Payday Loans

Keresés

A legújabb

1. BEVEZETŐ  E-mail
Emberélet rontások - intenzív osztály
Írta: Jenő   
Lényegretörő mondatok gyűjteménye
kis_valentino

MAGYAR JENCIKLOPÉDIA - XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A rossz szellem - a csonka/beteg test és lélek

Teljes élet ABC – ki vagy, mikor és hol, hogyan élsz


A LÉTROMLÁS PÉLDATÁRA

inferno_lead

Amennyiben az ember beteg,

a gyógyulás kezdete a baj felismerése,

minél korábban, minél kevesebb lappangással,

hisz annál jobb az esélyünk a gyógyításra.

Egy ilyen önvizsgálathoz nyújtok segítséget…


I. Ami arany, de nem becsülöd

II. Ami szar, de nem veszed észre

III. Ami a szar és aranynak tartod

IV. Ami arany és szarnak veszed

V. Ami szar, de nem csinálsz belőle aranyat

VI. Ami arany, de szart csinálsz belőle


a_roka_es_a_golya-1

EXTENZÍV OSZTÁLY

 1. Rossz evés és ivás – róka/gólya vendégség
 2. Igazság nem szolgáltatás – Justizmord stb.
 3. Bábel tornya – a megértés és közlés zavarai
 4. Szegénység és gazdagság – nyomorküszöb
 5. Hazátlan és otthontalan – idegenben élő
 6. Lakás és ház/kert és környezet: áldatlan állapot
 7. Örök háború – katonadolgok – civil szenvedés
 8. Lélekölő, embertelenítő, éhbéres stb. munkák
 9. Kozmopoliták és álmagyarok, zsidók és cigányok
 10. Ateisták, birka keresztények és fanatikus szektások
 11. Gyilkos humor - humorérzéketlenek 
 12. A játék hiánya, elfajulása - játékrontás/szenvedély
 13. Az esztétikum és a művészet - csúf új világ
 14. A hiányzó, a rossz és az eltitkolt tudomány
 15. A magán- és a közhatalom: nem - jól - él, visszaél
 16. A tömeg- és magánközlekedés életellenessége
 17. A rémálom-utazások, a "tortúrák", a kényszerutak...
 18. A beteg emberek kínjai és játszmái és az ún. orvosok 
 19. A kriminalitás – alvilág – bűnöző paradicsom
 20. A testi technikák, ügyetlenség – élsport/tömegsport
 21. A szerelmi gyötrelem – szex nyomor - perverzió stb.
 22. A házasélet pokla – családi tűzfészek - gyerektelenség 
 23. A mass média - dezinformálás, manipulálás, hülyítés stb.
 24. Az állatok és kutyák - kínzás és dédelgetés stb.
 25. stb. stb. stb.


pat pl

INTENZÍV OSZTÁLY I.

 1. Önsorsrontás – amit közvetlenül magának árt
 2. Öncsonkító – amiről önként végleg lemond
 3. Élethazugság – amit jószándékkal/gyávaságból árt
 4. Hidegháborúzó – amit közvetlenül másnak árt
 5. Áldozat – amit más árthat neki: a könnyű préda
 6. Állatorvosi ló – a halmozott hátrányos helyzetek
 7. Fekete Péter – amit balszerencséből szenved el
 8. Katasztrófa – egyetemes vészhelyzet
 9. Rosszkor – ami a kornak-helynek a hátránya
 10. Földi pokol: ami volt, és ami elképzelhető
 11. A pokoljáró dudások sorsa
 12. Az írástudók árulása, szellemi mérgezése
 13. A rossz vezetők mulasztása/károkozása
 14. stb.


kuplerj


INTENZÍV OSZTÁLY II.


 1. amit közvetlen magamnak árthatok
 2. amit az én előszeretteimnek árthatok
 3. amit a „barátaim” árthatnak nekem
 4. amit a lelki hadviselők árthatnak
 5. amit a te hidegháborúid magadnak is ártanak
 6. ami hátrány- veled született/szerzett
 7. ami a lelki hiánybetegséged, öncsonkításod
 8. amit a Kor árt: predátor és a könnyű préda…
 9. amit a szellemi hatalom árthat
 10. ami a dudás pokoljáró sorsa
 11. amit a gazdasági-politikai hatalom árthat
 12. ami balszerencse, katasztrófa, tragédia érhet
 13. ami egy állatorvosi ló a pokolbana pokol kapuja

Pozitív-negatív

Ami jó:

építő, biztató, reményt keltő, erőt adó stb.

a töménytelen sok rosszban 

Három a magyar igazság és egy a ráadás:

1.

beláthatjuk,

hogy sokkal rosszabb is volt

vagy lehetne a világ, sorsunk,

értékeljük reálisan,

vagyis elég magasra azt,

ami itt és most adva van -

és ne rontsunk tovább,

s izgasson a javítás feladatának kihívó küldetése2. 

próbáljunk a hátrányokból előnyöket kovácsolni,

utolsóból elsőnek lenni, a szarból is aranyat csinálni:

a Jóistenhívőnek minden javára válhat –

persze csak akkor, és csakis akkor,

ha nem ellenségek festette istenképet imád…

(és persze nem úgy,

hogy a szart aranynak nevezzük, tartjuk...!)3.

döbbenjünk rá, hogy

boldogtalanságunk fő forrása

azért mégis legfőképpen mibennünk van,

s így valóban a hatalmunkban is áll

mindentől és mindenkitől függetlenül

fokozatokban és minőségileg, lényegileg változtatni rajta4. 

ismerjük meg és a fel

a Rossz pozitív történelmi, társadalmi és lélektani szerepét

(ajánlott olvasmány pl.: Ady Endre Muszáj Herkules c. verse)

*

A mesék és intelmek, példabeszédek

nem másokról, hanem rólunk szólnak:

ismerjünk-vonatkoztassuk magunkra

és – akár gyökeresen - változtassuk meg életünket!

Minden embernek egyenlő esélye van,

hogy bölcsességre jutva teljes életet éljen,

csak az életgyávának nincs.

Aki mer, az nyer - a bátraké a szerencse/kegyelem.

S ha valami, akkor az nagyon nem mindegy,

 

hogy repít-e minket a sors, vagy vonszol maga után...

A bevezető szerkesztés alatt!!!

 

dragon