Payday Loans

Keresés

A legújabb

A szöveg szőlőskertjében PDF Nyomtatás E-mail
38. Írás és olvasás - könyv és irodalom

A szöveg szőlőskertjében

A szöveg szőlőskertjében

FÜLSZÖVEG

Illich könyvének alaptétele az, hogy a nyugati társadalmak a XX. század utolsó évtizedének kezdetére lemondtak a tanulás könyvalapú - George Steiner kifejezésével „könyvbeli" (bookish) - technikáiról. „A képernyő, a médiumok és a »kommunikáció« orvul a könyvoldal, a betűk és az olvasás helyére léptek" - írja Illich. A számítógépek számának növekedése és az Internet-használók körének rohamos megsokszorozódása új fejezetet nyitott az adathozzáférés, az információcsere és a nyomtatás történetében. A szöveg szőlőskertjében Illich "a könyvbeli tanulás mostanában lezáruló korszakának születésével" foglalkozik. Érdeklődésének középpontjában „az ábécé történetének az a nagy horderejű, gyorsan tovatűnt pillanata áll, amikor a keresztény olvasás századai után a könyvoldal a kegyes dünnyögök partitúrájából hirtelen a logikus gondolkodók számára optikailag rendszerezett szöveggé vált"


TARTALOM

RÖVIDÍTÉSEK 9
BEVEZETÉS 11
1. OLVASÁS A BÖLCSESSÉGÉRT 21
Incipit
Auctoritas
Studium
Disciplina
Sapientia
Lumen
A könyvlap tükrében
Az új énkép
Amicitia
2. ORDO, MEMORIA, HISTORIA 57
Ne becsülj le soha semmit!
Ordo
Artes
Az olvasó szívének arcája
Az emlékezet története
A jogász rutinja az imádság szolgálatában
Az ars memoriae mint a bölcsesség kapuja
Historia fundamentum est
A teremtés egészének értelme
3. A MONASZTIKUS OLVASÁS 95
Meditatio
Motyogó közösségek
A könyvlap mint szőlőskert és gyümölcsös
A lectio mint életmód
Otia monastica
A lectio divina alkonya
4. A LATIN LECTIO 119
A latin szerzetesség
A gregorián
A latin egyeduralma a betűk felett
5. A SKOLASZTIKUS OLVASÁS 133
Hugó előszava
Az olvasás kötelessége
A szűkös jövedelem dacára
Szóval és személyes példával
Lapról lapra
Az új klerikus egyeduralma a betűk felett
A csöndes olvasás
A skolasztikus dictatio
6. A BESZÉD LEJEGYZÉSÉTŐL A GONDOLAT LEJEGYZÉSÉIG 165
Az ábécé mint technológia
A beszéd lenyomatától a fogalom tükréig
A történet kommentálásától a szubjektum történetéig
Ordinatio: A megjelenített gondolat
Statim invenire: Azonnali hozzáférés
Az alfabetikus indexelés
Scriptor, compilator, commentator, auctor
Mise en page
Illuminatio és illustratio
A hordozható könyv
7. A KÖNYVTŐL A SZÖVEGIG 201
A szöveg mint tárgy története felé
A szöveg absztrakciója
Lingua és textus
"Az egész természet értelmet szül"
A FORDÍTÓ UTÓSZAVA 217
BIBLIOGRÁFIA 225