Payday Loans

Keresés

A legújabb

Mind egy - mindenes 8.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. október 31. hétfő, 21:23

Képtalálat a következőre: „haláltánc”

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Életminőségek – korképek – idézetek, igézetek

Képtalálat a következőre: „haláltánc”


8.


CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
`Egy fiatal házosúlandónak habozása`

Szeme nem sír, mégis nedves;
Képe ráncos; foga redves;
Horgas lába tittyen-tottyan;
Sovány fara egyet lottyan.

Mégis, noha hidegvette,
Legényes a szedtevette:
Óh, Uram! őrizz meg ettől
A vasorrú kísértettől! --

Vén ugyan, vén a kurvanyja:
De van ezüstje, aranyja,
Amelybe ha markolhatnék,
Hozzá jobb kedvet mutatnék.

Csak pénzében lennék vice;
Megölelném histórice,
Férje lennék az erszénynek,
E' kén a szegény legénynek!

Képtalálat a következőre: „haláltánc”

*

ÉLET-HALÁL
Az élet nem játék -
Nem lehet önként bármikor kiszállni,
Megismételni, újrakezdeni, meg nem történtté tenni?
Az életből csak egy van - a lét a tét. Nincs feltámadás.
A kilőtt szem, a levágott kar, a megtiport szív úgy marad.

*

MI TETSZIK

Az élet az nem

kívánságműsor.

Az életművészkedő

bűnösen elhanyagolja a nap kötelességeit 

(ennél már csak a kötelesség-ízű élet rosszabb)

*

MINDEN KÉNYSZER NÉLKÜL


Önként dugod a fejed a hurokba?

Önként leszel életfogytig adósrabszolga

Önként teszel terhelő vallomást anyádra?

Önként hagyod el szülőfölded, elvágva gyökereid?

Önként maradsz egyedül és végleg utód nélkül?

Önként nem keresed, elhagyod felemelő hivatásod?

Önként és örömmel ölsz, nem csak parancsra?

Önként mész a – nyerőgépes - vesztőhelyre?

stb.


*

ÚT A POKOLBA
Be lehet-e bizonyítani,
Hogy jó szándékból többet ártottak az emberek egymásnak,
Mint előre megfontolt aljas, gonosz, rossz, ártó szándékkal?!
Elég itt a gyereküket kényeztetve rontó jó édes anyákra gondolni….


*KI A BOLOND?

Aki poéta lesz Magyarországon?
Aki igazmondó s fejjel megy a falnak?
Aki a még bírhatót is eladja álompénzen?
Aki magában beszél vagy parancsol a Napnak?
Aki vizet hord a tengerbe, aki ágyúval lő a verébre?
Aki csak szó szerint érti a meséket - a jó tündért várja?

Aki tud a göthös gebébe egy táltos paripát képzelni?

*

 

RÖVIDLÁTÓ

Csak egy nap a világ –

ki tudja, holnap mi vár reánk?

Holtodig törlesztett hozomány, lakodalom

(Rövid dínom-dánom, hosszú szánom-bánom?)*

PÁROSÍTÁS


Suba a subához, guba a gubához

Majd a fiatalok megismerve megszeretik egymást!?

Mégis tartósabb házasságok kötődtek egymáshoz illők között.

Ha persze előbb a próbaházasságban, a táncban összhang volt!*

FÖLÉNYES-ALÁZATOS

Aki arra olyan büszke, sőt gőgös,

Hogy milyen végtelenül alázatos(kodó)

Magas lóról, foghegyről beszél…

Alázatos szolgája!

Stb.


*

HALOTT/HOLT

(A) halott(ak)ról [holtakról; holtról] 

(B) (vagy [csak]) jót (,) vagy semmit (közismert)

(C)

<a halott emberről nem való rosszat, elítélőt mondani>

E: lat. Diogenész Laertiosz athéni grammatikus

„Filozófusok életének és tanainak gyűjteményes összefoglalása”

I.3: De mortuis aut bene aut nihil

{Halottakról semmit, vagy csak jót};

gör. Kheilón.

*

◊ Ha a halottakról csak jót vagy semmit, s az élőkről

az érdekesség kedvéért – csak rosszat vagy semmit,

akkor az eltűntekről, akik egyszerre mind a két osztályban sorozhatók,

vegyesen jót és rosszat kell beszélni.

(Kosztolányi D.: Esti Kornél 362)

*

◊ Amíg az imádkozók gyülekeztek,

felemlegették az elhunyt életyit. De halottrú csak jót! 

Aki szívesen pletykálkodott vóna,

hogy így – meg úgy – azt az öregebbek leintették:

Ne ítélj – hogy ne ítéltessél!

(Pető M.: Rozmaring ága 190)

*

◊ (…) a rubányi főmérnököt is nyugdíjazták volna,

ha el nem haláloz orvul,

lehet mondani, hogy pont a legjobbkor jött neki a gégerák,

ami viszont egy olyan igazi ronda betegség,

bár állítólag ő nem szenvedett sokat,

viszonylag hamar beadta a kulcsot,

isten nyugosztalja, holtakról jót vagy semmit (…)

(Vámos M.: Anya csak egy van 12)

*

◊ Tudatom mindazokkal, akiket illet,

hogy a pártállam kimúlt, és kitört a szabadság.

A hír első részét kurtán kommentálom. 

A halottakról állítólag csak jót illik mondani, vagy semmit.

Azt az egyetlen jót mondhatom el róla,

hogy maga ásta meg a sírját, és békésen szédült bele.

Ami rosszat mondhatnék,

azt szerencsére elmondtam,

amikor még a legjobb egészségnek örvendett.

(Beszélő, 1990. ápr. 14. 32)

*

◊ – Uram, azt szokták mondani,

hogy halottról jót vagy semmit,

de most kivételt kell tennem:

Gorjanc Ignác vezérigazgató – kis túlzással –

élet és halál ura volt itt, Berényben.

(Népsz, 1990. nov. 6. 8)

*

◊ A félmúltban,

amikor a Szovjetunióról

csak jót volt szabad írni vagy semmit,

a második legnagyobb szövetségi köztársaságból,

Kazahsztánból is csupa derűs hír jutott el a magyar olvasóhoz (…)

(Reform, 1990. nov. 9. 9)

*

◊ A NYSA mentőautókról

vagy rosszat, vagy semmit.

Akinek balsorsa úgy hozta,

hogy feküdnie kellett benne, tudja miért,

de akinek még nem,

az is bizonyára sejti visszafogottságunk okát.

(A Világ, 1991. febr. 27. 26)

*

P: Halottakról vagy jót, vagy rosszat. (Hernádi 1985: 144)

***

Magyar közmondások nagyszótára

T. Litovkina Anna

Tinta Könyvkiadó

Képtalálat a következőre: „haláltánc”

*

 

ANTONIUS GYÁSZBESZÉDE 

Shakespeare Julius Caesar című drámájából

Barátaim, rómaiak, földieim,
Figyeljetek rám.
Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni,
A rossz, mit ember tesz, túléli őt;
A jó gyakorta sírba száll vele.
Ez legyen Caesar sorsa is. A nemes
Brutus mondá, hogy Caesar nagyra vágyott:
Ha ez való, úgy súlyos bűne volt,
És Caesar érte súlyosan lakolt meg.
Most Brutus engedvén s a többiek
(S Brutus derék, becsületes férfiú,
S a többi is mind, mind becsűletes),
Jövök beszélni holt Caesar fölött.
Barátom volt ő, hozzám hű s igaz.
De Brutus mondja, hogy nagyokra tört,
S Brutus derék, becsületes férfiú.
Rómába ő sok foglyokat hozott;
Váltságuk a közkincstárt gazdagítá:
Ez nagyravágyását jelenti-e?
Szegény ha jajdult, Caesar sírt vele;
A nagyravágyásnak nem íly szelíd
Anyagból kéne szerkesztetve lenni:
De Brutus mondja, hogy nagyokra tört:
S Brutus becses, derék egy férfiú.
Láttátok a Lupercal ünnepen,
Háromszor nyújtám a koronát neki,
S ő visszatolta. És ez nagyravágyás?
De Brutus mondja, hogy nagyokra tört,
S bizonnyal ő derék egy férfiú.
Nem szólok én, hogy Brutusnak beszédét
Cáfoljam: azt mondom csak, mit tudok.
Mind kedvelétek őt és volt miért:
Mi tilthat el most érte sírnotok?
Vadállatokba szöktél, ó, itélet,
S az ember ész nélkül maradt! Türelmet!
Caesarral szívem ott a gyászpadon van:
Pihennem kell, míg hozzám visszatér.

Vörösmarty Mihály fordítása

Képtalálat a következőre: „zsarnokgyilkos”

*

 

ZSARNOKGYILKOSSÁG

Akasszátok fel a királyokat,

ha az országa népe ellenségei lesznek,

mint amilyen volt az első ilyen: Orseolo Péter

De ne a királyságot szüntessétek/előzzétek meg,

ahogyan ezt a monda szerint Brutus és társai tették.

A történészek szerint az ő „diktátorsága” jó rendet teremtett,

az előtte és utána következő anarchikus respublika meg káoszt,

aminek zavarosában koruk pénzemberei kedvükre halászgathattak.

(Ahogy a líbiai diktátor megöletése sem a líbiai nép érdeke volt – sőt!)

 

*

 

KÖLCSEY FERENC:

ZSARNOK

Virtus s igazság zengtek nyelveden,
De gyűlölte mindkettőt szived;
Csak leple volt hatalmad bűneidnek,
S szádban a törvény átok leve.
Ezüstkehelyt ürített a gonosz asztalodnál,
Kivül az ajtón sírt az üldözött.
Még egy falatja volt az éhező szegénynek,
S elrablottad azt;
Avult fedél óvá még a szelektõl,
Hideg vérrel hajtád ki onnan is.
Hajh bujdosott az ősi lakhelyérõl,
Sápadt neje
Keblében vitte kisdedét, s panaszát
Poroszlód azt korbáccsal ölte el!
S terád bízatott-e ezreknek boldogsága,
Hogy árulhasd pénzért véröket?
S neked ád majd márványt s nagy nevet a hízelkedés
O Rabló, sírodon?

Cseke, 1823. április

 

*

 

FELIX CULPA

Az erőszak alkalmazása

rendkívüli esetekben

(vö. önvédelem, zsarnokgyilkosság, jogos védekezés)

keresztény ember számára

felix culpa, 'boldog bűn' lehet,

azaz olyan bűnbe bonyolódhat,

amit az igazság, a szeretet és a tartós béke

érdekében kénytelen vállalni.

Ez az elméletileg megoldhatatlan probléma

nem érvényteleníti Jézusnak

a hatalomról való lemondásra vonatkozó parancsát.

A keresztények mint állampolgárok

társadalmi-hatalmi struktúrákon belül élnek,

éppen ezért kötelességük,

hogy egyházközségükben példát mutatva

a világnak áttörjék az erőszak spirálját

(egyre jobban fölerősödő folyamatát).

Egyéni bűneik ellenére

,,lépteiket a békesség útjára kell igazítaniuk'' (vö. Lk 1,79),

amihez Isten ad nekik erőt.

( A keresztény szellemiség lexikona

http://mek.oszk.hu/adatbazis/lexikon/

phplex/lexikon/d/katlex/s097.html )

 

*

 

HALOTTAKRÓL

Vagy jól, vagy semmit

Csak az igazat, a teljes igazat, vagy semmit

A halott már nem tudja megvédeni magát

Mintegy helyette is védenünk kell a rágalomtól.

De a hazug feldicsérésnek sincsen helye,

még a temetéskor, a gyászbeszédben sem.

Baradlay Kázmér sírjától a börtönbe vitték azt a papot,

aki kendőzetlenül negatívan ítélte meg a pályafutását…

 

*

 

MONDOM IS, NEM IS

Ha azt akarom, hogy ne értsenek meg, akkor
• Idegen vagy tolvajnyelvet használok
• Halkan, artikulálatlanul, szaggatottan beszélek
• Folyton félbeszakítom magam
• Nem árulom el: miről/kiről van szó
• Sokszorosan bővített körmondatok
• Enigmatikus - metaforikus homály
Stb.


*

 

NÉPIRTÁS

„…egy nép ellen 
nem lehet nagyobb bűnt elkövetni, 
mint elvenni, vagy tönkretenni nyelvét.” 
I. KANT

*

A nyelv leírásában a rovás helyett latin ABC

A magyar ősnyelv helyére tenni a latint, a németet

Az uralkodó és szellemi elit nem magyarul ír, beszél

Az elzsidósodott város leromlott nyelve lesz a minta

Stb. stb.


*

21

Huszonegyezni 

Kártya- és életstratégiák

Tizennyolcra lapot kérő - befuccsoló

(és a túlbiztosító, aki megáll tizenötnél…)*CINIKUS HITVALLÁS

Automata gépek - megoldó képlet

Isten megbocsát, ez a mestersége!?

Heine után a magyar/zsidó Faludy György -

ha olvasta volna Tolsztoj: Ördög c. elbeszélését…

Képtalálat a következőre: „haláltánc”

*


KÉSŐ A HOLTAT ORVOSOLNI 

[Nehéz a holtat feltámasztani]

<a későn érkező segítség már nem használ>

E: lat. Ovidius, Tristia 1.3.35:

Clipeum post vulnera sumere

{Ércpajzsot fogni a sebek után}.

◊ Jupiter:

(…) Szűkség e’ veszedelmet el távoztattni,

még Bachus Isteni hatalmam alatt vagyon. – 

Késő a’ ségétség Veszedelem után,

mint az Orvosság élet után.

(Bachus, l. RMDE 3. 107)

*

◊ – Megmenteni, megmenteni… – mormogta magában.

– Az életemet adnám, ha őt biztonságban tudnám, túl a határon.

A postamester megállott.

– Előbb elveszíteni, aztán megmenteni: ez az örök asszonyi.

De nem lehet kikaparni a holtat sírjából.

Ő még nem halt meg, csak veszedelemben van – suttogta Amanda.

(Krúdy Gy.: Ál-Petőfi, l. Aranyidő 268)

*

R: 

Elmúlt esőnek nem kell köpönyeg;

Döglött lónak nem kell kötőfék;

Késő ünnep után kántálni; 

Halál után késő bánat; 

Csata után okos a magyar;

Késő a kolbászt akkor kímélni, mikor már elfogyott (1);

Késő bánat eb gondolat

***

Magyar közmondások nagyszótára

T. Litovkina Anna

Tinta Könyvkiadó

Képtalálat a következőre: „haláltánc”

*

 

ZSIDÓ VÉGRENDELET

Haldoklik az öreg Kohn, mondja a feleségének:
- Asszony, ha meghalok minden vagyonomat temesd el velem!
Pár nap múlva a temetés után áll a sírnál Kohnné és a barátnője.
Azt mondja a barátnő:
- Ugye, nem voltál olyan hülye,

hogy minden vagyonát eladtad,

vettél egy nagy gyémántot,

és betetted abba a kis dobozba az urad mellé!?
- Én mindig engedelmeskedtem az uramnak.

Eladtam minden vagyonát,
betettem a számlámra, írtam neki egy csekket.

Ha beváltja, beváltja!

Ha nem, hát nem...!

 

*

 

EUTANÁZIA

Barbár korokban kitették a felesleges öreget a jégre,

A civilizált népek szeretetotthonba, elfekvőbe rakják

Vagy olyan helyzetbe hozzák: eltartási szerződést kössön

Vagy a feleslegesség érzését táplálva benne elsorvasztják

Vagy megalázó nyugdíjából vagy eszik, vagy gyógyszert vesz

Stb. stb.*

A KORA: VÉN

Haszontalan öregek?

Imádkozni a magatehetetlen beteg ember is tud érted…

És a létfontos, életmentő bölcs tanácsait még ő is továbbadhatja

És mennyivel jobb lenne a kicsiknek a nagyszülővel,

mint az ingyenes/államosított bölcsiben, oviban, suliban….*

PROSZ TATA

Egy orvos összegyűjtötte

a legérdekesebb szövegeket,

amiket prosztatavizsgálat közben mondtak a páciensek:

1. Óvatosan, doki, már ott jár, ahol eddig még ember nem járt!
2. Megtalálta már Amelia Earhartot?
3. Még hall engem?
4. Megérkeztünk már? Megérkeztünk már? Megérkeztünk már?
5. Tudja, Arkansas-ban már törvényes házasok lennénk.
6. Talált taposóaknát, Főnök?
7. Hé! Most már tudom, mit éreznek a bábok!
8. Doktor Úr, szóljon, ha találkozik az önbecsülésemmel!
9. Nem volt APEH ellenőr korábban?
10. Írna egy igazolást a feleségemnek, hogy nem ott hordom az agyam?

*

 

MIÉRT JÓ AZ ÖREGKOR?

Az emberrablókat már nem érdekled.

Egy túszakcióban legelőször téged engednek szabadon.

Senki nem várja el tőled, hogy embereket ments ki egy égő házból.

Senki nem tart hipochondernek.

Semmit nem kell már megtanulnod.

Amiket most vásárolsz, azok már nem fognak elkopni.

Szex nélkül is tudsz élni, de szemüveg nélkül nem.

Élvezettel hallgatod, ha ismerőseid a műtéteikről mesélnek.

Heves vitába tudsz bonyolódni bárkivel

a nyugdíjjal kapcsolatos rendeletekről.

Amikor vendéget hívsz, a szomszédaid észre sem veszik.

A megengedett sebesség túllépése már nem jelent kihívást.

Már nem húzod be a hasad, bárki is lép be a szobába.

A látásod már nem lesz rosszabb.

Az egészségbiztosításként kifizetett pénzed lassan kezd megtérülni.

Az ízületeid sokkal megbízhatóbban jelzik az időjárás

változásokat, mint a meteorológusok.

A titkaidat örökre megőrzik a barátaid,

mert már nem emlékeznek egyre sem.

Az agysejtjeid száma végre kezelhető mennyiségre csökkent.

Már nem emlékszel, ki küldte neked ezt a listát.


*


BORNAI TIBOR :

VALAKI ÉLI AZ ÉLETÜNK

Tudod-e, hogy nem te voltál
Könnyű, mint a szél.
Tudod-e, hogy végül is
Te semmiről se tehettél…
Valaki más volt
Valaki más

Tudod-e, hogy nem én vártam
Úgy, mint még soha.
Tudod-e hogy nem én voltam,
Aki reggel ment haza…
Valaki más volt
Valaki más

Valaki éli az életünk
Valaki játszik csak velünk

Tudod-e, hogy nem mi voltunk
Megfordíthatók
Tudod-e, hogy nem mi voltunk
Könnyen változók…
Valaki más volt
Valaki más

Valaki éli az életünk
Valaki játszik csak velünk

 

*

Képtalálat a következőre: „haláltánc”
Képtalálat a következőre: „haláltánc”