Payday Loans

Keresés

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 71.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. szeptember 29. csütörtök, 19:55
Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „grandpierre nap”

Nadragulyát evett. (688.)

5623.
Megszabták a nadrágot. (122.)

5624.
Nadrágában szive. (645.)

5625.
Nagya után apraja is elkel.

5626.
Nagyot kezdett, kicsit végzett.

5627.
Minden nagynak kicsin a kezdete. (28291390. 2829.)

5628.
Ki nagyot hág, nagyot esik.

5629.
Most jön még a nagya. (5002.)

5630.
Szomoru mint a nagy-idai nóta.
Zápolya idejében a czigányok oltalmazták Nagy-Idát, Abaujban, s oly vitézül tarták magukat, hogy az ostromló seregnek kudarczczal kelle visszafordulni. Ők örömtül elragadva kiabálták: "csak el ne fogyott volna puskaporunk, akkor lett volna még hadd el hadd." Ezt az ostromlók megértvén, visszatértek, s megvítták a várost, mely siralmas sorsnak emlékezeteül ma is közmondás a nagy-idai nóta.

5631.
Több nap mint kolbász.

5632.
Szomoru nap fekete vasárnap.

5633.
Nincs oly hoszu nap hogy estéje ne volna.
Német: Ist der Tag noch so lang, dennoch kommt der Abend.

5634.
Egy nap sem a világ./esztendő.

5635.
Nem hoszu a nap, kinek sok a dolga.

5636.
Hazug napok.
Nyári munkaidő. Hazug nevök onnan van, hogy tartozásait a munkás nem szereti oly hoszu napi munkával leróni, s igérkezik ugyan, de nem megy, hanem oda tart inkább, hol a hoszu napot jól megfizetik.

5637.
Minden nap egy nap mulik. (822. 2887.)

5638.
Többet csinál két nap mint egy nap.

5639.
Több esze van két nap mint egy nap.

5640.
Minden napnak tulajdon bibéje vagyon. KV.
Német: Jeder Tag hat seine Plage.

5641.
Nem minden nap Jakab nap. (6129.)

5642.
Nap nap után, mulnak az esztendők.

Képtalálat a következőre: „grandpierre nap”


5643.
Nem lehet két nap az egen.

5644.
Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát a vak.

5645.
Mennél magasb a nap, annál kisebb árnyékot vet. K.

5646.
Nap is beszolgál az árnyékszékbe, de azért meg nem mocskolódik. K.

5647.
A napot akkor nézik legjobban, mikor fogyatkozik.
Fogyva nézik a napot.

5648.
Nap fogyatkozását paraszt is észreveheti.

5649.
Napot nyugodva dicsérj.

5650.
Lementével/Nyugtával/Multával dicsérd a napot.

5651.
Az alkonyodó nap fáradtak pártfogója.

5652.
Lement az ő napja. (1434.)

5653.
Feljő még az én napom. (1433.)

5654.
Az alkonyodó napot kevesebben imádják.
Latin: Plures adorant solem orientem quam occidentem.

5655.
Napnak is van foltja.

5656.
Le ne menjen a nap haragodon.

5657.
Nem minden nap ragyog a nap.

5658.
Többet ér egy nap mint száz holdvilág.
a) Megfogta a napot.
Arra mondják, kit megfogott a nap, egészséges barna szint kapott.

5659.
Többször jő szobájába napfény, mint kenyér.
Német: Der Tag ist ihm eher im Hause, denn Brod.

5660.
Süt a napfény, de a kenyeret még sem sütheti meg.

5661.
Napfényre hozni.

5662.
Tiszta mint a napfény.

5663.
Napraforgó.
Napra forog a tányérvirág is.

5664.
Minden nap gyülöli menyét. KV. (5491.)
a) Napad nem gondolja hogy ő is csak meny volt.

5665.
Nappali rettegés, éjjeli rémülés. (5055.)

5666.
Narancs is keserü, ha nagyon facsarják.

5667.
Nád ütötte agyon az urát. K. (2145.)

5668.
Gyönge a nád, de mégis a szél hajtogatja.
Azaz el nem töri, hanem csak hajtogatja.

5669.
A nád sem indul szél nélkül. (3393. 5009.)

5670.
Ki nád közt ül, szinte oly sipot csinál, minemüt akar. KV.
Német: Wer im Rohr sitzt, schneidet sich die Pfeifen, wie er will.

5671.
Nádhoz támaszkodni.
Latin: Scipioni arundino inniti.

5672.
Nem indul meg a nádszál fuvás nélkül. KV.

5673.
Gyarló az ember mint az érett nádszál.

5674.
Házi és nádi.
Azaz kétféle, mint a veréb: házi és nádi. Szokta használni magyar ember, mikor nem akarja megmondani minő az a kétféle. P. mondják: a barát is kétféle: házi és nádi.

5675.
Okos mint a nádiveréb. D.

5676.
Örömestebb esik, a hol nedves. (1848.)

5677.
A "nem akarom" bántja. (95.)

5678.
Szalmaházi nemes ember. M.

5679.
Nemes volt, de elhordták földét a fazekasok. M.

5680.
Nemes vért dicsérhetni nógatlan. KV.

5681.
Rut dolog nemesnek nemtelenül élni. Bsz.
Latin: Bene natis turpe est male vivere.

5682.
Pipás/Hét szilvafás/Járomszeghugyozó nemes ember.

5683.
Becsüld meg a nemeslevelet.
Ezt szokták mondani, ha valaki veri a kutyát.

5684.
Kutyánál a nemesleveled.

5685.
Nemeslevelét is beitta.

5686.
Szegény örökség a puszta nemesség. BSz.

Képtalálat a következőre: „nadragulya”