcsó húsnak híg a leve

A nagyon olcsó sokszor nagyon ócska,

S a végén ráadásul még nagyon drága is lesz,

Mert kevesebbet tud, és hamar kidobható stb.

*

 

Hólabda-effektus

Eldobod a rossz kívánság hógolyót,

S mire visszatér hozzád, már elsöprő lavina,

Ami téged is magad alá temet

*

 

Tegező-magázó

Nem emlékszel, hogy tegeződtetek-e,

Ezért úgy kell társalgást folytatnotok,

Hogy kikerüld ezt az alapnyelvi formát…

*

 

Fertőző

Közösségi ember vagy -

Nem akarsz kilógni a sorból,

Ha neked rossz kedved van,

Akkor igyekszel mindenkiét elrontod…

*

 

Arc-álarc

Egész évben jelmezbál van,

Csak egy napon vetik le az emberek az álarcot,

De akkor meg mindenki részeg,

És így már másnap sem emlékszik semmire…

*

 

Rókafogta csuka, csukafogta róka

Törököt fog, de az nem ereszti el őt

*

 

Mint aki kapott egy új bumerángot,

De nem tudja eldobni a régit, mindig visszajön

*

 

Csakazértis

a széllel szemben pisálsz,

az árral szemben úszol,

és fejjel mész a falnak?

*

 

Őrült hajsza az életed,

Egy örök körforgás a székek körül,

Amiből mindig eggyel kevesebb van,

S ha a váratlanul leadott jelre nem ülsz le,

Akkor életképtelenként rögtön likvidálnak…

*

 

Távirányítás

Beléd van építve egy műholdas navigátor,

S ha nem arra mész, amerre a Főnök küldött,

Akkor nemcsak beszól, de kapsz egy áramütést is

*

 

Idő és hely koordináták

Azt tudod, hogy mikor lesz az angol órád,

Csak azt felejtetted el, hogy pontosan hol…

*

 

Minden szó megvan,

Csak egyik sincs a helyén,

Ráadásul élőszóban közölve,

Így nehezebb „rejtvényt fejteni”…

*

 

Aki a te rovásodra tréfál

Aki más farkával veri a csalánt

Aki nem a saját bőrét viszi a vásárra

*

 

Nem ismertem az örömet

(Szék, Mezőség)

nem ismertem az örömet

azt sem tudom milyen lehet

a bánatot jól ismerem

mert az itt van mindig velem

elosztották a bánatot

ott sem voltam mégis jutott

ha még egyszer elosztanák

talán mind is nekem adnák

mikor a bút elosztották

három felé szakasztották

nekem a nyagyobbját adták

hogy ne kelljen többet osszák

feljött a nap elhaladott

búval kapott búval hagyott

bús anyának bús gyermeke

én vagyok annak egyike

nem virradok örömömre

nem sötétülök kedvemre

este napszentület után

könnyemmel áztatom párnám

reggel napfeljötte előtt

könnyemmel megmosdom előbb

mosdóvízre nincsen gondom

mert a könnyembe megmosdom

*

 

Csodabogárkodó

Érdeklődésre tartana számot mondandód,

De lehetetlenné teszed, hogy arra figyeljenek,

Mert fölöslegesen különcködő az öltözeted,

És polgárpukkasztásból kihívó a viselkedésed

*

 

Érzéstelenítés

Hogy sose érezz fájdalmat,

Egyszer s mindenkorra érzéstelenítteted magad

Későn kapcsolsz, hogy akkor mást se fogsz érezni

*

 

Egy rókáról több bőrt lehúzni, lenyúzni?

*

 

J

A sivatagban vergődik oázist keresve,

De előbb csak olyant talál, ahol csak nyakkendő van,

Mire elvonszolod magad egy olyanba, ahol minden van,

Hiába vagy a szomj- és éhhalál szélén,

nyakkendő nélkül oda szigorúan tilos belépni

*

 

Örökké csak készülsz,

Minden előre – nem – látható eshetőségre,

De így sohasem indulsz, hogyan is érkezhetnél meg?

*

 

Pályatévesztett

Egy teknőc, aki a nyulat futóversenyre hívja ki

*

 

Kotnyeles, okvetetlenkedő

Minden lében kanál – fogadatlan prókátor

*

 

Magándetektív

Kihallgatod feleséged beszélgetését,

Beleolvasol leveleibe, drótpostájába,

A zsebében kotorászol, naplóját vizslatod,

Leselkedsz, kémkedsz, nyomozol utána,

Próbálod leitatva faggatni, álmában kihallgatni…

*

 

Kiégett cinikus „bölcsek” és túlfűtött lényeglátók

*

 

Pirruszi hódítás

Hitvesed egy ábrándképbe szerelmes,

Amihez képest te csak örökre fogyatékos vagy

*

 

Transzparencia

Nem látsz át a szitán

Pedig a báránybőrben farkasok bújnak meg

*

 

A tűzzel játszol

Nem tudod, hogy meddig ér hatalmad,

S mi lesz, ha eldobsz az erdőben egy égő gyufát

*

 

Rettegsz az álmaidtól,

Mert az álmok nem hazudnak

S az álmaidat nem tudod éber ésszel kontrollálni

*

 

Fejedelmi ajándék

Amit nem lehet visszautasítani:

Selyemzsinórt kapsz a császártól

*

 

Végletek közelsége

Mint a részeg német paraszt,

A ló egyik oldaláról a másikra esik át,

Hol zsugori, kupori, hol meg esztelen tékozló

*

 

Önellentmondás

Nyúlvédő ravasz róka

Az úgy kezdődött, hogy ő visszaütött

*

 

Téged

egy vidám film nem is érdekel,

csak ha a végén meghal a jó….

(Cabaret - Mer' te mindig sírni akarsz)

http://www.youtube.com/watch?v=POsR5vQtntE