Payday Loans

Keresés

A legújabb

Mind egy - mindenes 11.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. november 05. szombat, 06:44

halotti beszed remenyik

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Életminőségek – korképek – idézetek, igézetek


11.

Képtalálat a következőre: „1956 karácsony”

Márai Sándor:

Mennyből az angyal

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett – 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, –

mennyből az angyal

New York, 1956.

Képtalálat a következőre: „1956 karácsony”

*


PERSONA NON GRATA

Nemkívánatos személy a házban, országban

Hontalan a Földön, akit máshova száműznek

A kitagadott gyerek – a kitoloncolt menekült

A kiutált hívatlan vendég

A kiutasított diplomata

Stb.


*


BŰNBAK

A belső ellenség keresése és találása,

Ezért nincs még itt a Kánaán, az ígéret földje

(Osztályellenség - kém - szabotőr - kulák stb.)*

DÁNIA BÖRTÖN

Akár az nép többségét be lehet börtönözni -

Van is rá törvény, nem is kell macerás koholt per.

Szabadlábon lenni: bármikor megvonható kedvezmény.

Képtalálat a következőre: „rabbi viccek”

*

HAJSZÁL

 

(A) hajszálnak is van árnyéka

E: lat. Publilius Syrus, Sententiae 138:

Etiam capillus unus habet umbram suam

{Még egy hajszálnak is van árnyéka}.

(1) <mindenkiben, mindenben akad kivetnivaló>

*

◊ Az alávaló ember árthat-e nagy embereknek?

Igen, azt tanítja a fabula,

megcsúfolván a sas a szarvasbogarat,

az felkereste a fészkét, s a tojását a sasnak elhányta, rontotta,

fészkét változtatván mindenütt felkereste s egybetörte;

végre a Jupiter köntösébe tette tojásait,

s oda is felmászott a szarvasbogár,

Jupiter csudálkozván, hogy köntösét mozgatja valami,

azt megrázta, s a tojást kihullatta,

s itt is a Jupiter kebelében tojásit meg nem tarthatta.

Nem jó hát akármi alávaló ellenséget megutálni,

semmibe hajtani, mert nincsen olyan alávaló,

akinek haragja ne légyen s ne árthasson: 

a hajszálnak is árnyéka vagyon.

(Bod P.: Szent Hilárius 106)

*

R: 

Nincsen rózsa tövis nélkül;

A fehér liliomnak is fekete az árnyéka;

A legvastagabb falban is látni repedést;

Nem minden [semmi sem] fenékig tejföl [tejfel];

Nincsen fény árnyék nélkül;

Ritka búza, melyben konkoly nincsen;

A legjobb bornak is van söprűje;

Az arany sem terem föld nélkül;

Nincsen tűz füst nélkül; 

Méz mellett fullánkot is találni.

*

(2) <a kis dolognak is lehet nagy jelentősége>

◊ Kisded ellenséged,

Semminek ne véllyed,

’S ne gerjeszszed haragra.

Vékony a haj szál-is,

’S árnyékja van még-is,

Árnyéka fekszik másra.

(Beniczky P.: Magyar ritmusok 121)

*

R: 

Kicsiny szikrából gyakran nagy tűz támad;

A legnagyobb folyónak is kicsiny a (kút)feje;

Minden nagynak kicsiny a kezdete; 

Magról kel a cserfa is;

Sokszor egy kis felhő nagy esőt vet;

Az egér is tud nagy kárt okozni.

A: 

Kis patak nem árasztja a tengert.

 

*

 

A TRÓJAI FALÓ

A görögök ajándéka,

Amit te viszel be a védő váradba,

Magad „csempészed be” az ellenséget*

 

LÉLEKVÍRUS

A barátság intézménye ellen ható
Ha beszerveznek a MLM rabszolgái közé
Ha beszerveznek, hogy jelents barátodról
Ha üldözési mániád van, s mindenki gyanús
Ha egyszer becsaptak, és azóta senkiben se bízol
Ha a szülőd vagy a gyereke akar a barátod lenni
Ha tisztességtelen dolgot kérsz a barátodtól 
Ha a házasságkötés után elhanyagolod, nem ápolod*

 

Ő SZINTE HÜLYE

Akinek az élete nyitott könyv

Akinek mindig minden az arcára írva

Aki semmit nem tud leplezni és titkolni

Aki képtelen magát tettetni, megjátszani

Aki még nyílt ellenségéhez is teljesen őszinte

 


*

 

Képtalálat a következőre: „Harold Clayton Lloyd”

HUMOR HEROLD

Valamikor a 70-es és 80-as évek tájékán

a Magyar Televízió előszeretettel vetítette

az amerikai némafilm korszak meghatározó filmjeit.

A kor egyik legnagyobb hatású figurája

Harold Clayton Lloyd (1893-1971) volt.

Az MTV  "Humor Harold" címmel sorozatban adta

Harold Lloyd klasszikusnak számító filmjeit.

*

Képtalálat a következőre: „Harold Clayton Lloyd”
"Harold Lloyd 1893-1971.

amerikai némafilmkomikus, a 20-as évek sztárja.

Kevesen tudják, hogy

Chaplinnél is népszerűbb volt egy időben,

ami gázsiján is meglátszott.

Másfélszer annyit keresett,

mint az Európában jól ismert Chaplin.

Téves, hogy veszélyes trükkjeit

maga végezte, biztosítókötelek nélkül.

Az igazán rázós jelenetéknél dublőrt alkalmazott.

Azonban, ha csak tehette,

saját maga csinálta a mutatványokat.

Szimpatikus személyiség volt,

magánélete botránymentes volt.

Egyetlen felesége mellett végig kitartott.

A leggazdagabb némafilmsztárként "ment nyugdíjba".

Élete vége felé hatalmas vagyonnal rendelkezett.

Beverly Hillsben élt; 44 szobás, olasz reneszánsz stílusú villája

kisebb filmmúzeumnak számított.

Legismertebb filmje a Safety Last

(kb.: Biztonság az utolsó)." [link]

*

A "Humor Herold" kifejezést

ma már valóban a magukat viccesnek képzelőkre használják a köznyelvben

Képtalálat a következőre: „Harold Clayton Lloyd”

*

 

JÓPOFI?

Aki mindent elviccel

Akinél sohasem tudható,

hogy most komolyan beszél vagy pedig „csak” tréfál

Aki egy poénért eladja még a szülőanyját is

 

*

Képtalálat a következőre: „rabbi karikatúra”

VÉGRENDELET

A rabbi súlyos beteg, bekerül a kórházba.

Érzi is, hogy lassan lejár az ideje

ezért behívat egy katolikus papot és mondja a végrendeletet:

- A falusi gyáram havi bevételének a felét felajánlom

a Kerületi Zsidó Iskola segítésére.

A pap szorgosan írja.

- Az aranykészletemet felajánlom

a Zsidó Kultúrális Múzeumnak.

Ezt is írja.

- A megmaradt 22 millió készpénzt pedig

küldjék el a Szegény Zsidók Alapítvány javára.

Ezt már nem bírja szó nélkül a pap sem, ezért megkérdi:

- Mondja, ha mindent a zsidóknak ajánlott,

miért nem hívott egy hivatásos rabbit?

- Megőrült? Egy rabbit a fertőző osztályra?

 

*

 

FRIVOL

léha, ledér, könnyelmű, felelőtlen,

komolytalan, könnyűvérű; sikamlós, illetlen, illemsértő;

tiszteletlen, kegyeletsértő, megbotránkoztató;

fr frivole 'ua.' < lat frivolus 'hitvány, semmi, értéktelen,

ostoba, buta, üres, jelentéktelen, csekély értékű;

tör(ed)ékeny, gyönge, rossz', kicsinyítő képzős

*frivos 'tör(ö)t, szétmorzsolt' < friare 'szétmorzsol, széttör, szétront',

mellyel rokon a lat fricare '(ki-)/(le)dörzsöl, dörgöl, (föl)horzsol, súrol'

< proto-indoeurópai *bhrēi-

'(meg)vág, elvág, levág, levakar, lekapar, ledörzsöl'


*

 

CSAPDA

Addig-addig szimuláltál,

hogy kimentsd magadat

a nap terhes kötelességei alól,

míg úgy nem maradtál és bele nem haltál*

A SOR VÉGÉN

Lánctartozások kárvallottjai

A pilóta-játékban a piramis alján levők

A sor végén állók, akiknek már nem jut kenyér…*

HEROIKUS

PÓTCSELEKVŐ

A hátad mögött állt az isten,

De te mégis megkerülted érte az egész Földet

(addigra meg már ő is odébbállt, nem várt meg)

 

*

Képtalálat a következőre: „cölibátus”

ÚJJÁSZÜLETÉS

 

Tudva, hogy nem

romlandó ezüstön vagy aranyon

történt a megváltásotok

az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból,

hanem a szeplőtlen és érintetlen Báránynak,

Krisztusnak drága vérén,

akit az Atya ugyan a világ alkotása előtt szemelt ki,

de az utolsó időben jelentett ki tiértetek.

Általa hisztek Istenben,

aki őt feltámasztotta halottaiból,

és dicsőséget adott neki,

hogy Istenben legyen a hitetek és reményetek.

Tisztítsátok meg tehát lelketeket

az igazságnak engedelmeskedve,

a nem színlelt testvéri szeretetben.

Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást,

újjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból

Isten élő és örökké megmaradó igéje által,

mert minden test olyan, mint a fű,

s minden dicsősége, mint a fű virága:

elszárad a fű, és lehull a virága,

az Úr igéje azonban örökre megmarad.

Ez pedig az az ige, amelyet hirdettek nektek.

(1Péter 1,18-25 )

 


*ALATTOMOS KÓROK

Mire jelentkeznek a tünetek, már alig van esély a gyógyulásra
Mire felfogod, hogy egy hazugság mennyit szül, már elrákosodsz
Mire rájössz, hogy elrontottad a gyereked, már alig lehet javítani
Mire elmeséled, hogy megromlott a házasságod, már nincs híd…*

SÍRÁSÓK

Mielőtt agyonlő, még kiásatja sírod,
hogy megadhassa a végtisztességet…
Saját fogaiddal ásod ki a sírt magadnak,
tápláló élelem helyett mérget fogyasztasz…


*

ÖRDÖGGEL CIMBORÁLÓ
Csak a kisujjad nyújtod az ördögnek,
S ő már beránt magához, elkap, mint a gépszíj, s bedarál
Csak egy könnyelmű ígéretet tettél az ördögnek: szavadon fog

Képtalálat a következőre: „humor herold”

*


KOMPROMISSZUM

A feleség tűzforrón, a férj jéghidegen szereti,
Így abban maradnak, hogy holtukig langyosan isszák


*


NE ÖLJ!

Kivezényelnek a frontra:
Vagy te ölsz, vagy téged ölnek
(és már nem is kell az áldozat szemébe nézni…)


*


AZ ÚT LÉLEKTŐL LÉLEKIG

Én csak meg akartam simogatni a nyuszit,
De ő ezt nem értette és menekülésre vette a dolgot,
Ami engem annyira felbőszített - nem akarja a jót?! -,
Hogy a kezem ügyében levő baltával kezdtem üldözni…


*

VÉGLETEK

Az egyik nő a végletekig szemérmes és prűd,

Amire irodalmi példa pl. Molière: Tudós nők.

A másik meg szemérmetlen, és rettenetesen trágár,

akinek a szájából ömlik a mocsok, a „baszd meg” kötőszó

*

 

Képtalálat a következőre: „cölibátus”

PAPAGÁJ

Az öreg hölgy

elmegy a falu plébánosához

és pironkodva mondja neki:

- Tisztelendő úr,

a gyerekeimtől kaptam két lánypapagájt karácsonyra,

de valami rossz házból származhatnak,

mert nagyon csúnyán beszélnek.

Szégyellem elmondani, de egész nap azt rikácsolják:

"Hé, mi k....ák vagyunk, gyertek b....ni!"

A plébános tudja a megoldást::

- Van nekem is két fiúpapagájom,

azok itt a templomban nőttek fel és egész nap imádkoznak.

Zárjuk össze a madarakat,

biztos jó hatással lesznek az enyémek az önéire.

Be is teszik a két áhítatos papagáj kalitkájába a lányokat,

akik azonnal rikácsolni kezdenek:

- Hé, mi k....ák vagyunk, gyertek b...ni!

Mire az egyik templomi papagáj

kenetteljesen odafordul a kollégájához:

- Tedd el az olvasót, Theodor testvér.

- Imánk meghallgatásra talált!

Képtalálat a következőre: „cölibátus”

 

*

 

SZEREPOSZTÁS

A háttérből bujtogató

Más bőrét vinni a vásárra

Meghirdeti az elvi harcot/luxusautón elviharzott

Más a te farkaddal veri a csalánt - vagy megfordítva*

AUTISTA
Mintha autista lennél - 
nincs benned semmi empátia
nem tudod beleképzelni magad a másik helyzetébe
s így fel nem foghatod, hogy ő miért nem úgy él, mint te,
s a legnagyobb jóakarattal örökké szemrehányással nézed… 


*

ÉLMÉNYHALMOZÓ 
Úgy szervezed, intézed a dolgaidat,
Hogy csak akkor tudnád jól elvégezni azokat,
Ha száz karod lenne, vagy egyszerre több helyen lehetnél,
Így gyártod, begyűjtöd és felhalmozod a kudarcélményeket

*ŰRODÜSSZEIA

Évekig tart az űrutazás - s csak oda…
Még a társaidat sem választhatod meg
Fogalmatok se lehet, hogy ott mi vár rátok.
A visszaút pedig teljesen bizonytalan


*


ILLEGALITÁSBAN 
Éveken át földalatti veremben bujkálni,
S közben feleséged tőled lesz áldott állapotban,
De el kell viselnie, hogy házasságtörőként lekurvázzák 
(lásd: Táncsics Mihály bujkálása az önkényuralomban)


*VOX ANTIHUMANA

Csak mint egy beszélő robotgép,
Csak az előre bemagolt mondatokat mondja
Csak mindenre ugyanazt a betanított szöveget szajkózza
(mindezt egyhangon, értelmi/érzelmi tagolás, hangsúly nélkül)*METABESZÉD - KÉNYSZER

Mivel többször hazugságon kaptak,

Mindig hozzá kell tenned: az igazat szólva,

Mindig külön bizonygatnod kell: most nem füllentesz

(pedig a bizonygatással csak a hazugság gyanúját erősíted)*


MOST LÉGY OKOS, DOMOKOS!

Ha csúnya nőt veszel el, egy életen át bántja a szemed,

Ha szépasszony a feleséged, akkor meg mindenkitől féltheted

(Egyébként is: ha megnősülsz, megbánod - de ha nem, azt is…)*

POFÁTLAN
Az ablakod alá szarik és még bekopog vécépapírért

Képtalálat a következőre: „márai sándor halotti beszéd”


*

BŰNISMÉTLŐ

Olyan vagy, mint az a majom,
Aki ahányszor a szőnyeg közepére kakilt,
Kapott egyet a fenekére, és „kidobták” az ablakon.
Ebből okult - továbbra is odarondított a szoba közepére,
De amint lebukott, maga csapott az ülepére és zsupsz, ugrott…


*

ELŐKÉSZÜLET

Hogyan készülsz a halálra?

Unokáim is fizetni fogják csodakriptára felvett hitelem,

S így legalább nem felejtenek el, így majd megemlegetnek

Mintha magad akarnád berendezni a mennyországodat…*

 

Képtalálat a következőre: „rabbi viccek”

ÉLETREVALÓ

Az Úr megelégeli a világ bűneit,

elhatározza hogy egy hét múlva

egy új özönvízzel elpusztítja az emberiséget.

Ezt dörgedelmes égi szózatban közli is a világ népeivel.

Erre a világ vezető politikusai népeikhez fordulnak.

Az amerikai elnök tévébeszédet mond:

- Amerikai testvéreim!

Egy hetünk van arra, hogy

böjtöléssel, vezekléssel, jótékonykodással

megpróbáljunk a mennybe jutni!

A szovjet pártfőtitkár is beszédet tart:

- Elvtársak! Nyissátok fel a raktárakat,

vigyétek haza az élelmet, a vodkát,

egy hetünk van arra, hogy megpróbáljunk jól élni!

Az izraeli miniszterelnök beszéde rövid:

- Zsidók! Egy hetünk van arra,

hogy megtanuljunk a víz alatt élni!

Képtalálat a következőre: „Harold Clayton Lloyd”

*

 

SZORONGATÁSOK

Közel van mindennek a vége.

Legyetek tehát okosak, és virrasszatok imádságokban!

Mindenekelőtt pedig

kölcsönös szeretettel legyetek egymás iránt szüntelenül,

mert a szeretet sok bűnt eltakar!

Legyetek vendégszeretők egymás iránt zúgolódás nélkül!

Mindegyiktek,

ahogy kapta a kegyelmet, úgy adja tovább másnak is,

mint jó intézői az Isten sokféle kegyelmének.

Ha valaki beszél,

mintegy Isten szavaival beszéljen;

ha valaki szolgálatot tesz,

mintha azzal az erővel tenné, amelyet Isten oszt ki,

hogy mindenben Isten dicsősége valósuljon meg

Jézus Krisztus által,

akinek dicsőség és hatalom mindörökkön örökké!

Ámen.

Szeretteim,

ne lepődjetek meg azokon a perzselő szorongatásokon,

amelyek megpróbáltatásul értek benneteket,

mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek.

Inkább örüljetek,

hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben,

hogy amikor dicsősége kinyilvánul, vigadozva örvendezzetek.

(1Péter 4,7-13 )

 

*

 

Képtalálat a következőre: „márai sándor halotti beszéd”

Márai Sándor

Halotti beszéd

 

Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:

Por és hamu vagyunk.

Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek...

Össze tudod-e rakni még a Margit szigetet?

Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,

A halottnak szakálla nő, a neve számadat.

Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak

Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt.

A pillangó, a gyöngy, a szív nem az már, ami volt,

Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,

És megértették, ahogy a dajkának énekét

A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti még.

Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,

A gyereknek Toldi-t olvasom, s azt feleli: oké!

A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:

"A halál gyötrelmei körülvettek engemet..."

Az óhiói bányában megbicsaklik a kezed,

A csákány koppan, s nevedről lehull az ékezet,

A Tyrrén tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát,

Krúdy hárfája zengi be az ausztrál éjszakát...

Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon,

A tested is emlékezik, mint távoli rokon.

Még felkiáltasz: Az nem lehet, hogy oly szent akarat...

De már tudod: Igen! Lehet!... És fejted a vasat

Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.

Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár.

A konzul gumit rág, zabos, törli szemüvegét.

Látnivaló: untatja a sok okmány és pecsét.

Havi ezret kap és kocsit. A missis és a baby

Fényképe áll az asztalán. Mi volt nekik Ady?

Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?

Arany szava? Rippl színei? Bartók vad szelleme?

Az nem lehet, hogy annyi szív... Maradj nyugodt, lehet!

A nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.

Te hallgass és figyelj! Tudjad: már él a kis sakál,

Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.

Már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved

A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.

Még azt hiszed, hogy élsz... Nem... Rossz álom ez is!

Mert hallod a dörgő panaszt: Testvér testvért elad!

S egy hang aléltan közbeszól: Ne szóljon ajakad...!

Egy másik nyög: Nehogy ki távol sír a nemzeten...

Még egy hörög: Megutálni is kénytelen legyen...

Hát így. Keep smiling. És ne kérdezd senkitől, miért?

Vagy rosszabb voltam mint ezek? Magyar voltál. Ezért!

És szerb voltál, litván, román. Most hallgass és fizess!

Kimúltak az aztékok is. Lesz majd hát, ami lesz.

Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar leletet.

A rádióaktív hamu mindent betemet...

Tűrd, hogy ember nem vagy ott, csak osztályidegen!

Tűrd, hogy ember nem vagy itt, csak szám egy képletben!

Tűrd, hogy Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég!

Nem kell villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség...

Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet.

Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.

Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,

S ne mukkanj, mikor a boss megszámolja fogad!

Szorongasd még rongyaid, a bugyrodat, szegény

Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt...

Mert ez maradt. Zsugorian nég számbaveheted

A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet...

És Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet...

És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet...

És elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk...

Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:

Ime, por és hamu vagyunk.

Képtalálat a következőre: „halotti beszéd”