Payday Loans

Keresés

A legújabb

Mind egy - mindenes 12.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. november 05. szombat, 16:17

Képtalálat a következőre: „1956 karácsony”

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Életminőségek – korképek – idézetek, igézetek

Képtalálat a következőre: „1956 TÉL”

 


12.


Csokonai Vitéz Mihály
A békétlenkedő Tavasz 

Ejnye, már az esztendőnek
Silány napjai eljőnek,
Itt a kedvetlen tavasz.
Locsos, pocsos minden napja,
Komor a bőjtmás hónapja.
Április csalárd, ravasz.
Sovány szelek süvőltése,
Száraz porral kerengése
Torkot, mellet terhelő,
Huruttal kerűl elő. 

Kinek volna kedve benne!
Bárcsak hamar vége lenne
Únalmas óráinak.
Szemem bármerre tekintsen,
Sem gyümőlcse semmi nincsen
Kertem puszta fáinak.
Mit ér zőldje a szőlőnek,
Ha rajta fürtök nem nőnek,
Mit ér a bimbó, virág,
Ha körtvélyt nem nyújt az ág? 

Barmaim, jaj, be soványok,
Elfogyott a takarmányok,
Már sem széna, sem mező,
Ezer az ember szükségi,
Nincs új, elfogyott a régi,
Majd kihúz az éhező.
Óh, bárcsak hamar nyár lenne,
E silány tavasz elmenne:
Uram! uram! talán már
Nem is fog már lenni nyár!


II 

Nyár 

Haj, haj, no! be elfáradtam,
Ugyan nagyon megizzadtam,
Adjatok egy kis vizet!
A nyári napnak hésége
Éltünk terhe, veszettsége,
Csak, csak ilyennel fizet;
Uram, szűntesd a héséget,
Mert magunkat is eléget.
Tikkasztó kánikulánk
Bűnünkért van csapva ránk. 

Testünket alig bírhatjuk,
Lélekszakadva aratjuk
Ami kis termésünk jött;
Vetegettük hideg szélbe,
Most takarjuk forró délbe
Dudva és bogács között;
Amit e' még meg nem fojtott,
Szipoly és sáskaraj tojt ott,
S amit ez is meghagya,
Elsütötte a ragya. 

A hosszú napnak terhétől,
A munka keménységétől
Csigázódik életünk.
Mégis mindezért végtére
Mi a szegény ember bére!
Aggunk s alig ehetünk.
Mennykő, villám és mennydörgés
Mind, amit nyér a könyörgés,
Forgószél és jégeső,
Ami a munkánkra jő.


III 

Ősz 

A fejem már majd megbódúl,
Annyi a gond, mely rámtódúl,
Érik a gohér nagyon.
Szintúgy félek még előre,
Ha ránézek a szőllőre,
A szüret s baj itt vagyon;
Restellek már ki is menni,
Eső esik, mit kell tenni,
Alhatnám is, de nem is,
Mozogni kén nékem is. 

Most jőnek már, haj, most jőnek
A megaggott esztendőnek
Legkomorabb részei,
Borong, tolong a kedvetlen
Őszi felhő, és szünetlen
Bugyognak locs cseppjei.
Bent ásítok, kint meg ázom,
Bent didergek, kint meg fázom,
Szomorú ősz, haj, haj, haj!
Benn is baj most, kinn is baj. 

Bárcsak meleg napfény volna,
Vagy kemény télre hajolna
Már ez a locspocs idő.
Mert most setét ködbe fedve
Sínlik az embernek kedve,
S azért hozzám más se jő.
De ha jő is, mit csinálunk?
Csak únalom lakik nálunk;
Most is bú és álom nyom:
Jaj be fáj a vékonyom.


IV 

Tél 

No eljöttél valahára,
Gyászos tél, a főld nyakára,
És az erszényt oldozod:
Együk most már munkánk bérét,
Igyuk saját testünk vérét,
Már az inséget hozod.
Igazán, hogy minél rosszabb
A te részed, annál hosszabb,
Életünkből majd fél rész
A te napjaidba vész. 

Elrablod a kikeletnek
Tején hízott természetnek
Gyönyörűségit magad;
Mindent, amit a termékeny
Nyár s ősz adott a vidéken,
Fagyod tőlünk elragad.
Csak számodra munkálódunk,
Érted élünk és aggódunk,
S midőn mindent elragadsz,
Magad csak kedvet sem adsz. 

Tömlöccé teszed szobánkat,
Kertünket és gyümőlcsfánkat
Zúzzal virágoztatod.
És azalatt nagy lármával
Kimormolsz szélhahotával
S jégfogad vicsorgatod.
Ne dúld fel minden kedvünket,
Enyhítsd megúnt életünket,
Bocsásd hozzánk a tavaszt,
Szívszakadva várjuk azt.

 

Képtalálat a következőre: „1956 TÉL”


*

 

FALÁNK

Ahol a kincsed, ott a szíved

Minden baj gyökere a kapzsiság, a pénzsóvárság

A pénzből soha nem lehet elég, abból mindig kevés van?


*

KI AZ,

Aki nem az állítás

vagy a kérdés lényegére figyel,

De fontoskodva vagy kötekedve

kipécézett szavakon lovagol


*

HEART OF STONE

Mintha kivették volna

érző, dobogó, hús-vér szíved,

S helyére műszívet, valamiféle

kőszívet, jégszívet operáltak

(mesterségesen intelligens robotgép)*

 

BŰNSZÖVETSÉG

Kecskére bízzák a káposztát,

És pedofil pesztonkára, edzőre, papra a kisgyereket*

ÉRDEKELLENTÉT

A rókák megalapítják a tyúkvédő tagozatot

Az állampárt társadalmi mozgalmat szervez

A gyáriparosok meg a szakszervezeti mozgalom élére állnak*

KLEPTOKRÁCIA


Alkalom szüli a tolvajt,

aki ezután netán vérszemet kap…

Akinek kleptomán hajlamai vannak,

az messzire kerülje el az ilyen lehetőséget…

Szent Ágoston szerint az igazságtalan kormányzás

annyi, mintha rablóbanda uralma alatt élnénk

(v.ö.: Aranybulla – ellenállási záradék)

 


*

VIAGRA

Az öreg székely

bemegy a kocsmába, és kér egy felest.

Egy pár fiatal ott vidámkodik,

majd összesúgnak, hogy hogyan toljanak ki az öreggel.

Szépen kivárják, és egy alkalmas pillanatban

bedobnak egy Viagrát a pálinkájába.

Az öreg komótosan felhajtja.

Kis idő multával kimegy a WC-re.

Ahogy jön vissza, látják,

hogy összevissza van vizelve a nadrágja.

Kérdezik tőle:

- Mi történt magával bátyám?

- Kimentem, elővettem,

hát láttam, hogy nem az enyém, és visszatettem.

 

*

 

POFOZÓBÁBÚ

1.
Az úrfi fizetett pofozó bábuja vagy,
És ő tanulási frusztrációjában veled agresszív,
Akinek el kell titkolnia, hogy okosabb és műveltebb

2.

Pofozóbábú
Némán tűröd a főnökeid rúgásait,
Ami fáj a testnek, de sokkal inkább a léleknek,
Viszont tartasz egy kutyát, akibe te is belerúghatsz

*

 

Képtalálat a következőre: „1956 HUMOR”

HAJÓ

A süllyedő hajóról menekülnek a patkányok

[A süllyedő [törött] hajót elhagyják a patkányok]

<a veszni látszó ügyet, a bukott nagyságot,

a válságos helyzetbe jutott mozgalmat cserbenhagyják a hitvány emberek>

*

◊ 1982. november. A szomszédom múlt héten disszidált.

A pénzügyminisztériumban dolgozott. 

Süllyedne a hajó?Tűnnek el a patkányok? 

(Új Tükör, 1989. febr. 12. 17)

*

◊ A független „Jemeni Demokratikus Köztársaság”

máj. 22-i kikiáltásakor már sem

az „elnöki tanácsot” irányító Ali Szálem Al-Baidh,

sem „miniszterelnöke”, Abu Bakr Al-Attász

nem tartózkodtak Ádenban,

amit Szanaában azzal magyaráztak,

hogy ellenfeleik patkányként hagyták el a süllyedő hajót.

(HVG, 1994. aug. 13. 29)

*

L: 

Addig a barátság, míg zsíros a konyha;

Hogyha nincsen pénzed, nincsenek barátaid;

Egy jó barát a szomorúságban felér százzal a vigasságban; 

Borbarát van, de bajbarát nincs; 

Bajban ismerni meg a barátot;

Barátot bor közt;

Meghalt a gyermek, oda a komaság; 

Barátot szerencse hoz, szükség próbál;

A szükségpróbája az igaz barátságnak;

Gazdag embernek sok a barátja.

*

D: 1. Elhagyja a sülyedő hajót

<otthagy valamilyen veszett ügyet, bukott embert>

*

◊ Más barátaim,

akik korábban elhagyták

a hagyományos központok süllyedő hajóját,

és a vállalkozások szilárdabb talaján vetették meg a lábukat,

tehetetlennek tartanak.

Közben fogy körülöttem a gárda,

legjobb munkatársaim elmennek.

A főnökeim nap mint nap cserbenhagynak,

rossz kompromisszumokat kötnek,

próbálják menteni a saját bőrüket.

(A Világ, 1990. ápr. 12. 45)

*

◊ „Úgy döntöttem,

ha új kormány jön, akkor sem maradok.

Ez jó alkalom a váltásra.

Tizenöt év alatt rengeteg ismeretet szereztem a vállalatokról.

Egyelőre nem hagyom el a süllyedő hajót, ez erkölcstelen lenne,

de nem maradok tovább az államigazgatásban.

Vállalkozó leszek, egy kft.-t fogok létrehozni.”

(Reform, 1990. ápr. 13. 14)

*

◊ – Elhagyná a süllyedő hajót?

– Ha a kapitány fúrja, akkor a matróz sem köteles kitartani.

(Reform, 1990. aug. 31. 44)

*

2. Menekül, mint a patkány a süllyedő hajóról

[Patkány módjára menekül]

<a veszni látszó ügyet,

bukott embert hitvány módon cserbenhagyja>

*

◊ Bence egyedül:

Az utolsó patkány kiugrott a hajóból.

Süllyedünk. Sietnem kell,

a felhők veszedelmesen kezdenek tornyosulni fölöttem.

(Csiky G.: A proletárok 243)

*

◊ Egy hang: Hol van Auber Perrin?

Fárel: Megérdemelt helyén: a börtönben.

Hívei pátkányok módjára elmenekültek.

(Sütő A.: Csillag a máglyán, 142)

*

◊ – Tessék – mondta Rumf Gida.

– A patkányok már menekülnek.

– És te?

A kapitány mindig a helyén marad.

Együtt süllyed el a hajóval.

Sosem hittem volna, hogy egy patkány

ennyivel okosabb egy kapitánynál…

(Ludas Matyi, 1987. dec. 9. 5)

*

3. Süllyedő hajó

<veszett ügy, bukott nagyság,

válságos helyzetbe jutott mozgalom>

*

◊ (…) az olasz nosztalgiái miatt

a Ferrari mellett maradt,

ezzel azonban egy süllyedő hajóhoz kötötte magát,

amit persze akkor még nem tudhatott.

(MH, 1995. júl. 20. 16)

Képtalálat a következőre: „1956 karácsony”

 

*

 

ZSIDÓ PRAGMATIZMUS

 

Három zsidó összeveszik,

hogy melyikük rabbija kiválóbb ember.

Az első büszkén mondja:

- A múltkorjában tűz ütött ki a faluban,

a gyerekek bentrekedtek az égő házban

és sehogy se tudtuk kimenteni őket.

A rabbink elmondott egy imát,

jött egy nagy zivatar, eloltotta a tüzet,

megmenekültek a gyerekek!

- Az semmi!

Két hete hajón utaztunk,

hatalmas vihar tört ki, már-már süllyedni kezdett a hajó,

amikor is a rabbink elmondott egy imát,

és 200 méteres körben elült a vihar!

- Az semmi!

A múltkor sétáltunk a belvárosban,

találtunk egy 100 dollárost az egyik pad alatt.

De szombat volt, nem nyúlhattunk a pénzhez!

A rabbink elmondott egy imát

és 5 méteres körben hétfő lett...

 

*

 

Képtalálat a következőre: „1956 FILMJEI”

KÉPMUTATÓ

Szent fazék, de a füle kormos 

Tulajdonnévből fogalom: Tartuffe

Rossznak lenni, de azért jónak látszani

A képmutatás a bűn hódolata az erény előtt

Legrosszabb, ha már a bűn hivalkodóan flangál

A hipokrita szóban benne van a „krízis”

És mit jelentett anno szó szerint a képmutatás?*


ÁLOMÉLMÉNY

Az egyik ember semmit nem álmodik,

A másik igen, de semmire nem emlékszik,

A harmadik egész nap az álmait idéz és elemzi,

A negyedik retteg az elalvástól, mert jön a rémálom

(a lelkiismeret ebben a védtelen állapotban vonja kínpadra)*

 


Heinrich Heine:

Végrendelet

Most, hogy közeleg a vég,
hagyakoznom illenék;
- mit is hagyjak keresztényül
ellenimnek örökrészül?

Erénydús üldözőimre
nyavalyáim, száz kórságom,
számtalan nyomorúságom
hagyom örökségbe rendre.

Mi fogóként tépte gyomrom,
kólikám rátok ragadjon,
rátok hólyag-baj s az álnok
porosz végbél-szaggatások.

A gerincem sorvadását
s görcseim rátok testálom,
rángásom és nyáladzásom -
a sok szép istenáldását.

Záradékul még csak egyet:
süllyessze el az Úristen,
gyorsan pusztítsa el innen
nyomát is emléketeknek!

 

*

 

FORDULAT

A majmok bolygója,

Ahol az emberekkel kísérleteznek,

Az agyukat megoperálva örökre „lebutítják”*

MADERSPACH

1948-49 utáni évek

Egy fél-meztelen nő

kiskatonák közötti vesszőfutása -

fájdalomokozás és megalázás összhatása 

(a zsidó fattyú Haynau rafinált bosszúja)


*

KOLLEKTÍV

Kollektív balgaság

Kollektív felelőtlenség

Kollektív bűntudat és amnézia

Kollektív büntetés - megtizedelés

Kollektív tulajdon - Csáki szalmája

Az erőszakos kollektivizálás – XX. század

(a parasztgazdaságok végleges felszámolása)

Képtalálat a következőre: „1956-OS MAGYAR FILMJEI”


*

MENTSÉG

1.
Parancsra tettem

Népellenes parancs

nincs - vak engedelmesség

2.

Felelősség-elhárítás:

nem én voltam, nem én tettem

Nem voltam beszámítható –

részeg, hipnotizált, kiskorú, őrült stb. 


*

VAK

Parasztvakítás

Itt vakuljak meg, ha

Vak vezet világtalant

Vak tyúk is talál szemet

Szembekötve vakon vezetve

Vakok között a félszemű a király*

MESTER

Találtál egy példaképet,

De őt követted, s nem azt, amit ő is követ,

Ezért, amikor ő tévedett, te is beleugrottál a kútba


*

ÁSKÁLÓDÓ

Aki másnak vermet ás, maga esik bele

(És itt nem a részeg sírásó esetéről van szó)*

MINTHA

Úgy élsz, mintha csak egy nap lenne a világ

és azután mindennek vége, s nem kéne tartalékolni

úgy élsz, mintha holnap biztosan kitörne a háború,

és ezért hosszú hónapokra halmozol fel tartalékokat*

GYEREKVÉDELEM

Felnőtté válásodig, 16-18-21 stb. éves korodig

Teljesen ki vagy szolgáltatva apád kénye kedvének,

Kedvére naphosszat dolgoztathat kivéve a nappali iskolából,

De akkor is csak te jársz rosszul, ha panaszkodsz molesztálására*

SZELLEMI-

LELKI TERROR

A közoktatás ingyenes, de indoktrináló.

Csak annyi az ára, hogy harcosan ateista,

vagy épp ellenkezőleg: hitharcos janicsárképző -

A magániskola vagy tilos, vagy megfizethetetlen

(csak a magántanulóság a nomenklatúra privilégiuma)*

 

VÉLELEM

Nem a bűnösséget,

de az ártatlanságot kell bizonyítani

A házasságtörés büntetése a megkövezés,

S ezt nem is kell bizonyítani, elég a puszta gyanú


*

KÖZBIZTONSÁG

1.
Nem mersz kimenni az utcára,

Hisz bármikor a fejedre eshet egy tégla,

Vagy lepuffanthat egy őrült, egy ámokfutó

2.

Nem merek

éjszaka kihalt helyekre menni,

mert attól félek, hogy kirabolok valakit...*

ÖNBECSAPÁS

A magzatölést/gyilkosságot

abortusznak bagatellizálod -

hozzá se fogva a trauma feldolgozásához:

évek múltán jönnek a lelki szövődmények*

MAGÁNY

Egyedül vagy

Nincs kinek tessél,

Nincs, akit megnevetessél,

És nincs, aki téged felvidítson,

Aki rád gondolva főzze kedvencedet*

ÖREG KURTIZÁN

Elhervadnak a bájaid,

S a régi hódolóid már átlépnek rajtad,

Legfeljebb egy kis kegyelemkenyeret vetnek oda*

 

Képtalálat a következőre: „1956-OS MAGYAR FILMJEI”

ZSEBHOKI

A házaspár elhatározza,

hogy mostantól kezdve,

ha egyikőjük megkívánja a másikat,

az lesz a jelszó, hogy "mossunk géppel",

így a gyerek nem érti meg, hogy mire gondolnak.

Első este az apa odamegy a feleségéhez,

és kedvesen mondja: Te szívem, mossunk géppel...

Mire az asszony: most ne, mert fáradt vagyok.

Rá két napra apuci újra próbálkozik,

de hasonló választ kap.

Így megy ez 1 hétig,

mikor aztán végre anyuci bújik oda apucihoz

és mondja neki: Drágám, mossunk ki géppel...

Mire a férj: Köszi, de már kimostam kézzel...

Képtalálat a következőre: „1956 HUMOR”

*

HALOGATÓ

Nem, ma még nem,

Inkább majd holnap,

Esetleg holnapután,

De akkor már biztosan -

Hacsak nem jön közbe valami,

Hacsak nem jut eszembe egy új kifogás

(jó kifogás sose rossz)

Képtalálat a következőre: „1956 FILMJEI”

*

 

HALHATATLANOK
Weöres Sándor: Kuli

Kuli bot vág.
Kuli megy
megy
csak guri-guri
Riksa
Autó
Sárkányszekér
Kuli húz riksa.
Kuli húz autó.
Kuli húz sárkányszekér.
csak guri-guri
Kuli gyalog megy.
Kuli szakáll fehér.
Kuli álmos.
Kuli éhes.
Kuli öreg.
Kuli babszem mákszem kisgyerek
ver kis Kuli nagy rossz emberek.
csak guri-guri
Riksa
Autó
Sárkányszekér
Ki húz riksa?
Ki húz autó?
Ki húz sárkányszekér?
Ha Kuli meghal.
Kuli meghal.
Kuli neeem tud meghal!
Kuli örök.
csak guri-guri


Képtalálat a következőre: „1956 karácsony”